Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2011 /艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn w roku 2012/
  Og艂oszenie o wyborze oferty


  Nowa strona 1

   

  Sko艂yszyn, dn. 2011-10-03

  znak sprawy: GPIR.271.15.2011

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  聞艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn w roku 2012聰.

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  1

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

  Oferta nr 1:

  Produkcja Handel Us艂ugi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jas艂o, ul. Hank贸wka 28.

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 535 680,00 z艂 brutto.

  Cena:    535 680,00 / 535 680,00 =  1 x 100 x 100 % =  100 pkt.

  RAZEM:  100 pkt

          

  W/w oferta zosta艂a wybrana do udzielenia zam贸wienia.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy, umowa zostanie zawarta w dniu 7 pa聼dziernik 2011 r.

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p贸聼n.zm.).

  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

   

                     Zenon Szura

                         W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3097
  Wersja do druku Wersja do druku  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2011-09-26

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  GPIR.271.15.2011

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

  Dotyczy:聽 przetargu nieograniczonego pn. 聞艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn w roku 2012.聰  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p贸聼n. zm.) Zamawiaj膮cy przekazuje tre艣膰 zapyta艅 z艂o偶onych przez Wykonawc贸w oraz odpowiedzi na zapytania.

  Tre艣膰 zapyta艅:

  W punkcie 3.4 SIWZ jest zapis:

  聞Niesegregowane odpady komunalne, pozosta艂o艣ci z sortowania odpad贸w komunalnych powinny by膰 poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze wojew贸dztwa podkarpackiego, w instalacjach spe艂niaj膮cych wymagania najlepszej dost臋pnej techniki lub technologii, o kt贸rej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz.U. Nr 99, poz. 569 z p贸聼n.zm.)聰.

  W rozdziale VII pkt 1 ppkt 4 jest zapis:

  聞Wykonawca musi posiada膰 wa偶n膮 umow臋 na odbi贸r lub zapewnienie odbioru odpad贸w komunalnych niesegregowanych oraz zgod臋 na przyj臋cie odpad贸w segregowanych przez podmioty zajmuj膮ce si臋 wykorzystaniem b膮d聼 przetwarzaniem surowc贸w wt贸rnych (zgodnie
  z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach)聰.

  W zwi膮zku z powy偶szym:

  1.聽聽 Czy Wykonawca musi posiada膰 umow臋 na odbi贸r odpad贸w komunalnych niesegregowanych z zak艂adem zajmuj膮cym si臋 odzyskiem tych odpad贸w na terenie woj. podkarpackiego lub posiada膰 w艂asny zak艂ad odzysku tych odpad贸w na terenie woj. podkarpackiego ?

  2.聽聽 Czy je偶eli oferent posiada umow臋 z zak艂adem zajmuj膮cym odzyskiem odpad贸w komunalnych, ale zak艂ad ten nie jest wpisany w zezwoleniu na odbieranie odpad贸w komunalnych z terenu gminy jakie oferent posiada, to czy oferent spe艂nia warunki SIWZ ?

  3.聽聽 Zgodnie z rozdzia艂em VIII pkt 1 ppkt 3 SIWZ oferent ma przedstawi膰 wa偶n膮 umow臋 na odbi贸r lub zapewnienie odbioru odpad贸w komunalnych niesegregowanych oraz zgod臋 na przyj臋cie odpad贸w segregowanych przez podmioty zajmuj膮ce si臋 wykorzystaniem b膮d聼 przetwarzaniem surowc贸w wt贸rnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Czy w zwi膮zku z tym Wykonawca musi przed艂o偶y膰 umow臋
  z zak艂adem zajmuj膮cym si臋 odzyskiem odpad贸w komunalnych znajduj膮cym si臋 na terenie woj. podkarpackiego lub posiada膰 w艂asny taki zak艂ad na terenie woj. podkarpackiego ?

  Tre艣膰 odpowiedzi:

  ad. 1.

  Wykonawca musi przed艂o偶y膰 umow臋 z zak艂adem prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 w zakresie odzysku odpad贸w komunalnych znajduj膮cym si臋 na terenie woj. podkarpackiego zapewniaj膮c膮 przyj臋cie odpad贸w komunalnych niesegregowanych z terenu gminy Sko艂yszyn lub je偶eli posiada w艂asny zak艂ad na terenie woj. podkarpackiego, to musi przedstawi膰 decyzj臋 zezwalaj膮c膮 na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odzysku odpad贸w komunalnych w tym zak艂adzie.

  ad.2

  Wykonawca musi posiada膰 umow臋 z zak艂adem zajmuj膮cym si臋 odzyskiem odpad贸w komunalnych, kt贸ry posiada zezwolenie na odbieranie odpad贸w komunalnych niesegregowanych z terenu gminy Sko艂yszyn. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie spe艂nia warunku udzia艂u w post臋powaniu.

  ad.3

  Analogicznie do punktu 1. Wykonawca musi przed艂o偶y膰 umow臋 z zak艂adem prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 w zakresie odzysku odpad贸w komunalnych znajduj膮cym si臋 na terenie woj. podkarpackiego zapewniaj膮c膮 przyj臋cie odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn lub je偶eli posiada w艂asny zak艂ad na terenie woj. podkarpackiego, to musi przedstawi膰 decyzj臋 zezwalaj膮c膮 na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odzysku odpad贸w komunalnych w tym zak艂adzie. Sortowanie odpad贸w komunalnych mo偶e odbywa膰 si臋 poza terenem wojew贸dztwa podkarpackiego.

