Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2008 /Budowa o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Sko艂yszyn/
  Og艂oszenie o zawarciu umowy


  Nowa strona 4

   

  Sko艂yszyn, dn. 2008-09-11

   

   

  znak sprawy: GPIR-i-340/12/08                                      

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  聞Budowa o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Sko艂yszyn聰 聳

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

   

   

  Cz臋艣膰 I 聳 O艣wietlenie w B膮czalu Dolnym i 艢wi臋canach

  WYKONAWCA:

  ENERGOBUD GORLICE Sp. z o.o.

  38-300 Gorlice, ul. Biecka 23 c

  Cena wybranej oferty:       30 511,41 z艂 brutto

  Data zawarcia umowy:   11 wrzesie艅 2008 r.

   

  Cz臋艣膰 II 聳 O艣wietlenie w Jab艂onicy, Lipnicy G贸rnej, Kunowej i Sko艂yszynie

  WYKONAWCA:

  ENERGOBUD GORLICE Sp. z o.o.

  38-300 Gorlice, ul. Biecka 23 c

  Cena wybranej oferty:       78 250,70 z艂 brutto

  Data zawarcia umowy:   11 wrzesie艅 2008 r.

          

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

                                                                              

     Rejestr zmian odwiedzin: 3026
  Wersja do druku Wersja do druku  Rozstrzygni臋cie


  Nowa strona 4

   

  Sko艂yszyn, dn. 2008-09-03

  znak sprawy: GPIR-i-340/12/08                                      

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  聞Budowa o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Sko艂yszyn聰

  -  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  1

  Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

   

  Wybrano ofert臋:

   

  Cz臋艣膰 I 聳 o艣wietlenie w B膮czalu Dolnym i 艢wi臋canach

  Oferta nr 1:

  ENERGOBUD Gorlice Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Biecka 23 c

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 30 511,41 z艂 brutto 聳 100 pkt.

   

  Cz臋艣膰 II 聳 o艣wietlenie w Jab艂onicy, Lipnicy G贸rnej, Kunowej i Sko艂yszynie

  Oferta nr 1:

  ENERGOBUD Gorlice Sp. z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Biecka 23 c

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 78 250,70 z艂 brutto 聳 100 pkt.

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.


   
  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3034
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie - Budowa o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Sko艂yszyn


  Nowa strona 5

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane
  Sko艂yszyn: Budowa o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Sko艂yszyn
  Numer og艂oszenia: 184929 - 2008; data zamieszczenia: 08.08.2008

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY
  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie, 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.
  聲 Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA
  II.1) OPIS
  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Budowa o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Sko艂yszyn.
  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane, nie przys艂uguje odwo艂anie.
  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiotem zam贸wienia jest : Budowa o艣wietlenia drogowego na terenie gminy Sko艂yszyn polegaj膮ca na: 1/ Dobudowie 2 szt. lamp sodowych przy drodze w B膮czalu Dolnym (kontynuacja rob贸t). 2/ Dobudowie 4 szt. lamp sodowych przy drodze w 艢wi臋canach (kontynuacja rob贸t). 3/ Dobudowie 1 szt. lampy sodowej przy drodze w Jab艂onicy (kontynuacja rob贸t). 4/ Dobudowie 3 szt. lamp sodowych przy drodze w Lipnicy G贸rnej (kontynuacja rob贸t). 5/ Dobudowie 2 szt. lamp sodowych przy drodze w Kunowej (kontynuacja rob贸t). 6/ Budowie 8 szt. lamp sodowych przy drodze w Sko艂yszynie (nowe zadanie).
  II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.14.00-9, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.61.10-9.
  II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Tak, ilo艣膰 cz臋艣ci: 2.
  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpocz臋cia: 10.09.2008.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA
  聲 Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium..

  III.2) WARUNKI UDZIA艁U
  聲 Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy (warunki wsp贸lne dla wszystkich cz臋艣ci zam贸wienia): 1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅. 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania, w tym : 1) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawc臋 musi posiada膰 uprawnienia do kierowania robotami w specjalno艣ci instalacyjno-in偶ynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych. 3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia. 4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w: 1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: spe艂nia albo nie spe艂nia, 2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮. Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca wykona艂 przedmiot zam贸wienia osobi艣cie. Nie dopuszcza si臋 mo偶liwo艣ci zlecania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci prac podwykonawcom.
  聲 Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest na formularzu ofertowym jako za艂. Nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP - nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich): 1) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich); 3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie) - nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) wykazu os贸b, kt贸re b臋d膮 wykonywa膰 niniejsze zam贸wienie (w wykazie nale偶y wymieni膰 proponowanego Kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalno艣ci instalacyjno-in偶ynieryjnej w zakresie sieci elektrycznych) - do wykazu nale偶y do艂膮czy膰: uprawnienia kierownika rob贸t oraz za艣wiadczenie z w艂a艣ciwej OIIB stwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do izby i aktualnie op艂acane sk艂adki - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 5 do SIWZ; 4. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czna sytuacja finansowa), nast臋puj膮cych dokument贸w: O艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w z艂o偶one na formularzu ofertowym (za艂. nr 4 do SIWZ). 5. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od Wykonawcy oraz form, jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U. Nr 87, poz. 605). 6. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋.
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751.
  IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 01.09.2008 godzina 09:00, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy..
  IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).
  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zamawiaj膮cy przewiduje udzieli膰 zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅 - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia. Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy
  ZA艁慕CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ慕CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH
  CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: Cz臋艣膰 I - O艣wietlenie w B膮czalu Dolnym i 艢wi臋canach:.
  聲 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest: 1) Dobudowa 2 szt. lamp sodowych przy drodze w B膮czalu Dolnym. 2) Dobudowa 4 szt. lamp sodowych przy drodze w 艢wi臋canach .
  聲 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.14.00-9, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.61.10-9.
  聲 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 29.09.2008.
  聲 4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: Cz臋艣膰 II - O艣wietlenie w Jab艂onicy, Lipnicy G贸rnej, Kunowej i Sko艂yszynie..
  聲 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest: 1) Dobudowa 1 szt. lampy sodowej przy drodze w Jab艂onicy. 2) Dobudowa 3 szt. lamp sodowych przy drodze w Lipnicy G贸rnej. 3) Dobudowa 2 szt. lamp sodowych przy drodze w Kunowej. 4) Budowa 8 szt. lamp sodowych przy drodze w Sko艂yszynie.
  聲 2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.10.00-5, 45.23.14.00-9, 45.31.10.00-0, 45.31.11.00-1, 45.31.61.10-9.
  聲 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zako艅czenie: 30.10.2008.
  聲 4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.
  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
     Rejestr zmian odwiedzin: 3323
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ - o艣wietlenie 2008 r.doc
  Za艂. Nr 1a do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 1b do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂. Nr 3.1 Specyfikacje techniczne.zip
  Za艂. Nr 3.2 do SIWZ - Projekty budowlane.zip
  Za艂. Nr 3.3. do SIWZ - Przedmiary, kosztorysy 艣lepe.zip
  iZa艂. Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie.doc
  Za艂. Nr 5 do SIWZ - wykaz os贸b.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.095 sekund