Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2008 /Udzielenie kredytu wysoko艣ci 6.300.000,00 z艂, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Sko艂yszyn w zwi膮zku z realizacj膮 zadania inwestycyjnego/
  Og艂oszenie o zawarciu umowy


  New Page 1


  Sko艂yszyn, dn. 2008-10-09

  znak sprawy: GPIR-i-340/7/08 

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie
  38-242 Sko艂yszyn 12
  tel/fax (0-13)4491062do64

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

  聞Udzielenie kredytu wysoko艣ci 6 300 000,00 z艂, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Sko艂yszyn w zwi膮zku z realizacj膮 zadania inwestycyjnego聰 - 
  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  WYKONAWCA:
  Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu, 38-340 Biecz, ul. Rynek 15
  Warto艣膰 podpisanej umowy (orientacyjna): 974 532,22 z艂 brutto
  Data zawarcia umowy: 2 pa聼dziernik 2008 r.

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  Rejestr zmian odwiedzin: 3147
  Wersja do druku Wersja do druku  Rozstrzygni臋cie


  Nowa strona 4

   

   Sko艂yszyn, dn. 2008-09-05

   

  znak sprawy: GPIR-i-340/7/08

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  聞Udzielenie kredytu d艂ugoterminowego w 艂膮cznej wysoko艣ci 6 300 000 z艂, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Sko艂yszyn  w zwi膮zku                         z realizacj膮 zadania inwestycyjnego聰 聳 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  4

  Liczba ofert odrzuconych: 1

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

  Oferta Nr 1:

  Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu 38-340 Biecz, ul. Rynek 15

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 974 532,22 z艂 brutto (oprocent.: 6,43%)

  Cena:    974 532,22 / 974 532,22 =  1 x 100 x 100% = 100 pkt

                                       

  Oferta Nr 2:

  ING Bank 艢l膮ski S.A. z siedzib膮 w Katowicach Oddzia艂 w Rzeszowie, 35-002 Rzesz贸w, ul. Sobieskiego 17

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 979 510,00 z艂 brutto (oprocent.: 6,485%)

  Cena:    974 532,22 / 979 510,00  =  0,9949 x 100 x 100% = 99,49 pkt

                                       

  Oferta Nr 4:

  BRE Bank Hipoteczny S.A., 00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 1 037 661,35 z艂 brutto (oprocent.: 6,87%)

  Cena:    974 532,22 / 1 037 661,35  =  0,9392 x 100 x 100% = 93,92 pkt

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

   

   

   Zenon Szura
   W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3230
  Wersja do druku Wersja do druku  Modyfikacja SWIZ


  Nowa strona 4

  Sko艂yszyn, dn. 2008-08-20

   

  GPIR-i-340/7/08

   

   

   

   

  MODYFIKACJA SIWZ

   

   

  dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. 聞Udzielenie kredytu w wysoko艣ci 6 300 000 z艂, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Sko艂yszyn w zwi膮zku z realizacj膮 zadania inwestycyjnego聰

   

   

  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, Zamawiaj膮cy dokonuje nast臋puj膮cej modyfikacji zapis贸w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia:

   

  1. Skre艣la si臋 zapis wprowadzony w dziale VI pkt 2 specyfikacji, kt贸ry brzmi: 聞Uruchomienie kredytu: najp贸聼niej do 22 wrze艣nia 2008 r.聰 a w jego miejsce wprowadza si臋 zapis:

  聞Uruchomienie kredytu przewiduje si臋 w terminie od 22 wrze艣nia do 31 grudnia          2008 r.聰

  Pozosta艂e zapisy specyfikacji nie ulegaj膮 zmianie.

   

   Z powa偶aniem.

