Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zbycie mienia /Sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 聽240 o pow. 1,4177 ha, 聽po艂o偶onej na terenie wsi Siepietnica/
  Og艂oszenie z 03.09.2014 r.


  Nowa strona 8

  Sko艂yszyn, dnia 3 wrze艣nia 2014 r.

  GPIR.g.6840.1.2013

   

  O G 艁 O S Z E N I E   27/2014

   

  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 wraz z p贸聼n. zm./, art. 25 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 4 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomo艣ciami /jedn. tekst. Dz. U. z 2013 r., poz. 518  z p贸聼n. zm./ oraz w wykonaniu Uchwa艂y Nr IX/48/11  Rady Gminy  w Sko艂yszynie z dnia  24 sierpnia 2011 r. w sprawie okre艣lenia zasad nabywania, zbywania i obci膮偶ania nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn oraz ich wydzier偶awiania lub najmu na okres d艂u偶szy ni偶 3 lata 

   

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  o d w o 艂 u j e:

   

  III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

   

   

  na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer:  240  o pow. 1.4177 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Siepietnica, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, w dniu 29 wrze艣nia 2014 r. z powodu zmian w rejestrze ewidencji grunt贸w i budynk贸w obr臋bu Siepietnica, Gmina Sko艂yszyn, w cz臋艣ci dotycz膮cej zmiany oznaczenia i powierzchni przedmiotowej nieruchomo艣ci.

   

  Mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1565
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym


  Nowa strona 8

  Sko艂yszyn, dnia 22 sierpnia 2014 r.

   

  GPIR.g.6840.1.2013

   

  O G 艁 O S Z E N I E

   

  Dzia艂aj膮c na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 2,  art. 40 ust. 1, pkt. 1, art. 40 ust. 3 i art. 41 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomo艣ciami /jedn. tekst. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z p贸聼n. zm./, 搂  3 ust. 1, 搂 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,   搂 6 ust. 1, 7, 搂 9, 搂 13 rozporz膮dzenia Rady Ministr贸w z dnia 14 wrze艣nia 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ciami /Dz. U.  Nr 207, poz. 2108  z p贸聼n. zm./  - W贸jt Gminy Sko艂yszyn  o g 艂 a s z a:

   

  III  PRZETARG  USTNY NIEOGRANICZONY

   

  na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer:  240 o pow. 1.4177 ha,  po艂o偶onej na terenie wsi Siepietnica, Gmina Sko艂yszyn, Powiat Jas艂o, Wojew贸dztwo Podkarpackie, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn, ujawnionej w ksi臋dze wieczystej KS1J /00037806/0 S膮du Rejonowego w Ja艣le.

  Przetargi ustne nieograniczone na sprzeda偶 nieruchomo艣ci oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 240 o pow. 1.4177 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Siepietnica, przeprowadzone w dniach: 1 pa聼dziernika 2013 r. /I przetarg/ i 31 marca 2014 r. /II przetarg/ zako艅czy艂y si臋 wynikiem negatywnym.

  Na nieruchomo艣ci znajduje si臋: budynek Domu Sportowca /powierzchnia zabudowy - 226 m2, powierzchnia u偶ytkowa 聳 248 m2/ wolnostoj膮cy, murowany, dwukondygnacyjny, cz臋艣ciowo podpiwniczony kryty stropodachem i ogrodzenie: z siatki stalowej na s艂upkach stalowych, osadzonych na cokoliku betonowym, cz臋艣ciowo zniszczone i nie odremontowane. Boiska oraz bie偶nia od d艂u偶szego czasu nie s膮 eksploatowane i nie remontowane. Dojazd z drogi krajowej drog膮 biegn膮c膮  przez tereny kolejowe, a nast臋pnie gruntami Skarbu Pa艅stwa i Gminy Sko艂yszyn.

  Brak prawnie ustanowionego dojazdu do dzia艂ki, boiska oraz bie偶nia.

  Nieruchomo艣膰 nie jest obci膮偶ona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w ksi臋dze wieczystej  jak r贸wnie偶 nie jest przedmiotem zobowi膮za艅.

  W Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Gminy Sko艂yszyn nieruchomo艣膰  znajduje si臋:

  W I Strefie Osadnictwa w terenie 聞Us艂ugi Turystyczne,  Sport i Rekreacja ISTN.POTEN聰  wg. Studium Uwarunkowa艅 i Kierunk贸w Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sko艂yszyn zatwierdzonego Uchwa艂膮 Nr IV/31/01 Rady Gminy w Sko艂yszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego straci艂 wa偶no艣膰  z dniem 31 grudnia 2003 r.

  Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych okre艣lonych w przepisach odr臋bnych uzyskanych we w艂asnym zakresie.

  Cena wywo艂awcza nieruchomo艣ci:  233.170,00 z艂 /s艂ownie: dwie艣cie trzydzie艣ci trzy tysi膮ce sto siedemdziesi膮t z艂otych 00/100 groszy/, brutto.

  Przetarg na sprzeda偶 nieruchomo艣ci zabudowanej, oznaczonej jako dzia艂ka ewidencyjna numer: 240 o pow. 1.4177 ha, po艂o偶onej na terenie wsi Siepietnica odb臋dzie si臋 w dniu 29 wrze艣nia 2014 r. /tj. poniedzia艂ek/  o godz. 1000. w Urz臋dzie Gminy  Sko艂yszyn, sala Nr 7.

   

  W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 osoby kt贸re wp艂ac膮 wadium /w pieni膮dzu/ w wysoko艣ci 20 % ceny wywo艂awczej  nieruchomo艣ci, w kwocie:  46.634,00 z艂 /s艂ownie: czterdzie艣ci sze艣膰 tysi臋cy sze艣膰set trzydzie艣ci cztery z艂ote z艂otych 00/100/ brutto, w kasie Urz臋du Gminy Sko艂yszyn lub na konto Gminy Sko艂yszyn: Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu Oddzia艂 w Sko艂yszynie  76 8627 1037 2003 5000 0459 0001  w takim terminie by pieni膮dze wp艂yn臋艂y na konto lub zosta艂y wp艂acone najp贸聼niej  w dniu   23 wrze艣nia 2014 r.

  W przetargu nie mog膮 uczestniczy膰 osoby wchodz膮ce w sk艂ad komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a tak偶e osoby, kt贸re pozostaj膮 z cz艂onkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, 偶e mo偶e budzi膰 to uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do bezstronno艣ci komisji przetargowej.

   

  Wp艂acone wadium zostanie:

   

  -         zaliczone na poczet ceny nabycia, je偶eli osoba wp艂acaj膮ca wadium wygra przetarg,

  -         zwr贸cone niezw艂ocznie po odwo艂aniu lub zamkni臋ciu przetargu, jednak nie p贸聼niej ni偶 przed up艂ywem trzech dni od dnia odwo艂ania, zamkni臋cia, uniewa偶nienia lub zako艅czenia przetargu wynikiem negatywnym,

   

  Dow贸d wniesienia wadium podlega przed艂o偶eniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

  Osoba reprezentuj膮ca w przetargu osob臋 fizyczn膮, prawn膮 lub cudzoziemca  winna si臋 okaza膰 stosownymi pe艂nomocnictwami lub zezwoleniami.

  Je偶eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo艣ci nie stawi si臋 bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda偶y,  organizator przetargu mo偶e odst膮pi膰 od zawarcia umowy, a wp艂acone wadium nie podlega zwrotowi.

  W艂a艣ciwy organ mo偶e odwo艂a膰 przetarg z wa偶nych powod贸w, poprzez podanie informacji o odwo艂aniu przetargu do publicznej wiadomo艣ci.

  Og艂oszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomo艣ci poprzez wywieszenie  na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Urz臋du Gminy Sko艂yszyn, publikacji na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji publicznej Gminy Sko艂yszyn oraz w spos贸b zwyczajowo przyj臋ty w danej miejscowo艣ci, a tak偶e w Dzienniku 聞Super Nowo艣ci聰.

  Szczeg贸艂owe informacje dot. nieruchomo艣ci oraz warunk贸w uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu mo偶na uzyska膰 w Urz臋dzie Gminy  Sko艂yszyn, pok. Nr 22, na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl Urz臋du Gminy Sko艂yszyn lub telefonicznie pod numerem telefonu  /13 / 449 聳 17 - 31/.

   

  Za艂膮czniki:

  1. Zarz膮dzenie W贸jta Gminy Nr 139/2014

  2. Zarz膮dzenia W贸jta Gminy Nr 140/2014

  Mgr Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1613
  Wersja do druku Wersja do druku
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.102 sekund