Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zbycie mienia /Zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶nych na terenie wsi Sko艂yszyn/
  Zarz膮dzenie Nr 162/2010


  Nowa strona 1

  ZARZ慕DZENIE Nr 162/2010

  W贸jta Gminy w Sko艂yszynie

   z dnia 1 grudnia 2010 r.

  w sprawie wyra偶enia zgody na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn. Dzia艂aj膮c na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸聼n. zm./, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p贸聼n. zm./, art. 5 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczeg贸艂owych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z usuwaniem skutk贸w powodzi z maja i czerwca 2010 r. /Dz. U. Nr 123, poz. 835/, uchwa艂y Nr II/27/00 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiana lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata, zmienionej Uchwa艂膮 Nr VI/36/2003 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 31 marca 2003 r. oraz w wykonaniu uchwa艂y Nr XXXVIII/290/10 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowi膮zku zbycia w drodze przetargu nieruchomo艣ci przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci 聳 W贸jt Gminy Sko艂yszyn zarz膮dza, co nast臋puje:

  搂 1

  1. Wyra偶a zgod臋 na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanych, oznaczonych jako dzia艂ki ewidencyjne numer: 967/1 o pow. 0.0682 ha, 971 o pow. 0.0594 ha, 976 o pow. 0.0687 ha, 981 o pow. 0.0588 ha, 987 o pow. 0.0489 ha, 988 o pow. 0.0625 ha i 989 o pow. 0.0640 ha, po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn 聳 w drodze bezprzetargowej.

  2. Zbycie nieruchomo艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 1, nast膮pi pod realizacj臋 budownictwa mieszkaniowego, na rzecz os贸b poszkodowanych na skutek osuni臋膰 si臋 ziemi wywo艂anych opadami atmosferycznymi, kt贸re mia艂y miejsce w maju i czerwcu 2010 r.

  搂 2

  Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.  Rejestr zmian odwiedzin: 3255
  Wersja do druku Wersja do druku  Zarz膮dzenie Nr 163/2010


  Nowa strona 1

  ZARZ慕DZENIE Nr 163/2010

  W贸jta Gminy Sko艂yszyn z dnia

  1 grudnia 2010 r.

  w sprawie ceny nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.

  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z p贸聼n. zm./, art. art. 25 ust, 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p贸聼n. zm./, art. 5 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczeg贸艂owych rozwi膮zaniach zwi膮zanych z usuwaniem skutk贸w powodzi z maja i czerwca 2010 r. /Dz. U. Nr 123, poz. 835/, uchwa艂y Nr XXXVIII/290/2010 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowi膮zku zbycia w drodze przetargu nieruchomo艣ci przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci oraz uchwa艂y Nr II/27/00 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata, zmienionej uchwa艂膮 Nr VI/36/2003 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 31 marca 2003 r. 聳 W贸jt Gminy Sko艂yszyn zarz膮dza, co nast臋puje :

  搂 1

  1. Ustala si臋 cen臋 nieruchomo艣ci , oznaczonych jako dzia艂ki ewidencyjne, a to:

  - dz. nr 967/1 o pow. 0.0682 ha - w wysoko艣ci: 19.532,20 z艂, brutto

  - dz. nr 971 o pow. 0.0594 ha - w wysoko艣ci: 17.080,00 z艂, brutto

  - dz. nr 976 o pow. 0.0687 ha - w wysoko艣ci: 19.471,20 z艂, brutto

  - dz. nr 981 o pow. 0.0588 ha - w wysoko艣ci: 16.787,20 z艂, brutto

  - dz. nr 987 o pow. 0.0489 ha - w wysoko艣ci: 14.103,20 z艂, brutto

  - dz. nr 988 o pow. 0.0625 ha - w wysoko艣ci: 17.799,80 z艂, brutto

  - dz. nr 989 o pow. 0.0640 ha - w wysoko艣ci: 18.202,40 z艂, brutto

  po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn przeznaczonych do sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem pod realizacj臋 budownictwa mieszkaniowego, na rzecz os贸b poszkodowanych na skutek osuni臋膰 ziemi wywo艂anych opadami atmosferycznymi, kt贸re mia艂y miejsce w maju i czerwcu 2010 r.

