Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2008 /Dostawa materia艂贸w budowlanych - przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Harklowej/
  Og艂oszenie o zawarciu umowy


  Nowa strona 1

   

  Sko艂yszyn, dn. 2008-06-20

   

   

  znak sprawy: GPIR-i-340/5/08                                      

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  聞Dostawa materia艂贸w budowlanych 聳 przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Harklowej - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

   

   

   

  WYKONAWCA:

  Firma Handlowo 聳 Us艂ugowa Art-Bud Andrzej Wszo艂ek & Antoni Kami艅ski 38-242 Sko艂yszyn 10

  Cena wybranej oferty 艂膮cznie:       100 778,70 z艂 brutto, w tym:

  cz臋艣膰 I 聳 drewno: 36 147,60 z艂 brutto;

  cz臋艣膰 II 聳 blacha: 28 131,20 z艂 brutto;           

  cz臋艣膰 III 聳 pozosta艂e materia艂y: 36 499,90 z艂 brutto.

   

  Data zawarcia umowy:   19 czerwiec 2008 r.

                             

   

   

                                                                             Zenon Szura

                                                                                      W贸jt Gminy Sko艂yszyn

                                                                              

     Rejestr zmian odwiedzin: 3391
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o wyborze oferty


  Nowa strona 5

   

  Sko艂yszyn, dn. 2008-06-09

  znak sprawy: GPIR-i-340/5/08                                      

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  聞Dostawa materia艂贸w budowlanych 聳 przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Harklowej聰

  -  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  2

  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 1

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

                                       

  Oferta Nr 2:

  Firma Handlowo 聳 Us艂ugowa Art-Bud Andrzej Wszo艂ek & Antoni Kami艅ski 38-242 Sko艂yszyn 10

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty:

  cz臋艣膰 I 聳 drewno: 36 147,60 z艂 brutto; cz臋艣膰 II 聳 blacha: 28 131,20 z艂 brutto;            cz臋艣膰 III 聳 pozosta艂e materia艂y: 36 499,90 z艂 brutto

  Cz臋艣膰 I:   Cena 聳 36 147,60 / 36 147,60 = 1 x 100 = 100 pkt.

  Cz臋艣膰 II:  Cena 聳 28 131,20 / 28 131,20 = 1 x 100 = 100 pkt.

  Cz臋艣膰 III: Cena 聳 36 499,90 / 36 499,90 = 1 x 100 = 100 pkt.

   

  Na wszystkie cz臋艣ci zam贸wienia wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez: Firm臋 Handlowo 聳 Us艂ugow膮 Art-Bud Andrzej Wszo艂ek & Antoni Kami艅ski 38-242 Sko艂yszyn 10.

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

   

          

                                                                           

  Zenon Szura

      W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3369
  Wersja do druku Wersja do druku  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - Dostawa materia艂贸w budowlanych - przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Harklowej


  Nowa strona 4

  Sko艂yszyn: Dostawa materia艂贸w budowlanych - przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Harklowej
  Numer og艂oszenia: 110392 - 2008; data zamieszczenia: 26.05.2008
  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - dostawy

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I.                    1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie, 12, 38-242 Sko艂yszyn,        

  woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

                    Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dostawa materia艂贸w budowlanych - przebudowa dachu na Szkole Podstawowej w Harklowej.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: dostawy.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa materia艂贸w budowlanych przeznaczonych do przebudowy dachu na Szkole Podstawowej w Harklowej. W zakresie zam贸wienia zawiera si臋 dostawa materia艂贸w wymienionych w za艂膮czniku nr 4 do SIWZ do Szko艂y Podstawowej w Harklowej, 38-243 Harklowa 353. Zam贸wienie zosta艂o podzielone na trzy cz臋艣ci: - drewno; - blacha; - pozosta艂e materia艂y.

  II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 20.32.20.00-9, 14.12.00.00-8, 14.21.00.00-6, 27.11.00.00-9, 28.40.00.00-6, 28.50.00.00-7, 28.70.00.00-0, 28.80.00.00-0, 60.12.20.00-9.

  II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Tak, ilo艣膰 cz臋艣ci: 3.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesi膮cach: 3.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA

                    Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIA艁U

                    Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy: 1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅. 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋                                i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania. 3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia. 4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2ustawy). Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w: 1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: spe艂nia albo nie spe艂nia, 2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy                       z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zlecania cz臋艣ci zadania podwykonawcom.

                    Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Wykonawca na potwierdzenie spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie                          o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest jako za艂. Nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia                    o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋                    o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich);

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

   

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy                 w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751..

  IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 05.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy..

  IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych,                   o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅 - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia. Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  ZA艁慕CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ慕CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

  CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: Drewno konstrukcyjne.

                    1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa drewana konstrukcyjnego K27 przeznaczonego do przebudowy dachu na Szkole Podstawowej w Harklowej. Zam贸wienie zawiera 33,81 m3 drewna..

                    2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 20.32.20.00-9.

                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

                    4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: Blacha.

                    1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55mm -p艂askiej (114 m2), trapezowej T-35 (823 m2) oraz g膮sior贸w - 62 mb. Materia艂y przeznaczone s膮 do przebudowy dachu na Szkole Podstawowej w Harklowej..

                    2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 27.11.00.00-9.

                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

                    4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

   

  CZ臉艢膯 Nr: 3 NAZWA: Pozosta艂e materia艂y.

                    1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dostawa pozosta艂ych materia艂贸w niezb臋dnych do przebudowy dachu na Szkole Podstawowej w Harklowej, m.inn. : cement, ceg艂a, pustaki, piasek, 偶wir, drut zbrojeniowy, orynnowanie, gwo聼dzie, wkr臋ty itp..

                    2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 14.12.00.00-8, 14.21.00.00-6, 28.40.00.00-6, 28.50.00.00-9, 28.80.00.00-0, 60.12.20.00-9.

                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesi膮cach: 3.

                    4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

   

                            

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3361
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ
  Za艂. Nr 1 do SIWZ- formularz oferty
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Za艂. Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie
  Za艂. Nr 4 do SIWZ - wykaz materia艂贸w
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.120 sekund