Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r. /Opracowanie projektu budowlano 聳 wykonawczego przebudowy i rozbudowy Domu Kultury Wiejskiej w miejscowo艣ci Kunowa./
  INFORMACJA O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA


  Nowa strona 2

                          Sko艂yszyn, dn. 2011-06-02

   

  GPIR.7014.10.2011

   

   

  INFORMACJA O UNIEWA呕NIENIU POST臉POWANIA

   

              Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie informuje, post臋powanie dotycz膮ce opracowania projektu budowlano 聳 wykonawczego budowy Domu Kultury Wiejskiej w miejscowo艣ci Kunowa zosta艂o uniewa偶nione, ze wzgl臋du na brak akceptacji przez Zamawiaj膮cego przed艂o偶onych koncepcji.

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2559
  Wersja do druku Wersja do druku  ZAPROSZENIE DO Z艁O呕ENIA OFERTY


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2011-05-17

   

  GPIR.7014.10.2011

   

  ZAPROSZENIE DO Z艁O呕ENIA OFERTY

   

              Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie zaprasza do z艂o偶enia oferty dotycz膮cej opracowania projektu budowlano 聳 wykonawczego przebudowy i rozbudowy  Domu Kultury Wiejskiej w miejscowo艣ci Kunowa.

   

  1.  Og贸lne warunki zam贸wienia:

  Budynek nale偶y usytuowa膰 w miejscu obecnego drewnianego budynku przeznaczonego do rozbi贸rki na dzia艂kach Nr 295/2, 295/1 294 w Kunowej, stanowi膮cych w艂asno艣膰 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

  Istniej膮cy budynek posiada przy艂膮cza:

  -  do gminnej sieci kanalizacyjnej;

  -  sieci energetycznej;

  -  sieci gazowej;

  -  wody 聳 doprowadzonej z budynku Zespo艂u Szk贸艂 w Kunowej.

  W/w przy艂膮cza medi贸w nale偶y dostosowa膰 (przeprojektowa膰) do warunk贸w projektowanego budynku, z uwzgl臋dnieniem wymaga艅 technicznych i lokalowych.

  Decyzj臋 o warunkach zabudowy wydaje Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie. Czas wydania decyzji: ok. 4-5 tygodni.

  2.   Zakres prac projektowych b臋dzie obejmowa艂:

  a) wykonanie mapy do cel贸w projektowych oraz ekspertyzy geotechnicznej
  (w za艂膮czeniu kserokopia mapy lokalizuj膮cej inwestycj臋);

  b)  wykonanie projektu zagospodarowania terenu;

  c) wykonanie projektu architektoniczno 聳 budowlanego i wykonawczego oraz projekt贸w wewn臋trznych i zewn臋trznych instalacji wraz z przy艂膮czami bran偶owymi, w tym:

  -  instalacja elektryczna, odgromowa wraz z projektem przebudowy linii kablowej eN;

              -  instalacja wodno 聳 kanalizacyjna;

              -  instalacja c.o. wraz z kot艂owni膮;

              -  instalacja gazowa;

              -  instalacja wentylacyjna;

              - instalacja klimatyzacyjna (sali bankietowej oraz 艣wietlicy)

  c)   wykonanie projektu bran偶y drogowej (parkingi, dojazdy i doj艣cia do projektowanego budynku).

  d)  wszelkie uzgodnienia i opinie projektu (nale偶y uwzgl臋dni膰 w ofercie);

  e)   sporz膮dzenie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru rob贸t uwzgl臋dniaj膮cego koszty rozbi贸rki obecnego obiektu;

  f)  sporz膮dzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.

  3.   Wymagania dotycz膮cego projektowanego budynku:

  Budynek powinien zawiera膰:

  -  sal臋 bankietow膮 na 50 os贸b wraz z zapleczem sanitarnym i szatni膮;

  -  kuchni臋 z zapleczem;

  -  pok贸j so艂tysa wsi wraz ze 艣wietlic膮;

  -  gara偶 na samoch贸d dostawczy o wymiarach min. 6 x 3,5 m.

  Og贸lny szacunkowy koszt realizacji inwestycji max. 800 聳 1 000 tys. PLN brutto.

  4.   Termin wykonania: ok. 4 m-ce (szczeg贸艂y w projekcie umowy).

  5.   Warunki z艂o偶enia oferty:

  1)   Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y z艂o偶y膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie (sekretariat) do dnia 27 maja 2011 r. w艂膮cznie. Oferty z艂o偶one po tym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

  2)   Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na za艂膮czonym formularzu ofertowym (za艂. Nr 1).

  3)   Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy (za艂. Nr 2).

  4)   Oferta musi zawiera膰:

  -     wst臋pn膮 koncepcj臋 w formie graficznej oraz opisowej projektowanego budynku (do tego celu mo偶na wykorzysta膰 powi臋kszon膮 map臋 (za艂. Nr 4);

        -    cen臋 wykonania kompletnego, uzgodnionego projektu;

        -   szacunkowy koszt realizacji zadania wed艂ug przyj臋tej przez Wykonawc臋 koncepcji.

  6.   Warunki wyboru oferty najkorzystniejszej:

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 
  z p贸聼n.zm.) 

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty przedstawiaj膮cej najkorzystniejszy bilans ceny do funkcjonalno艣ci, atrakcyjno艣ci zaoferowanej koncepcji, spe艂niaj膮cej wymagania okre艣lone w zapytaniu. Zamawiaj膮cy b臋dzie ocenia艂 wed艂ug nast臋puj膮cych kryteri贸w: maksymalna ilo艣膰 pkt: 100, w tym:

  - cena wykonania projektu: 85 % punktacji (najni偶sza cena projektu / cena oferty badanej) x 100 x 85%;

  - funkcjonalno艣膰, atrakcyjno艣膰 koncepcji: 15 % punktacji (koncepcja oferty badanej / najlepsza zdaniem zamawiaj膮cego koncepcja) x 100 x 15%;

  Oferty niekompletne, nie spe艂niaj膮ce warunk贸w okre艣lonych w zaproszeniu, lub z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.

  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz punktacji uzyskanej przez Wykonawc贸w zostanie przes艂ana do Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli oferty (poczt膮 elektroniczn膮, faksem) oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.skolyszyn.pl

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od realizacji zam贸wienia.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz oferty.
  2. Projekt umowy.
  3. Mapa lokalizuj膮ca inwestycj臋.
  4. Mapa w powi臋kszeniu.


  Rejestr zmian odwiedzin: 2683
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 - Mapa lokalizujaca inwestycj臋.pdf
  Za艂.Nr 4 - Mapa w powi臋kszeniu.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.106 sekund