Redakcja BIP


REDAKCJA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY SKOŁYSZYN

Redaktor Stanisław Pawluś tel: (013) 44 91 752
e-mail: spawlus@skolyszyn.pl