   2. Udziela si臋 bonifikaty przy sprzeda偶y nieruchomo艣ci w trybie bezprzetargowym, na rzecz os贸b poszkodowanych na skutek osuni臋膰 si臋 ziemi wywo艂anych opadami atmosferycznymi, kt贸re mia艂y miejsce w maju i czerwcu 2010 r. w wysoko艣ci 99 % od ustalonej ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci, o kt贸rej mowa w ust. 1, a to:

  - dz. nr 967/1 o pow. 0.0682 ha - w kwocie: 19.336,88 z艂, brutto

  - dz. nr 971 o pow. 0.0594 ha - w kwocie: 16.909.20 z艂, brutto

  - dz. nr 976 o pow. 0.0687 ha - w kwocie: 19.276,49 z艂, brutto

  - dz. nr 981 o pow. 0.0588 ha - w kwocie: 16.619,33 z艂, brutto

  - dz. nr 987 o pow. 0.0489 ha - w kwocie: 13.962,17 z艂, brutto

  - dz. nr 988 o pow. 0.0625 ha - w kwocie: 17.621,80 z艂, brutto

  - dz. nr 989 o pow. 0.0640 ha - w kwocie: 18.020,38 z艂, brutto

  3. Cena sprzeda偶y nieruchomo艣ci przy zastosowaniu bonifikaty, o kt贸rej mowa w ust. 2 wynosi:

  - dz. nr 967/1 o pow. 0.0682 ha - w kwocie: 195,32 z艂, brutto

  - dz. nr 971 o pow. 0.0594 ha - w kwocie: 170,80 z艂, brutto

  - dz. nr 976 o pow. 0.0687 ha - w kwocie: 194,71 z艂, brutto

  - dz. nr 981 o pow. 0.0588 ha - w kwocie: 167,87 z艂, brutto

  - dz. nr 987 o pow. 0.0489 ha - w kwocie: 141,03 z艂, brutto

  - dz. nr 988 o pow. 0.0625 ha - w kwocie: 178,00 z艂, brutto

  - dz. nr 989 o pow. 0.0640 ha - w kwocie: 182,02 z艂, brutto

  4. Cena sprzeda偶y nieruchomo艣ci, o kt贸rej mowa w ust. 3, podlega zap艂acie nie p贸聼niej ni偶 do dnia zawarcia umowy przenosz膮cej w艂asno艣膰.

   搂 2

  Koszty sporz膮dzenia umowy /op艂aty s膮dowe i notarialne/ pokrywaj膮 nabywcy nieruchomo艣ci.

   搂 3

   Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.  Rejestr zmian odwiedzin: 3239
  Wersja do druku Wersja do druku  Zarz膮dzenie Nr 164/2010


  Nowa strona 1

  Zarz膮dzenie Nr 164/2010

  W贸jta Gminy Sko艂yszyn

  z dnia 1 grudnia 2010 r.

  w sprawie sporz膮dzenia wykazu nieruchomo艣ci przeznaczonych do sprzeda偶y z terenu wsi Sko艂yszyn.

  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p贸聼n. zm. /, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1, 2, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p贸聼n. zm. /, uchwa艂y Nr XXXVIII/290/2010 Rady Gminy Sko艂yszyn z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zwolnienia z obowi膮zku zbycia w drodze przetargu nieruchomo艣ci przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci oraz w wykonaniu uchwa艂y Nr II/27/00 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci gruntowych oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata, zmienionej uchwa艂膮 Nr VI/36/2003 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 31 marca 2003 r. - W贸jt Gminy Sko艂yszyn z a r z 膮 d z a, co nast臋puje :

  搂 1

  Przeznacza si臋 do sprzeda偶y nieruchomo艣ci wymienione w wykazie stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zarz膮dzenia, w drodze bezprzetargowej.

