Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2010 /Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - II etap/
  Og艂oszenie o zawarciu umowy


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2010-10-11

   

   

  znak sprawy: GPIR-i-340/13/10

   

   

   

   

  OG艁OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  聞Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - II etap聰 - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

   

   

   

   

  WYKONAWCA:

  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Ja艣le
  38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30

  Warto艣膰 umowy:         850 832,54 z艂 brutto

   

  Data zawarcia umowy:        8 pa聼dziernik 2010 r.

                             

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2961
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o wyborze oferty


  Nowa strona 2

  Sko艂yszyn, dn. 2010-10-05

  znak sprawy: GPIR-i-340/13/10

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  W贸jt Gminy w Sko艂yszynie

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego na:

   

  聞Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn  - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno 聳 bitumicznych 聳 II etap聰.

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  3

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

  Oferta nr 1:

  DROGBUD Podkarpacki Holding Budowy Dr贸g Sp. z o.o. 38-100 Strzy偶贸w, ul. 1 Maja 42.

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 933 236,40 z艂 brutto. Okres gwarancji:  36 m-cy.

  Cena:    850 832,54 / 933 236,40 =  0,9117 x 100 x 95 % =  86,61 pkt.

  Okres gwarancji:  36 / 36 = 1 x 100 x 5 % = 5 pkt

  RAZEM:  91,61 pkt

  Oferta nr 2:

  Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Ja艣le 38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30.

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 850 832,54 z艂 brutto. Okres gwarancji 36 m-cy.

  Cena:    850 832,54 / 850 832,54 =  1 x 100 x 95 % =  95 pkt.

  Okres gwarancji:  36 / 36 = 1 x 100 x 5 % = 5 pkt

  RAZEM:  100 pkt

  Oferta nr 3:

  Rejon Budowy Dr贸g i Most贸w w Kro艣nie, Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Tysi膮clecia 38.

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 873 480,13 z艂 brutto. Okres gwarancji:  12 m-cy.

  Cena:    850 832,54 / 873 480,13 =  0,9741 x 100 x 95 % =  92,54 pkt.

  Okres gwarancji:  12 / 36 = 0,3333 x 100 x 5 % = 1,67 pkt

  RAZEM:  94,21 pkt

          

  Wybrano ofert臋 Nr 2 z艂o偶on膮 przez Przedsi臋biorstwo Rob贸t Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Ja艣le 38-200 Jas艂o, ul. Jana Paw艂a II 30

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy, umowa zostanie zawarta w dniu
  8 pa聼dziernik 2010 r.

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p贸聼n.zm.).

  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

   

                     Zenon Szura

                         W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2983
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - roboty budowlane

  Sko艂yszyn: Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - II etap
  Numer og艂oszenia: 253499 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: W贸jt Gminy w Sko艂yszynie, 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Odbudowa dr贸g gminnych w gminie Sko艂yszyn - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - II etap.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudow膮 oraz robotami ziemnymi (w zale偶no艣ci od technologii odbudowy), na nast臋puj膮cych odcinkach dr贸g gminnych: 1) Droga Ko艂o starego cmentarza w B膮czalu Dolnym - odcinek o d艂ugo艣ci 112 m. Technologia: wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej gr. 12 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 2) Droga Dom Ludowy w kierunku Sko艂yszyna + rozjazd w B膮czalu Dolnym - odcinek o d艂ugo艣ci 108 m. Technologia: wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej gr. 12 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 3) Droga Jesionka w B膮czalu G贸rnym - odcinek o d艂ugo艣ci 142 m . Technologia: 艣cinanie poboczy z wywozem urobku, profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy 偶wirowych. 4) Droga Wojdy艂a w B膮czalu G贸rnym - odcinek o d艂ugo艣ci 50 m. Technologia: oczyszczenie nawierzchni, skropienie asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 5) Droga Ko艂o Gorczycy w Harklowej - odcinek o d艂ugo艣ci 212 m. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 6) Droga Syzdek + rozjazd w Harklowej - odcinek o d艂ugo艣ci 72 m. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 7) Droga Ko艂o bajczarni w Harklowej - odcinek o d艂ugo艣ci 160 m. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy 偶wirowych. 8) Droga Do Golenia + rozjazd w Harklowej - odcinek o d艂ugo艣ci 104 m . Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 9) Droga J臋drzejewski + rozjazd w Harklowej - odcinek o d艂ugo艣ci 112 m . Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 10) Droga Do Rolka w Harklowej - odcinek o d艂ugo艣ci 140 m. Technologia: rozebranie nawierzchni, profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 11) Droga B膮k贸wki + rozjazd w Jab艂onicy - odcinek o d艂ugo艣ci 167 m. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 12 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 12) Droga Pod Jedlin臋 w Kunowej - odcinek o d艂ugo艣ci 100 m. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 13) Droga W kierunku Furmanka + rozjazd w Lisowie - odcinek o d艂ugo艣ci 165 m. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 14) Droga POM + rozjazd w Przysiekach - odcinek o d艂ugo艣ci 64,5 m . Technologia: oczyszczenie nawierzchni, skropienie asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 15) Droga Granice w Przysiekach - odcinek o d艂ugo艣ci 600 m . Technologia: 艣cinanie poboczy z wywozem urobku, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 20 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 12 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy 偶wirowych, wykonanie i utwardzenie poboczy 偶wirowych 16) Droga T艂oki w Przysiekach - odcinek o d艂ugo艣ci 700 m. Technologia: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej emulsj膮 asfaltow膮 i grysem kamiennym. 17) Droga Do Ocha艂y + rozjazd w Pustej Woli - odcinek o d艂ugo艣ci 144 m . Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 18) Droga Pi臋ta w kierunku Rzepy w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich - odcinek o d艂ugo艣ci 200 m. Technologia: 艣cinanie poboczy, profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 19) Droga R贸wnie w kierunku tor贸w + rozjazd w Siedliskach S艂aw臋ci艅skich - odcinek o d艂ugo艣ci 100 m . Technologia: 艣cinanie poboczy z wywozem urobku, profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 25 + 15 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 15 cm - (Uwaga: Wykonawca nie liczy koszt贸w materia艂u podbudowy - materia艂 dostarcza Zamawiaj膮cy), wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy 偶wirowych, wykonanie i utwardzenie poboczy 偶wirowych. 20) Droga Za las + rozjazd w Siepietnicy - odcinek o d艂ugo艣ci 202 m . Technologia: likwidacja prze艂om贸w: rozebranie nawierzchni, wykonanie koryta g艂. 40 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 30 cm oraz z kruszywa 艂amanego gr 10 cm; ca艂y odcinek: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy 偶wirowych, wykonanie i utwardzenie poboczy 偶wirowych 21) Droga Czy偶贸wka w Siepietnicy - odcinek o d艂ugo艣ci ok. 70 m. Technologia: oczyszczenie nawierzchni, skropienie asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 22) Droga Zawisza + rozjazd w Sko艂yszynie - odcinek o d艂ugo艣ci 126 m . Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 23) Droga Ko艂o Pawilonu + rozjazd w Sko艂yszynie - odcinek o d艂ugo艣ci 72 m . Technologia: regulacja studzienek kanalizacyjnych, oczyszczenie nawierzchni, skropienie asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 24) Droga Do W贸jcika + rozjazd w S艂aw臋cinie - odcinek o 艂膮cznej d艂ugo艣ci 175 m . Technologia: I odcinek o d艂ugo艣ci: 50 m: wyr贸wnanie wyrw kli艅cem, oczyszczenie nawierzchni, skropienie asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm; II odcinek o d艂ugo艣ci 125 m: oczyszczenie nawierzchni, skropienie asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm (na rozje聼dzie warstwa wi膮偶膮ca gr. 4 cm) 25) Droga Za torami w S艂aw臋cinie - odcinek o d艂ugo艣ci 210 m. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 10 cm, g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm. 26) Plac ko艂o Centrum w 艢wi臋canach - odcinek o pow. 312 m2. Technologia: profilowanie pod艂o偶a, wykonanie podbudowy: g贸rnej z kruszywa 艂amanego gr. 12 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm..

  II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: tak.

  • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
  • Zamawiaj膮cy przewiduje udzieli膰 zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅 - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia.

  II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 06.11.2010 r.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.

