LGD LIWOCZ


Nowa strona 4

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”

* * *

W dniu 28.08.2008 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” do rejestru (KRS) nadając numer: 0000312600. Siedzibą stowarzyszenia zostało: Brzyska 1, 38-212 Brzyska. Organem sprawującym nadzór został Marszałek Województwa Podkarpackiego.

* * *


Aktualności LGD

- Konkurs na Głównego Księgowego LGD LIWOCZ

- Zaproszenie na spotkanie LGD Liwocz - 30-09-2008 r.

Ankieta - Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb społecznych

- Na co możną będzie pozyskać środki finansowe w ramach LGD „LIWOCZ”

- Deklaracja przystąpienia do LGD LIWOCZ.pdf


- Skład osobowy LGD LIWOCZ 01_07_2008.pdf

- Ogłoszenie z dnia 18-12-2008 w spr. Lokalnej Strategii Rozwoju


W dniu 01.07.2008 r. w Brzyskach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

Założycielami stowarzyszenia byli przedstawiciele trzech sektorów:
- publicznego tj. Gmina Skołyszyn, Gmina Brzyska, Gmina Jodłowa, Gmina Brzostek i Gmina Pilzno;
- społecznego tj. stowarzyszenia (KGW, OSP) i osoby fizyczne;
- gospodarczego tj. przedsiębiorcy, spółdzielnie, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Przedstawicielami z terenu Gminy Skołyszyn w Radzie Stowarzyszenia zostali:
- Zenon Szura - Zastępca Przewodniczącego Rady,
- Władysława Kosińska
- Stanisław Święch

Do Komisji Rewizyjnej wybrana została:
-
Stanisława Nigborowicz

Do Zarządu:
- Justyna Furmankiewicz.

Celem stowarzyszenia będzie działanie na rzecz obszarów wiejskich z terenu gmin, które przystąpiły do stowarzyszenia, a więc „LIWOCZ” swoim działaniem obejmie dwa powiaty jasielski i dębicki. Współdziałanie ze sobą sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego ułatwi kompleksowe ukierunkowanie rozwoju tych obszarów.
Uchwalony na zebraniu założycielskim statut organizacji zostanie niebawem skierowany do Krajowego Rejestru Sądowego. Po zarejestrowaniu stowarzyszenie będzie mogło rozpocząć swoją działalność dla dobra całej lokalnej społeczności i okolicznych terenów. Pierwszym krokiem będzie opracowanie przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Dokument ten będzie zawierał priorytetowe cele i działania jakie będzie realizować stowarzyszenie. W ciągu najbliższego miesiąca odbędą się w poszczególnych gminach konsultacje społeczne w związku z opracowywanym dokumentem. Już dzisiaj zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych, do których być może nie dotrą imienne zaproszenia. Termin konsultacji będzie ogłoszony na stronach internetowych poszczególnych gmin.

- Protokół zebrania założycielskiego LGD LIWOCZ.pdf
- Statut LDG "LIWOCZ"