Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r. /Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w Sko艂yszynie o cz臋艣膰 rehabilitacyjn膮 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 4

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                          Sko艂yszyn, dn. 2013-03-21

   

  GPIR.271.2.1.2013

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

             

  Dotyczy us艂ugi pn.: 聞Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. : Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w Sko艂yszynie o cz臋艣膰 rehabilitacyjn膮 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮聰

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Oferta Nr 1

  聞ARKADIS聰 s.c. 38-120 Czudec, Przedmie艣cie Czudeckie 439 -  Cena oferty: 26 000,00 z艂 brutto (oferta kompletna).

   

  Oferta Nr 2

  JAWA Us艂ugi Projektowe, Nadzory budowlane, Kosztorysowanie Janusz Wawro, 38-200 Jas艂o,  ul. Gorajowicka 15 -   Cena oferty: 16 000,00 z艂 brutto (oferta kompletna).

   

  Oferta Nr 3

  KNK Budownictwo Zbigniew Gajos 25-346 Kielce, ul. Zag贸rska 171 - Cena oferty:  
  28 900,00 z艂 brutto (oferta z艂o偶ona po terminie).

   

  Wybrano ofert臋 Nr 2 z艂o偶on膮 przez: JAWA Us艂ugi Projektowe, Nadzory budowlane, Kosztorysowanie Janusz Wawro, 38-200 Jas艂o,  ul. Gorajowicka 15,  z cen膮  16 000,00 z艂 brutto.

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2153
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 4

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

  Sko艂yszyn, dn. 2013-03-12

  GPIR.271.2.1.2013

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Pe艂nienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku SP ZOZ w Sko艂yszynie o cz臋艣膰 rehabilitacyjn膮 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮聰

  Zadanie obj臋te nadzorem obejmuje wykonanie m.in. nast臋puj膮cych rob贸t:

  Rozbudow臋 i przebudow臋 budynku Samodzielnego Publicznego Zak艂adu Opieki Zdrowotnej w miejscowo艣ci Sko艂yszyn, gmina Sko艂yszyn, poprzez dobudow臋 do przychodni cz臋艣ci rehabilitacyjnej, tj. budynku parterowego niepodpiwniczonego o powierzchni u偶ytkowej 195,19 m2 w konstrukcji murowanej, przykrytego trzyspadowym dachem.  Przedmiot zam贸wienia obejmuje m.in.

  1)      Roboty rozbi贸rkowe, roboty ziemne.

  2)      Wykonanie fundament贸w, 艣cian, element贸w 偶elbetowych, konstrukcji i pokrycia dachu, izolacji.

  3)      Monta偶 stolarki okiennej i drzwiowej, tynki, ok艂adziny wewn臋trzne, podk艂ady i posadzki, roboty kowalsko 聳 艣lusarskie, malowanie.

  4)      Wykonanie rob贸t elewacyjnych, schod贸w zewn臋trznych, pochylni dla niepe艂nosprawnych, p艂ytki odbojowej, chodnik贸w.

  5)      Wykonanie wewn臋trznej instalacji elektrycznej i odgromowej.

  6)      Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, kanalizacji deszczowej.

  7)      Przebudowa kanalizacji sanitarnej koliduj膮cej z rozbudow膮.

  Termin realizacji rob贸t: 15 listopad 2013  r.

  Obowi膮zkiem Oferenta b臋dzie wykonywanie wszystkich obowi膮zk贸w pe艂nionych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okre艣lonych w Prawie Budowlanym, a w szczeg贸lno艣ci:

  1)  Reprezentowanie Zamawiaj膮cego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodno艣ci jej realizacji z  przepisami i obowi膮zuj膮cymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  2) Sprawdzanie jako艣ci wykonywanych rob贸t, wbudowanych wyrob贸w  budowlanych,
  a w szczeg贸lno艣ci zapobiega zastosowaniu wyrob贸w budowlanych wadliwych i nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  3) Sprawdzanie i odbieranie wszystkich rob贸t budowlanych ulegaj膮cych zakryciu lub zanikaj膮cych, uczestniczenie  w pr贸bach i odbiorach technicznych instalacji i urz膮dze艅 technicznych oraz czynno艣ciach odbioru gotowych obiekt贸w budowlanych wchodz膮cych w sk艂ad wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do u偶ytkowania.

