Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zbycie mienia /Og艂oszenie - Przetarg nieograniczony ustny z 16.11.2009 r. - dzia艂ki /
  Og艂oszenie


  Nowa strona 1

                                                               Sko艂yszyn, dnia 4 stycznia 2010 r.

   

  GPIR.g.72241- 2 /10

   

   O G 艁 O S Z E N I E  Nr  1/2010

   

   

             Dzia艂aj膮c na podstawie  art. 38 ust. 1 i 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  z p贸聼n. zm./, 搂  4 ust. 7 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia  14 wrze艣nia 2004 r.  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami   /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ 

   W贸jt Gminy w Sko艂yszynie  o d w o 艂 u j e:

   

   I  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

   

   

  na sprzeda偶  nieruchomo艣ci niezabudowanych, oznaczonych jako dzia艂ki ewidencyjne numer:  981 o pow. 0.0588 ha, 982 o pow. 0.0638 ha i 983 o pow. 0.0638 ha, po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionych w ksi臋dze wieczystej KW. numer: 34.438 S膮du Rejonowego w Ja艣le, w dniu 12 stycznia 2010 r. z powodu  oczywistych omy艂ek dot. oznaczenia i powierzchni nieruchomo艣ci w og艂oszeniu  z dnia 16 listopada 2009 r.  znak: GPIR.g.72241-8/09.

  Wniesione wadium w terminie wyznaczonym w og艂oszeniu o przetargu zostanie zwr贸cone   niezw艂ocznie uczestnikom przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania przetargu ustalonego na dzie艅 12 stycznia 2010 r.

   

  W贸jt Gminy
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 2699
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie - Przetarg nieograniczony ustny


  Sko艂yszyn, dnia 16 listopada 2009 r.

  GPIR.g.72241- 8/09

  O G 艁 O S Z E N I E

  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z p贸聼n. zm./, 搂 3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 搂 6 ust. 1, 3, 7, 搂 9, 搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - W贸jt Gminy w Sko艂yszynie o g 艂 a s z a:

  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych, oznaczonych jako dzia艂ki ewidencyjne numer: 981 o pow. 0.0682 ha, 982 o pow. 0.0594 i 983 o pow. 0.0687 ha, po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionych w ksi臋dze wieczystej KW. numer: 34.438 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

  Nieruchomo艣ci nie s膮 obci膮偶one ograniczonymi prawami rzeczowymi jak r贸wnie偶 nie s膮 przedmiotem zobowi膮za艅.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn nieruchomo艣ci le偶膮 w terenie o symbolu 2MNU - w kt贸rym dopuszcza si臋 zabudow臋 mieszkaniow膮, us艂ugow膮 i dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. Nie dopuszcza si臋 lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko dla kt贸rych sporz膮dzenie raportu o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko jest lub mo偶e by膰 wymagane w rozumieniu przepis贸w odr臋bnych za wyj膮tkiem dr贸g i parking贸w oraz sieci i urz膮dze艅 infrastruktury technicznej. Szczeg贸艂owe warunki zabudowy okre艣la Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci :

  - dz. nr 981 o pow. 0.0588 ha - w kwocie: 15.900,00 z艂, brutto.

  - dz. nr 982 o pow. 0.0638 ha - w kwocie: 17.300,00 z艂, brutto.

  - dz. nr 983 o pow. 0.0638 ha - w kwocie: 17.300,00 z艂, brutto.

  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonych jako dzia艂ki ewidencyjne numer:

  - dz. nr 981 o pow. 0.0588 ha - odb臋dzie si臋 w dniu 12 stycznia 2010 r. o godz. 900

  - dz. nr 982 o pow. 0.0638 ha - odb臋dzie si臋 w dniu 12 stycznia 2010 r. o godz. 1100

  - dz. nr 983 o pow. 0.0638 ha - odb臋dzie si臋 w dniu 12 stycznia 2010 r. o godz. 1300

  w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, sala Nr 7.

  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby kt贸re wp艂ac膮 wadium w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci, a to:

  - dz. nr 981 o pow. 0.0588 ha - w kwocie: 3.180,00 z艂, brutto.

  - dz. nr 982 o pow. 0.0638 ha - w kwocie: 3.460,00 z艂, brutto.

  - Dz. nr 983 o pow. 0.0638 ha - w kwocie: 3.460,00 z艂, brutto.

  w kasie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie lub na konto Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie: Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 w takim terminie by got贸wka wp艂yn臋艂a na konto lub zosta艂a wp艂acona w kasie najp贸聼niej w dniu 7 stycznia 2009 r.

  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.

  Wp艂acone wadium zostanie :

  - zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,

  - zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym,

  Dow贸d wniesienia wadium podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  Osoba reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮, prawn膮 lub cudzoziemca winna si臋 okaza膰 stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami.

  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y, organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.

  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej Urz臋du Gminy Sko艂yszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu / 013 / 449 - 10 - 62 wewn. 31/.

  mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn


  SZCZEG脫艁OWE INFORMACJE

  - Dzia艂ka ewidencyjna numer: 981 o pow. 0.0588 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn,

  - Dzia艂ka ewidencyjna numer: 982 o pow. 0.0638 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn

  - Dzia艂ka ewidencyjna numer: 983 o pow. 0.0638 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2923
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.115 sekund