Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Og艂oszenia /Nab贸r na wolne stanowisko pracy do spraw kasowo-ksi臋gowych/
  Wyniki naboru


  Nowa strona 3

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


  w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie

  na stanowisko pracy do spraw kasowo 聳 ksi臋gowych
   

   

  Informujemy, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na ww. stanowisko zosta艂 wybrany Pan K臋dzior Jacek zamieszka艂y w 艢wi臋canach 506.


  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Kandydat uzyska艂 najwy偶sz膮 ocen臋 w wyniku przeprowadzonych rozm贸w kwalifikacyjnych dokonanych podczas naboru na wolne stanowisko pracy.
  Pan K臋dzior Jacek wykaza艂 si臋 dobr膮 znajomo艣ci膮 wymaganego na tym stanowisku zakresu zada艅. Ponadto zaprezentowa艂 si臋 jako osoba kulturalna i komunikatywna.
  Kandydatura Pana K臋dzior Jacka zosta艂a pozytywnie zaopiniowana przez Komisj臋 Rekrutacyjn膮 i zatwierdzona przez W贸jta Gminy.
   

  30 stycznia 2008 r.
   

  W脫JT GMINY
  mgr Zenon Szura
     Rejestr zmian odwiedzin: 4651
  Wersja do druku Wersja do druku  Lista kandydat贸w


  Nowa strona 1

   

  LISTA KANDYDAT脫W
  SPE艁NIAJ慕CYCH WYMAGANIA FORMALNE

  na stanowisko pracy ds. kasowo 聳 ksi臋gowych
   

  Informuj臋, 偶e nast臋puj膮cy kandydaci spe艂niaj膮 wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze:
   

  Lp Imi臋 i nazwisko Miejsce zamieszkania
  1 Anna Filipak 艢wi臋cany 403
  2 Magdalena Godniak Przysieki 337
  3 Jacek K臋dzior 艢wi臋cany 506
  4 Maria Pawlu艣 Przysieki 248

  Osoby te b臋d膮 poproszone na rozmowy kwalifikacyjne.
   


  Sko艂yszyn, 2008-01-23
   

  W脫JT GMINY
  mgr Zenon Szura
     Rejestr zmian odwiedzin: 5063
  Wersja do druku Wersja do druku  Nab贸r


  Nowa strona 1

  W脫JT GMINY SKO艁YSZYN
  OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY
   

  do spraw kasowo-ksi臋gowych
   

  1. Wymagania niezb臋dne:
  - wykszta艂cenie 艣rednie lub wy偶sze o kierunku przydatnym na ww. stanowisku,
  - co najmniej 2-letni sta偶 pracy na stanowisku o podobnym zakresie dzia艂alno艣ci,
  - znajomo艣膰 nast臋puj膮cych akt贸w prawnych :
  ustawa o samorz膮dzie gminnym,
  ustawa o rachunkowo艣ci,
  Kodeks post臋powania administracyjnego,
  - znajomo艣膰 obs艂ugi komputera.

  2. Wymagania dodatkowe:
  - znajomo艣膰 zasad rachunkowo艣ci bud偶etowej,
  - umiej臋tno艣膰 pracy w zespole,
  - dobra organizacja pracy,
  - wysokie poczucie odpowiedzialno艣ci,

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:
  Prowadzenie obs艂ugi kasy polegaj膮ce na :
  - przyjmowaniu wp艂at got贸wkowych z tytu艂u wszelkich wp艂yw贸w,
  - odprowadzaniu przyj臋tej got贸wki do kasy na rachunki bankowe,
  - przygotowywaniu dokument贸w do podj臋cia got贸wki,
  - podejmowaniu got贸wki do kasy z rachunk贸w bankowych i dokonywanie wyp艂at,
  - sporz膮dzaniu raport贸w kasowych i przekazywanie na stanowisko ksi臋gowo艣ci bud偶etowej za pokwitowaniem,
  - przechowywaniu w kasie got贸wki, papier贸w warto艣ciowych oraz druk贸w 艣cis艂ego zarachowania,
  - prowadzeniu ksi臋gi druk贸w 艣cis艂ego zarachowania,
  Prowadzenie rachunkowo艣ci jednostki zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami i zasadami polegaj膮ce zw艂aszcza na :
  - zorganizowaniu, sporz膮dzeniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwowaniu i kontroli dokument贸w w spos贸b zapewniaj膮cy w艂a艣ciwy przebieg operacji gospodarczych i ochron臋 mienia b臋d膮cego w posiadaniu jednostki,
  - bie偶膮cym i prawid艂owym prowadzeniu ksi臋gowo艣ci w zakresie zada艅 zleconych,
  - przyjmowaniu dokument贸w do ksi臋gowania,
  - prowadzeniu ksi臋gowo艣ci dla bud偶etu gminy oraz 艣rodk贸w pozabud偶etowych na podstawie dowod贸w ksi臋gowych,
  - sporz膮dzaniu sprawozda艅 w zakresie zada艅 zleconych.

  4. Wymagane dokumenty :
  - 偶yciorys (CV),
  - list motywacyjny,
  - dokument po艣wiadczaj膮cy wykszta艂cenie,
  - kwestionariusz osobowy,
  - inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach,
  - kserokopi臋 dowodu osobistego, a w przypadku pos艂ugiwania si臋 poprzedni膮 wersj膮 dowodu osobistego kserokopi臋 pierwszych trzech stron,
  - kopi臋 dokument贸w potwierdzaj膮cych wymagany sta偶 pracy,
  - o艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie.

  5. Inne informacje
  Osoby spe艂niaj膮ce wymagania okre艣lone powy偶ej zaproszone zostan膮 na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.
  Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podj臋ta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostan膮 komisyjne zniszczone.
  Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie urz臋du, poczt膮 elektroniczn膮 na adres : gmina@skolyszyn.pl lub ug_skol@jaslo.net 聳 w przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego, lub poczt膮 na adres urz臋du z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko pracy do spraw kasowo-ksi臋gowych w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, w terminie do 18 stycznia 2008 r. ( nie mniej ni偶 14 dni od dnia opublikowania w BIP ).
  Oferty, kt贸re wp艂yn膮 do urz臋du po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
  Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.skolyszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie .

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV( z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p贸聼n. zm.) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorz膮dowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z p贸聼n. zm.).
   

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 5550
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.126 sekund