Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Og艂oszenia /Nab贸r na wolne stanoiwkos pracy - radca prawny 1/4 etatu/
  Wynik naboru


  Nowa strona 1

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

  w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie
  na stanowisko pracy Radca Prawny 聳 ¼ etatu
   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂 wybrany Pan Franciszek Rozmus, zamieszka艂y 38-200 Jas艂o, ul. Kopernika 4/64

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pan Franciszek Rozmus wykaza艂 si臋 bardzo dobr膮 znajomo艣ci膮 przepis贸w z zakresu merytorycznego na danym stanowisku oraz d艂ugoletnim do艣wiadczeniem, cechami i umiej臋tno艣ciami, kt贸re gwarantuj膮 rzetelne i prawid艂owe wykonywanie zada艅 na powierzonym stanowisku pracy. Ponadto zaprezentowa艂 si臋 jako osoba kulturalna i komunikatywna.


  Sko艂yszyn, dnia 14 stycznia 2008r.
   

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

     Rejestr zmian odwiedzin: 4285
  Wersja do druku Wersja do druku  Lista kandydat贸w


  Nowa strona 1

  LISTA KANDYDAT脫W
  SPE艁NIAJ慕CYCH WYMAGANIA FORMALNE
   
   
  na  stanowisko pracy Radca Prawny 聳 ¼ etatu
   
   
   
  Informuj臋, 偶e nast臋puj膮cy kandydaci spe艂niaj膮 wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu     o naborze :
   
   

  Lp.  Imi臋 i nazwisko Miejsce zamieszkania
  1. Franciszek Rozmus 38-200 Jas艂o, ul. Kopernika 4/64

     
  Osoba ta b臋dzie poproszona na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.
   
  Ponadto informuj臋, 偶e oferta :
  Pana Paw艂a Czerkowicza, zamieszka艂ego 38-200 Jas艂o, ul. Szkolna 30/22 nie odpowiada wymaganiom okre艣lonym w og艂oszeniu o naborze i nie b臋dzie rozpatrywana w dalszym post臋powaniu.
   
    
  Sko艂yszyn, 2007-12-28                                                                     
   

  W贸jt Gminy
  mgr Zenon Szura
   
   
   
   
   
     Rejestr zmian odwiedzin: 4437
  Wersja do druku Wersja do druku  Nab贸r na wolne stanowisko pracy - Radca prawny 1/4 etatu


  Nowa strona 3

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN
  OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  Radca Prawny 聳 ¼ etatu

  1. Wymagania niezb臋dne:
  - wykszta艂cenie wy偶sze prawnicze,

  - wpis na list臋 radc贸w prawnych,
  - co najmniej 10-letni sta偶 pracy na stanowisku radcy prawnego organ贸w administracji publicznej,
  - znajomo艣膰 zasad organizacji i funkcjonowania organ贸w samorz膮du gminnego,
  - znajomo艣膰 przepis贸w proceduralnych 艂膮cz膮cych si臋 wykonywaniem zada艅 przez organy gminy,

  - znajomo艣膰 zasad legislacji,

  - znajomo艣膰 przepis贸w prawnych 艂膮cz膮cych si臋 z funkcjonowaniem organ贸w gminy (prawo cywilne, prawo pracy, prawo o aktach stanu cywilnego i.t.p.),
  praktyczna umiej臋tno艣膰 negocjowania i sporz膮dzania um贸w.


  2. Wymagania dodatkowe:
  - umiej臋tno艣膰 redagowania i analizowania dokument贸w,
  - umiej臋tno艣膰 pracy w zespole,
  - dobra organizacja pracy,
  - wysokie poczucie odpowiedzialno艣ci,

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:
  -
  udzielanie pomocy prawnej organom gminy poprzez opiniowanie, co do zgodno艣ci z prawem projektowanych rozstrzygni臋膰 (udzielanie opinii i porad prawnych),

  - opiniowanie pod wzgl臋dem formalno-prawnym i redakcyjnym projekt贸w przepis贸w gminnych oraz innych akt贸w prawnych wydawanych przez organy gminy,

  - nadzorowanie stosowania w Urz臋dzie Gminy przepis贸w kpa i innych przepis贸w proceduralnych,
  - informowanie organ贸w gminy o zmianach zachodz膮cych w obowi膮zuj膮cym stanie prawnym w zakresie dotycz膮cym organizacji i funkcjonowania samorz膮du terytorialnego, - wyst臋powanie w charakterze pe艂nomocnika gminy w sprawach rozstrzyganych przez organy orzekaj膮ce, s膮dy powszechne, s膮dy administracyjne 聳 w ramach udzielonych pe艂nomocnictw,

  - sprawowanie nadzoru nad windykacj膮 nale偶no艣ci gminy,

  - opiniowanie co do zgodno艣ci z prawem i interesami gminy um贸w d艂ugoterminowych, nietypowych lub dotycz膮cych przedmiot贸w o du偶ej warto艣ci,

  - opiniowanie spraw kadrowych.

  4. Wymagane dokumenty :
  - 偶yciorys (CV),
  - list motywacyjny,
  - dokument po艣wiadczaj膮cy wykszta艂cenie,
  - kwestionariusz osobowy,
  - inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach,
  - kserokopi臋 dowodu osobistego, a w przypadku pos艂ugiwania si臋 poprzedni膮 wersj膮 dowodu osobistego kserokopi臋 pierwszych trzech stron,
  - kopi臋 dokument贸w potwierdzaj膮cych wymagany sta偶 pracy,
  - o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie.

  5. Inne informacje
  Osoby spe艂niaj膮ce wymagania okre艣lone powy偶ej zaproszone zostan膮 na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.
  Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podj臋ta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostan膮 komisyjne zniszczone.
  Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie urz臋du z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko Radca Prawny w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, w terminie do 24 grudnia 2007 r. ( nie mniej ni偶 14 dni od dnia opublikowania w BIP ).
  Oferty, kt贸re wp艂yn膮 do urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
  Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.skolyszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie .

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV( z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸聼n. zm.) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorz膮dowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p贸聼n. zm.).

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 4598
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.102 sekund