Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2008 /Dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2008-2009/
  Og艂oszenie o zawarciu umowy


  Nowa strona 4

   

  Sko艂yszyn, dn. 2008-08-25

   

   

  znak sprawy: GPIR-i-340/10/08                                      

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  聞Dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2008-2009聰 聳

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

   

   

  Cz臋艣膰 I 聳 Dow贸z dzieci do Zespo艂u Szk贸艂 w B膮czalu Dolnym

  WYKONAWCA:

  Zak艂ad Miejskiej Komunikacji samochodowej, ul. P. Skargi 84,                 38-200 Jas艂o

  Cena wybranej oferty:      28 065,00 z艂 brutto.

  Data zawarcia umowy:   22 sierpie艅 2008 r.

                             

   

   

                                                                                  Zenon Szura

      W贸jt Gminy Sko艂yszyn

                                                                              

     Rejestr zmian odwiedzin: 3208
  Wersja do druku Wersja do druku  Rozstrzygni臋cie


  Nowa strona 4

  Sko艂yszyn, dn. 2008-08-13
   

  znak: GPIR-i-340/10/08
   
   
   
  Informacja o wyborze oferty i uniewa偶nieniu cz臋艣ci post臋powania
   
   
  dotyczy przetargu nieograniczonego na:
  聞Dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2008-2009聰
   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 91 oraz art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuj臋, 偶e po dokonaniu oceny z艂o偶onych ofert do udzielenia zam贸wienia w cz臋艣ci I 聳 Dow贸z dzieci do Zespo艂u Szk贸艂 w B膮czalu Dolnym - zosta艂a wybrana oferta z艂o偶ona przez Zak艂ad Miejskiej Komunikacji Samochodowej 38-200 Jas艂o, ul. P.Skargi 84, z cen膮: 28 065,00 z艂 brutto. 
  Oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska艂a 100 pkt wg kryteri贸w oceny ofert, jako jedyna z艂o偶ona oferta w tej cz臋艣ci post臋powania.
  Jednocze艣nie informuj臋, 偶e post臋powanie w cz臋艣ci II - Dow贸z dzieci do Zespo艂u Szk贸艂 w Sko艂yszynie, Zespo艂u Szk贸艂 w Kunowej oraz Szko艂y Podstawowej w Harklowej  zosta艂o uniewa偶nione zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 w/w ustawy w zwi膮zku z brakiem z艂o偶onych ofert.
   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
   
   
   
     Rejestr zmian odwiedzin: 3234
  Wersja do druku Wersja do druku  Dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2008-2009


  Nowa strona 4

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Sko艂yszyn: Dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2008-2009.
  Numer og艂oszenia: 181565 - 2008; data zamieszczenia: 05.08.2008

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie, 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

                    Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2008-2009.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dow贸z dzieci do szk贸艂 i gimnazj贸w z terenu Gminy Sko艂yszyn poprzez zakup bilet贸w miesi臋cznych. Przewozy mog膮 by膰 dokonywane 艣rodkami transportu spe艂niaj膮cymi wymagania techniczne okre艣lone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach zwi膮zanych z przewozem os贸b. Przedmiot zam贸wienia obejmuje nast臋puj膮ce plac贸wki o艣wiatowe: 1) Zesp贸艂 Szk贸艂 w B膮czalu Dolnym, B膮czal Dolny 101 38-242 Sko艂yszyn - dow贸z 81 dzieci. 2) Zesp贸艂 Szk贸艂 w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 222 - dow贸z 63 dzieci. 3) Zesp贸艂 Szk贸艂 w Kunowej, Kunowa 89 38-243 Harklowa - dow贸z 60 dzieci. 4) Szko艂a Podstawowa w Harklowej, 38-243 Harklowa 353 - dow贸z 41 dzieci. Opiek臋 nad dzie膰mi w czasie przewoz贸w zapewnia Wykonawca. Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zmiany ilo艣ci dowo偶onych uczni贸w. W przypadku zwi臋kszenia ilo艣ci dowo偶onych uczni贸w - Wykonawca musi zapewni膰 ich dow贸z na warunkach podanych w ofercie. Z tytu艂u zmniejszenia ilo艣ci dowo偶onych uczni贸w Zamawiaj膮cy nie przewiduje ponoszenia dodatkowych op艂at z tego tytu艂u.

  II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 60.11.31.00-4.

  II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Tak, ilo艣膰 cz臋艣ci: 2.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpocz臋cia: 01.09.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA

                    Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium..

