Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Og艂oszenia /Konkurs na dyrektora/
  Rozstrzygni臋cie


  W konkursie, kt贸ry odby艂 si臋 w dniu 10.04.2008 r. wy艂oniono kandydat贸w na stanowisko: 1) Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Jab艂onicy - mgr Izabela Maduzia 2) Dyrektora Szko艂y Podstawowej w Przysiekach - mgr Maria 艢wierz

  Rejestr zmian odwiedzin: 3706
  Wersja do druku Wersja do druku  Konkurs na dyrektora


  Nowa strona 4

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
   

  o g 艂 a s z a
   

  konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
   

  Szko艂y Podstawowej w Jab艂onicy
  Szko艂y Podstawowej w Przysiekach

   

  1. Do konkursu mo偶e przyst膮pi膰 osoba, kt贸ra spe艂nia wymogi zawarte w rozporz膮dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczeg贸lnych typach szk贸艂 i plac贸wek (Dz.U .Nr 89, poz.826 z p贸聼n. zm.).
  2. Oferty os贸b przyst臋puj膮cych do konkursu powinny zawiera膰:
  a) uzasadnienie przyst膮pienia do konkursu wraz z koncepcj膮 funkcjonowania i rozwoju szko艂y ;
  b) 偶yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj膮cy w szczeg贸lno艣ci informacj臋 o sta偶u pracy pedagogicznej 聳 w przypadku nauczyciela lub sta偶u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego;
  c) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie wymaganego wykszta艂cenia 聳 w przypadku osoby b臋d膮cej nauczycielem;
  d) dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych oraz dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie wymaganego sta偶u pracy, wykszta艂cenia i przygotowania zawodowego 聳 w przypadku osoby nie b臋d膮cej nauczycielem;
  e) dyplom uko艅czenia studi贸w wy偶szych lub studi贸w podyplomowych z zakresu zarz膮dzania albo za艣wiadczenie o uko艅czeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz膮dzania o艣wiat膮;
  f) ocen臋 pracy, o kt贸rej mowa w 搂 1, pkt 4 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinna odpowiada膰 osoba zajmuj膮ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze , w poszczeg贸lnych typach szk贸艂 i plac贸wek;
  g) aktualne za艣wiadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy - o braku przeciwwskaza艅 zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  h) o艣wiadczenie 偶e kandydat nie by艂 karany kar膮 dyscyplinarn膮, o kt贸rej mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z p贸聼n. zm) oraz nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie dyscyplinarne;
  i) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie oraz nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie karne;
  j) o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany zakazem pe艂nienia funkcji kierowniczych zwi膮zanych z dysponowaniem 艣rodkami publicznymi, o kt贸rych mowa w art.147 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15,poz.148, z p贸聼n.zm.)
  k) o艣wiadczenie, 偶e kandydat wyra偶a zgod臋 na przetworzenie swoich danych osobowych zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z p贸聼n.zm.); w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  3. Oferty nale偶y przes艂a膰 w zamkni臋tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 聞Konkurs na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Jab艂onicy聰- 聞Konkurs na stanowisko dyrektora Szko艂y Podstawowej w Przysiekach聰, na adres Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12, lub sk艂ada膰 osobi艣cie w sekretariacie Urz臋du Gminy w godzinach urz臋dowania w terminie do 21 marca 2008 r.

  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powo艂ana przez W贸jta Gminy w Sko艂yszynie. O terminie i miejscu przeprowadzenia post臋powania konkursowego kandydaci zostan膮 powiadomieni indywidualnie.

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
     Rejestr zmian odwiedzin: 3955
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.124 sekund