Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2008 /Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 1.623.147,00 z艂, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu bud偶etu w 2008 r/
  Uniewa偶nienie


  Nowa strona 4

   

  Sko艂yszyn, dn. 2008-07-17

  znak sprawy: GPIR-i-340/6/08                                      

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 1 623 147,00 z艂, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu bud偶etu                 w 2008 r. oraz sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek聰

   

   

   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuj臋, 偶e w/w post臋powanie zostaje uniewa偶nione w zwi膮zku z tym, 偶e cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋, kt贸r膮 zamawiaj膮cy mo偶e przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia.

   

                             

                                               

             Zenon Szura

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie  Rejestr zmian odwiedzin: 3366
  Wersja do druku Wersja do druku  Modyfikacja SWIZ


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2008-07-09

   

   

   

  MODYFIKACJA SIWZ - II

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:  聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 1 623 147,00 z艂, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu bud偶etu w 2008 r. oraz sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek聰

   

   

  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiaj膮cy przekazuj臋  w za艂膮czeniu ni偶ej wymienione dokumenty udost臋pnione na wniosek jednego  z Wykonawc贸w:

  -   opini臋 RIO dotycz膮cej wykonania bud偶etu za 2007 r. 聳 jako za艂膮cznik nr 5.24 do SIWZ;

  -  decyzj臋 nadania numeru Regon dla Gminy Sko艂yszyn 聳 jako za艂膮cznik nr 5.25 do SIWZ.

   

   

                                                                                                         Zenon Szura

                                                                                                W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3450
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂. Nr 5.24 do SIWZ - Opinia RIO dot. wykonania bud偶etu za 2007 r.pdf
  Za艂. Nr 5.25 do SIWZ - Za艣wiadczenie o numerze Regon dla gminy.pdf  Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja SIWZ


  New Page 1

  Sko艂yszyn, dn. 2008-07-07

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ

   dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:  聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 1 623 147,00 z艂, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu bud偶etu w 2008 r. oraz sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek聰.

    

              Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiaj膮cy przekazuje tre艣膰 odpowiedzi na przes艂ane zapytania przez Wykonawc贸w, dotycz膮ce specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia (zwanej dalej 聞SIWZ聰) oraz dokonuje modyfikacji jej tre艣ci:

   

  1.    Tre艣膰 zapytania:
  聞Czy zamiast Istotnych Postanowie艅 Umowy mo偶liwe jest zastosowanie obowi膮zuj膮cego               u Wykonawcy wzoru umowy kredytowej zgodnego z obowi膮zuj膮cym Regulaminem 艣wiadczenia na rzecz klient贸w korporacyjnych us艂ug kredytowych oraz innych us艂ug obci膮偶onych ryzykiem kredytowym - z uwzgl臋dnieniem zapis贸w z SIWZ ?聰

  Tre艣膰 odpowiedzi:
  Zamawiaj膮cy dopuszcza zastosowanie wzoru umowy obowi膮zuj膮cego u Wykonawcy, kt贸ry uwzgl臋dnia zapisy okre艣lone w  SIWZ. Zgodnie z zapisem Rozdzia艂u XVII pkt 3 SIWZ, Wykonawca w terminie nie d艂u偶szym ni偶 5 dni od otrzymania zawiadomienia              o wyborze oferty jest zobowi膮zany dostarczy膰 Zamawiaj膮cemu projekt takiej umowy.

  2.    Tre艣膰 zapytania:
  聞Czy jest mo偶liwe zastosowanie w okre艣leniu stron umowy kredytowej w艂a艣ciwych prawnie
  zapis贸w, i偶 zawarta jest ona mi臋dzy Bankiem oraz:聞Gmin膮 Sko艂yszyn z siedzib膮 38-242 Sko艂yszyn 12, REGON       , NIP            reprezentowan膮 przez: W贸jta Gminy Sko艂yszyn, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sko艂yszyn" - zamiast jak to okre艣lono w Istotnych Postanowieniach Umowy: 聞 pomi臋dzy W贸jtem Gminy w Sko艂yszynie, realizuj膮cym zam贸wienie poprzez Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, z siedzib膮 38-242 Sko艂yszyn 12, REGON 000551154, NIP 685-165-12-03, reprezentowanym przez: Zenon Szura -W贸jt Gminy Sko艂yszyn, Maria Furman - Skarbnik Gminy Sko艂yszyn"?

  Prosimy o przekazanie numeru Regon i NIP dla Gminy Sko艂yszyn.

  Tre艣膰 odpowiedzi:

  Tak.  Zamawiaj膮cy dopuszcza tak膮 form臋 zapisu umowy.
  Nr Regon jest za艂膮czony do SIWZ jako za艂膮cznik nr 5.18.
  Obecnie do艂膮czamy do SIWZ decyzj臋 nadania numeru NIP - jako za艂膮cznik nr 5.21 do SIWZ.

  3.         Tre艣膰 zapytania:
  聞Czy zastosowana w umowie stawka WIBOR 3M mo偶e mie膰 warto艣膰 z dnia transakcji tj. ustalan膮
  w dniu pierwszego uruchomienia kredytu, kt贸ra b臋dzie nast臋pnie ulega膰 zmianie co 3 miesi膮ce, pocz膮wszy od dnia pierwszego uruchomienia kredytu, zamiast WIBOR-u 3M liczonego jako 艣rednia stawek z poprzedniego miesi膮ca ?聰.

  Tre艣膰 odpowiedzi:

  Tak. Zamawiaj膮cy dopuszcza tak膮 mo偶liwo艣膰.  Do wyceny oferty zgodnie z SIWZ nale偶y przyj膮膰 stawk臋 WIBOR 3M z dnia 30 czerwiec 2008 r. celem mo偶liwo艣ci por贸wnania z艂o偶onych ofert.

  4.         Tre艣膰 zapytania:
  聞Czy zapis z 10 punktu Istotnych Postanowie艅 Umowy dotycz膮cy warto艣ci odsetek od niesp艂aconego kredytu mo偶e brzmie膰: 聞Od niesp艂aconego w terminie zad艂u偶enia z tytu艂u kapita艂u naliczane i pobierane b臋d膮 odsetki podwy偶szone w wysoko艣ci okre艣lonej                           w obowi膮zuj膮cym w tym zakresie Zarz膮dzeniu Prezesa Zarz膮du Banku."?                                  Zgodnie z obecnym Zarz膮dzeniem Prezesa odsetki podwy偶szone wynosz膮: 4 x wysoko艣膰 stopy kredytu lombardowego NBP.聰

  Tre艣膰 odpowiedzi:

  Tak. Zamawiaj膮cy dopuszcza wprowadzenie takiego zapisu.

   

              Zgodnie z zapisem Rozdzia艂u XXII pkt 3 SIWZ Zamawiaj膮cy uzupe艂nia SIWZ   o nast臋puj膮ce za艂膮czniki:
  - za艂膮cznik nr 5.22 do SIWZ - Za艣wiadczenie US o niezaleganiu w podatkach;
  - za艂膮cznik nr 5.23 do SIWZ - Za艣wiadczenie ZUS o niezaleganiu w op艂acaniu sk艂adek.
   

                                                                                                  Zenon Szura
                         
                                                               W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3724
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂. Nr 5.21 do SIWZ - Decyzja o nadaniu numeru NIP.pdf
  Za艂. Nr 5.22 do SIWZ - Za艣wiadczenie US o niezaleganiu w podatkach.pdf
  Za艂. Nr 5.23 do SIWZ - Zaswiadczenie ZUS o niezaleganiu w op艂acaniu sk艂adek.pdf  Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 1 623 147,00 z艂


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 1 623 147,00 z艂, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu bud偶etu w 2008 r. oraz sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek聰
  Numer og艂oszenia: 144698 - 2008; data zamieszczenia: 30.06.2008

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie, 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

                    Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego             w 艂膮cznej wysoko艣ci 1 623 147,00 z艂, przeznaczonego na sfinansowanie deficytu bud偶etu w 2008 r. oraz sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia:

  1. Przedmiotem zam贸wienia jest: Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 1 623 147,00 z艂, przeznaczonego na sfinansowanie sp艂aty wcze艣niej zaci膮gni臋tych kredyt贸w i po偶yczek oraz deficytu bud偶etowego w 2008 r.. W zakresie zam贸wienia zawiera si臋: a) Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci: 1 323 147 z艂 z okresem sp艂aty 2009 - 2016. b) Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w wysoko艣ci: 300 000 z艂 z okresem sp艂aty 2009 - 2014

  2. Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia: 1) KREDYT W WYSOKO艢CI: 1 323 147 z艂: a) Rozliczenie kredytu nast膮pi w z艂otych polskich. b) Termin sp艂aty kredytu: do 31.10.2016 r. c) Karencja w sp艂acie rat kredytu - 12 m-cy od podpisania umowy kredytowej - pierwsza sp艂ata raty kredytu - 31.07.2009 r. - ostatnia sp艂ata raty kredytu - 31.10.2016 r. Do wyceny oferty nale偶y przyj膮膰, 偶e kredyt zostanie udzielony w dniu 31.07.2008 r. Jako terminy sp艂at rat kredytu i odsetek nale偶y poda膰 ostatni dzie艅 danego m-ca bez wzgl臋du na to, czy b臋dzie to niedziela lub 艣wi臋to. d) Sp艂ata odsetek - co miesi膮c, pierwsza sp艂ata - 31.08.2008 r. - ostatnia sp艂ata - 31.10.2016 r. e) Sp艂ata rat - co kwarta艂 w r贸wnych ratach kwartalnych, ilo艣膰 rat kapita艂owych kwartalnych: 30, wysoko艣膰 I raty: 44 247,00 z艂 (31.07.2009 r.), ka偶dej nast臋pnej: 44 100,00 z艂; (ostatnia:31.10.2016 r.). f) Rok odsetkowy: r贸wny 365 dni. g) Rodzaj harmonogramu sp艂at kredytu - malej膮ce saldo. h) Proponowane zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. i) Oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 3M z dnia: 30 czerwiec 2008 r.