  4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych rob贸t oraz usuni臋cia stwierdzonych wad,
  a tak偶e kontrolowanie rozliczenia budowy.

  5)  Zawiadamianie Zamawiaj膮cego o konieczno艣ci wykonania dodatkowych  nieprzewidzianych niniejsz膮 umow膮 rob贸t celem prawid艂owego wykonania przedmiotu umowy.

  6)  Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiaj膮cego naradach dotycz膮cych budowy, na ka偶de wezwanie Zamawiaj膮cego, odbywanych w siedzibie Zamawiaj膮cego lub na placu budowy.

  7) Sta艂a kontrola terenu budowy podczas wykonywania rob贸t budowlanych nie rzadziej ni偶 3 razy w tygodniu.

  8)  Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawc臋, wype艂nianie i podpisywanie dokument贸w rozliczeniowych.

  Oferent musi zapewni膰 nadz贸r inwestorski w bran偶y: budowlanej, sanitarnej i  elektrycznej przy realizacji zam贸wienia, uwzgl臋dniaj膮c w cenie oferty koszt zapewnienia w/w nadzoru we wszystkich bran偶ach.

  Inspektor nadzoru w bran偶y budowlanej musi posiada膰 uprawnienia budowlane
  w specjalno艣ci architektonicznej lub konstrukcyjno 聳 budowlanej oraz minimum 3 聳 letnie do艣wiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami.

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub poczt膮 e-mail,  do dnia:  20 marca 2013 r.  do godz. 15:30.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godz. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan oferty zawieraj膮cy podpis oferenta i dane kontaktowe.

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

  W ofercie nale偶y poda膰 ca艂kowity koszt brutto (艂膮cznie z dojazdami) pe艂nienia funkcji inspektora nadzoru wyra偶ony liczbowo. Nale偶y poda膰 warto艣膰 brutto. W cenie oferty nale偶y uwzgl臋dni膰 koszty pe艂nienia funkcji nadzoru inwestorskiego w bran偶y: budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru wyp艂acone b臋dzie po zako艅czeniu rob贸t i dokonaniu odbioru ko艅cowego zadania.

  W ofercie nale偶y wskaza膰 z imienia i nazwiska osoby, kt贸re w przypadku wyboru oferty b臋d膮 pe艂ni膰 obowi膮zki Inspektora Nadzoru w poszczeg贸lnych bran偶ach. Do oferty nale偶y do艂膮czy膰:

  -  kserokopi臋 uprawnie艅 budowlanych os贸b wskazanych do pe艂nienia funkcji Inspektora Nadzoru uprawniaj膮cych do nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie obj臋tym zam贸wieniem oraz za艣wiadczenie z w艂a艣ciwej OIIB stwierdzaj膮ce przynale偶no艣膰 do izby i aktualnie op艂acane sk艂adki;

  -  偶yciorys Inspektora Nadzoru bran偶y budowlanej potwierdzaj膮cy minimum 3 letnie do艣wiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami.

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty z najni偶sz膮 cen膮 spe艂niaj膮c膮 wymagania okre艣lone w zapytaniu ofertowym. Niekompletne oferty (bez podpisu, uprawnie艅, 偶yciorysu) nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu. W przypadku z艂o偶enia przez kilku oferent贸w kompletnych ofert z identyczn膮 cen膮, do w/w oferent贸w zostan膮 wys艂ane wezwania do z艂o偶enia ofert dodatkowych, a偶 do momentu rozstrzygni臋cia post臋powania.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p贸聼n.zm.).

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2204
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂. Nr 1 - Formularz ofertowy.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.057 sekund