Ogłoszenie o zawarciu umowy
Nowa strona 1

 

Skołyszyn, dn. 2010-05-11

 

                                                                                      

znak sprawy: GPIR-i-340/4/10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Remiza OSP w Skołyszynie jako Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego” - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

WYKONAWCA:

Konsorcjum firm:

PARTNER WIODĽCY - ECORESBUD Sp. z o.o., z siedzibą:  38-200 Jasło, ul. J. Piłsudskiego 23;

PARTNER - ECORES Sp. z o.o., z siedzibą:  35-604 Rzeszów, ul. Kaczeńcowa 5;

PARTNER – Zakład Produkcyjno – Usługowy Urządzeń Sanitarnych i Gazowych PROMONT – Józef Kaczor, z siedzibą:  38-203 Szebnie 12

 

Wartość umowy:         1 104 216,85 zł brutto

 

Data zawarcia umowy:        11 maj 2010 r.

                           

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn