Ogłoszenie o zawarciu umowy
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2010-05-31

 

 

znak sprawy: GPIR-i-340/5/10

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Wójt Gminy w Skołyszynie

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (0-13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

„Odbudowa dróg gminnych w gminie Skołyszyn – wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych” - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30

Wartość umowy:         703 909,27 zł brutto

 

Data zawarcia umowy:        28 maj 2010 r.

                           

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn