Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r. /Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: 聞Budowa centrum rekreacyjno 聳 wypoczynkowego w miejscowo艣ci Sko艂yszyn 聳 Wykonanie kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowo 聳 gumowej wraz z wyposa偶eniem i robotami towarzysz膮cymi聰./




  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 5

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

   

                          Sko艂yszyn, dn. 2012-04-23

   

  GPIR.271.7.1.2012

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

             

  Dotyczy us艂ugi pn.: 聞Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: Budowa centrum rekreacyjno 聳 wypoczynkowego w miejscowo艣ci Sko艂yszyn 聳 Wykonanie kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowo 聳 gumowej wraz z wyposa偶eniem i robotami towarzysz膮cymi聰

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Oferta Nr 1

  Us艂ugi Projektowe, kosztorysowanie, nadzory inwestorskie Jan Buga艂a 38-200 Jas艂o,
  ul. Floria艅ska 235  - Cena oferty 聳 1,00 % brutto.

  Oferta Nr 2

  Zak艂ad Projektowania i Realizacji 聞COMPACT-CHS聰 s.c. 38-333 Zag贸rzany 720 -
  Cena oferty 聳 1,09 % brutto.

   

  Wybrano ofert臋 Nr 1 z艂o偶on膮 przez: Us艂ugi Projektowe, kosztorysowanie, nadzory inwestorskie Jan Buga艂a 38-200 Jas艂o, ul. Floria艅ska 235,  z cen膮 1,00 % brutto.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn



  Rejestr zmian odwiedzin: 2265
  Wersja do druku Wersja do druku



  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1


  Europejski Fundusz Rolny na rzecz
  Rozwoju Obszar贸w Wiejskich


  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

                          Sko艂yszyn, dn. 2012-04-12

  GPIR.271.7.1.2012

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: 聞Budowa centrum rekreacyjno 聳 wypoczynkowego w miejscowo艣ci Sko艂yszyn 聳 Wykonanie kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowo 聳 gumowej wraz z wyposa偶eniem i robotami towarzysz膮cymi聰.

   

  Zadanie obj臋te nadzorem obejmuje wykonanie nast臋puj膮cych rob贸t:

  1)      Budowa kortu tenisowego o wymiarach 16,47 m x 32 m o nawierzchni poliuretanowo - gumowej obok istniej膮cego stadionu sportowego w Sko艂yszynie obejmuj膮ca m.in.:

  -  roboty ziemne, wykopy koparkami;

  -  wykonanie odwodnienia liniowego kortu wraz u艂o偶eniem warstwy ods膮czaj膮cej z piasku lub
      posp贸艂ki o grub. min. 100 mm;

  -  u艂o偶enie obrze偶y betonowych na kraw臋dziach kortu i chodnik贸w;

  -  wykonanie podbudowy dolnej z kruszywa kamiennego (frakcja 31-63 mm) 聳 o gr. min. 100
      mm;

  - wykonanie podbudowy g贸rnej z kruszywa kamiennego (frakcja 0-31,5 mm) 聳 o gr.
           min. 60 mm;

  -  wykonanie warstwy wyr贸wnuj膮cej z mia艂u kamiennego (frakcja 0-4 mm) o gr. min. 40 mm;

  -  wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej o nast臋puj膮cej technologii:

           warstwa t艂umi膮ca z granulatu SBR o grubo艣ci min. 30 mm;

           warstwa u偶ytkowa 聳 dwuwarstwowa kolorowa nawierzchnia sportowa poliuretanowa, przepuszczalna dla wody o grubo艣ci min. 12 mm;

           nawierzchnia poliuretanowa musi posiada膰:

  - aktualny certyfikat na zgodno艣膰 z norm膮 PN-EN 14877 lub aprobat臋 techniczn膮 ITB, rekomendacj臋 techniczn膮 ITB lub wyniki bada艅 specjalistycznego laboratorium badaj膮cego nawierzchnie sportowe, np. Labosport, Sport Labs;

  -  atest higieniczny PZH;

  -  wykonanie ogrodzenia kortu z siatki stalowej;

  -  wykonanie chodnika z kostki brukowej (doj艣cie do kortu);

  -  monta偶 wyposa偶enia (siatka ze s艂upkami) oraz wyznaczenie linii.

   

  Niniejsze zam贸wienie jest wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007 聳 2013, dzia艂anie:  聞Odnowa i rozw贸j wsi聰

   

  Przewidywany termin realizacji rob贸t: V - VIII 2012 r.

   

  Obowi膮zkiem Inspektora nadzoru b臋dzie wykonywanie wszystkich obowi膮zk贸w okre艣lonych w Prawie Budowlanym, a w szczeg贸lno艣ci:

  1)  Reprezentowanie Zamawiaj膮cego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodno艣ci jej realizacji z  przepisami i obowi膮zuj膮cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  2) Sprawdzanie jako艣ci wykonywanych rob贸t, wbudowanych wyrob贸w  budowlanych,
  a w szczeg贸lno艣ci zapobiega zastosowaniu wyrob贸w budowlanych wadliwych i nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  3) Sprawdzanie i odbieranie wszystkich rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych, uczestniczenie  w pr贸bach i odbiorach technicznych instalacji i urz膮dze艅 technicznych oraz czynno艣ciach odbioru gotowych obiekt贸w budowlanych wchodz膮cych w sk艂ad wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do u偶ytkowania.

  4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob贸t oraz usuni臋cia stwierdzonych wad,
  a tak偶e kontrolowanie rozliczenia budowy.

  5)  Zawiadamianie Zamawiaj膮cego o konieczno艣ci wykonania dodatkowych  nieprzewidzianych niniejsz膮 umow膮 rob贸t celem prawid艂owego wykonania przedmiotu umowy.

  6)  Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiaj膮cego naradach dotycz膮cych budowy, na ka偶de wezwanie Zamawiaj膮cego, odbywanych w siedzibie Zamawiaj膮cego lub na placu budowy.

  7) Sta艂a kontrola terenu budowy podczas wykonywania rob贸t budowlanych nie rzadziej ni偶 2 razy w tygodniu.

  8)  Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawc臋.

   

  Ofert臋 w formie pisemnej prosz臋 z艂o偶y膰 do dnia:  19 kwiecie艅 2012 r.  w艂膮cznie.

  W ofercie nale偶y poda膰 ca艂kowity koszt (艂膮cznie z dojazdami) pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru wyra偶ony procentowo - liczony od wynagrodzenia brutto Wykonawcy rob贸t okre艣lonego w umowie.

  Nale偶y poda膰 warto艣膰 brutto.

  Do oferty nale偶y do艂膮czy膰 kserokopi臋 uprawnie艅 budowlanych uprawniaj膮cych do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie obj臋tym zam贸wieniem oraz za艣wiadczenie
  z w艂a艣ciwej OIIB stwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do izby i aktualnie op艂acane sk艂adki.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p贸聼n.zm.).

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   



  Rejestr zmian odwiedzin: 2284
  Wersja do druku Wersja do druku




  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.057 sekund