Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zbycie mienia /Sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 538/2 o pow. 0.0729 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki/
  Informacja o wyniku przetargu


  Nowa strona 2

  Sko艂yszyn, dnia  17 grudnia 2012 r.

  GPIR.g.6840.5.2012 

   

  I N F O R M A C J A

   

  W脫JTA GMINY W SKO艁YSZYNIE.

  O WYNIKU PRZETARGU.

   

   

  Informacja o wyniku przetargu na sprzeda偶 nieruchomo艣ci niezabudowanej, po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn.

   

  1.      Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:  7 grudnia 2012 r. godz. 900,  II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

   

  2.      Oznaczenie nieruchomo艣ci b臋d膮cej przedmiotem przetargu wed艂ug katastru nieruchomo艣ci i ksi臋gi wieczystej: Wojew贸dztwo Podkarpackie, Gmina Sko艂yszyn, Jednostka ewidencyjna: Sko艂yszyn, Obr臋b: Przysieki, Mienie Komunalne Gminy Sko艂yszyn, dzia艂ka numer:  538/2 o pow. 0.0729 ha, ksi臋ga wieczysta:  KS1J /00026299/2 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

   

  3.      Liczba os贸b dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:  0

   

  4.      Liczba os贸b niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 1

   

  5.      Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci oraz najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu:

   

   

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 538/2 o pow. 0.0729 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki   -  6.460,00 z艂 /s艂ownie: sze艣膰 tysi臋cy czterysta sze艣膰dziesi膮t z艂otych 00/100 groszy/, brutto.

   

  Najwy偶sza cena osi膮gni臋ta w przetargu:   brak ceny.

   

  6.      Imi臋, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca      nieruchomo艣ci: przetarg zako艅czony wynikiem negatywnym .  Rejestr zmian odwiedzin: 2070
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


                                                        Sko艂yszyn, dnia 24 pa聼dziernika 2012 r.

   GPIR.g.6840.5.2012

   

  O G 艁 O S Z E N I E

   

                Dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 1,  art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3   i art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomo艣ciami   /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z p贸聼n. zm./, 搂  3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  搂 6 ust. 1, 3, 7, 搂 9, 搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia  14 wrze艣nia 2004 r.                    w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami /Dz. U. Nr 207, poz. 2108  z p贸聼n. zm./  - W贸jt Gminy Sko艂yszyn                    o g 艂 a s z a:

   

  II  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

   

   

  na sprzeda偶  nieruchomo艣ci niezabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer:  538/2 o pow. 0.0729 ha,  po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionej w ksi臋dze wieczystej  KS1J /00026299/2 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

  Nieruchomo艣膰 nie jest obci膮偶ona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak r贸wnie偶 nie jest przedmiotem zobowi膮za艅.

  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda偶  nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer:  538/2  o pow. 0.0729 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki, przeprowadzony w dniu 12 wrze艣nia 2012 r. zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym.

   W Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Gminy Sko艂yszyn nieruchomo艣膰  przeznaczona jest pod:

  Budownictwo wielofunkcyjne 聞MIESZKALNO-US艁UGOWE ISTN.POTEN聰 wg. Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn zatwierdzonego Uchwa艂膮  Nr IV/31/01 Rady Gminy  w Sko艂yszynie  z dnia     30 sierpnia 2001 r.

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego straci艂 wa偶no艣膰 z dniem   31 grudnia 2003 r.

  Zgodnie z opracowanym przez RZGW w Krakowie studium okre艣laj膮cym 聞Obszary Bezpo艣redniego Zagro偶enia Powodzi膮 w Zlewni Wis艂oka Jako Integralny Element Studium Ochrony Przeciwpowodziowej聰 聳 dzia艂ka znajduje si臋 w terenach zalewowych.

  Zagospodarowanie: zgodnie z zapisami planu lub wg. decyzji administracyjnych okre艣lonych  w przepisach odr臋bnych uzyskanych we w艂asnym zakresie.

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci :  6.460,00 z艂, brutto.

  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 538/2   o pow. 0.0729 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Przysieki odb臋dzie si臋 w dniu    7 grudnia 2012 r.  o godz. 9oo.w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie, sala Nr 7.

  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby kt贸re wp艂ac膮 wadium /w pieni膮dzu/ w wysoko艣ci               20 % ceny wywo艂awczej  nieruchomo艣ci, w kwocie:  1.292,00 z艂 /s艂ownie: jeden tysi膮c  dwie艣cie dziewi臋膰dziesi膮t dwa z艂ote 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urz臋du Gminy Sko艂yszyn lub na konto Gminy Sko艂yszyn: Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂                               w Sko艂yszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 - w takim terminie by got贸wka wp艂yn臋艂a na konto lub zosta艂a wp艂acona  w kasie najp贸聼niej w dniu 3 grudnia 2012  r.

  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.

   

  Wp艂acone wadium zostanie :

  -        zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,

  -        zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym,

   

  Dow贸d wniesienia wadium podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  Osoba reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮, prawn膮 lub cudzoziemca  winna si臋 okaza膰 stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami.

  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y,  organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji   o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.

  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu  i regulaminu przetargu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej Urz臋du Gminy Sko艂yszyn www.bip.skolyszyn.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu  /13/ 449 聳 17 聳 31/.

   

  W贸jt Gminy
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 2075
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.101 sekund