Ogłoszenie o zawarciu umowy
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2009-12-08

 

 znak sprawy: GPIR-i-340/13/09

 

 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 Wójt Gminy w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 12
tel/fax (0-13)4491062do64

 

Dotyczy konkursu ofert na:

„Realizację usług opiekuńczych od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. obejmujących   specjalistyczne    usługi     opiekuńcze     nad osobami, które  z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób oraz specjalistyczne   usługi   opiekuńcze     świadczone     na     rzecz    osób z  zaburzeniami psychicznymi   - dla  osób  zamieszkałych  na  terenie   Gminy   Skołyszyn,  w    miejscu     ich zamieszkania”.

 

 

 

WYKONAWCA:

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH DŁUGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH  „NIEBIESKI PARASOL”

38 - 200 Jasło, ul. K.K.Baczyńskiego 29,

tel. /013/ 448 20 47  

 

Łączna wartość umowy (udzielonej dotacji):  457 920,00 zł

 

Data zawarcia umowy: 7 grudzień 2009 r.

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn