Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Og艂oszenia /Nab贸r na wolne stanowisko pracy - Kierownik Referatu O艣wiaty i Kultury z dnia 24.05.2007/
  Lista kandydat贸w


  Nowa strona 1

  LISTA KANDYDAT脫W
  SPE艁NIAJ慕CYCH WYMAGANIA FORMALNE
   

  na stanowisko pracy Kierownik Referatu O艣wiaty i Kultury
   

  Informuj臋, 偶e nast臋puj膮cy kandydaci spe艂niaj膮 wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze :

   

  Lp. Imi臋 i nazwisko Miejsce zamieszkania
  1. Krzysztof Lipi艅ski 38-242 Sko艂yszyn 348  Osoba ta b臋dzie poproszona na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.

  Ponadto informuj臋, 偶e oferta :
  Pani Beaty Szczepaniuk zamieszka艂ej 38-200 Jas艂o, ul. S艂owackiego 8/13A nie odpowiada wymaganiom okre艣lonym w og艂oszeniu o naborze i nie b臋dzie rozpatrywana w dalszym post臋powaniu.  Sko艂yszyn, 2007-06-18

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
     Rejestr zmian odwiedzin: 4315
  Wersja do druku Wersja do druku  Wymagania


  Nowa strona 1

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN
  OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY
   

  Kierownik referatu O艣wiaty i Kultury
   

  1. Wymagania niezb臋dne:
  - wykszta艂cenie wy偶sze, o kierunku przydatnym na ww. stanowisku,
  - co najmniej 5 letni sta偶 pracy na stanowisku o podobnym zakresie dzia艂alno艣ci,
  - znajomo艣膰 nast臋puj膮cych akt贸w prawnych:
          - ustawa o samorz膮dzie gminnym,
          - ustawa Karta Nauczyciela,
          - ustawa o systemie o艣wiaty,
  Kodeks post臋powania administracyjnego,
  - znajomo艣膰 obs艂ugi komputera,

  2. Wymagania dodatkowe:
  - umiej臋tno艣膰 redagowania i analizowania dokument贸w,
  - umiej臋tno艣膰 kierowania zespo艂em ludzi oraz pracy w zespole,
  - dobra organizacja pracy,
  - wysokie poczucie odpowiedzialno艣ci,

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:
  - prowadzenie spraw zwi膮zanych z tworzeniem, prowadzeniem i likwidacj膮 plac贸wek o艣wiatowych,
  - analizowanie arkuszy organizacyjnych szk贸l i przedszkoli i przedstawianie wniosk贸w maj膮cych na celu ich akceptacj臋,
  - opracowywanie projekt贸w sieci szk贸艂 oraz okre艣lanie granic ich obwod贸w,
  - realizowanie zadania organu nadzoruj膮cego w zakresie stosunku pracy dyrektor贸w szk贸艂,
  - prowadzenie akt osobowych dyrektor贸w szk贸艂,
  - realizacja spraw zwi膮zanych z organizowaniem konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w szk贸艂,
  - opracowywanie projekt贸w regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  - przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady i zarz膮dze艅 W贸jta w zakresie o艣wiaty,
  - prowadzenie spraw dotycz膮cych awansu zawodowego nauczycieli,
  - prowadzenie wsp贸艂pracy z kierownikami referat贸w Urz臋du Gminy, szko艂ami oraz organizacjami i zwi膮zkami zawodowymi pracownik贸w o艣wiaty,
  - sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi b臋d膮cymi w艂asno艣ci膮 Gminy,
  - organizowanie gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz sportowych imprez szkolnych,
  - stworzenie warunk贸w do prowadzenia dzia艂alno艣ci kulturalnej,
  - prowadzenie ewidencji d贸br kultury,
  - zapewnienie bibliotekom odpowiednich warunk贸w dzia艂ania oraz zapewnienie pomocy metodycznej i bibliograficznej.

  4. Wymagane dokumenty :
  - 偶yciorys (CV),
  - list motywacyjny,
  - dokument po艣wiadczaj膮cy wykszta艂cenie,
  - kwestionariusz osobowy,
  - inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach,
  - kserokopi臋 dowodu osobistego, a w przypadku pos艂ugiwania si臋 poprzedni膮 wersj膮 dowodu osobistego kserokopi臋 pierwszych trzech stron,
  - kopi臋 dokument贸w potwierdzaj膮cych wymagany sta偶 pracy,
  - o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie.

  5. Inne informacje
  Osoby spe艂niaj膮ce wymagania okre艣lone powy偶ej zaproszone zostan膮 na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.
  Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podj臋ta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostan膮 komisyjne zniszczone.
  Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie urz臋du, lub poczt膮 na adres urz臋du z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Referatu O艣wiaty i Kultury w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, w terminie do 11 czerwca 2007 r. Oferty, kt贸re wp艂yn膮 do urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
  Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.skolyszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie .

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV( z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸聼n. zm.) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p贸聼n. zm.).
   

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

     Rejestr zmian odwiedzin: 4463
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.107 sekund