Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Og艂oszenia /Og艂oszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - inspektor w Gminnym Zak艂adzie Gospodarki Komunalnej z dnia 02.02.2006 r./
  Informacja o wyniku naboru


  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  na stanowisko Inspektora w Gminnym Zak艂adzie Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie.

  Informuj臋, 偶e w wyniku zako艅czenia procedury naboru na w/w stanowisko zosta艂 wybrany Pan J贸zef Zi臋ba zamieszka艂y Lis贸w 198.


  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Kandydat wykaza艂 si臋 dobr膮 znajomo艣ci膮 wymaganego na tym stanowisku zakresu zada艅 oraz koncepcj膮 ich realizacji. Posiada wymagane do艣wiadczenie zawodowe, cechuje si臋 odpowiedzialno艣ci膮 i dyspozycyjno艣ci膮 zawodow膮.
  Ponadto wykazuje wiele w艂asnej inicjatywy usprawnienia pracy na tym stanowisku r贸wnie偶 w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej a mianowicie wodoci膮g贸w i sieci kanalizacyjnej.

  Kierownik
  Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej
  w Sko艂yszynie
  Krzysztof Kozio艂


  Sko艂yszyn,2006-02-22  Rejestr zmian odwiedzin: 4704
  Wersja do druku Wersja do druku  Lista kandydat贸w


  LISTA KANDYDAT脫W

  SPE艁NIAJ慕CYCH WYMAGANIA FORMALNE

  NA STANOWISKO INSPEKTORA W GMINNYM ZAK艁ADZIE 
  GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  W SKO艁YSZYNIE


  Informuj臋, 偶e nast臋puj膮cy kandydaci spe艂niaj膮 wymagania formalne okre艣lone 
  w og艂oszeniu o naborze:

   

  Lp

  Imi臋 i nazwisko

  Miejsce zamieszkania

  1.

  Barbara Czechowicz

  Sko艂yszyn 27, 38-242 Sko艂yszyn

  2.

  Wies艂aw Fietko

  Kunowa 23, 38-243 Harklowa

  3.

  J贸zef Zi臋ba

  Lis贸w 198, 38-242 Sko艂yszyn

  Osoby te b臋d膮 proszone na rozmow臋 kwalifikacyjn膮 .


  Ponadto informuj臋, 偶e oferty n/w kandydat贸w nie odpowiadaj膮 wymaganiom 
  okre艣lonym w og艂oszeniu o naborze i nie b臋d膮 rozpatrywane w dalszym post臋powaniu.

   

  Lp

  Imi臋 i nazwisko

  Miejsce zamieszkania

  1.

  Katarzyna Piotrowska

  38-207 Przysieki 353

  2.

  Edyta Syrek - Soko艂owska

  38-207 Przysieki 302

   

  Sko艂yszyn, 2006-02-17 

  Krzysztof Kozio艂
  Kierownik Gminnego Zak艂adu
  Gospodarki Komunalnej
  w Sko艂yszynie  Rejestr zmian odwiedzin: 4803
  Wersja do druku Wersja do druku  Nab贸r na wolne stanowisko pracy


  KIEROWNIK GMINNEGO ZAK艁ADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
  W SKO艁YSZYNIE 

  OG艁ASZA NAB脫R NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

  INSPEKTORA W GMINNYM ZAK艁ADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
  W SKO艁YSZYNIE


  1. Wymagania niezbedne:
  - wykszta艂cenie wy偶sze i 2 letni sta偶 pracy lub
  - wykszta艂cenie 艣rednie i 4 letni sta偶 pracy
  - znajomo艣膰 nast臋puj膮cych akt贸w prawnych:
  - ustawa o samorz膮dzie gminnym,
  - ustawa o pracownikach samorz膮dowych,
  - ustawa Prawo Wodne,
  - ustawa o ochronie przyrody,
  - ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋 i zbiorowym odprowadzaniu 艣ciek贸w,
  - ustawa o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach
  oraz przepis贸w wykonawczych do tych ustaw,
  - znajomo艣膰 obs艂ugi komputera.