  2) KREDYT W WYSOKO艢CI: 300 000 z艂: a) Rozliczenie kredytu nast膮pi w z艂otych polskich. b) Termin sp艂aty kredytu: do 31.10.2014 r. c) Karencja w sp艂acie rat kredytu - 12 m-cy od podpisania umowy kredytowej - pierwsza sp艂ata raty kredytu - 31.07.2009 r. - ostatnia sp艂ata raty kredytu - 31.10.2014 r. Do wyceny oferty nale偶y przyj膮膰, 偶e kredyt zostanie udzielony w dniu 31.07.2008 r. Jako terminy sp艂at rat kredytu i odsetek nale偶y poda膰 ostatni dzie艅 danego m-ca bez wzgl臋du na to, czy b臋dzie                      to niedziela lub 艣wi臋to. d) Sp艂ata odsetek - co miesi膮c, pierwsza sp艂ata - 31.08.2008 r. - ostatnia sp艂ata - 31.10.2014 r. e) Sp艂ata rat - co kwarta艂 w r贸wnych ratach kwartalnych, ilo艣膰 rat kapita艂owych kwartalnych: 22, wysoko艣膰 I raty: 10 200,00 z艂 (31.07.2009 r.), ka偶dej nast臋pnej: 13 800,00z艂; (ostatnia: 31.10.2014 r.). f) Rok odsetkowy: r贸wny 365 dni. g) Rodzaj harmonogramu sp艂at kredytu - malej膮ce saldo. h) Proponowane zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco. i) Oprocentowanie oparte na stawce WIBOR 3M z dnia: 30 czerwiec 2008 r.

  II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.13.00.00-0.

  II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zako艅czenia: 20.12.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA

                    Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIA艁U

                    Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy: 1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, w tym: a) Nie zalegaj膮 z op艂acaniem podatk贸w oraz sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne. 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋                            i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zam贸wienia: a) Udzielili w okresie ostatnich trzech lat przed wszcz臋ciem post臋powania, co najmniej dwa kredyty d艂ugoterminowe dla jednego podmiotu w kwocie co najmniej: 1 500 000 z艂 ka偶dy. 3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia: a) Posiadaj膮 艣rodki finansowe w wysoko艣ci co najmniej: 1 700 000 z艂. 4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w: 1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: spe艂nia albo nie spe艂nia, 2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy                     z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮. Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca wykona艂 przedmiot zam贸wienia osobi艣cie, bez udzia艂u podwykonawc贸w.

