Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2008 /Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych/
  Og艂oszenie o zawarciu umowy


  Nowa strona 4

   

  Sko艂yszyn, dn. 2008-05-21

   

   

  znak sprawy: GPIR-i-340/3/08                                      

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  聞Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych聰 聳

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

   

   

   

  WYKONAWCA:

  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo 聳 Mostowych Sp贸艂ka z o.o. w Ja艣le

  38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30

  Cena wybranej oferty:       251 613,54 z艂 brutto

  Data zawarcia umowy:   20 maj 2008 r.

                             

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

                                                                              

     Rejestr zmian odwiedzin: 3778
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o wyborze oferty


  Nowa strona 5


  Sko艂yszyn, dn. 2008-05-12
   

  znak sprawy: GPIR-i-340/3/08


  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych聰
  - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
   

  Dane o ofertach:
  Liczba z艂o偶onych ofert: 2
  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0
  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:


  Oferta nr 1:
  Rejon Budowy Dr贸g i Most贸w w Kro艣nie Sp. z o.o.
  38-400 Krosno, ul Tysi膮clecia 38
  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 269 215,33 z艂 brutto.
  Cena: 251 613,54 / 269 215,33 = 0,9346 x 100 = 93,46 pkt.

  Oferta nr 2:
  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Ja艣le
  38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30.
  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 251 613,54 z艂 brutto.
  Cena: 251 613,54 / 251 613,54 = 1 x 100 = 100 pkt.

  Wybrano ofert臋:
  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Ja艣le
  38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30.
  Cena wybranej oferty: 251 613,54 z艂 brutto

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
     Rejestr zmian odwiedzin: 3579
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie


  Nowa strona 4

  Sko艂yszyn: Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych Numer og艂oszenia: 78212 - 2008; data zamieszczenia: 18.04.2008

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie, 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 51.

  Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn przy wsp贸艂udziale 艣rodk贸w z bud偶etu pa艅stwa przeznaczonych na usuwanie skutk贸w kl臋sk 偶ywio艂owych.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane, nie przys艂uguje odwo艂anie.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest wykonanie odbudowy odcink贸w ni偶ej wymienionych dr贸g gminnych o nawierzchni 偶wirowej, zniszczonych w wyniku wyst臋puj膮cych w ostatnim okresie ulewnych opad贸w atmosferycznych oraz powodzi. 1) Odbudowa drogi Betlejem w 艢wi臋canach, nr ewid. 2519 w km 0+000 - 0+695. Na przewidzianym do odbudowy odcinku drogi, o d艂ugo艣ci: 695,00 m - nale偶y wykona膰 dwuwarstwow膮 podbudow臋, t.j. warstw臋 doln膮 z kruszywa naturalnego o grubo艣ci 10 cm po zag臋szczeniu oraz g贸rn膮 z kruszywa 艂amanego o grubo艣ci 8 cm po zag臋szczeniu. Na tak przygotowanym pod艂o偶u, odpowiednio zaklinowanym i zag臋szczonym przyj臋to u艂o偶enie jednowarstwowej nawierzchni (warstwy 艣cieralnej) z masy mineralno- asfaltowej, grysowo-偶wirowej, Standard II o grubo艣ci 5 cm po zag臋szczeniu. Szeroko艣膰 jezdni 2,80 m; 2) Odbudowa drogi Nowiny w B膮czalu G贸rnym, nr ewid. 308 i 404 w km 1+068 - 1+683. Powsta艂e miejscowe nier贸wno艣ci i wyboje w istniej膮cej zniszczonej nawierzchni 偶wirowej nale偶y wyr贸wna膰 kruszywem naturalnym i dok艂adnie mechanicznie zag臋艣ci膰. Na ca艂ym, przewidzianym do odbudowy odcinku drogi o d艂ugo艣ci: 615,00 m - zaprojektowane zosta艂o wykonanie g贸rnej warstwy podbudowy z kruszywa 艂amanego o 艣redniej grubo艣ci 5 cm po zag臋szczeniu. Na tak przygotowanym pod艂o偶u, odpowiednio zaklinowanym i zag臋szczonym przyj臋to u艂o偶enie jednowarstwowej nawierzchni (warstwy 艣cieralnej) z masy mineralno- asfaltowej, grysowo-偶wirowej, Standard II o grubo艣ci 5 cm po zag臋szczeniu. Szeroko艣膰 jezdni 3,00 m.

  II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

  II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zako艅czenia: 12.06.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium..

  III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy: 1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, tj.: 1) Nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne. 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania, tj. : 1) Dysponuj膮 odpowiednim sprz臋tem, w tym co najmniej: rozk艂adarka mas bitumicznych - 1 szt.; r贸wniarka samojezdna - 1 szt.; samoch贸d samowy艂adowczy 5-10 t - 1 szt.; spycharka g膮sienicowa - 1 szt.; walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; walec statyczny samojezdny ogumiony - 1 szt.; walec wibracyjny samojezdny - 1 szt.;koparka lub koparko-spycharka - 1 szt.; - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 7 do SIWZ; 2) Dysponuj膮 odpowiednio wykwalifikowanym personelem: zatrudniaj膮 co najmniej 5 os贸b (pracownik贸w fizycznych) oraz Kierownika rob贸t z uprawnieniami budowlanymi w specjalno艣ci drogowej. 3) Wykonali w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed wszcz臋ciem post臋powania co najmniej dwie roboty zwi膮zane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o warto艣ci nie mniejszej ni偶 250.000 z艂 ka偶da. 3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, tj. 1) S膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 200.000 z艂. 4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2ustawy). Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w: 1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: spe艂nia albo nie spe艂nia, 2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮. Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca wykona艂 przedmiot zam贸wienia osobi艣cie. Nie dopuszcza si臋 mo偶liwo艣ci zlecania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci prac podwykonawcom.

  Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest na formularzu ofertowym jako za艂. Nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich); 2) za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego, oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cego odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, 3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie): 1) wykazu wykonanych rob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie (w tym co najmniej 2 roboty zwi膮zane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o warto艣ci nie mniejszej ni偶 250.000 z艂 ka偶da) - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 5 do SIWZ; 2) wykazu os贸b, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 niniejsze zam贸wienie (w wykazie nale偶y wymieni膰 wszystkich pracownik贸w, kt贸rzy b臋d膮 wykonywa膰 zam贸wienie, w tym co najmniej 5 os贸b (pracownik贸w fizycznych) oraz Kierownika rob贸t z uprawnieniami budowlanymi w specjalno艣ci drogowej) - do wykazu nale偶y do艂膮czy膰: uprawnienia kierownika rob贸t oraz za艣wiadczenie z w艂a艣ciwej OIIB stwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do izby i aktualnie op艂acane sk艂adki - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 6 do SIWZ; 3) wykazu sprz臋tu przewidzianego do wykonania zam贸wienia, co najmniej : a) rozk艂adarka mas bitumicznych - 1 szt.; b) r贸wniarka samojezdna - 1 szt. c) samoch贸d samowy艂adowczy 5-10 t - 1 szt.; d) spycharka g膮sienicowa - 1 szt.; e) walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; f) walec statyczny samojezdny ogumiony - 1 szt.; g) walec wibracyjny samojezdny - 1 szt.; h) koparka lub koparko-spycharka - 1 szt.; - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 7 do SIWZ; 4) aktualn膮 polis臋 od odpowiedzialno艣ci cywilnej lub inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 co najmniej 200.000 z艂. 4. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U. Nr 87, poz. 605). 5. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 - bezp艂atnie.

  IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 09.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zamawiaj膮cy nie przewiduje mo偶liwo艣ci udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych. Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3832
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ - powodziowe I transza
  Za艂. Nr 1 do SIWZ -Formularz oferty
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Za艂. Nr 3 do SIWZ - Spec. techn. wykonania i odbioru rob贸t- odbudowa dr贸g gminnych - Sko艂yszyn- powodziowe
  Za艂. Nr 3.1 do SIWZ - Przedmiar Droga Betlejem
  Za艂. Nr 3.2 do SIWZ - Przedmiar Droga Nowiny
  Za艂. Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie
  Za艂. nr 5 do SIWZ - wykaz rob贸t
  Za艂. Nr 6 do SIWZ - wykaz os贸b
  Za艂. Nr 7 do SIWZ - wykaz sprz臋tu
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.108 sekund