Link do strony g│ˇwnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g┼é├│wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W┼éadze
 • Prawo
 • Referaty
 • O┼Ťwiad. maj─ůtkowe
 • Ochr. ┼Ťrodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj─ůtek gminy
 • Podleg┼ée jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post─Öpowa┼ä o udzielenie zam├│wie┼ä publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og┼éoszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam├│wienia do 14ty┼Ť.EUR - 2013 r.
 • Zam├│wienia do 14ty┼Ť.EUR - 2014 r.
 • Zam├│wienia do 30ty┼Ť.EUR - 2014 r.
 • Zam├│wienia do 30ty┼Ť.EUR - 2015 r.
 • Zam├│wienia do 30ty┼Ť.EUR - 2016 r.
 • Zam├│wienia do 30ty┼Ť.EUR - 2017 r.
 • Zam├│wienia do 30ty┼Ť.EUR - 2018 r.
 • Zam├│wienia do 30ty┼Ť.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs┼éugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost─Öpn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko┼éyszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so┼étys├│w i rad so┼éeckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2010 /Odbudowa dr├│g gminnych w gminie Sko┼éyszyn przy wsp├│┼éudziale ┼Ťrodk├│w z bud┼╝etu pa┼ästwa przeznaczonych na usuwanie skutk├│w kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych -IV transza - pow├│d┬č czerwiec 2010/
  Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty


  Nowa strona 1

  Skołyszyn, dn. 2010-11-23

  znak sprawy: GPIR-i-340/15/10

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Wójt Gminy w Skołyszynie

  38-242 Skołyszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post─Öpowanie o udzielenie zam├│wienia publicznego na:

   

  ┬äOdbudowa dr├│g gminnych w gminie Sko┼éyszyn przy wsp├│┼éudziale ┼Ťrodk├│w z bud┼╝etu pa┼ästwa przeznaczonych na usuwanie skutk├│w kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych ┬ľ IV transza ┬ľ pow├│d┬č czerwiec 2010┬ö.

   

   

  W zwi─ůzku z tym, ┼╝e wy┼éoniony w drodze przetargu Wykonawca:         DROGBUD┬ö Podkarpacki Holding Budowy Dr├│g Sp. z o.o. 38-100 Strzy┼╝├│w,  ul. 1 Maja 42, uchyla si─Ö od podpisania umowy, zgodnie art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam├│wie┼ä publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p├│┬čn.zm.) ┬ľ dokonano ponownego wyboru oferty z pozosta┼éych z┼éo┼╝onych ofert w post─Öpowaniu.

  Wybrano ofert─Ö z┼éo┼╝on─ů przez: Przedsi─Öbiorstwo Rob├│t Drogowo ┬ľ Mostowych Sp.  z o.o.
  w Ja┼Ťle, 38-200 Jas┼éo, ul. Jana Paw┼éa II 30.

   

   

                     Zenon Szura

                         W├│jt Gminy Sko┼éyszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2714
  Wersja do druku Wersja do druku  Ogłoszenie o wyborze oferty


   

  Skołyszyn, dn. 2010-11-03

  znak sprawy: GPIR-i-340/15/10

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Wójt Gminy w Sko┼éyszynie
  38-242 Skołyszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post─Öpowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
  „Odbudowa dróg gminnych w gminie Sko┼éyszyn przy wspó┼éudziale ┼Ťrodków z bud┼╝etu pa┼ästwa przeznaczonych na usuwanie skutków kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych – IV transza – powód┬č czerwiec 2010”.

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z┼éo┼╝onych ofert:  2
  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z┼éo┼╝onych ofert (nie podlegaj─ůcych odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

   

  Oferta nr 1:

  Przedsi─Öbiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.  z o.o. w Ja┼Ťle 38-200 Jas┼éo, ul. Jana Paw┼éa II 30.
  Warto┼Ť─ç z┼éo┼╝onej oferty: 320 251,22 z┼é brutto. Okres gwarancji 36 m-cy.
  Cena:    314 167,63 / 320 251,22 =  0,9810 x 100 x 95 % =  93,20 pkt.