  搂 2

  Wykaz, o kt贸rym mowa w 搂 1 podlega wywieszeniu na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, w okresie od dnia 6 grudnia 2010 r. do dnia 27 grudnia 2010 r., a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomo艣ci przez og艂oszenie w prasie lokalnej oraz w inny spos贸b zwyczajowo przyj臋ty w danej miejscowo艣ci, a tak偶e na stronach internetowych Urz臋du Gminy.

  搂 3

  Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podj臋cia.  Rejestr zmian odwiedzin: 3222
  Wersja do druku Wersja do druku  za艂acznik nr 1 do Zarzadzenia nNr 164/2010


  Nowa strona 1

  Za艂膮cznik Nr 1 do Zarz膮dzenia Nr 164/2010

  W贸jta Gminy Sko艂yszyn

  z dnia 1 grudnia 2010 r.

  W Y K A Z

  nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie wsi Sko艂yszyn przeznaczonych do sprzeda偶y.

  Oznaczenie nieruchomo艣ci

  wed艂ug ksi臋gi oraz

   katastru nieruchomo艣ci

  Powie -

  rzchnia

  nierucho -

  mo艣ci

  Opis nieruchomo艣ci

  Przeznaczenie nieruchomo艣ci

  w planie miejscowym i spos贸b jej

   zagospodarowania

   Terminy

  zagospodarowania

  nieruchomo艣ci

  Cena nieruchomo艣ci

  Informacja

  o przeznaczeniu

  nieruchomo艣ci

  do sprzeda偶y

  Termin z艂o偶enia

  wniosku przez osoby

  kt贸rym przys艂uguje

  pierwsze艅stwo w nabyciu

  nieruchomo艣ci

  1 2

  3

  4 5 6 7 8

   KW. numer : 34.438

  Woj. Podkarpackie

  Gmina Sko艂yszyn

  Jedn. ewid. Sko艂yszyn

  Obr臋b: Sko艂yszyn

  Mienie Komunalne

  Gminy Sko艂yszyn

  - dz. nr 967/1

  - dz. nr 971

  - dz. nr 976

  - dz. nr 981

   - dz. nr 987

  - dz. nr 988

  - dz. nr 989

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0.0682 ha

  0.0594 ha

  0.0687 ha

  0.0588 ha

  0.0489 ha

  0.0625 ha

  0.0640 ha

  Dzia艂ki zlokalizowane we wsi Sko艂yszyn, stanowi膮 teren o kszta艂cie zbli偶onym do trapezu. Po艂o偶one s膮 w艣r贸d teren贸w budowlanych niezabudowanych oraz znajduj膮cych si臋 w trakcie zabudowy. Posiadaj膮 minimalny

  spadek w kierunku po艂udniowym. Dzia艂ki le偶膮 w terenach posiadaj膮cych uzbrojenie, lecz na samych dzia艂kach brak jest uzbrojenia. Dojazd do dzia艂ek drog膮 gruntow膮 stanowi膮c膮 w艂asno艣膰 Gminy.

   1.Tereny oznaczone symbolem 1MNU i 2 MNU z przeznaczeniem pod zabudow臋 mieszkaniow膮, us艂ugow膮 i dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮. Nie dopuszcza si臋 lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsi臋wzi臋膰 mog膮cych znacz膮co oddzia艂ywa膰 na 艣rodowisko dla kt贸rych sporz膮dzenie raportu o oddzia艂ywaniu przedsi臋wzi臋cia na 艣rodowisko jest lub mo偶e by膰 wymagalne w rozumieniu przepis贸w odr臋bnych, za wyj膮tkiem dr贸g, parking贸w oraz sieci i urz膮dze艅 infrastruktury technicznej.

   2.W terenach oznaczonych symbolem 1 MNU o kt贸rych mowa w ust. 1 dopuszcza si臋 zabudow臋 jednorodzinn膮 i wielorodzinn膮.

  3.W terenach oznaczonych symbolem 2MNU o kt贸rych mowa w ust. 1 dopuszcza si臋 zabudow臋 jednorodzinn膮 i zagrodow膮. Nie dopuszcza si臋 zabudowy wielorodzinnej.

