Ogłoszenie o zawarciu umowy
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 2010-09-10

 

 

znak sprawy: L.Dz. - SP ZOZ-19/2010

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE

38-242 Skołyszyn 232

tel. /fax  13 4491024, 13 4491129

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:

 

„Przebudowa i rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie” - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

WYKONAWCA:

Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa „BUDGLIM” S.Przybyło s.j. 38-320 Gorlice, ul. Ściegiennego 13. Wartość złożonej oferty: 128 799,04 zł brutto.

Wartość umowy:         128 799,04 zł brutto

 

Data zawarcia umowy:        7 wrzesień 2010 r.

                           

 

                                                                  Dorota WoŸniak

                                                              Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie