Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zbycie mienia /Obni偶enie ceny wywo艂awczej w drugim przetargu ustnym nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn/
  Zarz膮dzenia Nr 132/2010 i 133/2010


  Nowa strona 1

  ZARZ慕DZENIE聽Nr聽132/2010聽

  聽W贸jta Gminy w Sko艂yszynie

  聽z dnia 7 wrze艣nia 聽2010 r.

  w sprawie obni偶enia ceny wywo艂awczej w drugim przetargu ustnym nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dzia艂aj膮c na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia聽 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z p贸聼n. zm./, art. 28聽 聽ust. 1, art. 37 ust. 1,聽 聽art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 i 3, art. 70 ust. 1聽 ustawy z dnia 聽聽21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami 聽/ Dz. U.聽 z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p贸聼n. zm./, 搂 4 ust.2 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci /Dz. U. z 2004 r. Nr 207,聽poz. 2108 z p贸聼n. zm./聽 聽oraz w wykonaniu Uchwa艂y Nr II/27/00 Rady Gminy聽聽w Sko艂yszynie z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata, zmienionej Uchwa艂膮 聽Nr VI/36/2003 Rady Gminy 聽聽w Sko艂yszynie z dnia聽 31 marca 2003 r.聽 聳 W贸jt Gminy w Sko艂yszynie聽 zarz膮dza,聽 聽co nast臋puje :

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 1

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  1.聽聽聽聽聽 W zwi膮zku z zako艅czeniem pierwszego przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 538/2 o pow. 0.0729 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki wynikiem negatywnym - obni偶a si臋 w drugim przetargu ustnym nieograniczonym o 30 % cen臋 wywo艂awcz膮 nieruchomo艣ci ustalon膮 przy og艂aszaniu pierwszego przetargu przedmiotowej nieruchomo艣ci.

  2.聽聽聽聽聽 Ustala cen臋聽 wywo艂awcz膮 w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer:聽 538/2聽聽o pow.聽 0.0729聽 ha,聽聽 po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, w wysoko艣ci:聽 12.250,00 z艂, brutto.

  3.聽聽聽聽聽 Ustala wadium w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej, okre艣lonej w ust. 2聽 zarz膮dzenia, tj. w kwocie: 2.450,00 z艂, brutto.

  4.聽聽聽聽聽 Cen臋 nieruchomo艣ci, kt贸r膮 obowi膮zany jest zap艂aci膰 nabywca, ustala si臋 聽w wysoko艣ci ceny uzyskanej w wyniku przetargu.

  5.聽聽聽聽聽 Cena nieruchomo艣ci podlega zap艂acie nie p贸聼niej ni偶 do dnia umowy przenosz膮cej w艂asno艣膰.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 搂 3

  Koszty sporz膮dzenia umowy /op艂aty s膮dowe i notarialne/ pokrywa nabywca nieruchomo艣ci.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 搂 4

  Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.

  ZARZ慕DZENIE聽Nr聽聽133 /2010

  聽 W贸jta Gminy w Sko艂yszynie

  聽z dnia 聽7 wrze艣nia聽 2010 r.

  w sprawie og艂oszenia i przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Dzia艂aj膮c na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.聽 o samorz膮dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z p贸聼n. zm./,聽聽聽art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1, art. 40 ust.1, pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia聽聽聽21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 聽poz. 651/, 搂 3 ust. 1,聽 搂 8 ust. 1 i 2 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 聽14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci /Dz. U. z 2004 r. Nr 207,聽 poz. 2108 z p贸聼n. zm./ oraz w wykonaniu Uchwa艂y Nr II/27/00 Rady Gminy 聽w Sko艂yszynie z dnia 聽4 maja 2000 r. w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata, zmienionej Uchwa艂膮 Nr VI/36/2003 Rady Gminy 聽w Sko艂yszynie z dnia 聽31 marca 2003 r. -聽 W贸jt Gminy w Sko艂yszynie zarz膮dza,聽 co nast臋puje:

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 搂聽 1

  Og艂asza聽 II przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 538/2聽 o pow. 0.0729 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn.

  聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 搂聽 2

  1.聽聽聽聽聽 Czynno艣ci zwi膮zane z przeprowadzeniem przetargu, o kt贸rym mowa w 搂 1聽 wykona Komisja Przetargowa powo艂ana Zarz膮dzeniem Nr 118/2007 W贸jta Gminy w Sko艂yszynie z dnia聽 2 lipca 2007 r.

  2.聽聽聽聽聽 Komisja przeprowadzi przetarg, o kt贸rym mowa w 搂 1 zgodnie z Warunkami uczestnictwa w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Sko艂yszyn聽 i聽 Regulaminem II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, 聽stanowi膮cymi za艂膮czniki聽 Nr 1 i 2 do niniejszego zarz膮dzenia.

  搂聽 3

  Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.  Rejestr zmian odwiedzin: 5084
  Wersja do druku Wersja do druku  Warunki uczestnictwa w II przetargu ustnym nieograniczonym


  Nowa strona 1

                Za艂. Nr 1 do Zarz膮dzenia  Nr  133/10

  W贸jta Gminy w Sko艂yszynie

  z dnia 7 wrze艣nia  2010 r.

                                                                                               

    WARUNKI  

  uczestnictwa w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki ,  stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.

   

   

  1.      Przetarg przeprowadza si臋 w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

  Przedmiotem przetargu jest sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 538/2 o pow. 0.0729 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, wchodz膮cej w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn.

  2.      Przeznaczenie w Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Gminy Sko艂yszyn:

  Budownictwo Wielofunkcyjne Mieszkalno-Us艂ugowe ISTN.POTEN.

  3.      Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci:  12.250,00 z艂,  brutto.

  4.      Wadium:  w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej nieruchomo艣ci.

  5.      Wp艂ata wadium: w terminach podanych w og艂oszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym.

  6.      Osoby zainteresowane nabyciem winne: zapozna膰 si臋 z regulaminem  i warunkami uczestnictwa w II  przetargu ustnym nieograniczonym oraz  stanem zagospodarowania nieruchomo艣ci w terenie.

  7.      Warunkiem udzia艂u  w przetargu jest:  wp艂ata wadium w kwocie, terminie i miejscu okre艣lonym w og艂oszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym.

  8.      Wadium wp艂acone przez uczestnika, kt贸ry wygra艂 przetarg, zalicza si臋 na poczet ceny nabycia nieruchomo艣ci. Wadium wp艂acone przez innych uczestnik贸w przetargu zostanie zwr贸cone w kasie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie  niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia lub zako艅czenia przetargu.

  9.      Uczestnik przetargu, kt贸ry wygra艂 przetarg, zostanie zawiadomiony w ci膮gu  21 dni od daty zamkni臋cia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie mo偶e by膰 kr贸tszy ni偶 7 dni od dnia dor臋czenia zawiadomienia.

  10. Wp艂ata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomo艣ci  winna nast膮pi膰 nie p贸聼niej jednak ni偶 do dnia zawarcia umowy przenosz膮cej w艂asno艣膰. Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia  w miejscu  i terminie o kt贸rym mowa w pkt. 9, organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

  11. Koszty zwi膮zane z nabyciem nieruchomo艣ci ponosi nabywca nieruchomo艣ci /op艂aty s膮dowe i notarialne/ oraz inne koszty je偶eli wyst膮pi膮 .

  12. Nabywca zobowi膮zany jest do:  u偶ytkowania gruntu zgodnie z przeznaczeniem.

  13. Osoby fizyczne i prawne bior膮ce udzia艂 w przetargu winny odpowiednio przed艂o偶y膰: dow贸d to偶samo艣ci,  NIP, aktualne za艣wiadczenie o prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej lub aktualny wypis z rejestru s膮dowego, dow贸d wp艂aty wadium. Dow贸d wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  14. Osoba reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮  winna si臋 okaza膰 stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami /dow贸d to偶samo艣ci, numer: NIP, pe艂nomocnictwo do reprezentowania tej osoby, aktualne za艣wiadczenie  o prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej lub aktualny wypis z rejestru s膮dowego, dow贸d wp艂aty wadium/.

  15. Cudzoziemiec przyst臋puj膮cy do przetargu winien: przed艂o偶y膰 zezwolenie Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji  na nabycie przedmiotowej nieruchomo艣ci wydane  w trybie i na zasadach okre艣lonych  w ustawie   z dnia  24 marca 1920 r. /Dz.U.z 2004 r. Nr 167, poz. 1758  z p贸聼n. zm./.

   

   

   

  Sko艂yszyn, dnia  7 wrze艣nia  2010 r.  Rejestr zmian odwiedzin: 4857
  Wersja do druku Wersja do druku  Regulamin II przetargu


  Nowa strona 1

              

  Za艂. Nr 2 do Zarz膮dzenia Nr  133/10

   W贸jta Gminy w Sko艂yszynie

   z dnia  7 wrze艣nia  2010 r.

   

   

   

  R E G U L A M I N   II   P R Z E T A R G U   

  ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.

   

   

                                                                         搂  1

   

  1.      Przedmiotem przetargu jest  nieruchomo艣膰 oznaczona jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 538/2 o pow. 0.0729 ha, po艂o偶ona na terenie wsi Przysieki, wchodz膮ca w sk艂ad Mienia Komunalnego Gminy Sko艂yszyn.

   2.      Sprzeda偶 nieruchomo艣ci okre艣lonej w ust. 1, nast膮pi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

   3.      Czynno艣ci zwi膮zane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa.

   

                                                                         搂  2

   

  Przetarg odb臋dzie si臋 w terminie i miejscu okre艣lonym przez W贸jta Gminy   w Sko艂yszynie w og艂oszeniu o przetargu.

                                                                         搂  3

   

  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby, je偶eli wnios膮 wadium w terminie wyznaczonym w og艂oszeniu o przetargu 聳 w pieni膮dzu.

   

  搂  4

   

  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci  co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.

                                                                        

                                                                         搂  5

   

  Przetarg jest wa偶ny bez wzgl臋du na liczb臋 uczestnik贸w przetargu, je偶eli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno post膮pienie powy偶ej ceny wywo艂awczej.

                         

                                                                         搂  6

   

  Przetarg uwa偶a si臋 za zako艅czony wynikiem negatywnym, je偶eli nikt nie przyst膮pi艂 do przetargu ustnego lub 偶aden z uczestnik贸w nie zaoferowa艂 post膮pienia ponad cen臋 wywo艂awcz膮.

   

                                                                         搂  7

   

  Post膮pienie nie mo偶e wynosi膰 mniej ni偶 1 % ceny wywo艂awczej, z zaokr膮gleniem  w g贸r臋 do pe艂nych dziesi膮tek z艂otych.

            

                                                             搂  8

                                                            

  Przewodnicz膮cy komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazuj膮c uczestnikom przetargu informacje dotycz膮ce mi臋dzy innymi:

  -        oznaczenia nieruchomo艣ci wed艂ug ksi臋gi wieczystej oraz katastru nieruchomo艣ci,

  -        powierzchni nieruchomo艣ci,

  -        opisu nieruchomo艣ci,

  -        przeznaczenia nieruchomo艣ci i sposobu jej zagospodarowania,

  -        ceny wywo艂awczej  nieruchomo艣ci,

  -        obci膮偶eniach nieruchomo艣ci,

  -        zobowi膮zaniach, kt贸rych przedmiotem jest nieruchomo艣膰,

  -        skutkach uchylenia si臋 od zawarcia umowy sprzeda偶y nieruchomo艣ci,

  -        imion i nazwisk albo nazw lub  firm os贸b, kt贸re wp艂aci艂y wadium oraz zosta艂y dopuszczone do przetargu,

   

  搂  9

   

  Przewodnicz膮cy komisji przetargowej informuje uczestnik贸w przetargu, 偶e po trzecim wywo艂aniu najwy偶szej zaoferowanej ceny dalsze post膮pienia nie zostan膮 przyj臋te.

   

                                                                         搂  10

   

  Uczestnicy przetargu zg艂aszaj膮 ustnie oferowan膮 cen臋 nieruchomo艣ci.

   

                                                                         搂  11

   

  Po ustaniu zg艂aszania post膮pie艅 przewodnicz膮cy komisji przetargowej wywo艂uje trzykrotnie ostatni膮, najwy偶sz膮 cen臋 i zamyka przetarg, a nast臋pnie og艂asza imi臋 i nazwisko albo nazw臋 lub firm臋 osoby kt贸ra przetarg wygra艂a.

                                    

                                                                         搂  12

   

  Podstaw臋 do zawarcia umowy sprzeda偶y stanowi protok贸艂 przeprowadzenia przetargu.

   

                                                                         搂  13

   

  Protok贸艂 z przeprowadzonego przetargu winien zawiera膰 informacje o:

  -        terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu,

  -        oznaczeniu nieruchomo艣ci b臋d膮cej przedmiotem przetargu wed艂ug katastru nieruchomo艣ci i ksi臋gi wieczystej,

  -        obci膮偶eniach nieruchomo艣ci,

  -        zobowi膮zaniach, kt贸rych przedmiotem jest nieruchomo艣膰,

  -        osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz   z uzasadnieniem,

  -        cenie wywo艂awczej nieruchomo艣ci oraz najwy偶szej cenie osi膮gni臋tej w przetargu,

  -        uzasadnieniu rozstrzygni臋膰 podj臋tych przez komisj臋 przetargow膮,

  -        imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wy艂onionej   w przetargu  jako nabywca nieruchomo艣ci,

  -        imionach i nazwiskach przewodnicz膮cego i cz艂onk贸w komisji przetargowej,

  -        dacie sporz膮dzenia protoko艂u,

                                                             

                                                                         搂  14

   

  Podstaw臋 do zawarcia umowy notarialnej stanowi protok贸艂 przeprowadzenia przetargu.

                                                             

  搂  15

   

  Uczestnik przetargu mo偶e zaskar偶y膰 czynno艣ci zwi膮zane z przeprowadzeniem przetargu do organu wykonawczego gminy w terminie 7 dni od dnia og艂oszenia wyniku przetargu.

   

                                                                         搂  16

   

  W przypadku wniesienia skargi w艂a艣ciwy organ wstrzymuje dalsze czynno艣ci ze zbyciem nieruchomo艣ci i rozpatruje skarg臋 w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

   

                                                                         搂  17

   

  Organ wykonawczy gminy mo偶e uzna膰 skarg臋 za zasadn膮 i nakaza膰 powt贸rzenie czynno艣ci przetargowych lub uniewa偶ni膰 przetarg albo uzna膰 skarg臋 za niezasadn膮.

   

                                                                         搂  18

    

  Po rozpatrzeniu skargi organ wykonawczy zawiadamia skar偶膮cego, a w艂a艣ciwy organ wywiesza niezw艂ocznie, na okres 7 dni, w swojej siedzibie informacj臋 o sposobie rozstrzygni臋cia skargi.

   

                                                                         搂  19

   

  W przypadku nie zaskar偶enia w wyznaczonym terminie czynno艣ci zwi膮zanych    z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadn膮, w艂a艣ciwy organ podaje do publicznej wiadomo艣ci, wywieszaj膮c w siedzibie w艂a艣ciwego urz臋du na okres  7 dni, informacj臋 o wyniku przetargu.

    

                                                                         搂  20

    

  W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje si臋 przepisy rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci  /Dz. U. z 2004 r.  Nr 207, poz. 2108 wraz z p贸聼n. zm./.

   

   

   

  Sko艂yszyn, dnia  7 wrze艣nia 2010 r.

     Rejestr zmian odwiedzin: 4761
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie


  Nowa strona 1

  GPIR.g.72241- 13/10                                                                  Sko艂yszyn, dnia  7 wrze艣nia 2010 r.

   

                                                      

       O G 艁 O S Z E N I E  

   

             Dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 1,  art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz.U.z 2010 r.  Nr 102, poz. 651 z p贸聼n. zm./, 搂  3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 搂 6 ust. 1, 3, 7, 搂 9,  搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia  14 wrze艣nia 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami /Dz. U. Nr 207,  poz. 2108  z p贸聼n. zm./  - W贸jt Gminy w Sko艂yszynie  o g 艂 a s z a:

   

                                              II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

   

  na sprzeda偶  nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 538/2   o pow. 0.0729 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionej w ksi臋dze wieczystej  KW. numer:  KS1J /00026299/2 S膮du Rejonowego  w Ja艣le.

  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 538/2 o pow. 0.0729 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, przeprowadzony  w dniu 17 czerwca 2010 r. zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym.

  Nieruchomo艣膰 nie jest obci膮偶one ograniczonymi prawami rzeczowymi jak r贸wnie偶 nie jest przedmiotem zobowi膮za艅.

  Brak jest aktualnego  Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla nieruchomo艣ci nie zosta艂a wydana decyzja o warunkach zabudowy. W Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest w terenach 聞BUDOWNICTWO WIELOFUNKCYJNE MIESZKALNO-US艁UGOWE ISTN.POTEN聰.

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci :  12.250 ,00 z艂, brutto.

  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 538/2  o pow. 0.0729 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, odb臋dzie si臋  w dniu  19 pa聼dziernika 2010 r.  o godz. 1300  w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, sala Nr 7.

  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby fizyczne i prawne kt贸re wp艂ac膮 wadium /w pieni膮dzu/  w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej  nieruchomo艣ci w kwocie: 2,450,00 z艂 /s艂ownie: dwa tysi膮ce czterysta pi臋膰dziesi膮t z艂otych 00/100 groszy/  w kasie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie lub na konto Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie: Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂  w Sko艂yszynie   76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  w takim terminie by got贸wka wp艂yn臋艂a na konto lub zosta艂a wp艂acona  w kasie najp贸聼niej w dniu  14 pa聼dziernika 2010 r.

  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.

  Wp艂acone wadium zostanie :

  -        zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,

  -        zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym,

  Dow贸d wniesienia wadium podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  Osoba uczestnicz膮ca w przetargu oraz reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮 lub prawn膮  winna si臋 okaza膰 dowodem to偶samo艣ci oraz stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami.

  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y,  organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji  o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.

  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, pok. Nr 22, na stronie internetowej Urz臋du Gminy Sko艂yszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu  / 013 / 449 - 17 -  31/.

   

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 4759
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.109 sekund