Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2008 /艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu Gminy Sko艂yszyn oraz osadu i skratek z kontenerowej oczyszczalni 艣ciek贸w w Sko艂yszynie/
  Og艂oszenie o zawarciu umowy


  Nowa strona 5

   

  Sko艂yszyn, dn. 2008-10-31

   

   

  znak sprawy: GPIR-i-340/16/08                                      

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  艢wiadczenie us艂ug wywozu sta艂ych odpad贸w komunalnych z terenu Gminy Sko艂yszyn oraz osadu i skratek z kontenerowej oczyszczalni 艣ciek贸w w Sko艂yszynie聰 -

  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

   

   

   

  WYKONAWCA:

  Produkcja, Handel, Us艂ugi EKOMAX Kotulak Jerzy

  38-200 Jas艂o, ul. Hank贸wka 28

  Warto艣膰 (szacunkowa) zawartej umowy 844 693,00 z艂 brutto

  Data zawarcia umowy:   30 pa聼dziernik 2008 r.

                                    

   

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

                                                                                                 

     Rejestr zmian odwiedzin: 3214
  Wersja do druku Wersja do druku  Rozstrzygni臋cie


  Nowa strona 4

  Sko艂yszyn, dn. 2008-10-20

  znak sprawy: GPIR-i-340/16/08                                      

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  艢wiadczenie us艂ug wywozu sta艂ych odpad贸w komunalnych z terenu Gminy Sko艂yszyn oraz osadu i skratek z kontenerowej oczyszczalni 艣ciek贸w                 w Sko艂yszynie聰 -  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  2

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

  Oferta nr 1:

  Produkcja, Handel, Us艂ugi EKOMAX Kotulak Jerzy,

  38-200 Jas艂o, ul. Hank贸wka 28

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 844 693,00 z艂 brutto.

  Cena:    844 693,00 / 844 693,00 = 1 x 100 x 100% =  100 pkt

                                       

  Oferta nr 2:

  Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o.

  33-100 Tarn贸w, ul. Krakowska 46

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 1 067 200,00 z艂 brutto.

  Cena:    844 693,00 / 1 067 200,00 =  0,7915 x 100 x 100% =  79,15 pkt

   

  Wybrano ofert臋:

  Produkcja, Handel, Us艂ugi EKOMAX Kotulak Jerzy,

  38-200 Jas艂o, ul. Hank贸wka 28.

  Cena wybranej oferty:       844 693,00 z艂 brutto

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zam贸wie艅 Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p贸聼n.zm.).

  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3023
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniui


  Nowa strona 4

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Sko艂yszyn: 艢WIADCZENIE US艁UG WYWOZU ODPAD脫W KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SKO艁YSZYN ORAZ OSADU I SKRATEK Z KONTENEROWEJ OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W  W SKO艁YSZYNIE
  Numer og艂oszenia: 222855 - 2008; data zamieszczenia: 17.09.2008

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie , 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

