Odpowiedzi na pytania
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2010-04-08

 

GPIR-i-340/4/10

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. „Remiza OSP w Skołyszynie jako Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego”

 

Działając w trybie artykułu 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póŸn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z odpowiedziami.

I.   Treść zapytań (dotyczą branży elektrycznej):

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej złącza licznikowego ZPLz:

1.   Czy uwzględnić w wycenie układ energii czynnej i biernej wraz z wył. P.poż
z samoczynnym przełączeniem na agregat w przypadku zamknięcia napięcia ?

2. Czy należy uwzględniać w wycenie agregat, jeżeli tak to jakiej mocy ?

Treść odpowiedzi:

Ad. 1

Układ, wyłącznik P.poż oraz przełącznik (ręczny) zasilania przez agregat został wykonany.  Nie należy uwzględniać w wycenie w/w elementów. W przedmiarze uwzględniono tylko wykonanie instalacji od przełącznika zasilania z agregatu do pomieszczenia, w którym będzie zlokalizowany agregat (wskazane w projekcie).

Ad. 2.

Nie należy uwzględniać w wycenie kosztu agregatu.  Agregat zostanie zakupiony przez Zamawiającego na podstawie odrębnego zamówienia.

 

II.    Treść zapytań (dotyczą branży budowlanej – stolarka):

1.      Jakiego koloru oraz jaką szybą mają być oszklone drzwi aluminiowe wewnętrzne ?

2.      W przedmiarze robót podano dwa kolory obudowy elewacyjnej wieży oraz głównego wejścia. Który kolor ma być przyjęty do obudowy elewacyjnej wieży, a który do obudowy elewacyjnej głównego wejścia ?

3.      Jakie wyposażenie mają posiadać drzwi główne wejściowe ?

4.      Jaki system przyjąć dla drzwi wewnętrznych przesuwnych: naścienny, czy chowany w ścianę ?

Treść odpowiedzi:

Ad. 1

Należy przyjąć kolor aluminiowy RAL 9006. Należy przyjąć szyby przeŸroczyste bezpieczne (P1, P2).

Ad. 2.

Należy przyjąć kolor RAL 3020 zarówno dla obudowy elewacyjnej wieży oraz głównego wejścia.

Ad. 3.

Drzwi główne wejściowe muszą posiadać: antabę, dwa zamki oraz samozamykacz (np. GEZE TS2000).

Ad. 4.

Należy przyjąć system naścienny.

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn