Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zbycie mienia /Sprzeda偶 nieruchomo艣ci /zabudowanej budowl膮 w postaci zbiornika na wod臋, kortu tenisowego, ogrodzenia oraz o艣wietlenia na s艂upach typu ulicznego/ oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 669/16 o pow. 0.3885 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn/
  Informacja


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dnia  6 pa聼dziernika 2010 r.

   

   GPIR.g. 72241-7/10

   

   I N F O R M A C J A

                         

  W脫JTA GMINY W SKO艁YSZYNIE.

  O WYNIKU PRZETARGU.

   

   

  Informacja o wyniku przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.

   

  1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 28 wrze艣nia 2010 r.   godz. 1000,  II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

   

  2.      Oznaczenie nieruchomo艣ci b臋d膮cej przedmiotem przetargu wed艂ug katastru nieruchomo艣ci i ksi臋gi wieczystej: Wojew贸dztwo Podkarpackie, Gmina Sko艂yszyn, Jednostka ewidencyjna: Sko艂yszyn, Obr臋b: Sko艂yszyn, Mienie Komunalne Gminy Sko艂yszyn, dzia艂ka numer:  669/16 o pow. 0.3885 ha, ksi臋ga wieczysta: KW. numer:  KS1J /00035047/7 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

   

  3.      Liczba os贸b dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  1

   

  4.      Liczba os贸b niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

   

  5.      Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci oraz najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu: 

   

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci , oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 669/16 o pow. 0.3885 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn:  256.200,00 z艂, brutto.

   

  Najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu:   259.000,00 z艂, brutto.

   

  6.      Imi臋, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomo艣ci: przetarg zako艅czony wynikiem pozytywnym:  Pani Irena Jab艂o艅ska.

   

  W贸jt Gminy Sako艂yszyn

  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 2970
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dnia  18 sierpnia 2010 r.

   

  GPIR.g.72241- 7/10

   

  O G 艁 O S Z E N I E

   

             Dzia艂aj膮c na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz. U. .z 2010 r. Nr 102, poz. 651/, 搂  3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 搂 6 ust. 1, 3, 7, 搂 9,  搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia  14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami /Dz. U. Nr 207,  poz. 2108 wraz z p贸聼n. zm./  - W贸jt Gminy w Sko艂yszynie  o g 艂 a s z a:

   

   II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

   

  na sprzeda偶  nieruchomo艣ci /zabudowanej budowl膮 w postaci  zbiornika na wod臋, kortu tenisowego, ogrodzenia oraz o艣wietlenia na s艂upach typu ulicznego/ oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 669/16  o pow. 0.3885 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn , ujawnionej w ksi臋dze wieczystej  KW. numer:  KS1J /00035047/7 S膮du Rejonowego  w Ja艣le.

  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 669/16 o pow. 0.3885 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, przeprowadzony w dniu 17 czerwca 2010 r. zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym.

  Nieruchomo艣膰 nie jest obci膮偶ona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak r贸wnie偶 nie jest przedmiotem zobowi膮za艅.

  W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest w obszarze oznaczonym symbolem PU z przeznaczeniem pod dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 dla kt贸rego w 搂 7 tekstu planu okre艣lono:

  Dost臋pno艣膰 komunikacyjna istniej膮cymi i projektowanymi drogami zgodnie z przepisami odr臋bnymi. W terenach PU: wysoko艣膰 budynk贸w nie mo偶e przekracza膰 12,0 m, nakazuje si臋 dla obiekt贸w produkcyjnych i us艂ugowych zapewnienie parking贸w o liczbie miejsc dostosowanej do programu inwestycyjnego zgodnie z ustaleniami 搂 12 ust. 6, dla dzia艂ek budowlanych nie maj膮cych bezpo艣redniego dost臋pu do drogi publicznej obs艂uga komunikacyjna mo偶e by膰 zapewniona za po艣rednictwem drogi wewn臋trznej, ci膮gu  pieszo-jezdnego lub za po艣rednictwem  doj艣cia i dojazdu, dopuszcza si臋 bez wyznaczania na rysunku planu, dodatkowe wyznaczenie i urz膮dzenie ci膮g贸w komunikacyjnych wymienionych w pkt 3, nieprzekraczalna linia zabudowy od kraw臋dzi jezdni dla obiekt贸w kubaturowych wynosi: 20 m od drogi g艂贸wnej oznaczonej na rys. planu symbolem KDGP, 10 m od innych  dr贸g publicznych. Szczeg贸艂owe warunki zagospodarowania okre艣la Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego.

   Dojazd do dzia艂ki  z drogi powiatowej oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 690/1  od strony wschodniej.

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci :  256.200,00 z艂, /s艂ownie: dwie艣cie pi臋膰dziesi膮t sze艣膰 tysi臋cy dwie艣cie z艂otych 00/100 groszy/ brutto.

  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer:  669/16  o pow. 0.3885 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn, odb臋dzie si臋 w dniu  28 wrze艣nia 2010 r.   o godz. 1000  w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, sala Nr 7.

  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby fizyczne i prawne kt贸re wp艂ac膮 wadium /w pieni膮dzu/  w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej  nieruchomo艣ci w kwocie: 51.240,00 z艂     /s艂ownie: pi臋膰dziesi膮t jeden tysi臋cy dwie艣cie czterdzie艣ci z艂otych 00/100 groszy/ brutto,  w kasie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie lub na konto Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie: Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂  w Sko艂yszynie  76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 - w takim terminie by got贸wka wp艂yn臋艂a na konto lub zosta艂a wp艂acona  w kasie najp贸聼niej   w dniu  22 wrze艣nia 2010 r.

   

   

   

  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci           co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.

  Wp艂acone wadium zostanie :

  -        zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,

  -        zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia  lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym,

  Dow贸d wniesienia wadium podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  Osoba uczestnicz膮ca w przetargu oraz reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮  winna si臋 okaza膰 dowodem to偶samo艣ci oraz stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami.

  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia   w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y,  organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy,  a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji  o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.

  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu   i regulaminu przetargu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, pok. Nr 22,  na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl Urz臋du Gminy Sko艂yszyn  lub telefonicznie pod numerem telefonu    /13/ 449 - 17 -  31/.

   

   

  mgr Zenon Szura
   W贸jt Gminy Sko艂yszyn
   


   

  Zarz膮dzenie 118/2010

  Zarz膮dzenie 119/2010

   

   

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 3156
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.066 sekund