Ogłoszenie
Nowa strona 1

                        Skołyszyn, dn. 2010-08-02

 

GPIR-b-2220/10/34/10

 

 

 

OGŁOSZENIE – SPRZEDAŻ ZŁOMU

 

 

Urząd Gminy w Skołyszynie informuje o możliwości złożenia oferty na skup złomu posiadanego przez Urząd Gminy w Skołyszynie.

Posiadany złom, to wyłączona z eksploatacji oczyszczalnia ścieków w Skołyszynie, w skład której wchodzi:

- zbiornik uśredniający ścieków wraz z armaturą;

- kontenery KOS 2 – 4 szt.;

- pokrywy: zbiornika uśredniającego, filtra koksowego, zbiornika osadu, osadnika wtórnego

- wyeksploatowane pompy ścieków.

Orientacyjna waga w/w złomu – 30 t.

Oferty w formie pisemnej  można składać do dnia 12 sierpień 2010 r.

W ofercie należy podać cenę brutto za skup 1 kg złomu.

W cenie oferty należy uwzględnić demontaż elementów i wywóz z placu oczyszczalni.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn