Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Og艂oszenia /Nab贸r na wolne stanowisko pracy - Stanowisko pracy ds. promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych/
  Informacja o wynikach naboru


  Nowa strona 1

   

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie

  na stanowisko pracy do spraw promocji i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych
   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂a wybrana Pani Justyna Furmankiewicz

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Kandydatura powy偶sza uzyska艂a najwy偶sz膮 ocen臋 w wyniku przeprowadzonych rozm贸w kwalifikacyjnych dokonanych podczas naboru na wolne stanowisko pracy. Pani Furmankiewicz wykaza艂a si臋 dobr膮 znajomo艣ci膮 wymaganego na tym stanowisku zakresu zada艅 oraz koncepcj膮 ich realizacji. Ponadto zaprezentowa艂a si臋 jako osoba kulturalna i komunikatywna.
  Kandydatura Pani Justyny Furmankiewicz zosta艂a pozytywnie zaopiniowana przez Komisj臋 Rekrutacyjn膮 i zatwierdzona przez W贸jta Gminy.  Sko艂yszyn, dnia 13 listopada 2007 r.
   

  W脫JT GMINY
  mgr Zenon Szura
     Rejestr zmian odwiedzin: 5474
  Wersja do druku Wersja do druku  Lista kandydat贸w


  Nowa strona 1

  LISTA KANDYDAT脫W
  SPE艁NIAJ慕CYCH WYMAGANIA FORMALNE


  na stanowisko pracy ds. promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych
   

  Informuj臋, 偶e nast臋puj膮cy kandydaci spe艂niaj膮 wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze :
   

  Lp

  Imi臋 i nazwisko

  Miejsce zamieszkania

  1.  

  Justyna Furmankiewicz

  38-242 Sko艂yszyn  65

  1.  

  Magdalena Ga艂uszka

  38-207 Przysieki 346

  1.  

  Monika Hajnosz

  38-200 Jas艂o, Jab艂onica 129, 

  1.  

  Janusz Pacher

  38-242 Sko艂yszyn, 艢wi臋cany 524,  

  1.  

  Maria Pawlu艣

  38-207 Przysieki 248

  1.  

  Sylwia Piwowar

  38-340 Biecz, ul. M.C. Sk艂odowskiej 35

  1.  

  Ewa Stachaczy艅ska

  38-243 Harklowa, Kunowa 56, 

   

  Osoby te b臋d膮 poproszone na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.


  Sko艂yszyn, 2007-11-06
   

  W贸jt Gminy
  mgr Zenon Szura

     Rejestr zmian odwiedzin: 5861
  Wersja do druku Wersja do druku  Nab贸r na wolne stanowisko pracy - Stanowisko pracy ds. promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych


  Nowa strona 1

  NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN
  OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY
   

   

  1. Okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego
  Stanowisko pracy ds. promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych

  2. Wymagania:
  - obywatelstwo polskie,
  - wykszta艂cenie wy偶sze,
  - znajomo艣膰 minimum jednego j臋zyka obcego w stopniu podstawowym, umo偶liwiaj膮cym porozumiewanie si臋,
  - znajomo艣膰 przepis贸w ustawy o samorz膮dzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, kodeksu post臋powania administracyjnego oraz przepis贸w o dost臋pie do informacji publicznej,
  - obowi膮zkowo艣膰, staranno艣膰, samodzielno艣膰, komunikatywno艣膰, wysoka kultura osobista, umiej臋tno艣膰 pracy w zespole,
  - bieg艂a obs艂uga komputera w zakresie aplikacji biurowych oraz poczty elektronicznej i Internetu,
  - niekaralno艣膰 za przest臋pstwa pope艂nione z winy umy艣lnej,
  - dobry stan zdrowia

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:
  - prowadzenie spraw zwi膮zanych z promocj膮 gminy,
  - opracowywanie materia艂贸w promocyjnych o gminie i regionie,
  - przygotowywanie i sk艂adanie wniosk贸w oraz koordynowanie prac zwi膮zanych z pozyskiwaniem funduszy w ramach program贸w unijnych dla Gminy Sko艂yszyn,
  - prowadzenie pe艂nej dokumentacji dotycz膮cej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowania wniosku do rozliczenia zadania,
  - uczestniczenie w szkoleniach zwi膮zanych z problematyk膮 przygotowania wniosk贸w o 艣rodki z funduszy zewn臋trznych,
  - monitorowanie termin贸w naboru wniosk贸w w sprawie pozyskiwania funduszy oraz zg艂臋bianie przepis贸w i wiadomo艣ci dotycz膮cych prawa unijnego,
  - przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 rady gminy w zakresie realizowanych zada艅,
  - prowadzenie i bie偶膮ca aktualizacja oficjalnej strony internetowej Gminy,
  - prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
  - organizacja wsp贸艂pracy Gminy Sko艂yszyn ze spo艂eczno艣ciami lokalnymi,
  - wydawanie gazety gminnej,
  - wsp贸艂praca z lokalnymi mediami,

  4. Wymagane dokumenty :
  - 偶yciorys (CV),
  - list motywacyjny,
  - dokument po艣wiadczaj膮cy wykszta艂cenie,
  - kwestionariusz osobowy,
  - inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach,
  - kserokopi臋 dowodu osobistego, a w przypadku pos艂ugiwania si臋 poprzedni膮 wersj膮 dowodu osobistego kserokopi臋 pierwszych trzech stron,
  - o艣wiadczenie kandydata o znajomo艣ci j臋zyka obcego,
  - o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie.

  5. Inne informacje.
  Osoby spe艂niaj膮ce wymagania okre艣lone powy偶ej zaproszone zostan膮 na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.
  Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podj臋ta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostan膮 komisyjne zniszczone.
  Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie urz臋du, lub poczt膮 na adres urz臋du z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko pracy ds. promocji Gminy i pozyskiwania 艣rodk贸w pozabud偶etowych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, w terminie do 29 pa聼dziernika 2007 r. ( nie mniej ni偶 14 dni od dnia opublikowania w BIP ).
  Oferty, kt贸re wp艂yn膮 do urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
  Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.skolyszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie .

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV, powinny by膰 opatrzone klauzul膮: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸聼n. zm.) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorz膮dowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p贸聼n. zm.).
   

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn


     Rejestr zmian odwiedzin: 5834
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.101 sekund