Ogłoszenie o zawarciu umowy
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2010-04-13

 

 

znak sprawy: GPIR-i-340/2/10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Przysiekach, gmina Skołyszyn, na działce nr 458/1.” - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

WYKONAWCA:

Konsorcjum firm: Elektromontaż Rzeszów S.A. ul. Słowackiego 20 35-060 Rzeszów & Firma „Rein” s.j. A.Cebulak, J.Cebulak, ul. Staromiejska 75 35-240 Rzeszów

 

Wartość umowy:         834 047,36 zł brutto

 

Data zawarcia umowy:        13 kwiecień 2010 r.

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn