Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Przetargi 2010 /Otwarty konkurs ofert na realizacj臋 us艂ug opieku艅czych od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. /
  Og艂oszenie o wyborze oferty


  Nowa strona 2

  Sko艂yszyn, dn. 2010-11-26

  znak sprawy: GPIR-i-340/16/10

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE OFERTY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Otwarty konkurs ofert na:

  聞Realizacj臋 us艂ug opieku艅czych od dnia 01.01.2011 r. do dnia              31.12.2011 r.  obejmuj膮cych   specjalistyczne    us艂ugi     opieku艅cze     nad osobami, kt贸re  z powodu wieku, choroby wymagaj膮 pomocy innych os贸b oraz specjalistyczne   us艂ugi   opieku艅cze     艣wiadczone     na     rzecz    os贸b z  zaburzeniami psychicznymi   - dla  os贸b  zamieszka艂ych  na  terenie   Gminy   Sko艂yszyn,  w  miejscu   ich zamieszkania聰.

   

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z p贸聼n.zm.) - wybrano ofert臋 Nr 1 z艂o偶on膮 przez: STOWARZYSZENIE NA RZECZ CHORYCH D艁UGOTRWALE  UNIERUCHOMIONYCH  聞NIEBIESKI PARASOL聰 38 - 200 Jas艂o, ul. K.K.Baczy艅skiego 29.

  Z艂o偶ona oferta by艂a jedyn膮, kt贸ra wp艂yn臋艂a w ustalonym terminie sk艂adania ofert i zosta艂a pozytywnie zaopiniowana przez Zesp贸艂 Opiniuj膮cy, kt贸ry nie stwierdzi艂 w niej uchybie艅 formalnych.

   

                    

   Zenon Szura

                         W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2760
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 22 pa聼dziernik  2010 r.

   

   

  Nr sprawy: GPIR-i-340/16/10

   

  O G 艁 O S Z E N I E

  O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

   

  Dzia艂aj膮c na  podstawie  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  spo艂ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z p贸聼n.zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873,
  z p贸聼n.zm.)

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  og艂asza otwarty konkurs ofert na realizacj臋 us艂ug opieku艅czych od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r. obejmuj膮cych   specjalistyczne    us艂ugi     opieku艅cze     nad osobami, kt贸re  z powodu wieku, choroby wymagaj膮 pomocy innych os贸b oraz specjalistyczne s艂ugi   opieku艅cze     艣wiadczone     na     rzecz    os贸b z  zaburzeniami psychicznymi - dla os贸b  zamieszka艂ych  na  terenie   Gminy   Sko艂yszyn,  w  miejscu  ich zamieszkania.

  Zadanie    powy偶sze  realizowane   jest  w    ramach    zadania    w艂asnego Gminy Sko艂yszyn  z   zakresu   pomocy spo艂ecznej 聳  zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 oraz zadania zleconego  Gminie Sko艂yszyn z zakresu pomocy spo艂ecznej 聳 zgodnie  z   art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z p贸聼n.zm)  - przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w  Sko艂yszynie.

  Zadanie  mo偶e by膰  wykonywane   przez  podmioty, o   kt贸rych  mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z p贸聼n.zm.) -  prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 z  zakresu  pomocy spo艂ecznej.

  1.  Przewidywana ilo艣膰 godzin  us艂ug  do  realizacji  w 2011 r. - 30 000 godzin, w tym:

  a)      specjalistyczne    us艂ugi     opieku艅cze     nad osobami, kt贸re  z powodu wieku, choroby wymagaj膮 pomocy innych os贸b 聳 22 000 godzin;

  b)      specjalistyczne   us艂ugi   opieku艅cze     艣wiadczone na rzecz os贸b z  zaburzeniami psychicznymi  聳 8 000 godzin.

  2.  Przewidywana wysoko艣膰   艣rodk贸w   finansowych    przeznaczonych  na   realizacj臋   

       zadania w roku 2011 wynosi: 330 000,00 z艂, w tym:

  a)      specjalistyczne    us艂ugi     opieku艅cze     nad osobami, kt贸re  z powodu wieku, choroby wymagaj膮 pomocy innych os贸b 聳 242 000,00 z艂 (wed艂ug maksymalnej  kalkulacji  11,00 z艂  za 1 godz.  us艂ugi);

     b)   specjalistyczne   us艂ugi  opieku艅cze    na   rzecz  os贸b z  zaburzeniami psychicznymi 聳

                 88 000,00 z艂  (wed艂ug maksymalnej  kalkulacji  11,00 z艂  za  1 godz.  us艂ugi).

  3.  Informacja o zrealizowanych w bie偶膮cym i poprzednim roku zadaniach tego samego 

  rodzaju: w 2009 r. 聳 koszt  zadania i udzielonej dotacji: 302 386,40 z艂, w 2010 r. - przewidywany koszt  zadania i udzielonej dotacji 聳 457 920,00 z艂

   

  Oferty nale偶y sk艂ada膰 w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopad  2010 r. godz. 9.30

  w Gminnym O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 317, pok贸j  Nr 6.

  Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych lub wariantowych.

  Oferty nale偶y sk艂ada膰 na formularzach wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik do  rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej  z dnia 27 grudnia 2005 r.
  w sprawie okre艣lenia wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 , poz. 2207).

  Druki  ofert, warunki wyboru ofert oraz wz贸r sprawozdania z realizacji zadania  mo偶na obra膰   w   Gminnym   O艣rodku   Pomocy   Spo艂ecznej w Sko艂yszynie, pok贸j   Nr 6 lub ze strony internetowej:  www.bip.skolyszyn.pl .

  Po up艂ywie w/w terminu, z艂o偶one oferty zostan膮 rozpatrzone i zaopiniowane przez powo艂any zarz膮dzeniem  W贸jta Gminy  zesp贸艂, w celu  przed艂o偶enia  propozycji  wyboru oferty na kt贸r膮  proponuje si臋  udzielenie  dotacji .

  Zesp贸艂 opiniuj膮cy rozpocznie rozpatrywanie ofert w dniu 16 listopad 2010 r. o godz. 10:00.

  W sk艂ad zespo艂u  opiniuj膮cego  oferty  wchodz膮  nast臋puj膮ce  osoby  :

  1. Trzech  przedstawicieli W贸jta Gminy Sko艂yszyn 聳 na podstawie zarz膮dzenia  W贸jta Gminy Sko艂yszyn .

  2. Dw贸ch     oddelegowanych     pracownik贸w  Gminnego  O艣rodka  Pomocy  Spo艂ecznej w Sko艂yszynie  na     podstawie    upowa偶nienia   Kierownika Gminnego O艣rodka Pomocy

  Spo艂ecznej w Sko艂yszynie.

  3/  Radny  z   Komisji   Zdrowia, Kultury   i  O艣wiaty  Rady Gminy Sko艂yszyn.

  Na podstawie  opinii  wy偶ej okre艣lonego zespo艂u, Gmina Sko艂yszyn reprezentowana przez W贸jta  Gminy   Sko艂yszyn  zleci realizacj臋 zadania i zawrze umow臋 o dotacji  na rok 2011 wybranemu zgodnie z przyj臋t膮  procedur膮 podmiotowi.

  Przy   rozpatrywaniu   ofert i dokonywaniu  wyboru oferent贸w b臋d膮 brane pod uwag臋  zasady i kryteria  okre艣lone w art. 15 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i wolontariacie, z uwzgl臋dnieniem zasad pomocniczo艣ci , efektywno艣ci, uczciwej konkurencji i jawno艣ci.

  Kryteria oceny ofert wraz ze sposobem ich oceny zawarte s膮 w warunkach wyboru ofert jako za艂膮cznik do og艂oszenia.

   

  Za艂膮czniki:

  1. Wz贸r oferty.
  2. Warunki wyboru oferty.
  3. Wz贸r umowy.
  4. Wz贸r sprawozdania z realizacji zadania.

   

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2951
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - wz贸r oferty.pdf
  Za艂.Nr 2 - warunki wyboru ofert.pdf
  Za艂.Nr 3 - Wz贸r umowy.doc
  za艂.Nr 4 - wz贸r sprawozdania.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.104 sekund