                    Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: 艢WIADCZENIE US艁UG WYWOZU ODPAD脫W KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY SKO艁YSZYN ORAZ OSADU I SKRATEKZ KONTENEROWEJ OCZYSZCZALNI 艢CIEK脫W W SKO艁YSZYNIE.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 4.1 Gmina Sko艂yszyn liczy 艣rednio 12.500 mieszka艅c贸w zamieszka艂ych w ponad 3.200 gospodarstwach domowych w so艂ectwach: B膮czal Dolny, B膮czal G贸rny, Harklowa, Jab艂onica, Kunowa, Lipnica G贸rna, Lis贸w, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska S艂aw臋ci艅skie, Siepietnica, Sko艂yszyn, S艂aw臋cin, 艢wi臋cany. 艁膮czna ilo艣膰 odpad贸w sta艂ych z terenu gminy wynosi w skali roku: - odpady segregowane gromadzone w workach i pojemnikach ~ 1 700 m3. - odpady niesegregowane gromadzone w workach i kontenerach + odpady wielkogabarytowe i sprz臋t RTV i AGD ~ 7 300 m3. Kontenery w og贸lnej ilo艣ci 28 szt. (o pow. 7 i 10 m 3) s膮 usytuowane obok cmentarzy szk贸艂, o艣rodk贸w zdrowia, dom贸w ludowych. 4.2 Wyw贸z odpad贸w obejmuje: 1) Odpady komunalne segregowane i niesegregowane zgromadzone w workach foliowych, pojemnikach i kontenerach z cz臋stotliwo艣ci膮 dwa razy  w miesi膮cu. 2) Odpady wielkogabarytowe i sprz臋t RTV i AGD z cz臋stotliwo艣ci膮 jeden raz w roku. 3) Wyw贸z osadu z oczyszczalni 艣ciek贸w w Sko艂yszynie w ilo艣ci ok. 250 m3 rocznie. 4) Wyw贸z skratek z oczyszczalni 艣ciek贸w w Sko艂yszynie w ilo艣ci ok. 20 m3 rocznie. 4.3 Wyw贸z odpad贸w komunalnych realizowany b臋dzie na rzecz Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie - w zakresie zawartych przez ten Zak艂ad um贸w na 艣wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych (3020 umowy). Zakres zam贸wienia obejmuje odbieranie odpad贸w komunalnych od wszystkich wytwarzaj膮cych odpady na terenie Gminy Sko艂yszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze), z cz臋stotliwo艣ci膮 dwa razy w miesi膮cu wg ustalonego harmonogramu. Wykonawca zobowi膮zany jest dojecha膰 lub dotrze膰 do wytwarzaj膮cych odpady komunalne lub miejsca ich gromadzenia i zabra膰 odpady zgromadzone w workach foliowych lub pojemnikach. Odbi贸r odpad贸w segregowanych od mieszka艅c贸w gminy, kt贸rzy zadeklarowali selektywn膮 zbi贸rk臋 odpad贸w nast臋powa膰 b臋dzie wg nast臋puj膮cych zasad: 1) odpady segregowane odbierane b臋d膮 w tym samym dniu co odpady niesegregowane, lecz innym 艣rodkiem transportu, 2) odbieraj膮cy odpady segregowane sprawdza: - prawid艂owo艣膰 oznaczenia work贸w z odpadami segregowanymi (kartka z adresem nieruchomo艣ci lub nazwiskiem i adresem) - stale, - rzetelno艣膰 segregacji odpad贸w przez gospodarstwa domowe - wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci nale偶y powiadamia膰 Zamawiaj膮cego.                4.4  W wyznaczonych przez Zamawiaj膮cego miejscach Wykonawca jest zobowi膮zany w ka偶dej miejscowo艣ci ustawi膰 pojemniki na odpady segregowane dla: tworzyw sztucznych oraz szk艂a mieszanego - w odpowiedniej kolorystyce. Wykonawca zobowi膮zany jest do utrzymywania miejsc po odbiorze odpad贸w komunalnych w nale偶ytej czysto艣ci (sprz膮tanie miejsc po zabraniu work贸w  z odpadami)..

  II.1.4) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.50.00.00-2, 90.40.00.00-1.

  II.1.5) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: Nie.

   

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 31.12.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZ慕CE ZAM脫WIENIA

  Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2) WARUNKI UDZIA艁U

                    Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w: O udzielenie zam贸wienia mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy: 1. Posiadaj膮 niezb臋dne uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, w tym: 1) posiadaj膮 zezwolenie na wykonywanie dzia艂alno艣ci i czynno艣ci w zakresie obj臋tym zam贸wieniem - wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008 (z p贸聼n.zm.) przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn, 2) posiadaj膮 zezwolenie na zbieranie i transport odpad贸w wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251), 3) posiadaj膮 wa偶n膮 umow臋 na odbi贸r lub zapewnienie odbioru odpad贸w komunalnych niesegregowanych oraz zgod臋 na przyj臋cie odpad贸w segregowanych przez podmioty zajmuj膮ce si臋 wykorzystaniem b膮d聼 przetwarzaniem surowc贸w wt贸rnych (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.               o odpadach), 2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania w/w zadania, w tym: 1) wykonali lub wykonuj膮 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz臋cia niniejszego post臋powania co najmniej 1 us艂ug臋 (wykonywan膮 co najmniej 12 m-cy) zwi膮zan膮 z wywozem odpad贸w komunalnych                     o warto艣ci co najmniej 300 000 z艂; 2) posiadaj膮 niezb臋dny sprz臋t do realizacji zam贸wienia, w tym co najmniej: - 2 samochody o 艂adowno艣ci pow. 3,5 t do wywozu odpad贸w komunalnych (艣mieciarki); - 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci pow. 3,5 t do wywozu kontener贸w i pojemnik贸w na odpady segregowane; - 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci do 3,5 t; - 1 samoch贸d do wywozu odpad贸w segregowanych; - urz膮dzenie lub samoch贸d do mycia i dezynfekcji pojemnik贸w na odpady; - 24 szt. pojemnik贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w o poj. od 1,5 do 2,5 m3 (12 szt. jednego koloru na szk艂o i 12 szt. jednego koloru na plastik). 3. Znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, w tym. 1) S膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 nie mniejsz膮 ni偶 300.000 z艂. 4. Nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy). Spos贸b dokonania oceny spe艂nienia wymaganych warunk贸w: 1) przy dokonaniu oceny spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy b臋dzie si臋 kierowa艂 regu艂膮: spe艂nia albo nie spe艂nia, 2) niespe艂nienie chocia偶by jednego warunku skutkowa膰 b臋dzie wykluczeniem Wykonawcy z post臋powania; ofert臋 Wykonawcy wykluczonego uznaje si臋 za odrzucon膮. Zamawiaj膮cy wymaga, aby Wykonawca wykona艂 przedmiot zam贸wienia osobi艣cie. Nie dopuszcza si臋 mo偶liwo艣ci zlecania ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zadania podwykonawcom..