  4. W terenach oznaczonych symbolem 1 MNU i 2MNU dla kszta艂towania nowych dzia艂ek budowlanych oraz zabudowy szczeg贸艂owe warunki okre艣la Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sko艂yszyn. Zagospodarowanie: zgodnie z zapisami planu wg. decyzji administracyjnych okre艣lonych w przepisach odr臋bnych uzyskanych we w艂asnym zakresie.

  Rozpocz臋cie zabudowy :

  W ci膮gu 2 lat wybudowanie fundament贸w.

   Zako艅czenie zabudowy :

  W ci膮gu 5 lat W stanie surowym zamkni臋tym.

  Cena sprzeda偶y nieruchomo艣ci /po udzieleniu bonifikaty w wysoko艣ci 99 % ceny nieruchomo艣ci/ w kwocie:

  - dz. nr 967/1 195,32 z艂, brutto

   - dz. nr 971 170,80 z艂, brutto

  - dz. nr 976 194,71 z艂, brutto

   - dz. nr 981 167,87 z艂, brutto

  - dz. nr 987 141,03 z艂, brutto

   - dz. nr 988 178,00 z艂, brutto

   - dz. nr 989 182,02 z艂, brutto Op艂aty s膮dowe i notarialne, a tak偶e inne koszty je偶eli wyst膮pi膮 pokrywa nabywca nieruchomo艣ci.

   Sprzeda偶 w drodze bezprzetargowej na rzecz os贸b poszkodowanych na skutek osuni臋膰 si臋 ziemi wywo艂anych opadami atmosferycznymi w maju i czerwcu 2010 r. Pierwsze艅stwo w nabyciu nieruchomo艣ci przys艂uguje osobom okre艣lonym w art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p贸聼n. zm./. Osoby te korzystaj膮 z pierwsze艅stwa w nabyciu, je偶eli z艂o偶膮 o艣wiadczenie, 偶e wyra偶aj膮 zgod臋 na cen臋 ustalon膮 w spos贸b okre艣lony w ustawie Termin sk艂adania wniosku: w ci膮gu 6 tygodni, licz膮c od dnia wywieszenia wykazu.  
   

  Rejestr zmian odwiedzin: 3251
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂ozenie Nr 13/2010


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE NR 13/2010

   W脫JTA GMINY W SKO艁YSZYNIE

  z dnia 1 grudnia 2010 r.

   Podaje si臋 do publicznej wiadomo艣ci, 偶e w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie znajduje si臋 wykaz nieruchomo艣ci /dzia艂ki numer: 967/1 o pow. 0.0682 ha, 971 o pow. 0.0594 ha, 976 o pow. 0.0687 ha, 981 o pow. 0.0588 ha, 987 o pow. 0.0489 ha, 988 o pow. 0.0625 ha i 989 o pow. 0.0640 ha/, przeznaczonych do sprzeda偶y z terenu wsi Sko艂yszyn, Gmina Sko艂yszyn - w drodze bezprzetargowej, na rzecz os贸b poszkodowanych na skutek osuni臋膰 si臋 ziemi wywo艂anych opadami atmosferycznymi w maju i czerwcu 2010 r. Wykaz ten wywieszony jest na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, a ponadto mo偶na si臋 z nimi zapozna膰 w pok. Nr 22 tut. Urz臋du w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 27 grudnia 2010 r. a tak偶e na stronie internetowej Urz臋du Gminy www.bip.skolyszyn.pl Pierwsze艅stwo w nabyciu nieruchomo艣ci przys艂uguje osobom okre艣lonym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo艣ciami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p贸聼n. zm./. Termin sk艂adania wniosk贸w przez osoby kt贸rym przys艂uguje pierwsze艅stwo w nabyciu nieruchomo艣ci: w ci膮gu 6 tygodni licz膮c od dnia wywieszenia wykazu. Mo偶liwe jest r贸wnie偶 uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu:/13/ 449 聳 17 聳 31/.  Rejestr zmian odwiedzin: 3195
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.145 sekund