Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r. /Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo艣ci Przysieki 聳 etap II/
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 4

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

   

                          Sko艂yszyn, dn. 2013-03-11

   

  GPIR.271.1.1.2013

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

             

  Dotyczy us艂ugi pn.: 聞Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo艣ci Przysieki 聳 etap II聰

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Oferta Nr 1

  JDC Joanna Dybiec, ul. Faraona 3/5 05-800 Pruszk贸w & PPUH 聞Basta聰 Miros艂aw Basta Suk贸w 45 26-650 Przytyk  - Cena oferty 聳 52 890,00 z艂 brutto.

   

  Oferta Nr 2

  In偶ynieria Sanitarna Projektowanie i Nadz贸r Pawe艂 Zawada 38-200 Jas艂o Nieg艂owice 233-   Cena oferty 聳 49 200,00 z艂 brutto.

   

  Oferta Nr 3

  聞ARKADIS聰 s.c. 38-120 Czudec, Przedmie艣cie Czudeckie 439 Cena oferty 聳 62 400,00 z艂 brutto.

   

  Oferta Nr 4

  Projektowanie i Nadz贸r Sieci i Instalacji Sanitarnych in偶. Andrzej Walczyk 38-200 Jas艂o, ul. W.Pola 14 -   Cena oferty 聳 49 800,00 z艂 brutto.

   

  Wybrano ofert臋 Nr 2 z艂o偶on膮 przez: In偶ynieria Sanitarna Projektowanie i Nadz贸r Pawe艂 Zawada 38-200 Jas艂o Nieg艂owice 233 z cen膮  49 200,00 z艂 brutto.

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2825
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 4

   


   

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

   

  Sko艂yszyn, dn. 2013-02-28

  GPIR.271.1.1.2013

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo艣ci Przysieki 聳 etap II:

  Zadanie obj臋te nadzorem obejmuje wykonanie m.in. nast臋puj膮cych rob贸t:

  1)     Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej fi 200 mm o d艂ugo艣ci oko艂o 7 460 m.

  2)     Wykonanie sieci kanalizacji ci艣nieniowej fi 90 mm o d艂ugo艣ci oko艂o 95 m oraz fi 32 mm o d艂ugo艣ci oko艂o 225 m.

  3)     Monta偶 studzienek kontrolnych fi 1000 mm oraz fi 400 mm.

  4)     Wykonanie 3 szt. przepompowni 艣ciek贸w wraz z wykonaniem przy艂膮czy energetycznych.

  5)     Wykonanie przekroczenia sieci kanalizacyjnej przez: drog臋 krajow膮 Nr 28 Zator 聳 Sanok 聳 Medyka, w 3 miejscach, drog臋 powiatow膮 - metod膮 przewiertu w rurze ochronnej oraz dr贸g gminnych  i ciek贸w wodnych.

  6)     Odbudowa nawierzchni, w tym dr贸g asfaltowych, 偶wirowych po trasie kanalizacji, wykonanie nawierzchni zjazdu do przepompowni, ogrodzenie przepompowni.

  7)     Zabezpieczenie projektowanej kanalizacji z urz膮dzeniami podziemnymi (sieci膮 gazow膮, sieci膮 energetyczn膮, studniami, itp.).

   

  Niniejsze zam贸wienie jest w jest wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszar贸w Wiejskich na lata 2007-2013 聳 Dzia艂anie 321 - Podstawowe us艂ugi dla gospodarki i ludno艣ci wiejskiej.

   

  Przewidywany termin realizacji rob贸t, etapami w okresie od : IV 2013 r. -  II 2015 r.

   

  Obowi膮zkiem Oferenta b臋dzie wykonywanie wszystkich obowi膮zk贸w pe艂nionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okre艣lonych w Prawie Budowlanym, a w szczeg贸lno艣ci:

  1)  Reprezentowanie Zamawiaj膮cego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodno艣ci jej realizacji z  przepisami i obowi膮zuj膮cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  2) Sprawdzanie jako艣ci wykonywanych rob贸t, wbudowanych wyrob贸w  budowlanych,
  a w szczeg贸lno艣ci zapobiega zastosowaniu wyrob贸w budowlanych wadliwych i nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  3) Sprawdzanie i odbieranie wszystkich rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych, uczestniczenie  w pr贸bach i odbiorach technicznych instalacji i urz膮dze艅 technicznych oraz czynno艣ciach odbioru gotowych obiekt贸w budowlanych wchodz膮cych w sk艂ad wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do u偶ytkowania.

