Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r. /Odbi贸r i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Sko艂yszyn 聳 etap I/
  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                          Sko艂yszyn, dn. 2012-05-22

   

  GPIR.271.9.1.2012

   

   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

             

  Dotyczy zadania pn.: 聞Odbi贸r i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Sko艂yszyn 聳 etap I聰.

   

  W odpowiedzi na zapytanie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto z艂

  odbioru, transportu i utylizacji 1Mg p艂yt azbestowych

  Uwagi:

   

  1.

  Lub-Eko-Plus W.艁ukasik 20-234 Lublin ul. Metalurgiczna 17c

  313,20

  Oferta kompletna

  2.

  艢rodowisko i Innowacje Sp. z o.o. Dobr贸w 8 28-142 Tucz臋py

  334,80

  Oferta kompletna

  3.

  F.U.H. Eko-Top Sp. z o.o. 35-078 Rzesz贸w ul. Hetma艅ska 120

  386,64

  Brak umowy ze sk艂adowiskiem odpad贸w

  4.

  PHUP Euro-Gaz Sp.J. Zg贸rsko 31a

  26-052 Sitk贸wka-Nowiny

  359,64

  Oferta kompletna

  5.

  Eko Radomsko Sp. z o.o. 97-500 Radomsko, ul. Narutowicza 5B

  318,60

  Oferta kompletna

  6.

  UNIROLL Sp. z o.o. 33-101 Tarn贸w, ul. Kwiatkowskiego 8

  291,60

  Oferta kompletna

   

  Wybrano ofert臋 Nr 6 z艂o偶on膮 przez: UNIROLL Sp. z o.o. 33-101 Tarn贸w, ul. Kwiatkowskiego 8, z cen膮 :  291,60 z艂 brutto /1 Mg.

   

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2608
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN
  38-242 SKO艁YSZYN 12
  powiat jasielski wojew贸dztwo podkarpackie
  tel./fax (013) 4491062 聳 064
  www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl
   

  Sko艂yszyn, dn. 2012-05-15

  GPIR.271.9.1.2012

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn: 聞Odbi贸r i utylizacja zdemontowanego eternitu z terenu Gminy Sko艂yszyn 聳 etap I聰.

  I. Przedmiot zam贸wienia :

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje:

  1. Odbi贸r zdemontowanych p艂yt azbestowo - cementowych z miejsc ich tymczasowego z艂o偶enia (p艂yt azbestowo 聳 cementowych falistych i p艂askich o kodzie 17 06 05), wed艂ug przekazanego przez Zamawiaj膮cego pisemnego wykazu posesji, zgodnie z zawart膮 w wykazie ilo艣ci膮. Zamawiaj膮cy przeka偶e przedmiotowy spis w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Przewidywana ilo艣膰 p艂yt azbestowych do odbioru: 6 149 m2 聳 92,28 Mg.

  2. Poinformowanie mieszka艅c贸w o dok艂adnym terminie odbioru odpad贸w zawieraj膮cych azbest.

  3. Odbi贸r, pakowanie, wa偶enie i za艂adunek odpad贸w przy u偶yciu w艂asnych maszyn i urz膮dze艅.

  4. Wyw贸z odpad贸w w艂asnym specjalistycznym pojazdem z zachowaniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w.

  5. Przekazanie odpad贸w zawieraj膮cych azbest do unieszkodliwienia na sk艂adowisko zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami.

  6. Wa偶enie odbieranych p艂yt azbestowo - cementowych ma odby膰 si臋 w obecno艣ci: oddaj膮cego eternit, przedstawiciela Zamawiaj膮cego, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiaj膮cego o dniu odbioru; Zleceniobiorca dokonuje wa偶enia przy u偶yciu w艂asnych urz膮dze艅. Z przeprowadzonej czynno艣ci wa偶enia Wykonawca ka偶dorazowo ma obowi膮zek spisa膰 protok贸艂, kt贸ry ma zawiera膰 co najmniej nast臋puj膮ce informacje: nazw臋 zadania, nazw臋 Wykonawcy, imi臋 i nazwisko osoby, od kt贸rej odbierane s膮 odpady, wskazanie miejsca odbioru odpad贸w, dat臋 odbioru, ilo艣膰 odebranych odpad贸w (w m2 i Mg), 艂膮czny koszt odbioru i utylizacji eternitu od oddaj膮cego eternit.

  7. Zbieranie pisemnych potwierdze艅 od os贸b, od kt贸rych odpady b臋d膮 odebrane.

  8. Dostarczenie Zamawiaj膮cemu dowodu unieszkodliwienia odpad贸w, tj.: karty przekazania odpad贸w, protoko艂贸w odbioru eternitu od os贸b uprawnionych, kwit贸w wagowych, potwierdzaj膮cych wag臋 odebranych wyrob贸w zawieraj膮cych azbest od os贸b uprawnionych.

  Wszystkie prace musz膮 by膰 wykonane zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposob贸w i warunk贸w bezpiecznego u偶ytkowania i usuwania wyrob贸w zawieraj膮cych azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649); Wykonawca poniesie koszty naprawy ewentualnych zniszcze艅, spowodowanych na szkod臋 Zamawiaj膮cego i os贸b trzecich, kt贸rych si臋 dopu艣ci艂 podczas wykonywania us艂ugi.

  Niniejsze zam贸wienie jest wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

  Zamawiaj膮cy dopuszcza realizacj臋 przedmiotu umowy przez podwykonawc贸w.
   

  II. Termin realizacji zam贸wienia:


  Przedmiot zam贸wienia musi zosta膰 zrealizowany do dnia 15 wrzesie艅 2012 r.

  III. Warunki z艂o偶enia oferty:
  Ofert臋 w formie pisemnej wed艂ug wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik Nr 1 do zapytania - nale偶y z艂o偶y膰 w siedzibie Zamawiaj膮cego (Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12 聳 sekretariat) do dnia 21 maja 2012 r. w艂膮cznie.
  Dopuszcza si臋 z艂o偶enia oferty w formie elektronicznej pod warunkiem z艂o偶enia skanu podpisanej przez Wykonawc臋 oferty wraz z wymaganymi przez Zamawiaj膮cego nw. dokumentami.
  Do oferty Wykonawca musi do艂膮czy膰:
   

  • wype艂niony i podpisany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania;

  • wa偶n膮, posiadan膮 przez Wykonawc臋 decyzj臋 zatwierdzaj膮c膮 Program gospodarki odpadami wydan膮 przez Marsza艂ka Wojew贸dztwa w艂a艣ciwego wed艂ug miejsca siedziby lub zamieszkania wytw贸rcy odpad贸w, zgodnie z art. 17 ust. 1a, art. 21b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243);

  • wa偶n膮 decyzj臋 udzielaj膮c膮 Wykonawcy (lub podwykonawcy) zezwolenia na transport odpad贸w o kodzie 17 06 05 wydan膮 w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243) - przez w艂a艣ciwy organ;

  • wa偶n膮 umow臋 zawart膮 pomi臋dzy Wykonawc膮 (lub podwykonawc膮) a sk艂adowiskiem odpad贸w zajmuj膮cym si臋 utylizacj膮 odpad贸w niebezpiecznych, w tym o kodzie 17 06 05.

  IV. Wyb贸r najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
  Zamawiaj膮cy wybierze najkorzystniejsz膮 ofert臋 spo艣r贸d ofert z艂o偶onych w w/w terminie, kt贸re spe艂niaj膮 wymagania okre艣lone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100%.

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj膮cy niezw艂ocznie powiadomi wszystkich Wykonawc贸w, kt贸rzy z艂o偶yli oferty - e-mailem, faksem lub listownie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona r贸wnie偶 na stronie internetowej gminy Sko艂yszyn: www.bip.skolyszyn.pl w zak艂adce 聞Zam.do14 tys. euro聰.
  W przypadku odmowy podpisania umowy przez wy艂onionego Wykonawc臋, Zamawiaj膮cy zawiera umow臋 z kolejnym Wykonawc膮, kt贸ry z艂o偶y艂 ofert臋 i spe艂nia warunki okre艣lone w zapytaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odst膮pienia od zawarcia umowy, je偶eli:

  • cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwot臋, jak膮 Zamawiaj膮cy mo偶e przeznaczy膰 na realizacj臋 zam贸wienia;

  • wyst膮pi艂a istotna zmiana okoliczno艣ci powoduj膮ca, 偶e prowadzenie post臋powania lub wykonanie zam贸wienia nie le偶y w interesie publicznym;

  • podmiot finansuj膮cy niniejsze zam贸wienie odst膮pi艂 od przyznania dotacji.

  Szczeg贸艂owych informacji udziela Pan Grzegorz Sza艅ski, tel. 13 4491751 lub J贸zef Zabawa, tel. 13 4491729.

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p贸聼n.zm.).
   

  Za艂膮czniki:
  1. Formularz oferty.
  2. Projekt umowy.
   

  Krzysztof Zi臋ba
  Z-ca W贸jta Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2638
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty.doc
  Za艂膮cznik nr 2 - projekt umowy.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.063 sekund