                    Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu: 1. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 PZP oraz 偶e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. Wz贸r o艣wiadczenia zawarty jest jako za艂. Nr 3 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy 偶膮da w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP - nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) o艣wiadczenia z艂o偶onego na formularzu jako za艂膮cznik nr 3 do SIWZ. 2) odpisu z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenia do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej - wystawionego nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w w ofercie musz膮 by膰 z艂o偶one przedmiotowe dokumenty dla ka偶dego z nich); 3) zezwolenia na wykonywanie dzia艂alno艣ci                   i czynno艣ci w zakresie obj臋tym zam贸wieniem - wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008 (ze zmianami) przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn, 4) zezwolenia na zbieranie i transport odpad贸w wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251), 5) umow臋 na odbi贸r lub zapewnienie odbioru odpad贸w komunalnych niesegregowanych oraz zgod臋 na przyj臋cie odpad贸w segregowanych przez podmioty zajmuj膮ce si臋 wykorzystaniem b膮d聼 przetwarzaniem surowc贸w wt贸rnych (zgodnie                z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach), 3. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca posiada niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie, a tak偶e dysponuje potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czny potencja艂 techniczny i kadrowy oraz 艂膮czne kwalifikacje i do艣wiadczenie) - nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) o艣wiadczenia z艂o偶onego na formularzu jako za艂膮cznik nr 3 do SIWZ. 2) wykazu wykonanych lub wykonywanych min. 12 m-cy us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, (od dnia 17.09.2005 r. do 16.09.2008 r.), a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem us艂ugom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e us艂uga ta zosta艂a wykonana nale偶ycie - referencji (w tym co najmniej 1 us艂ug臋 zwi膮zan膮 z wykonaniem wywozem odpad贸w komunalnych o warto艣ci co najmniej 300 000 z艂) - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 4 do SIWZ; 3) wykazu sprz臋tu przewidzianego do wykonania zam贸wienia, w tym co najmniej : a) 2 samochody o 艂adowno艣ci pow. 3,5 t do wywozu odpad贸w komunalnych (艣mieciarki); b) 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci pow. 3,5 t do wywozu kontener贸w i pojemnik贸w na odpady segregowane; c) 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci do 3,5 t; d) 1 samoch贸d do wywozu odpad贸w segregowanych; e) urz膮dzenie lub samoch贸d do mycia i dezynfekcji pojemnik贸w na odpady; f) 24 szt. pojemnik贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w o poj. od 1,5 do 2,5 m3 (12 szt. jednego koloru na szk艂o i 12 szt. jednego koloru na plastik). - zgodnie z wzorem jako za艂. nr 5 do SIWZ. 4. Zamawiaj膮cy 偶膮da, w celu potwierdzenia, 偶e Wykonawca znajduje si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, nast臋puj膮cych dokument贸w (w przypadku wsp贸lnego ubiegania si臋 o udzielenie niniejszego zam贸wienia przez dw贸ch lub wi臋cej Wykonawc贸w oceniany b臋dzie ich 艂膮czna sytuacja finansowa), nast臋puj膮cych dokument贸w: 1) o艣wiadczenia z艂o偶onego na formularzu jako za艂膮cznik nr 3 do SIWZ. 2) aktualn膮 polis臋 od odpowiedzialno艣ci cywilnej lub inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci na kwot臋 co najmniej 300.000 z艂 - w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiaj膮cy przyjmie, i偶 sum膮 ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i 艣redniego kursu tej waluty, okre艣lonego przez Narodowy Bank Polski na dzie艅 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie niniejszego zam贸wienia. 5. Je偶eli Wykonawcy wsp贸lnie ubiegaj膮 si臋 o zam贸wienie (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w zwi膮zku z art. 141 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych Zamawiaj膮cy 偶膮da: 1) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie do艂膮czy膰 do oferty dokumenty wymagane od Wykonawc贸w wymienione w pkt 2 ppkt 1-2. Dokumenty wymienione w pkt 3 i 4 sk艂adane mog膮 by膰 wsp贸lnie i takiej podlega膰 b臋d膮 ocenie. 2) wszelka korespondencja prowadzona b臋dzie wy艂膮cznie z pe艂nomocnikiem konsorcjum (nale偶y za艂膮czy膰 dokument pe艂nomocnictwa, lub umow臋 kt贸re/a/ powinno/a/ okre艣la膰 dok艂adny zakres upowa偶nienia - pe艂nomocnictwo lub umowa musi by膰 z艂o偶one/a/ w oryginale lub kopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez notariusza); 3) w przypadku wyboru przez Zamawiaj膮cego oferty z艂o偶onej przez konsorcjum (je偶eli do oferty nie do艂膮czono orygina艂u lub notarialnie po艣wiadczonej kopii umowy) Wykonawcy tworz膮cy konsorcjum zobowi膮zani b臋d膮 najp贸聼niej przed zawarciem umowy na wykonanie zam贸wienia, do przed艂o偶enia umowy konsorcjum; 4) umowa, o kt贸rej mowa wy偶ej, winna zawiera w szczeg贸lno艣ci: oznaczenie stron, cel dzia艂ania, czas trwania umowy, zasady wsp贸艂dzia艂ania, w tym zakres prac przewidzianych przez ka偶d膮 ze stron oraz zasady dokonywania rozlicze艅. 6. Je偶eli Wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument贸w na potwierdzenie uprawnienia do wykonania okre艣lonej dzia艂alno艣ci Wykonawca post臋puje zgodnie z 搂 2 rozporz膮dzenia Prezesa Rady Ministr贸w z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaj贸w dokument贸w, jakich mo偶e 偶膮da膰 zamawiaj膮cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog膮 by膰 sk艂adane (Dz.U nr 87, poz. 605). 7. Zamawiaj膮cy wymaga, aby 偶膮dane przez niego dokumenty zosta艂y z艂o偶one w formie orygina艂u lub kserokopii po艣wiadczonej za zgodno艣膰 z orygina艂em przez wykonawc臋.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

   

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Wykorzystana b臋dzie aukcja elektroniczna: Nie.

   

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej dost臋pna jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl.
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub pok. nr 26, tel. 013 4491062-64 wewn. 33.

  IV.3.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 08.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn (sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.3.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. Zamawiaj膮cy nie przewiduje udzielenia zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3277
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ- wyw贸z nieczysto艣ci.doc
  Za艂. Nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂. Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie.doc
  Za艂. Nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych us艂ug.doc
  Za艂. Nr 5 do SIWZ - wykaz posiadanego sprzetu i pojemnik贸w.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.117 sekund