  4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob贸t oraz usuni臋cia stwierdzonych wad,
  a tak偶e kontrolowanie rozliczenia budowy.

  5)  Zawiadamianie Zamawiaj膮cego o konieczno艣ci wykonania dodatkowych  nieprzewidzianych niniejsz膮 umow膮 rob贸t celem prawid艂owego wykonania przedmiotu umowy.

  6)  Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiaj膮cego naradach dotycz膮cych budowy, na ka偶de wezwanie Zamawiaj膮cego, odbywanych w siedzibie Zamawiaj膮cego lub na placu budowy.

  7) Sta艂a kontrola terenu budowy podczas wykonywania rob贸t budowlanych nie rzadziej ni偶 4 razy w tygodniu.

  8)  Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawc臋, wype艂nianie i podpisywanie dokument贸w rozliczeniowych.

   

  Oferent musi r贸wnie偶 nadz贸r inwestorski w bran偶y: kanalizacyjnej, elektrycznej i drogowej przy realizacji zam贸wienia, uwzgl臋dniaj膮c w cenie oferty koszt zapewnienia w/w nadzoru we wszystkich bran偶ach. Inspektor nadzoru w bran偶y kanalizacyjnej musi posiada膰 minimum
  3 聳 letnie do艣wiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami.

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub poczt膮 e-mail,  do dnia:  7 marca 2013 r.  w艂膮cznie.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godz. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan oferty zawieraj膮cy podpis oferenta i dane kontaktowe.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  W ofercie nale偶y poda膰 ca艂kowity koszt brutto (艂膮cznie z dojazdami) pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru wyra偶ony liczbowo. Nale偶y poda膰 warto艣膰 brutto. W cenie oferty nale偶y uwzgl臋dni膰 koszty pe艂nienia funkcji nadzoru inwestorskiego w bran偶y: kanalizacyjnej, elektrycznej oraz drogowej. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru wyp艂acane b臋dzie sukcesywnie przez ca艂y okres realizacji rob贸t, po dokonaniu odbior贸w cz臋艣ciowych, ko艅cowego i wystawieniu faktury przez Wykonawc臋 rob贸t, w wysoko艣ci proporcjonalnej do wykonanych rob贸t.

  W ofercie nale偶y wskaza膰 z imienia i nazwiska osoby, kt贸re w przypadku wyboru oferty b臋d膮 pe艂ni膰 obowi膮zki Inspektora Nadzoru w poszczeg贸lnych bran偶ach. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰:

  - kserokopi臋 uprawnie艅 budowlanych os贸b wskazanych do pe艂nienia funkcji Inspektora Nadzoru uprawniaj膮cych do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie obj臋tym zam贸wieniem oraz za艣wiadczenie z w艂a艣ciwej OIIB stwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do izby i aktualnie op艂acane sk艂adki;

  -  偶yciorys Inspektora Nadzoru bran偶y kanalizacyjnej potwierdzaj膮cy minimum 3 letnie do艣wiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty z najni偶sz膮 cen膮 spe艂niaj膮c膮 wymagania okre艣lone w zapytaniu ofertowym. Niekompletne oferty (bez podpisu, uprawnie艅, 偶yciorysu) nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu. W przypadku z艂o偶enia przez kilku oferent贸w kompletnych ofert z identyczn膮 cen膮, do w/w oferent贸w zostan膮 wys艂ane wezwania do z艂o偶enia ofert dodatkowych, a偶 do momentu rozstrzygni臋cia post臋powania.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p贸聼n.zm.).

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2521
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Zapytanie ofertowe - nadz贸r inwestorski - Budowa kanalizacji sanitarnej Przysieki - etap II.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.098 sekund