           III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed wszcz臋ciem post臋powania, co najmniej dwie roboty zwi膮zane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o warto艣ci co najmniej 500 000,00 PLN ka偶da. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ

           III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi dysponowa膰 odpowiednim sprz臋tem, w tym co najmniej: a) roz艣cielacz mas bitumicznych - 1 szt.; b) r贸wniarka samojezdna - 1 szt.;
  c) samoch贸d samowy艂adowczy 5-10 t - 1 szt.; d) spycharka g膮sienicowa - 1 szt.; e) walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; f) walec statyczny samojezdny ogumiony - 1 szt.; g) walec wibracyjny samojezdny - 1 szt.;
  h) koparka lub koparko spycharka - 1 szt. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 6 do SIWZ

           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi posiada膰 艣rednie roczne zatrudnienie (艂膮cznie z personelem kierowniczym) - w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie - w ilo艣ci co najmniej 15 os贸b w ka偶dym roku - w przeliczeniu na pe艂ne etaty. Wykonawca przedk艂ada o艣wiadczenie zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 7 do SIWZ. 3) Wykonawca musi dysponowa膰 odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezb臋dnym do wykonania zam贸wienia, w tym co najmniej: kierownikiem rob贸t z uprawnieniami budowlanymi w specjalno艣ci drogowej oraz 10 pracownikami fizycznymi. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 8 do SIWZ.

           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e posiada 艣rodki finansowe w wysoko艣ci co najmniej 500 000,00 PLN lub posiada zdolno艣膰 kredytow膮 w wysoko艣ci co najmniej 500 000,00 PLN. Na potwierdzenie Wykonawca przedk艂ada informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo - kredytowej, w kt贸rych posiada rachunek potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 Wykonawcy.

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

           III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • wykaz rob贸t budowlanych w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e roboty zosta艂y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid艂owo uko艅czone
   • wykaz narz膮dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie dysponowania tymi zasobami
   • o艣wiadczenie na temat wielko艣ci 艣redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych oraz liczebno艣ci personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie
   • wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych dla wykonania zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • o艣wiadczenie, 偶e osoby, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, posiadaj膮 wymagane uprawnienia, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅
   • informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, w kt贸rych wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

           Wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂nienia warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na zdolno艣膰 finansow膮 innych podmiot贸w, przedk艂ada informacj臋 banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, dotycz膮c膮 podmiotu, z kt贸rego zdolno艣ci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaj膮c膮 wysoko艣膰 posiadanych przez ten podmiot 艣rodk贸w finansowych lub jego zdolno艣膰 kredytow膮, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert.

           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na potencja艂 innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.

           III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

  III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Okres gwarancji - 5

  IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela, inspektora nadzoru ze strony Zamawiaj膮cego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wyd艂u偶enie terminu zako艅czenia realizacji umowy z powodu zam贸wie艅 dodatkowych przeprowadzonych na pisemne 偶膮danie Zamawiaj膮cego, od kt贸rych uzale偶nione jest wykonanie zam贸wienia podstawowego (realizowanych odr臋bn膮 umow膮, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP); b) wyd艂u偶enie terminu zako艅czenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, je偶eli ze wzgl臋du na konieczno艣膰 zwi臋kszenia zakres贸w rzeczowych element贸w rob贸t uj臋tych w przedmiarach, specyfikacji technicznej (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiaj膮cego), niemo偶liwe b臋dzie dotrzymanie terminu zako艅czenia realizacji rob贸t budowlanych okre艣lonego w umowie; c) wyd艂u偶enie terminu zako艅czenia realizacji umowy na skutek dzia艂a艅 os贸b trzecich uniemo偶liwiaj膮cych wykonanie prac, kt贸re to dzia艂ania nie s膮 konsekwencj膮 winy kt贸rejkolwiek ze stron; d) wyd艂u偶enie terminu zako艅czenia realizacji umowy na skutek wyst膮pienia anomalii pogodowych, kl臋sk 偶ywio艂owych uniemo偶liwiaj膮cych wykonywanie rob贸t (zwyk艂e i uwarunkowane panuj膮c膮 por膮 roku warunki atmosferyczne, z kt贸rymi nale偶a艂o si臋 liczy膰 przy sporz膮dzaniu oferty nie b臋d膮 brane pod uwag臋); e) wyd艂u偶enie lub skr贸cenie terminu zako艅czenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, je偶eli ze wzgl臋du na konieczno艣膰 wprowadzenia zmian do technologii rob贸t lub wprowadzenia rob贸t zamiennych, rezygnacji z wykonania niekt贸rych element贸w rob贸t (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiaj膮cego) konieczne jest wyd艂u偶enie lub mo偶liwe jest skr贸cenie terminu zako艅czenia rob贸t okre艣lonych w umowie. 5) Zmiany wymienione w ppkt 4 wymagaj膮 sporz膮dzenia protoko艂贸w konieczno艣ci oraz pisemnej akceptacji Zamawiaj膮cego. 6) Zmiany terminu rozpocz臋cia rob贸t (skr贸cenie lub wyd艂u偶enie) ze wzgl臋du na termin rozstrzygni臋cia post臋powania (ocena ofert, uzupe艂nianie dokument贸w przez Wykonawc贸w, procedura odwo艂awcza). W takim przypadku termin zako艅czenia rob贸t nie b臋dzie zmieniony. 2. Zmiana postanowie艅 zawartej umowy mo偶e nast膮pi膰 za zgod膮 obu stron wyra偶on膮 na pi艣mie w postaci aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: www.bip.skolyszyn.pl

  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30..

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 01.10.2010 r. godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezp艂atnie, w wersji papierowej za odp艂atno艣ci膮 w wysoko艣ci 15 z艂 brutto. Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy..

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

   

                                                                                                Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 3315
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ -Odbudowa dr贸g gminnych - II etap
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych
  Za艂.Nr 3.1 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Ko艂o starego cmentarza w B膮czalu D
  Za艂.Nr 3.2 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Dom Ludowy w kier. Sko艂yszyna w B膮czalu D
  Za艂.Nr 3.3 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Jesionka w B膮czalu G
  Za艂.Nr 3.4 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Wojdy艂a w B膮czalu G
  Za艂.Nr 3.5 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Ko艂o Gorczycy w Harklowej
  Za艂.Nr 3.6 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Syzdek + rozjazd w Harklowej
  Za艂.Nr 3.7 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Ko艂o bajczarni w Harklowej
  Za艂.Nr 3.8 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Do Golenia + rozjazd w Harklowej
  Za艂.Nr 3.9 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga J臋drzejewski + rozjazd w Harklowej
  Za艂.Nr 3.10 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Do Rolka w Harklowej
  Za艂.Nr 3.11 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga B膮k贸wki + rozjazd w Jab艂onicy.pdf
  Za艂.Nr 3.12 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Pod Jedlin臋 w Kunowej.pdf
  Za艂.Nr 3.13 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga W kierunku Furmanka + rozjazd w Lisowie
  Za艂.Nr 3.14 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga POM + rozjazd w Przysiekach
  Za艂.Nr 3.15 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Granice w Przysiekach
  Za艂.Nr 3.16 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga T艂oki w Przysiekach
  Za艂.Nr 3.17 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Do Ocha艂y w Pustej Woli
  Za艂.Nr 3.18 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Pi臋ta w kierunku Rzepy w Siedliskach S艂
  Za艂.Nr 3.19 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga R贸wnie w kierunku tor贸w w Siedliskach S艂
  Za艂.Nr 3.20 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Za las + rozjazd w Siepietnicy
  Za艂.Nr 3.21 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Czy偶贸wka w kier. Kantora w Siepietnicy
  Za艂.Nr 3.22 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Zawisza + rozjazd w Sko艂yszynie
  Za艂.Nr 3.23 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Ko艂o Pawilonu + rozjazd w Sko艂yszynie
  Za艂.Nr 3.24 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Do W贸jcika + rozjazd w S艂aw臋cinie
  Za艂.Nr 3.25 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - droga Za torami w S艂aw臋cinie
  Za艂.Nr 3.26 do SIWZ - Przedmiar rob贸t - Plac ko艂o Centrum w 艢wi臋canach
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz rob贸t
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - wykaz sprz臋tu
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - o艣wiadczenie o lilosci pracownik贸w
  Za艂.Nr 8 do SIWZ - Informacja o osobach
  Za艂.Nr 9 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Za艂.Nr 10 do SIWZ - o艣wiadczenie dla os贸b fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.113 sekund