  Wykonawca musi r贸wnie偶 przed艂o偶y膰 zapewnienie lub umow臋, porozumienie z podmiotami zajmuj膮cymi si臋 wykorzystaniem b膮d聼 przetwarzaniem surowc贸w wt贸rnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach) w zakresie odpad贸w segregowanych, tj. szk艂o, plastik (folie, butelki PET), z艂om, puszki aluminiowe, makulatura. W zakresie odpad贸w segregowanych nie obowi膮zuj膮 ograniczenia terytorialne.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3194
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Sko艂yszyn: 艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn w roku 2012
  Numer og艂oszenia: 301434 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie , 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: 艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn w roku 2012.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiot zam贸wienia obejmuje odbieranie odpad贸w komunalnych od wszystkich mieszka艅c贸w wytwarzaj膮cych odpady na terenie gminy Sko艂yszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze) w 2012 r. Gmina Sko艂yszyn liczy obecnie 12 643 mieszka艅c贸w zamieszka艂ych w ponad 3 400 gospodarstwach domowych w 14 so艂ectwach: B膮czal Dolny, B膮czal G贸rny, Harklowa, Jab艂onica, Kunowa, Lipnica G贸rna, Lis贸w, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska S艂aw臋ci艅skie, Siepietnica, Sko艂yszyn, S艂aw臋cin, 艢wi臋cany. 2. Wyw贸z odpad贸w obejmuje:
  1) Wyw贸z odpad贸w segregowanych i niesegregowanych zgromadzonych w workach foliowych, pojemnikach (posiadanych i ustawionych przez Wykonawc臋) i kontenerach (posiadanych przez Zamawiaj膮cego oraz ustawionych przez Wykonawc臋), z cz臋stotliwo艣ci膮 dwa razy w miesi膮cu wed艂ug ustalonego harmonogramu w ilo艣ci ok. - odpady segregowane gromadzone w workach i pojemnikach : 500 ton; - odpady niesegregowane gromadzone
  w workach i kontenerach : 1200 ton. 2) Wyw贸z odpad贸w wielkogabarytowych i sprz臋tu RTV i AGD z cz臋stotliwo艣ci膮 jeden raz w roku w ilo艣ci ok. 100 ton. 3. Wyw贸z odpad贸w komunalnych realizowany b臋dzie na rzecz Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej
  w Sko艂yszynie - w zakresie zawartych przez ten Zak艂ad um贸w na 艣wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych. Na dzie艅 15.09.2011 r. Zak艂ad posiada 3 273 spisanych um贸w. Wykonawca jest zobowi膮zany dotrze膰 do os贸b wytwarzaj膮cych odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebra膰 odpady zgromadzone w workach foliowych lub pojemnikach. Odbi贸r odpad贸w segregowanych od mieszka艅c贸w gminy, kt贸rzy zadeklarowali selektywn膮 zbi贸rk臋 odpad贸w nast臋powa膰 b臋dzie wed艂ug nast臋puj膮cych zasad: 1) Odpady segregowane odbierane b臋d膮 w tym samym dniu, co odpady niesegregowane, lecz innym 艣rodkiem transportu.
  2) Opady segregowane Wykonawca sprawdza: - prawid艂owo艣膰 oznaczenia work贸w
  z odpadami segregowanymi (kartka z adresem nieruchomo艣ci lub nazwiskiem i adresem) - stale; - rzetelno艣膰 segregacji odpad贸w przez gospodarstwa domowe - wyrywkowo.
  W przypadku stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci Wykonawca niezw艂ocznie powiadamia Zamawiaj膮cego. 4. W wyznaczonych przez Zamawiaj膮cego miejscach Wykonawca jest zobowi膮zany w ka偶dej miejscowo艣ci ustawi膰 w艂asne pojemniki na odpady segregowane: - dla tworzyw sztucznych, w 艂膮cznej ilo艣ci: 15 szt.; - dla szk艂a mieszanego, w 艂膮cznej ilo艣ci: 15 szt.; oraz kontenery KP-7, KP-10 we wskazanych przez Zamawiaj膮cego miejscach w 艂膮cznej ilo艣ci: 8 szt. Wykonawca zobowi膮zany jest do utrzymywania miejsc po odbiorze odpad贸w komunalnych w nale偶ytej czysto艣ci (sprz膮tanie miejsc po zabraniu work贸w z odpadami oraz pojemnik贸w i kontener贸w). 5. Niesegregowane odpady komunalne, pozosta艂o艣ci z sortowania odpad贸w komunalnych powinny by膰 poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze wojew贸dztwa podkarpackiego, w instalacjach spe艂niaj膮cych wymagania najlepszej dost臋pnej techniki lub technologii, o kt贸rej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska.(Dz.U. Nr 99, poz 569 z p贸聼n.zm.).

