Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Przetargi 2009 /Konkurs - dla podmiot贸w spoza sektora finans贸w publicznych na wy艂onienie partnera do realizacji zadania w projekcie w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona 艣rodowiska i zapobieganie zagro偶eniom/
  Og艂oszenie o podpisaniu umowy


  Nowa strona 1

  Informacja o podpisaniu umowy:

   

   

  zawartej w wyniku rozstrzygni臋cia konkursu na wy艂onienie partnera do realizacji projektu pn. 聞Remiza OSP w Sko艂yszynie jako Gminne Centrum Zarz膮dzania kryzysowego聰 w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona 艣rodowiska i zapobieganie zagro偶eniom, Dzia艂anie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagro偶eniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

  Na przedmiotowy konkurs wp艂yn臋艂a 1 oferta z艂o偶ona przez Ochotnicz膮 Stra偶 Po偶arn膮  w Sko艂yszynie z siedzib膮: 38-242 Sko艂yszyn 245.

  Po sprawdzeniu z艂o偶onej oferty stwierdzono, 偶e spe艂nia wymogi formalne oraz kryteria oceny merytoryczno-technicznej zgodnie z Regulaminem Konkuru.

  W dniu 10 grudnia 2009 r. zosta艂a podpisana umowa/porozumienie w sprawie partnerstwa w projekcie.

  Tre艣膰 umowy w za艂膮czeniu.

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2646
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  UMOWA  Sprostowanie


  Nowa strona 1

  Sprostowanie do og艂oszenia

  Sprostowanie do og艂oszenia o konkursie dla podmiot贸w spoza sektora finans贸w publicznych na wy艂onienie partnera do realizacji zadania w projekcie w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrony 艣rodowiska i zapobiegania zagro偶eniom, Dzia艂anie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagro偶eniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, z terminem sk艂adania ofert do 27.11.2009r. do godz. 9.00.

  Zmienia si臋 termin przyjmowania ofert.

  Oferty nale偶y sk艂ada膰 do 30 listopada 2009r. do godz. 9.00.

  Pozosta艂e informacje zawarte w og艂oszeniu nie ul臋gaj膮 zmianie.  Rejestr zmian odwiedzin: 2953
  Wersja do druku Wersja do druku  Konkurs


  Nowa strona 1

  Og艂oszenie o konkursie:

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn og艂asza konkurs dla podmiot贸w spoza sektora finans贸w publicznych na wy艂onienie partnera do realizacji zadania w projekcie w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona 艣rodowiska i zapobieganie zagro偶eniom,

  Dzia艂anie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagro偶eniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

   

  Konkurs przeprowadzany jest w trybie okre艣lonym w art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 z po聼n. zm.).

  Informacje o konkursie i Regulamin s膮 umieszczone na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie: www.bip.skolyszyn.pl

  Projekt polega膰 b臋dzie w szczeg贸lno艣ci na:

  zapewnieniu mieszka艅com Gminy Sko艂yszyn bezpiecze艅stwa w sytuacji kl臋sk 偶ywio艂owych, zagro偶e艅 po偶arowych, technicznych, chemicznych itp.

  W ramach projektu przewidziane jest doko艅czenie budowy remizy OSP w Sko艂yszynie wraz z monta偶em zintegrowanego systemu powiadamiania oraz zakup sprz臋tu ratowniczo 聳 ga艣niczego w celu realizacji w/w zada艅.

  W konkursie na wy艂onienie partnera do realizacji zadania w Projekcie mog膮 bra膰 udzia艂 zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, kt贸re:

  1. s膮 wymienione w katalogu beneficjent贸w dzia艂ania  Dzia艂anie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagro偶eniom, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

  2. w latach 2006-2008 prowadzi艂y dzia艂alno艣膰 zwi膮zan膮 z zapobieganiem i zwalczaniem zagro偶e艅 po偶arowych, technicznych, chemicznych, kl臋sk 偶ywio艂owych,

  3. posiadaj膮 odpowiednie zaplecze techniczne (wyposa偶enie w sprz臋t ratowniczy, kadr臋)

  4. przed艂o偶膮 koncepcj臋 realizacji zadania, okre艣laj膮c膮 oferowany wk艂ad partnera w realizacj臋 projektu

   Oferty wraz z wymaganymi za艂膮cznikami nale偶y przes艂a膰 poczt膮 na adres:

  Urz膮d  Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12

  lub z艂o偶y膰 osobi艣cie;

  z dopiskiem na kopercie:  聞Konkurs na wy艂onienie partnera do projektu w ramach Dzia艂ania 4.4 RPO WP 2007-2013聰   do 27 listopada 2009 r. do godziny 9.00

  Decyduje data dostarczenia oferty do Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Oferty z艂o偶one po up艂ywie powy偶szego terminu nie b臋d膮 rozpatrywane.

  Kontakt, dodatkowe informacje: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, Referat  Organizacyjno-Administracyjny  pok贸j nr 5 (parter),  tel. 13- 44 910-10; 13 - 44 910 62

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  Zenon Szura

     Rejestr zmian odwiedzin: 2843
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  REGULAMIN KONKURSU.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.092 sekund