Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2008 /Dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2008-2009 聳 ponowny przetarg po uniewa偶nieniu./
  Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania


  Nowa strona 4

  Sko艂yszyn, dn. 2008-08-22

   

  znak: GPIR-i-340/13/08

   

  Informacja o uniewa偶nieniu post臋powania

   

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na:

  聞Dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2008-2009聰   ponowny przetarg po uniewa偶nieniu

   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuj臋, 偶e post臋powanie w cz臋艣ci I - Dow贸z dzieci do Zespo艂u Szk贸艂 w Sko艂yszynie, cz臋艣ci II 聳 Dow贸z dzieci do Zespo艂u Szk贸艂 w Kunowej oraz cz臋艣ci III 聳 Dow贸z dzieci do Szko艂y Podstawowej w Harklowej  zosta艂o uniewa偶nione  - w zwi膮zku z brakiem z艂o偶onych ofert.

   

  Zenon Szura

     W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 3272
  Wersja do druku Wersja do druku  Dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2008-2009 聳 ponowny przetarg po uniewa偶nieniu.


  Nowa strona 5

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Sko艂yszyn: Dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2008-2009 聳 ponowny przetarg po uniewa偶nieniu.
  Numer og艂oszenia: 190385 - 2008; data zamieszczenia: 14.08.2008

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie, 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

                    Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Dow贸z dzieci do plac贸wek o艣wiatowych podleg艂ych Gminie Sko艂yszyn w roku szkolnym 2008-2009 聳 ponowny przetarg po uniewa偶nieniu.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dow贸z dzieci do szk贸艂 i gimnazj贸w z terenu Gminy Sko艂yszyn. Przewozy mog膮 by膰 dokonywane 艣rodkami transportu spe艂niaj膮cymi wymagania techniczne okre艣lone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach zwi膮zanych z przewozem os贸b. Przedmiot zam贸wienia obejmuje nast臋puj膮ce plac贸wki o艣wiatowe:. 1) Zesp贸艂 Szk贸艂 w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 222 - dow贸z 63 dzieci. 2) Zesp贸艂 Szk贸艂 w Kunowej, Kunowa 89 38-243 Harklowa - dow贸z 60 dzieci. 3) Szko艂a Podstawowa w Harklowej, 38-243 Harklowa 353 - dow贸z 41 dzieci. Opiek臋 nad dzie膰mi w czasie przewoz贸w zapewnia Wykonawca.

  II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 60.11.31.00-4; 60.11.40.00-0

  II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Tak, ilo艣膰 cz臋艣ci: 3.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data rozpocz臋cia: 01.09.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA

                    Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium..

  III.2) WARUNKI UDZIA艁U

                    Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: W przetargu mog膮 uczestniczy膰 Wykonawcy, kt贸rzy: 1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, w tym: a) Posiadaj膮 odpowiednie zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu os贸b pojazdami samochodowymi. 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania. 3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia. 4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

                    Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest jako za艂. Nr 4 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP - nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) o艣wiadczenie z艂o偶one na formularzu jako za艂膮cznik nr 4 do SIWZ; 2) zezwolenia lub licencji na wykonywanie zarobkowego przewozu os贸b.                          3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie) - nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) o艣wiadczenie z艂o偶one na formularzu jako za艂膮cznik nr 4 do SIWZ                               4. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czna sytuacja finansowa), nast臋puj膮cych dokument贸w:                1) o艣wiadczenie z艂o偶one na formularzu jako za艂膮cznik nr 4 do SIWZ.  5. Je偶eli Wykonawcy wsp贸lnie ubiegaj膮 si臋 o zam贸wienie (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w zwi膮zku z art. 141 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych Zamawiaj膮cy 偶膮da:1) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie do艂膮czy膰 do oferty dokumenty wymagane od Wykonawc贸w wymienione w pkt 2 ppkt 1-2. Dokumenty wymienione w pkt 3 i 4 sk艂adane mog膮 by膰 wsp贸lnie i takiej podlega膰 b臋d膮 ocenie. 2) wszelka korespondencja prowadzona b臋dzie wy艂膮cznie z pe艂nomocnikiem konsorcjum (nale偶y za艂膮czy膰 dokument pe艂nomocnictwa, lub umow臋 kt贸re/a/ powinno/a/ okre艣la膰 dok艂adny zakres upowa偶nienia - pe艂nomocnictwo lub umowa musi by膰 z艂o偶one/a/ w oryginale lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza); 3) w przypadku wyboru przez Zamawiaj膮cego oferty z艂o偶onej przez konsorcjum (je偶eli do oferty nie do艂膮czono orygina艂u lub notarialnie po艣wiadczonej kopii umowy) Wykonawcy tworz膮cy konsorcjum zobowi膮zani b臋d膮 najp贸聼niej przed zawarciem umowy na wykonanie zam贸wienia, do przed艂o偶enia umowy konsorcjum; 4) umowa, o kt贸rej mowa wy偶ej, winna zawiera w szczeg贸lno艣ci: oznaczenie stron, cel dzia艂ania, czas trwania umowy, zasady wsp贸艂dzia艂ania, w tym zakres prac przewidzianych przez ka偶d膮 ze stron oraz zasady dokonywania rozlicze艅. 6. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U nr 87, poz. 605). 7. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰                      z orygina艂em przez wykonawc臋,

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem:: Urz膮d Gminy                 w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51.

  IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 22.08.2008 godzina 9:00, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. Zamawiaj膮cy przewiduje udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅 - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia.

  ZA艁慕CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ慕CE OFERT CZ臉艢CIOWYCH

  CZ臉艢膯 Nr: 1 NAZWA: CZ臉艢膯 I - dow贸z dzieci do Zespo艂u Szk贸艂 w Sko艂yszynie

                    1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dow贸z 63 dzieci do Zespo艂u Szk贸艂 w Sko艂yszynie

                    2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 60.11.31.00-4; 60.11.40.00-0.

                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpocz臋cie: 01.09.2008.

                    4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

   

  CZ臉艢膯 Nr: 2 NAZWA: CZ臉艢膯 II - dow贸z dzieci do Zespo艂u Szk贸艂 w Kunowej

                 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dow贸z 60 dzieci do Zespo艂u Szk贸艂 w Kunowej

                     

                    2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 60.11.31.00-4 ; 60.11.40.00-0.

                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpocz臋cie: 01.09.2008.

                    4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  CZ臉艢膯 Nr: 3 NAZWA: CZ臉艢膯 III - dow贸z dzieci do Szko艂y Podstawowej w Harklowej

                 1) Kr贸tki opis ze wskazaniem wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest dow贸z 41 dzieci do Szko艂y Podstawowej w Harklowej

                     

                    2) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 60.11.31.00-4 ; 60.11.40.00-0.

                    3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpocz臋cie: 01.09.2008.

                    4) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

   

                                   Zenon Szura

                          W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3352
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ- dow贸z dzieci.doc
  Za艂. Nr 1a do SIWZ - formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 1b do SIWZ - formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 1c do SIWZ - formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂. Nr 3 do SIWZ Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia.doc
  Za艂. Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.113 sekund