                    Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest jako za艂. Nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich);               2) za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego, oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cego odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; 3) informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego albo r贸wnowa偶nego za艣wiadczenia w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby/os贸b wyst臋puj膮cych w imieniu Wykonawcy w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert; 4) informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert);              UWAGA: dotyczy wy艂膮cznie podmiot贸w zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r.                            o odpowiedzialno艣ci podmiot贸w zbiorowych za czyny zabronione pod gro聼b膮 kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661), nie dotyczy przedsi臋biorc贸w b臋d膮cych osobami fizycznymi, w tym sp贸艂ek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne. 5) decyzj臋 Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyra偶eniu zgody na utworzenie banku lub zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie dzia艂alno艣ci              (w przypadku utworzenia banku w czasie, kiedy nie istnia艂 taki obowi膮zek, Wykonawca za艂膮cza    w zamian statut banku wraz ze stosownym wyja艣nieniem) 6) wykaz udzielonych kredyt贸w d艂ugoterminowych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania (30 czerwiec 2005 r. - 29 czerwiec 2008 r.), w tym co najmniej dwa kredyty d艂ugoterminowe udzielone dla jednego podmiotu w kwocie co najmniej 1 500 000 z艂 ka偶dy, wraz z referencjami na ka偶de zadanie zgodnie z za艂膮czonym wzorem jako za艂. nr 4 do SIWZ. 7) informacj臋                            o posiadanych 艣rodkach finansowych w kwocie co najmniej: 1 700 000 z艂 (dopuszcza si臋                   w formie o艣wiadczenia uprawnionych przedstawicieli banku o wysoko艣ci posiadanych 艣rodk贸w - r贸wnie偶 w lokatach, funduszach inwestycyjnych, itp.) 3. Je偶eli Wykonawcy wsp贸lnie ubiegaj膮 si臋 o zam贸wienie (konsorcjum), zgodnie z art 23 w zwi膮zku z art. 141 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych Zamawiaj膮cy 偶膮da: 1) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie do艂膮czy膰 do oferty dokumenty wymagane od Wykonawc贸w wymienione w pkt 2 ppkt 1 - 4. Dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 5 - 7 sk艂adane mog膮 by wsp贸lnie i takiej podlega膰 b臋d膮 ocenie. 2) wszelka korespondencja prowadzona b臋dzie wy艂膮cznie z pe艂nomocnikiem konsorcjum (nale偶y za艂膮czy膰 dokument pe艂nomocnictwa, kt贸re powinno okre艣la膰 dok艂adny zakres upowa偶nienia);                          3) w przypadku wyboru przez Zamawiaj膮cego oferty z艂o偶onej przez konsorcjum, Wykonawcy tworz膮cy konsorcjum zobowi膮zani b臋d膮 najp贸聼niej przed zawarciem umowy na wykonanie zam贸wienia, do przed艂o偶enia umowy konsorcjum; 4) umowa, o kt贸rej mowa wy偶ej, winna zawiera w szczeg贸lno艣ci: oznaczenie stron, cel dzia艂ania, czas trwania umowy, zasady wsp贸艂dzia艂ania, w tym zakres prac przewidzianych przez ka偶d膮 ze stron oraz zasady dokonywania rozlicze艅. UWAGA: Zamawiaj膮cy przypomina, i偶 dokument pe艂nomocnictwa, jak r贸wnie偶 jego odpis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o op艂acie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z p贸聼n.zm) podlegaj膮 op艂acie skarbowej. op艂ata skarbowa powinna by膰 odprowadzona zgodnie z rozporz膮dzeniem Ministra Finans贸w z dnia 5.12.2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zap艂aty i zwrotu op艂aty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestr贸w tej op艂aty ( Dz.U. Nr 110, poz. 1176 z p贸聼n.zm.) 4. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da zamawiaj膮cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by sk艂adane (Dz.U. Nr 87, poz. 605), 5. Do oferty nale偶y r贸wnie偶 za艂膮czy膰 wz贸r wniosku                          o udzielenie kredytu oraz wykaz dokument贸w wymaganych przez bank do jego udzielenia.                 6. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy                 w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751.

  IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 15.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy..

  IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych,                    o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅 - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia. Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

   

                                                                                                                                       Zenon Szura

                                                                                                W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3776
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ kredyt
  Za艂. Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.doc
  Za艂. Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie.doc
  Za艂. Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych zam贸wie艅.doc
  Za艂. Nr 5.1 do SIWZ - Uchwa艂a Rady Gminy w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu 1.323.147.pdf
  Za艂. Nr 5.2 do SIWZ - Uchwa艂a Rady Gminy w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu 300.000.pdf
  Za艂. Nr 5.3 do SIWZ - Opinia RIO o mo偶liwo艣ci sp艂aty kredytu 1.323.147 z艂.pdf
  Za艂. Nr 5.4 do SIWZ - Uchwa艂a bud偶etowa na 2008r.zip
  Za艂. Nr 5.5 do SIWZ - Uchwa艂a - wyd. niewygasaj膮ce.doc
  Za艂. Nr 5.6 do SIWZ - Opinia RIO o projekcie bud偶etu na 2008r.doc
  Za艂. Nr 5.7 do SIWZ - Opinia RIO o deficycie.doc
  Za艂. Nr 5.8 do SIWZ - Uchwa艂a Rady Gminy w sprawie zmian w bud偶ecie - I.pdf
  Za艂. Nr 5.9 do SIWZ - Uchwa艂a Rady Gminy w sprawie zmian w bud偶ecie - II.pdf
  Za艂. Nr 5.10 do SIWZ - Uchwa艂a Rady Gminy w Sko艂yszynie w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy.pdf
  Za艂. Nr 5.11 do SIWZ - Uchwa艂a Rady Gminy w sprawie zmian w bud偶ecie - III.pdf
  Za艂. Nr 5.12 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za 2007 r.pdf
  Za艂. Nr 5.13 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N za 2007 r.pdf
  Za艂. Nr 5.14 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z za 2007r.pdf
  Za艂. Nr 5.15 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2008r.pdf
  Za艂. Nr 5.16 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N za I kw. 2008r.pdf
  Za艂. Nr 5.17 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z za I kw. 2008r.pdf
  Za艂. Nr 5.18 do SIWZ - Za艣wiadczenie Regon.pdf
  Za艂. Nr 5.19 do SIWZ - Opinia RIO o mo偶liwo艣ci sp艂aty kredytu 300.000 z艂.pdf
  Za艂. Nr 5.20 do SIWZ - Syrtuacja finansowa gminy.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.095 sekund