    

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

     Rejestr zmian odwiedzin: 3319
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowiedzi na zapytania


  Sko艂yszyn, dn. 2008-08-01

   

  GPIR-i-340/7/08

   

   

   

   

  Odpowiedzi na zapytania

   

   

  dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. 聞Udzielenie kredytu w wysoko艣ci 6 300 000 z艂, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Sko艂yszyn w zwi膮zku z realizacj膮 zadania inwestycyjnego聰

   

   

              W odpowiedzi na Pa艅stwa pismo z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie udost臋pnienia dokument贸w wymaganych przy ubieganiu si臋 o kredyt oraz wype艂nienie za艂膮czonej informacji o wnioskodawcy, informuj臋:

   

  1. Wykaz dokument贸w udost臋pnionych Wykonawcom w celu zbadania zdolno艣ci kredytowej zawieraj膮 za艂膮czniki specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia ponumerowanych od nr 5.1 do nr 5.23. Naszym zdaniem, bior膮c pod uwag臋 do艣wiadczenia nabyte z dotychczasowych post臋powa艅 w sprawie udzielenia kredytu, s膮 one wystarczaj膮ce na potrzeby przygotowania oferty. Wi臋kszo艣膰 tych dokument贸w pokrywa si臋 z przedstawionym przez Pa艅stwa wykazem, cz臋艣膰 dokument贸w, np. uchwa艂y Rady Gminy, sprawozdania s膮 udost臋pnione r贸wnie偶 na stronie Urz臋du.
  2. Zgodnie z pkt 3 rozdzia艂u XXII specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wymagane przez Pa艅stwa dodatkowe dokumenty, jak r贸wnie偶 za艂膮czona informacja o wnioskodawcy zostan膮 Pa艅stwu przed艂o偶one (w przypadku wyboru Pa艅stwa oferty) przed podpisaniem umowy kredytowej.

   

   

  Z powa偶aniem.

   

   

                                                                                                Zenon Szura

                                                                                      W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3257
  Wersja do druku Wersja do druku  Udzielenie kredytu wysoko艣ci 6 300 000,00 z艂, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Sko艂yszyn w zwi膮zku z realizacj膮 zadania inwestycyjnego


  Nowa strona 4

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU

  17 / 18 SIMAP2_Skolyszyn 16.07.2008 11:31 AM MEST- ID:2008-074634 Formularz standardowy 2 聴 PL

  SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJ慕CA

  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

  Oficjalna nazwa: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie Adres pocztowy: 38-242 Sko艂yszyn 12

  woj. podkarpackie Miejscowo艣膰: Sko艂yszyn 12 Kod pocztowy: 38-242 Kraj: Polska

  Punkt kontaktowy:

  Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie Tel.: 0134491062 Osoba do kontakt贸w: Maria Furman, Grzegorz Sza艅ski

  E-mail: przetargi@skolyszyn.pl Faks: 0134491062

  Adres(y) internetowy(e) (je偶eli dotyczy)

  Og贸lny adres instytucji zamawiaj膮cej (URL): www.bip.skolyszyn.pl

  Wi臋cej informacji mo偶na uzyska膰 pod adresem:

  jak podano wy偶ej dla punktu kontaktowego

  Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz膮ce dialogu konkurencyjnego oraz

  Dynamicznego Systemu Zakup贸w) mo偶na uzyska膰 pod adresem:

  jak podano wy偶ej dla punktu kontaktowego

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przesy艂a膰 na adres:

  jak podano wy偶ej dla punktu kontaktowego

  I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJ慕CEJ I G艁脫WNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA艁ALNO艢CI

  Organ w艂adzy regionalnej lub lokalnej

  Instytucja zamawiaj膮ca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiaj膮cych: 聽nie

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez instytucj臋 zamawiaj膮c膮

  Udzielenie kredytu wysoko艣ci 6 300 000,00 z艂, przeznaczonego na pokrycie deficytu Gminy Sko艂yszyn w zwi膮zku z realizacj膮 zadania inwestycyjnego

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia oraz lokalizacja rob贸t budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub

  艣wiadczenia us艂ug

  Us艂ugi:聽 Kategoria us艂ug: nr 06 (dla us艂ug kategorii 1-27 zob. za艂膮cznik II do dyrektywy 2004/18/WE)

  G艂贸wne miejsce lub lokalizacja rob贸t budowlanych

  G艂贸wne miejsce 艣wiadczenia us艂ug: Polska, woj. podkarpackie, gmina Sko艂yszyn Kod NUTS PL323

  II.1.3) Og艂oszenie dotyczy

  Zam贸wienia publicznego

  II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (je偶eli dotyczy)

  nie dotyczy

  II.1.5) Kr贸tki opis zam贸wienia lub zakupu(贸w)

  Przedmiotem zam贸wienia jest: Udzielenie kredytu wysoko艣ci 6 300 000,00 z艂, przeznaczonego na pokrycie

  deficytu Gminy Sko艂yszyn w zwi膮zku z realizacj膮 zadania inwestycyjnego.

  Kredyt ten przeznaczony b臋dzie na pokrycie deficytu zwi膮zanego z realizacj膮 zadania inwestycyjnego w

  zakresie gospodarki 艣ciekowej w ramach Projektu Nr 2005/PL/16/C/PE/007 Program poprawy czysto艣ci zlewni rzeki Wis艂oki, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Funduszu Sp贸jno艣ci.

  II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV)

  S艂ownik g艂贸wny

  G艂贸wny przedmiot 66130000 ______________________________

  II.1.7) Zam贸wienie jest obj臋te Porozumieniem w sprawie zam贸wie艅 rz膮dowych (GPA): nie

  II.1.8) Podzia艂 na cz臋艣ci : nie

  II.1.9) Dopuszcza si臋 sk艂adanie ofert wariantowych: 聽nie

  II.2) WIELKO艢膯 LUB ZAKRES ZAM脫WIENIA

  II.2.1) Ca艂kowita wielko艣膰 lub zakres (w tym wszystkie cz臋艣ci i opcje, je偶eli dotyczy)

  Kredyt w wysoko艣ci 6 300 000,00 z艂.

  Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia:

  a) Rozliczenie kredytu nast膮pi w z艂otych polskich.

  b) Termin sp艂aty kredytu: do 31.12.2012 r.

  c) Karencja w sp艂acie rat kredytu 聳 6 m-cy od podpisania umowy kredytowej 聳 pierwsza sp艂ata raty kredytu 聳31.03.2009 r. 聳 ostatnia sp艂ata raty kredytu 聳 31.12.2012 r. Do wyceny oferty nale偶y przyj膮膰, 偶e kredyt zostanie udzielony w pe艂nej wysoko艣ci w dniu 22.09.2008r. Jako terminy sp艂at rat kredytu i odsetek nale偶y poda膰 ostatni dzie艅 danego m-ca bez wzgl臋du na to, czy b臋dzie to niedziela lub 艣wi臋to.

  d) Sp艂ata odsetek 聳 co miesi膮c, pierwsza sp艂ata - 31.10.2008 r. 聳 ostatnia sp艂ata 聳 31.12.2012 r.

  e) Sp艂ata rat 聳 co kwarta艂 w r贸wnych ratach kwartalnych, ilo艣膰 rat kapita艂owych kwartalnych: 16, wysoko艣膰 I raty: 393 000,00 z艂 (31.03.2009 r.), ka偶dej nast臋pnej: 393 800,00 z艂 (ostatnia: 31.12.2012 r.).

  f) Rok odsetkowy: r贸wny 365 dni.

  g) Rodzaj harmonogramu sp艂at kredytu 聳 malej膮ce saldo.

  h) Proponowane zabezpieczenie kredytu 聳 weksel in blanco.

  i) Oprocentowanie oparte na zmiennej stawce WIBOR 1M.

  II.3) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

  Rozpocz臋cie 22/09/2008 r. Zako艅czenie 31/12/2012 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

  TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA

  III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (je偶eli dotyczy)

  Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawc贸w wniesienia wadium w wysoko艣ci: 8 000,00 z艂聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 (s艂ownie: osiem tysi臋cyz艂otych, gr. 00/100).

  III.1.2) G艂贸wne warunki finansowania i uzgodnienia p艂atnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich

  przepis贸w je reguluj膮cych -

  III.1.3) Forma prawna, jak膮 musi przyj膮膰 grupa wykonawc贸w, kt贸rej zostanie udzielone zam贸wienie

  (je偶eli dotyczy) -

  III.1.4) Inne szczeg贸lne warunki, kt贸rym podlega realizacja zam贸wienia (je偶eli dotyczy): nie

  III.2) WARUNKI UDZIA艁U

  III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawc贸w, w tym wymogi dotycz膮ce wpisu do rejestru zawodowego lub

  handlowego

  Informacje i formalno艣ci konieczne do dokonania oceny spe艂niania wymog贸w:

  Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich):

  1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli

  odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej -

  wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert

  2) za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego, oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮cego odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawionych nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;

  3) informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego albo r贸wnowa偶nego za艣wiadczenia w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby/os贸b wyst臋puj膮cych w imieniu Wykonawcy 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;

  4) informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 6 m-cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert);

  UWAGA: dotyczy wy艂膮cznie podmiot贸w zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽o odpowiedzialno艣ci podmiot贸w zbiorowych za czyny zabronione pod gro聼b膮 kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661), nie dotyczy przedsi臋biorc贸w b臋d膮cych osobami fizycznymi, w tym sp贸艂ek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne.

  5) decyzj臋 Prezesa Narodowego Banku Polskiego o wyra偶eniu zgody na utworzenie banku lub zezwolenie

  Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie dzia艂alno艣ci (w przypadku utworzenia banku w czasie, kiedy nie istnia艂 taki obowi膮zek, Wykonawca za艂膮cza w zamian statut banku wraz ze stosownym wyja艣nieniem) Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U. Nr 87, poz. 605),

  III.2.2) Zdolno艣膰 ekonomiczna i finansowa

  Informacje i formalno艣ci konieczne do dokonania oceny spe艂niania wymog贸w:

  Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego

  ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czna sytuacja finansowa)

  1) informacj臋 o posiadanych 艣rodkach finansowych w kwocie co najmniej: 6 300 000 z艂 (dopuszcza si臋 z艂o偶enie informacji w formie o艣wiadczenia uprawnionych przedstawicieli banku o wysoko艣ci posiadanych 艣rodk贸w - r贸wnie偶 w lokatach, funduszach inwestycyjnych, itp.)

  III.2.3) Zdolno艣膰 techniczna

  Informacje i formalno艣ci konieczne do dokonania oceny spe艂niania wymog贸w:

  Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie,聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie):

  1) wykaz udzielonych kredyt贸w w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania (od dnia 16 lipiec 2005 r. 聳 15 lipiec 2008 r.); Wykonawca musi wykaza膰 co najmniej dwa kredyty w kwocie co najmniej 2 000 000 z艂 ka偶dy, wraz z referencjami na ka偶de zadanie, potwierdzaj膮cymi nale偶yte wykonanie zam贸wienia, zgodnie z za艂膮czonym wzorem jako za艂. nr 4 do SIWZ.

  III.2.4) Zam贸wienia zastrze偶one (je偶eli dotyczy) : nie

  III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIE艃 NA US艁UGI

  III.3.1) 艢wiadczenie us艂ugi zastrze偶one jest dla okre艣lonego zawodu: 聽nie

  III.3.2) Osoby prawne powinny wskaza膰 nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracownik贸w

  odpowiedzialnych za wykonanie us艂ugi: 聽nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) RODZAJ PROCEDURY

  IV.1.1) Rodzaj procedury :Otwarta

  IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawc贸w, kt贸rzy zostan膮 zaproszeni do sk艂adania ofert lub do udzia艂u

  IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.2.1) Kryteria udzielenia zam贸wienia : Najni偶sza cena

  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: 聽nie

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj臋 zamawiaj膮c膮 : GPIR-i-340/7/08

  IV.3.2) Poprzednie publikacje dotycz膮ce tego samego zam贸wienia: 聽nie

  IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokument贸w dodatkowych:

  Termin sk艂adania wniosk贸w dotycz膮cych uzyskania dokument贸w lub dost臋pu do dokument贸w -

  Dokumenty odp艂atne: nie

  IV.3.4) Termin sk艂adania ofert lub wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu

  Data: 27/08/2008 , Godzina: 10:00

  IV.3.6) J臋zyk(i), w kt贸rych mo偶na sporz膮dza膰 oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia艂u w

  post臋powaniu: polski

  IV.3.7) Minimalny okres, w kt贸rym oferent b臋dzie zwi膮zany ofert膮: 60 (od ustalonej daty sk艂adania ofert)

  IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

  Data: 27/08/2008 , 聽Godzina: 10:30

  Miejsce (je偶eli dotyczy): Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 7

  Osoby upowa偶nione do obecno艣ci podczas otwarcia ofert: nie

  SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE艁NIAJ慕CE

  VI.1) JEST TO ZAM脫WIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJ慕CYM SI臉 : nie

  VI.2) ZAM脫WIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE 艢RODK脫W

  WSP脫LNOTOWYCH: nie

  VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

  Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  VI.4) PROCEDURY ODWO艁AWCZE

  VI.4.2) Sk艂adanie odwo艂a艅

  Dok艂adne informacje na temat termin贸w sk艂adania odwo艂a艅:

  Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Urz臋du Zam贸wie艅 Publicznych w terminie 5 dni od dnia dor臋czenia

  rozstrzygni臋cia protestu lub up艂ywu terminu do rozstrzygni臋cia protestu, jednocze艣nie przekazuj膮c jego kopi臋 Zamawiaj膮cemu. Z艂o偶enie odwo艂ania w plac贸wce pocztowej operatora publicznego jest r贸wnoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urz臋du.

  VI.5) DATA WYS艁ANIA NINIEJSZEGO OG艁OSZENIA:

  16/07/2008

  17 / 18 SIMAP2_Skolyszyn 16.07.2008 11:31 AM MEST- ID:2008-074634 Formularz standardowy 2 聴 PL

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zenon Szura

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3557
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ kredyt.doc
  Za艂. Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.doc
  Za艂. Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie.doc
  Za艂. Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych zam贸wie艅.doc
  Za艂. Nr 5.1 do SIWZ - Uchwa艂a Rady Gminy w sprawie zaci膮gni臋cia kredytu w wysoko艣ci 6300000 z艂.pdf
  Za艂. Nr 5.2 do SIWZ - Opinia RIO w Rzeszowie w sprawie mo偶liwo艣ci sp艂aty kredytu 6300000 z艂.pdf
  Za艂. Nr 5.4 do SIWZ - Uchwa艂a - wyd. niewygasaj膮ce.doc
  Za艂. Nr 5.5 do SIWZ - Opinia RIO o projekcie bud偶etu na 2008r..doc
  Za艂. Nr 5.6 do SIWZ - Opinia RIO o deficycie.doc
  Za艂. Nr 5.7 do SIWZ - Opinia RIO dot. wykonania bud偶etu za 2007 r..pdf
  Za艂. Nr 5.8 do SIWZ - Uchwa艂a Rady Gminy w sprawie zmian w bud偶ecie - I.pdf
  Za艂. Nr 5.9 do SIWZ - Uchwa艂a Rady Gminy w sprawie zmian w bud偶ecie - II.pdf
  Za艂. Nr 5.10 do SIWZ - Uchwa艂a Rady Gminy w Sko艂yszynie w sprawie udzielenia absolutorium W贸jtowi Gminy.pdf
  Za艂. Nr 5.11 do SIWZ - Uchwa艂a Rady Gminy w sprawie zmian w bud偶ecie - III.pdf
  Za艂. Nr 5.12 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za 2007 r..pdf
  Za艂. Nr 5.13 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N za 2007 r..pdf
  Za艂. Nr 5.14 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z za 2007r..pdf
  Za艂. Nr 5.15 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2008r..pdf
  Za艂. Nr 5.16 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-N za I kw. 2008r..pdf
  Za艂. Nr 5.17 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-Z za I kw. 2008r..pdf
  Za艂. Nr 5.18 do SIWZ - Za艣wiadczenie Regon dla UG.pdf
  Za艂. Nr 5.19 do SIWZ - Za艣wiadczenie o numerze Regon dla gminy.pdf
  Za艂. Nr 5.20 do SIWZ - Decyzja o nadaniu numeru NIP.pdf
  Za艂. Nr 5.21 do SIWZ - Sytuacja finansowa gminy.pdf
  Za艂. Nr 5.22 do SIWZ - Za艣wiadczenie ZUS o niezaleganiu w op艂acaniu sk艂adek.pdf
  Za艂. Nr 5.23 do SIWZ - Za艣wiadczenie US o niezaleganiu w podatkach.pdf
  Za艂. Nr 5.3 do SIWZ - Uchwa艂a bud偶etowa na 2008r.zip
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.168 sekund