  2. Wymagania dodatkowe:
  - umiej臋tno艣膰 redagowania i analizowania dokument贸w,
  - umiej臋tno艣膰 pracy w zespole,
  - wysokie poczucie odpowiedzialno艣ci

  3. Zakres wykonywanych zada艅 na stanowisku:
  - Prowadzenie rachunkowo艣ci nale偶no艣ci op艂at za dostaw臋 wody, odprowadzanie 艣ciek贸w oraz za wyw贸z nieczysto艣ci sta艂ych,
  - Wdra偶anie egzekucji administracyjnej zaleg艂o艣ci nale偶no艣ci,
  - Analiza realizacji wp艂yw贸w z tytu艂y op艂at za dostaw臋 wody, odprowadzanie 艣ciek贸w i wyw贸z nieczysto艣ci sta艂ych,
  - przygotowywanie projekt贸w um贸w na dostaw臋 odpad贸w sta艂ych,
  - przygotowywanie projekt贸w um贸w o zaopatrzenie w wod臋 ,
  - przygotowywanie projekt贸w um贸w o odprowadzanie 艣ciek贸w,
  - bie偶膮ce sprawdzanie zgodno艣ci zawartych um贸w na dostaw臋 odpad贸w sta艂ych z ewidencj膮 ludno艣ci,
  - sporz膮dzanie wykaz贸w os贸b, kt贸re nie zawar艂y um贸w na dostaw臋 odpad贸w sta艂ych i nie dokonuj膮 wp艂at z tego tytu艂u,
  - przygotowywanie i wysy艂anie zawiadomie艅 dla os贸b uchylaj膮cych si臋 od p艂atno艣ci za wyw贸z odpad贸w sta艂ych,
  - prowadzenie post臋powania egzekucyjnego (upomnienia tytu艂y wykonawcze ) w stosunku do os贸b uchylaj膮cych si臋 od obowi膮zku p艂atno艣ci za wyw贸z odpad贸w sta艂ych,
  - dokonywanie bie偶膮cej analizy odp艂atno艣ci za pob贸r wody z wodoci膮g贸w wiejskich na terenie gminy oraz 艣ciek贸w do kanalizacji w Sko艂yszynie,
  - prowadzenie post臋powania egzekucyjnego (upomnienia tytu艂y wykonawcze ) w stosunku do odbiorc贸w wody z wodoci膮g贸w wiejskich i odprowadzaj膮cych 艣cieki do kanalizacji w Sko艂yszynie,
  - prowadzenie akt osobowych pracownik贸w GZGK,
  - prowadzenie korespondencji GZGK

  4. Wymagane dokumenty:
  - 呕yciorys (CV)
  - List motywacyjny
  - Dokument po艣wiadczaj膮cy wykszta艂cenie,
  - Kwestionariusz osobowy,
  - Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejetno艣ciach,
  - Kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego,
  - Kopie dokument贸w posiadaj膮cych wymagany sta偶 pracy,
  - O艣wiadczenie kandydata o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych i o niekaralno艣ci 
  za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie,

  5. Inne informacje
  Osoby spe艂niaj膮ce wymagania okre艣lone powy偶ej zaproszone zostan膮 na rozmow臋 kwalifikacyjn膮.
  Ostateczna decyzja o wyborze kandydata podj臋ta zostanie po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.
  Oferty odrzucone zostan膮 komisyjnie zniszczone.

  Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 osobi艣cie w siedzibie urz臋du, a w przypadku posiadanych uprawnie艅 do podpisu elektronicznego, poczt膮 elektroniczn膮 na adres: gmina@skolyszyn.pl lub ug_skol@jaslo.net  lub poczt膮 na adres Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Gminnym Zak艂adzie Komunalnym w Sko艂yszynie. W terminie do 16 lutego 2006 r. ( nie mniej ni偶 14 dni od dnia opublikowania w BIP).

  Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej 
  po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
  Informacja o wynikach naboru b臋dzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( www.bip.skolyszyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczeg贸艂owe CV 
  ( z uwzgl臋dnieniem dok艂adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny by膰 opatrzone klauzul膮: Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
  w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz.926 z p贸聼n.zm. ) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorz膮dowych 
  (Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1593 z p贸聼n.zm.).

  Sko艂yszyn, dn. 02.02.2006 r.

  Krzysztof Kozio艂 
  Kierownik Gminnego 
  Zak艂adu Gospodarki Komunalnej
  w Sko艂yszynie  Rejestr zmian odwiedzin: 4718
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.114 sekund