Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • Opinie RIO
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Sprawozdania
 • Podleg艂e jednostki
 • Praca
 • Wyniki kontroli
 • Strategia
 • Konsultacje
 • Programy
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2017 r.
 • Og艂oszenia
 • Moja sprawa
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  W艂adze /Komisje Rady Gminy/
  Komisja rewizyjna - od 09.04.2016 r.


  Rada Gminy kontroluje dzia艂alno艣膰 w贸jta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powo艂uje komisj臋 rewizyjn膮, kt贸rej zasady i tryb dzia艂ania okre艣la statut gminy.
  W sk艂ad komisji rewizyjnej wchodz膮 radni, w tym przedstawiciele wszystkich klub贸w, z wyj膮tkiem radnych pe艂ni膮cych funkcje przewodnicz膮cego rady oraz zast臋pc贸w przewodnicz膮cego rady gminy.
  Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie bud偶etu gminy i wyst臋puje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium w贸jtowi. Komisja rewizyjna wykonuje r贸wnie偶 inne zadania zlecone przez rad臋 w zakresie kontroli.
  Komisja pracuje na podstawie rocznego planu pracy. Prac膮 komisji kieruje jej przewodnicz膮cy. Przewodnicz膮cego, jego zast臋pc臋 oraz pozosta艂ych cz艂onk贸w komisji wybiera rada gminy.

  Imi臋 Nazwisko Funkcja
  Stanis艂awa Nigborowicz Przewodnicz膮ca Komisji
  Zdzis艂aw D膮browski Cz艂onek Komisji
  J贸zef Kielar Cz艂onek Komisji
  Dariusz 艁yszczarz Cz艂onek Komisji
  W艂adys艂aw Trzeciak Cz艂onek Komisji


  Rejestr zmian odwiedzin: 422
  Wersja do druku Wersja do druku  Pozosta艂e komisje - od 09.04.2016 r.


  Rada Gminy mo偶e powo艂ywa膰 ze swojego grona sta艂e i dora聼ne komisje do okre艣lonych zada艅, okre艣laj膮c przedmiot ich dzia艂ania oraz sk艂ad osobowy.
  Pracami komisji kieruje przewodnicz膮cy lub zast臋pca przewodnicz膮cego, wybierani przez cz艂onk贸w komisji.
  Zakres dzia艂ania, kompetencje i sk艂ad osobowy komisji dora聼nej okre艣la rada gminy w uchwale o powo艂aniu komisji.
  Do zada艅 komisji sta艂ych nale偶y: wyst臋powanie z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮, przygotowywanie i opiniowanie projekt贸w uchwa艂 rady gminy, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez rad臋 gminy lub inne komisje.
  Komisje sta艂e pracuj膮 zgodnie z planem pracy przedk艂adanym radzie gminy oraz sk艂adaj膮 jej sprawozdanie ze swej dzia艂alno艣ci w ci膮gu roku.

  Komisja Zdrowia, Kultury, O艣wiaty i Ochrony 艢rodowiska Rady Gminy Sko艂yszyn

  Imi臋 Nazwisko Funkcja
  Leszek Placek Przewodnicz膮cy Komisji
  Jan Hajduk Cz艂onek Komisji
  Wies艂aw Jasiczek Cz艂onek Komisji
  Wies艂awa Wilk Cz艂onek Komisji

  Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finans贸w i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Sko艂yszyn

  Imi臋 Nazwisko Funkcja
  Andrzej 艢wierzowski Przewodnicz膮cy Komisji
  Roman Klisiewicz Cz艂onek Komisji
  Jan Rak Cz艂onek Komisji
  Pawe艂 Szot Cz艂onek Komisji
  Wies艂awa Wilk Cz艂onek Komisji


  Rejestr zmian odwiedzin: 405
  Wersja do druku Wersja do druku
  Komisja rewizyjna - Archiwum 2016 r.
  Pozosta艂e komisje - Archiwum 2016 r.
  Komisja rewizyjna - kadencja 2010 - 2014
  Pozosta艂e komisje - kadencja 2010 - 2014
  Komisja rewizyjna - kadencja 2006 - 2010
  Pozosta艂e komisje - kadencja 2006 - 2010
  Komisja Zdrowia, Kultury i O艣wiaty - kadencja 2006 - 2010
  Komisja do Spraw Samorz膮du i Przestrzegania Prawa - kadencja 2006 - 2010
  Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska - kadencja 2006 - 2010
  Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w - kadencja 2006 - 2010
  Komisja rewizyjna - kadencja 2002 - 2006
  Pozosta艂e komisje - kadencja 2002 - 2006
  Komisja do Spraw Samorz膮du i Przestrzegania Prawa - kadencja 2002 - 2006
  Komisja Zdrowia, Kultury i O艣wiaty - kadencja 2002 - 2006
  Komisja Rolnictwa i Ochrony 艢rodowiska - kadencja 2002 - 2006
  Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finans贸w - kadencja 2002 - 2006
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.054 sekund