  II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

  II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.51.00.00-5, 90.40.00.00-1.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres
  w miesi膮cach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi posiada膰 zezwolenie na wykonywanie dzia艂alno艣ci
  i czynno艣ci w zakresie obj臋tym zam贸wieniem - wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z p贸聼n.zm.) - wydane przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn. 3) Wykonawca musi posiada膰 zezwolenie na zbieranie i transport odpad贸w wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251,
  z p贸聼n.zm.). 4) Wykonawca musi posiada膰 wa偶n膮 umow臋 na odbi贸r lub zapewnienie odbioru odpad贸w komunalnych niesegregowanych oraz zgod臋 na przyj臋cie odpad贸w segregowanych przez podmioty zajmuj膮ce si臋 wykorzystaniem b膮d聼 przetwarzaniem surowc贸w wt贸rnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

           III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie - co najmniej dwie us艂ugi zwi膮zane
  z wywozem odpad贸w komunalnych, wykonywane przez okres co najmniej 12 m-cy, o warto艣ci co najmniej 400 000,00 PLN - Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.

           III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi posiada膰 niezb臋dny sprz臋t do realizacji zam贸wienia, w tym co najmniej: a) 2 samochody o 艂adowno艣ci powy偶ej 3,5 t do wywozu odpad贸w komunalnych (艣mieciarki); b) 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci powy偶ej 3,5 t (hakowiec) do wywozu kontener贸w KP-7, KP-10 oraz pojemnik贸w na odpady segregowane; c) 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci do 3,5 t do zbierania odpad贸w komunalnych wzd艂u偶 miejsc ustalonych wed艂ug harmonogramu;
  d) 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci powy偶ej 3,5 t do wywozu odpad贸w segregowanych (w workach); e) urz膮dzenie lub samoch贸d do mycia i dezynfekcji pojemnik贸w na odpady; f) 30 szt. pojemnik贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w o pojemno艣ci od 1,5 do 2,5 m3 (15 szt. jednego koloru na szk艂o i 15 szt. jednego koloru na plastik); g) 8 szt. kontener贸w KP-7 lub KP-10 na odpady komunalne. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ.

           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.

           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi by膰 ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia, na kwot臋 co najmniej 400 000,00 PLN.

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

           III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • koncesj臋, zezwolenie lub licencj臋
   • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, dostaw lub us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc贸w, oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e te dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie
   • wykaz narz膮dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie dysponowania tymi zasobami
   • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia

           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u
    w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na potencja艂 innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.

           III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w
    o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1) Zezwolenie na wykonywanie dzia艂alno艣ci i czynno艣ci w zakresie obj臋tym zam贸wieniem - wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, z p贸聼n.zm.) - wydane przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn. 2) Zezwolenie na zbieranie i transport odpad贸w wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z p贸聼n. zm.). 3) Wa偶n膮 umow臋 na odbi贸r lub zapewnienie odbioru odpad贸w komunalnych niesegregowanych oraz zgod臋 na przyj臋cie odpad贸w segregowanych przez podmioty zajmuj膮ce si臋 wykorzystaniem b膮d聼 przetwarzaniem surowc贸w wt贸rnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).

  III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Wz贸r umowy s膮 przedstawiony jest w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowi膮zuj膮cej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiaj膮cego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilo艣ci (zmniejszenie lub zwi臋kszenie) odpad贸w obj臋tych umow膮, kt贸re zosta艂y podane orientacyjnie. Cena jednostkowa wywozu 1 t odpad贸w segregowanych oraz niesegregowanych pozostaje niezmienna. 5) Zmiany terminu podpisania umowy ze wzgl臋du na termin rozstrzygni臋cia post臋powania (ocena ofert, uzupe艂nianie dokument贸w przez Wykonawc贸w, procedura odwo艂awcza). 3. Zmiana postanowie艅 zawartej umowy mo偶e nast膮pi膰 za zgod膮 obu stron wyra偶on膮 na pi艣mie w postaci aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 13 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 lub pok. nr 26 - w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 03.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy
  w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezp艂atnie, w wersji papierowej za odp艂atno艣ci膮 w wysoko艣ci 10 z艂 brutto. Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia,
  w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
  nie

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3420
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ -艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych 2012r.pdf
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.doc
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych us艂ug.doc
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz sprz臋tu.doc
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - o艣wiadczenie dla os贸b fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.119 sekund