  III.2) WARUNKI UDZIA艁U

                    Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy: 1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, w tym: 1) Posiadaj膮 odpowiednie zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu os贸b pojazdami samochodowymi. 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania, w tym : 1) Dysponuj膮 odpowiednim taborem samochodowym zapewniaj膮cym sprawny i bezpieczny dow贸z dzieci w ilo艣ci: 90 os贸b dla pierwszej cz臋艣ci oraz 170 os贸b dla drugiej cz臋艣ci zam贸wienia (nale偶y wykaza膰 odpowiedni膮 liczb臋 miejsc siedz膮cych). 2) Dysponuj膮 odpowiednio wykwalifikowanym personelem - Wykonawca musi dysponowa膰 co najmniej: 2 kierowcami dla I cz臋艣ci oraz 5 kierowcami dla II cz臋艣ci - posiadaj膮cymi odpowiednie uprawnienia (w tym 艣wiadectwa kwalifikacji uprawniaj膮ce do przewozu dzieci do szk贸艂).                      3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia.                4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

                    Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest jako za艂. Nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP - nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋                 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich): 1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich);                2) zezwolenia lub licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu os贸b. 3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie) - nast臋puj膮cych dokument贸w:            1) wykazu os贸b, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 niniejsze zam贸wienie, tj. kierowc贸w z uprawnieniami do przewozu dzieci (min. 2 dla I i 5 dla II cz臋艣ci zam贸wienia) - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 5 do SIWZ; 2) wykazu taboru samochodowego przewidzianego do wykonania zam贸wienia (zapewniaj膮cego ilo艣膰 miejsc siedz膮cych w ilo艣ci: 90 dla I i 170 dla II cz臋艣ci zam贸wienia) - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 6 do SIWZ. 4. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czna sytuacja finansowa), nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) o艣wiadczenie z艂o偶one na formularzu ofertowym. 5. Je偶eli Wykonawcy wsp贸lnie ubiegaj膮 si臋 o zam贸wienie (konsorcjum), zgodnie              z art. 23 w zwi膮zku z art. 141 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych Zamawiaj膮cy 偶膮da:                 1) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie do艂膮czy膰 do oferty dokumenty wymagane od Wykonawc贸w wymienione w pkt 2 ppkt 1-2. Dokumenty wymienione w pkt 3 i 4 sk艂adane mog膮 by膰 wsp贸lnie i takiej podlega膰 b臋d膮 ocenie. 2) wszelka korespondencja prowadzona b臋dzie wy艂膮cznie z pe艂nomocnikiem konsorcjum (nale偶y za艂膮czy膰 dokument pe艂nomocnictwa, lub umow臋 kt贸re/a/ powinno/a/ okre艣la膰 dok艂adny zakres upowa偶nienia - pe艂nomocnictwo lub umowa musi by膰 z艂o偶one/a/ w oryginale lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza); 3) w przypadku wyboru przez Zamawiaj膮cego oferty z艂o偶onej przez konsorcjum (je偶eli do oferty nie do艂膮czono orygina艂u lub notarialnie po艣wiadczonej kopii umowy) Wykonawcy tworz膮cy konsorcjum zobowi膮zani b臋d膮 najp贸聼niej przed zawarciem umowy na wykonanie zam贸wienia, do przed艂o偶enia umowy konsorcjum; 4) umowa, o kt贸rej mowa wy偶ej, winna zawiera w szczeg贸lno艣ci: oznaczenie stron, cel dzia艂ania, czas trwania umowy, zasady wsp贸艂dzia艂ania, w tym zakres prac przewidzianych przez ka偶d膮 ze stron oraz zasady dokonywania rozlicze艅. 6. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U nr 87, poz. 605). 7. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one                           w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51.

  IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 13.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅 - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia.

  ZA艁慕CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ慕CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

  CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: CZ臉艢膯 I - dow贸z dzieci do Zespo艂u Szk贸艂 w B膮czalu Dolnym.

                    1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: CZ臉艢膯 I - dow贸z 81 dzieci do Zespo艂u Szk贸艂 w B膮czalu Dolnym, w sk艂ad kt贸rego wchodzi Szko艂a Podstawowa i Gimnazjum w B膮czalu Dolnym..

                    2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 60.11.31.00-4.

                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpocz臋cie: 01.09.2008.

                    4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

   

  CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: CZ臉艢膯 II - dow贸z dzieci do: Zespo艂u Szk贸艂 w Sko艂yszynie, Zespo艂u Szk贸艂 w Kunowej, Szko艂y Podstawowej w Harklowej..

                    1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: CZ臉艢膯 II - dow贸z 164 dzieci do: a) Zespo艂u Szk贸艂 w Sko艂yszynie, w sk艂ad kt贸rego wchodzi Szko艂a Podstawowa i Gimnazjum w Sko艂yszynie; b) Zespo艂u Szk贸艂 w Kunowej, w sk艂ad kt贸rego wchodzi Szko艂a Podstawowa i Gimnazjum w Kunowej; c) Szko艂y Podstawowej w Harklowej..

                    2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 60.11.31.00-4.

                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpocz臋cie: 01.09.2008.

                    4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

   

           Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3404
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ- dow贸z dzieci
  Zal. Nr 1a do SIWZ- formularz oferty
  Zal. Nr 1b do SIWZ - formularz oferty
  Zal. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Zal. Nr 3 do SIWZ Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia
  Zal. Nr 4 do SIWZ - oswiadczenie
  Zal. Nr 5 do SIWZ - wykaz osob
  Zal. Nr 6 do SIWZ - wykaz taboru
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.113 sekund