Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r. /Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Pustej Woli 聳 etap I/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 2

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                          Sko艂yszyn, dn. 2013-10-03

   

  GPIR.271.9.1.2013

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

             

  Dotyczy us艂ugi pn.: 聞Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Pustej Woli 聳 etap I

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  oferty z艂

  Uwagi

  1

  Firma Us艂ugowo 聳 Handlowa WOD-KAN Mariusz Oparowski 39-200 D臋bica, ul. Krakowska 79A

  39 913,50

  Oferta wa偶na

  2

  F.U.H. INSTALFLEX Adam Kucharzyk Chojnik 130 33-180 Gromnik

  14 765,24

  Oferta wa偶na

  3

  Zak艂ad Instalacji Wod-Kan ,c.o. i gaz Adam Rafa, 38-300 Gorlice, ul. Batorego 88

  18 345,45

  Oferta wa偶na

  4

  HYDRAULIK Us艂ugi Wod-Kan i c.o. Grzegorz Regu艂a 36-122 Dzikowiec 106

  14 233,68

  Oferta wa偶na

  5

  Firma Us艂ugowo 聳 Handlowa Marek Le艣niak 38-214 Bie聼dziedza 103

  23 431,50

  Oferta wa偶na

   

  Wybrano ofert臋 Nr 4 z艂o偶on膮 przez: HYDRAULIK Us艂ugi Wod-Kan i c.o. Grzegorz Regu艂a 36-122 Dzikowiec 106, z cen膮 14 233,68 z艂 brutto.

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

     Rejestr zmian odwiedzin: 1890
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                          Sko艂yszyn, dn. 2013-09-20

  GPIR.271.9.1.2013

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym realizacji zadania pn.: 聞Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Pustej Woli 聳 etap I聰

   

  Przedmiot zam贸wienia obejmuje cz臋艣ciowe wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
  w budynku Domu Ludowego w Pustej Woli.

   

  Zakres zam贸wienia zawiera wykonanie nast臋puj膮cych rob贸t:

  1)     Wykonanie instalacji c.o. z rur miedzianych w cz臋艣ci pomieszcze艅 na parterze budynku (ok. 73 mb) wraz z wykonaniem pr贸by szczelno艣ci.

  2)     Monta偶 4 szt. grzejnik贸w w pomieszczeniach: Remiza OSP, Pomieszczenie OSP, Korytarz.

  3)     Monta偶 1 szt. dwufunkcyjnego kot艂a gazowego (KCO1) typ GCO-DP-21-03 (z zamkni臋t膮 komor膮 spalania (lub r贸wnowa偶ny) o mocy nominalnej 24 kW ze sterownikiem pokojowym i pomp膮 obiegow膮.

  4)     Wykonanie instalacji gazowej dla 1 kot艂a (bez wymiany gazomierza) wraz z pr贸b膮 szczelno艣ci.

  5)     Monta偶 dwup艂aszczowego komina z blachy nierdzewnej Ø 125/80 dla 1 kot艂a.

  6)     Przebudowa instalacji elektrycznych 聳 wypusty elektryczne do zasilania kot艂贸w gazowych i neolux贸w.

  7)     Prace wyko艅czeniowe i porz膮dkowe.

   

  Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera dokumentacja projektowo 聳 kosztorysowa,
  w sk艂ad kt贸rej wchodzi: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, przedmiar rob贸t 聳 stanowi膮ca za艂膮cznik do niniejszego zapytania.

   

  Termin wykonania rob贸t:  15 listopad 2013 r. (przewidywany termin zawarcia umowy:
  3 - 7 pa聼dziernik 2013 r.)

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej lub poczt膮 e-mail na za艂膮czonym do zapytania formularzu ofertowym,  do dnia:  1 pa聼dziernik 2013 r.  do godz. 15:00.  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godz. od 7:30 do 15:00. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan podpisanego formularza ofertowego (za艂. Nr 1).

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do zapytania.

  W ofercie nale偶y poda膰 艂膮czny ca艂kowity koszt netto i brutto wykonania zadania oraz ceny netto poszczeg贸lnych element贸w rob贸t wed艂ug instrukcji, w oparciu o dokumentacj臋 projektowo 聳 kosztorysow膮.

  Wykonawca zgodnie z warunkami pozwolenia na budow臋 b臋dzie zobowi膮zany zapewni膰 kierownika budowy uprawnionego do kierowania robotami obj臋tymi zam贸wieniem,  aktualnie op艂acaj膮cego sk艂adki do OIIB.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najni偶sz膮 cen膮 wykonania rob贸t.

  Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907).

   

   

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.
  3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych.
  4. Projekt budowlany.
  5. Przedmiar rob贸t.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2065
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 - STWIORB DL Pusta W..pdf
  Za艂.Nr 4 - Projekt budowlany Pusta W..pdf
  Za艂.Nr 5 - Przedmiar DL Pusta W..pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.060 sekund