  Okres gwarancji:  36 / 36 = 1 x 100 x 5 % = 5 pkt

  RAZEM:  98,20 pkt

  Oferta nr 2:

  DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzy┼╝ów,  ul. 1 Maja 42.
  Warto┼Ť─ç z┼éo┼╝onej oferty:  314 167,63 z┼é brutto. Okres gwarancji:  36 m-cy.
  Cena:    314 167,63 / 314 167,63 =  1 x 100 x 95 % =  95 pkt.

  Okres gwarancji:  36 / 36 = 1 x 100 x 5 % = 5 pkt

  RAZEM:  100 pkt

  Wybrano ofert─Ö Nr 2 z┼éo┼╝on─ů przez DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Sp. z o.o. 38-100 Strzy┼╝ów,  ul. 1 Maja 42.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy, umowa zostanie zawarta w dniu
  8 listopad 2010 r.

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówie┼ä publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pó┬čn.zm.).

  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

   

                                 Zenon Szura
                                 Wójt Gminy Sko┼éyszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2838
  Wersja do druku Wersja do druku  Ogłoszenie o zamówieniu


  OG┼üOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Sko┼éyszyn: Odbudowa dróg gminnych w gminie Sko┼éyszyn przy wspó┼éudziale ┼Ťrodków z bud┼╝etu pa┼ästwa przeznaczonych na usuwanie skutków kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych -IV transza - powód┬č czerwiec 2010
  Numer ogłoszenia: 289693 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010

  Zamieszczanie og┼éoszenia: obowi─ůzkowe.

  Og┼éoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ─ŻCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy w Sko┼éyszynie, 12, 38-242 Sko┼éyszyn, woj. podkarpackie, tel. 013 449-10-62 do 64 w. 50.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ─ŻCEGO: Administracja samorz─ůdowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKRE┼ÜLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego: Odbudowa dróg gminnych w gminie Sko┼éyszyn przy wspó┼éudziale ┼Ťrodków z bud┼╝etu pa┼ästwa przeznaczonych na usuwanie skutków kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych -IV transza - powód┬č czerwiec 2010.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

  II.1.3) Okre┼Ťlenie przedmiotu oraz wielko┼Ťci lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z podbudow─ů oraz robotami ziemnymi (w zale┼╝no┼Ťci od technologii odbudowy), na nast─Öpuj─ůcych odcinkach dróg gminnych: 1) Droga Granice w ┼Üwi─Öcanach, Dz. nr. ew. 2501/2 - odcinek o ┼é─ůcznej d┼éugo┼Ťci 665 m w km od 0+600 do 1+265. Technologia: ┼Ťcinanie poboczy z wywozem urobku, profilowanie pod┼éo┼╝a, wykonanie podbudowy z mieszanki t┼éuczniowej gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy ┼╝wirowych. 2) Droga Ko┼éo Wójcika w Harklowej, Dz. nr. ew. 1113, 1095 - odcinek o d┼éugo┼Ťci 420 m - w km od 0+060 do 0+480. Technologia: profilowanie pod┼éo┼╝a, wykonanie podbudowy: dolnej z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, górnej z kruszywa ┼éamanego gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy ┼╝wirowych. 3) Droga W kierunku starego cmentarza w B─ůczalu Dolnym, Dz. nr. ew. 342 - odcinek o d┼éugo┼Ťci 300 m - w km od 0+472 do 0+772. Technologia: odbudowa zniszczonego przepustu rurowego fi 50 cm, wyrównanie kolein kruszywem naturalnym, profilowanie pod┼éo┼╝a, wykonanie podbudowy z mieszanki t┼éuczniowej gr. 15 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych: 2 + 4 cm, wykonanie i utwardzenie poboczy ┼╝wirowych.

  II.1.4) Czy przewiduje si─Ö udzielenie zamówie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych: tak.

  • Okre┼Ťlenie przedmiotu oraz wielko┼Ťci lub zakresu zamówie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych
  • Zamawiaj─ůcy przewiduje udzieli─ç zamówie┼ä uzupe┼éniaj─ůcych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto┼Ťci zamówienia podstawowego polegaj─ůcych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówie┼ä - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia.

  II.1.5) Wspólny S┼éownik Zamówie┼ä (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.31.42-6.

  II.1.6) Czy dopuszcza si─Ö z┼éo┼╝enie oferty cz─Ö┼Ťciowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako┼äczenie: 30.11.2010.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: Zamawiaj─ůcy nie ┼╝─ůda wniesienia wadium.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE┼üNIANIA TYCH WARUNKÓW

  ·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci lub czynno┼Ťci, je┼╝eli przepisy prawa nak┼éadaj─ů obowi─ůzek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o    1) Wykonawca musi z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunku udzia┼éu w post─Öpowaniu, zgodnie z wzorem jako za┼é─ůcznik Nr 4 do SIWZ

  ·         III.3.2) Wiedza i do┼Ťwiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o    1) Wykonawca musi z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunku udzia┼éu w post─Öpowaniu, zgodnie z wzorem jako za┼é─ůcznik Nr 4 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi wykaza─ç, ┼╝e wykona┼é w okresie ostatnich pi─Öciu lat przed wszcz─Öciem post─Öpowania, co najmniej dwie roboty zwi─ůzane z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o warto┼Ťci co najmniej 300 000,00 PLN ka┼╝da. Wykonawca przedk┼éada informacj─Ö zgodnie z wzorem jako za┼é─ůcznik Nr 5 do SIWZ

  ·         III.3.3) Potencja┼é techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o    1) Wykonawca musi z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunku udzia┼éu w post─Öpowaniu, zgodnie z wzorem jako za┼é─ůcznik Nr 4 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi dysponowa─ç odpowiednim sprz─Ötem, w tym co najmniej: a) roz┼Ťcielacz mas bitumicznych - 1 szt.; b) równiarka samojezdna - 1 szt.; c) samochód samowy┼éadowczy 5-10 t - 1 szt.; d) spycharka g─ůsienicowa - 1 szt.; e) walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; f) walec statyczny samojezdny ogumiony - 1 szt.; g) walec wibracyjny samojezdny - 1 szt.; h) koparka lub koparko spycharka - 1 szt. Wykonawca przedk┼éada informacj─Ö zgodnie z wzorem jako za┼é─ůcznik Nr 6 do SIWZ.

  ·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o    1) Wykonawca musi z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunku udzia┼éu w post─Öpowaniu, zgodnie z wzorem jako za┼é─ůcznik Nr 4 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi dysponowa─ç odpowiednio wykwalifikowanym personelem niezb─Ödnym do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi w specjalno┼Ťci drogowej oraz 10 pracownikami fizycznymi. Wykonawca przedk┼éada informacj─Ö zgodnie z wzorem jako za┼é─ůcznik Nr 7 do SIWZ

  ·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  o    1) Wykonawca musi z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunku udzia┼éu w post─Öpowaniu, zgodnie z wzorem jako za┼é─ůcznik Nr 4 do SIWZ.
  2) Wykonawca musi wykaza─ç, ┼╝e posiada ┼Ťrodki finansowe w wysoko┼Ťci co najmniej 300 000,00 PLN lub posiada zdolno┼Ť─ç kredytow─ů w wysoko┼Ťci co najmniej 300 000,00 PLN. Na potwierdzenie Wykonawca przedk┼éada informacj─Ö banku lub spó┼édzielczej kasy oszcz─Ödno┼Ťciowo - kredytowej, w których posiada rachunek potwierdzaj─ůc─ů wysoko┼Ť─ç posiadanych ┼Ťrodków finansowych lub zdolno┼Ť─ç kredytow─ů Wykonawcy

  III.4) INFORMACJA O O┼ÜWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ─Ż DOSTARCZY─ć WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE┼üNIANIA WARUNKÓW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  ·         III.4.1) W zakresie wykazania spe┼éniania przez wykonawc─Ö warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o┼Ťwiadczenia o spe┼énieniu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu, nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç:

   • wykaz robót budowlanych w zakresie niezb─Ödnym do wykazania spe┼éniania warunku wiedzy i do┼Ťwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi─Öciu lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto┼Ťci, daty i miejsca wykonania oraz za┼é─ůczeniem dokumentu potwierdzaj─ůcego, ┼╝e roboty zosta┼éy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid┼éowo uko┼äczone
   • wykaz narz─ůdzi, wyposa┼╝enia zak┼éadu i urz─ůdze┼ä technicznych dost─Öpnych wykonawcy us┼éug lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacj─ů o podstawie dysponowania tymi zasobami
   • wykaz osób, które b─Öd─ů uczestniczy─ç w wykonywaniu zamówienia, w szczególno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do┼Ťwiadczenia i wykszta┼écenia niezb─Ödnych dla wykonania zamówienia, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci, oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami
   • o┼Ťwiadczenie, ┼╝e osoby, które b─Öd─ů uczestniczy─ç w wykonywaniu zamówienia, posiadaj─ů wymagane uprawnienia, je┼╝eli ustawy nak┼éadaj─ů obowi─ůzek posiadania takich uprawnie┼ä
   • informacj─Ö banku lub spó┼édzielczej kasy oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzaj─ůc─ů wysoko┼Ť─ç posiadanych ┼Ťrodków finansowych lub zdolno┼Ť─ç kredytow─ů wykonawcy, wystawion─ů nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert

  ·         Wykonawca powo┼éuj─ůcy si─Ö przy wykazywaniu spe┼énienia warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu na zdolno┼Ť─ç finansow─ů innych podmiotów, przedk┼éada informacj─Ö banku lub spó┼édzielczej kasy oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytowej, dotycz─ůc─ů podmiotu, z którego zdolno┼Ťci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzaj─ůc─ů wysoko┼Ť─ç posiadanych przez ten podmiot ┼Ťrodków finansowych lub jego zdolno┼Ť─ç kredytow─ů, wystawion─ů nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert.

  ·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale┼╝y przed┼éo┼╝y─ç:

   • o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o┼Ťwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • wykonawca powo┼éuj─ůcy si─Ö przy wykazywaniu spe┼éniania warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu na potencja┼é innych podmiotów, które b─Öd─ů bra┼éy udzia┼é w realizacji cz─Ö┼Ťci zamówienia, przedk┼éada tak┼╝e dokumenty dotycz─ůce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre┼Ťlonym w pkt III.4.2.

  ·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania potwierdzaj─ůcy, ┼╝e:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatków, op┼éat, sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne i zdrowotne albo ┼╝e uzyska┼é przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz┼éo┼╝enie na raty zaleg┼éych p┼éatno┼Ťci lub wstrzymanie w ca┼éo┼Ťci wykonania decyzji w┼éa┼Ťciwego organu - wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 3 miesi─ůce przed up┼éywem terminu sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu o udzielenie zamówienia albo sk┼éadania ofert

  III.7) Czy ogranicza si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç ubiegania si─Ö o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi─ů osoby niepe┼énosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Okres gwarancji - 5

  IV.2.2) Czy przeprowadzona b─Ödzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje si─Ö istotne zmiany postanowie┼ä zawartej umowy w stosunku do tre┼Ťci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowie┼ä umowy oraz okre┼Ťlenie warunków zmian

  1. Zamawiaj─ůcy przewiduje mo┼╝liwo┼Ť─ç wprowadzenia zmian postanowie┼ä umowy dotycz─ůcych: 1) Zmiany wysoko┼Ťci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela, inspektora nadzoru ze strony Zamawiaj─ůcego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj─Ö przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wyd┼éu┼╝enie terminu zako┼äczenia realizacji umowy z powodu zamówie┼ä dodatkowych przeprowadzonych na pisemne ┼╝─ůdanie Zamawiaj─ůcego, od których uzale┼╝nione jest wykonanie zamówienia podstawowego (realizowanych odr─Öbn─ů umow─ů, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP); b) wyd┼éu┼╝enie terminu zako┼äczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, je┼╝eli ze wzgl─Ödu na konieczno┼Ť─ç zwi─Ökszenia zakresów rzeczowych elementów robót uj─Ötych w przedmiarach, specyfikacji technicznej (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiaj─ůcego), niemo┼╝liwe b─Ödzie dotrzymanie terminu zako┼äczenia realizacji robót budowlanych okre┼Ťlonego w umowie; c) wyd┼éu┼╝enie terminu zako┼äczenia realizacji umowy na skutek dzia┼éa┼ä osób trzecich uniemo┼╝liwiaj─ůcych wykonanie prac, które to dzia┼éania nie s─ů konsekwencj─ů winy którejkolwiek ze stron; d) wyd┼éu┼╝enie terminu zako┼äczenia realizacji umowy na skutek wyst─ůpienia anomalii pogodowych, kl─Ösk ┼╝ywio┼éowych uniemo┼╝liwiaj─ůcych wykonywanie robót (zwyk┼ée i uwarunkowane panuj─ůc─ů por─ů roku warunki atmosferyczne, z którymi nale┼╝a┼éo si─Ö liczy─ç przy sporz─ůdzaniu oferty nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö); e) wyd┼éu┼╝enie lub skrócenie terminu zako┼äczenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, je┼╝eli ze wzgl─Ödu na konieczno┼Ť─ç wprowadzenia zmian do technologii robót lub wprowadzenia robót zamiennych, rezygnacji z wykonania niektórych elementów robót (popartych pisemnym uzasadnieniem przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanych przez Zamawiaj─ůcego) konieczne jest wyd┼éu┼╝enie lub mo┼╝liwe jest skrócenie terminu zako┼äczenia robót okre┼Ťlonych w umowie. 5) Zmiany wymienione w ppkt 4 wymagaj─ů sporz─ůdzenia protoko┼éów konieczno┼Ťci oraz pisemnej akceptacji Zamawiaj─ůcego i podmiotu przyznaj─ůcego dofinansowanie. 6) Zmiany terminu rozpocz─Öcia robót (skrócenie lub wyd┼éu┼╝enie) ze wzgl─Ödu na termin rozstrzygni─Öcia post─Öpowania (ocena ofert, uzupe┼énianie dokumentów przez Wykonawców, procedura odwo┼éawcza). W takim przypadku termin zako┼äczenia robót nie b─Ödzie zmieniony. 2. Zmiana postanowie┼ä zawartej umowy mo┼╝e nast─ůpi─ç za zgod─ů obu stron wyra┼╝on─ů na pi┼Ťmie w postaci aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost─Öpna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skolyszyn.pl

  Specyfikacj─Ö istotnych warunków zamówienia mo┼╝na uzyska─ç pod adresem: Urz─ůd Gminy w Sko┼éyszynie 38-242 Sko┼éyszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30.

  IV.4.4) Termin sk┼éadania wniosków o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu lub ofert: 03.11.2010 r. godzina 09:30, miejsce: Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç w Urz─Ödzie Gminy w Sko┼éyszynie - pok. Nr 8 UG Sko┼éyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi─ůzania ofert─ů: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz─ůce finansowania projektu/programu ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezp┼éatnie, w wersji papierowej za odp┼éatno┼Ťci─ů w wysoko┼Ťci 10 z┼é brutto. Zamawiaj─ůcy odst─Öpuje od pobierania zabezpieczenia nale┼╝ytego wykonania umowy..

  IV.4.17) Czy przewiduje si─Ö uniewa┼╝nienie post─Öpowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ┼Ťrodków pochodz─ůcych z bud┼╝etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj─ůcych zwrotowi ┼Ťrodków z pomocy udzielonej przez pa┼ästwa cz┼éonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia┼éy by─ç przeznaczone na sfinansowanie ca┼éo┼Ťci lub cz─Ö┼Ťci zamówienia: nie

   

  Zenon Szura

  Wójt Gminy Sko┼éyszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2936
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za┼é─ůczniki
  SIWZ - Odbudowa dr├│g powodziowych - IV transza
  Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
  Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
  Zał.Nr 3 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru budowlanych
  Zał.Nr 3.1 do SIWZ - Przedmiar Droga Granice w Święcanach
  Zał.Nr 3.2 do SIWZ - Przedmiar Droga Koło Wójcika w Harklowej
  Za┼é.Nr 3.3 do SIWZ - Przedmiar Droga W kier. starego cmentarza w B─ůczalu D
  Za┼é.Nr 4 do SIWZ - o┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu
  Zał.Nr 5 do SIWZ - wykaz robót
  Zał.Nr 6 do SIWZ - wykaz sprzętu
  Zał.Nr 7 do SIWZ - Informacja o osobach
  Za┼é.Nr 8 do SIWZ - o┼Ťwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  Za┼é.Nr 9 do SIWZ - o┼Ťwiadczenie dla os├│b fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.103 sekund