Nieudostępn. w BIP


Dokumenty nieudostępnione 

Informacje Publiczne będące w posiadaniu Urzędu Gminy w Skołyszynie, a nieopublikowane dotychczas w powyższym Biuletynie są dostępne w siedzibie Urzędu;
Skołyszyn 12
38-242 Skołyszyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Informację Publiczną można uzyskać wypełniając niżej zamieszczony wniosek i składając go w Urzędzie Gminy Skołyszyn: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej