Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2012 /Kompleksowa obs艂uga bankowa bud偶etu Gminy Sko艂yszyn/
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2012-03-08

  znak sprawy: GPIR.271.3.2012

   

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (0-13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn:

  聞Kompleksowa bankowa obs艂uga bud偶etu Gminy Sko艂yszyn聰.

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  1

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

  Oferta nr 1:

  Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu, 38-340 Biecz ul. Rynek 15.  

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty:  202 592,00 z艂 brutto, wysoko艣膰 oprocentowania 艣rodk贸w na rachunkach bankowych: 2,40 %

   

  Do udzielenia zam贸wienia wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez Bank Sp贸艂dzielczy w Bieczu, kt贸ra
  w zwi膮zku z tym, 偶e by艂a jedyn膮 ofert膮 bior膮c膮 udzia艂 w post臋powaniu, uzyska艂a maksymaln膮 ilo艣膰 100 pkt (w tym 90 pkt za cen臋 wykonywania bankowej obs艂ugi bud偶etu oraz 10 pkt za oprocentowanie 艣rodk贸w na rachunkach bankowych).

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych, przewidywany termin zawarcia umowy to:  14 marzec 2012 r.

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p贸聼n.zm.).

   

   

                     Zenon Szura

                         W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2363
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowiedzi na zapytania


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2012-02-28

   

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

   

   

  GPIR.271.3.2012

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

   

  Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. 聞Kompleksowa bankowa obs艂uga bud偶etu Gminy Sko艂yszyn聰


   

  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p贸聼n. zm.) Zamawiaj膮cy przekazuje tre艣膰 zapyta艅 otrzymanych przez Wykonawc贸w wraz z odpowiedziami.


  Tre艣膰 zapyta艅:

   

  W nawi膮zaniu do og艂oszonego dnia 23.02.2012 roku przetargu nieograniczonego na  obs艂ug臋 bankow膮  bud偶etu Gminy Sko艂yszyn przez okres 4 lat zwracamy si臋 z uprzejm膮 pro艣b膮
  o informacje pomocne w przygotowaniu oferty dla Pa艅stwa. W szczeg贸lno艣ci prosimy
  o  przedstawienie nast臋puj膮cych danych:

  1.      Prosz臋 o sprecyzowanie danych ilo艣ciowych i jako艣ciowych dotycz膮cych us艂ug bankowych wymaganych w Przedmiocie zam贸wienia:

  a)      Czy w zwi膮zku z wymogiem uruchomienia punktu kasowego na terenie miasta Sko艂yszyn, Zamawiaj膮cy zapewnia udost臋pnienie lokalu na ww. dzia艂alno艣膰. Je偶eli tak, to na jakich warunkach ?

  b)      Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza rezygnacj臋 z wyci膮g贸w papierowych i papierowych duplikat贸w na rzecz powszechnie uznanych wyci膮g贸w elektronicznych i potwierdze艅 przez system bankowo艣ci internetowej.

  c)      Prosz臋 o podanie ilo艣ci wp艂at got贸wkowych. Czy oferta dotyczy r贸wnie偶 wp艂at dokonywanych przez osoby trzecie? Je偶eli tak, prosz臋 o podanie ich ilo艣ci.

  d)      Prosz臋 o podanie ilo艣ci wyp艂at got贸wkowych ?

  e)      Czy realizacj臋 wyp艂at got贸wkowych ( rozdz. II pkt 9) mo偶na realizowa膰 za pomoc膮 r贸wnowa偶nego  systemu wyp艂at elektronicznych zamiast  blankiet贸w czekowych ?

  f)       Czy Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 oprocentowania rachunk贸w w oparciu o zmienn膮 stawk臋 referencyjn膮 np. WIBIDON.

   

  Tre艣膰 odpowiedzi:


  Ad. 1 a)

  Zamawiaj膮cy nie dysponuje lokalem, kt贸ry m贸g艂by udost臋pni膰 na prowadzenie punktu kasowego w miejscowo艣ci Sko艂yszyn. Obowi膮zkiem Wykonawcy jest znalezienie odpowiedniego lokalu na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn, jego uruchomienie
  i wyposa偶enie. Zamawiaj膮cy nie wymaga szczeg贸lnej lokalizacji punktu, usytuowanie punktu kasowego powinno umo偶liwia膰 bezpieczny dojazd samochodem osobowym, punkt powinien by膰 odpowiednio zabezpieczony przed dost臋pem os贸b trzecich.

   

  Ad. 1 b)

  Elektroniczny system bankowo艣ci internetowej oferowany przez Wykonawc臋 powinien zapewnia膰 mo偶liwo艣膰 drukowania dowolnej ilo艣ci wyci膮g贸w elektronicznych.
  Jednak w szczeg贸lnych przypadkach  Zamawiaj膮cy mo偶e wymaga膰 od Wykonawcy dostarczenia wyci膮g贸w w formie papierowej bez ponoszenia dodatkowych op艂at.

   

  Ad. 1 c)

  Ilo艣膰 wp艂at got贸wkowych podano w Rozdziale XV SIWZ. Jest to kwota ok. 1 900 000 z艂 rocznie i zawiera wszystkie wp艂aty dokonywane przez Zamawiaj膮cego (w tym przez jednostki organizacyjne), 艂膮cznie z wp艂atami os贸b trzecich. Kwota wp艂at os贸b trzecich dokonywanych bezpo艣rednio na konta Zamawiaj膮cego w stosunku rocznym to ok.
  300 000 z艂otych.

   

  Ad. 1 d)

  Ilo艣膰 wyp艂at got贸wkowych podano w Rozdziale XV SIWZ. Jest to kwota ok. 2 500 000 z艂 rocznie.

   

  Ad. 1 e)

  Zamawiaj膮cy nie wyklucza w przysz艂o艣ci mo偶liwo艣ci wprowadzenia realizacji wyp艂at got贸wkowych za pomoc膮 r贸wnowa偶nego systemu wyp艂at elektronicznych opr贸cz blankiet贸w czekowych. Jednak w chwili obecnej oraz na potrzeby z艂o偶enia oferty wyp艂aty got贸wkowe realizowane b臋d膮 przez Zamawiaj膮cego za pomoc膮 blankiet贸w czekowych. W zwi膮zku z powy偶szym w ofercie nale偶y uwzgl臋dni膰 op艂at臋 za wydanie blankiet贸w czekowych w ilo艣ci wprowadzonej w formularzu.

   

  Ad. f)

  Zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci wprowadzenia oprocentowania rachunk贸w
  w oparciu o zmienn膮 stawk臋 referencyjn膮 np. WIBIDON. Zamawiaj膮cy wymaga aby
  w ofercie Wykonawca poda艂 sta艂膮 stawk臋 oprocentowania 艣rodk贸w gromadzonych na rachunkach bankowych w stosunku rocznym, obowi膮zuj膮c膮 przez ca艂y okres obowi膮zywania umowy.

   

   


  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2545
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Sko艂yszyn: Kompleksowa obs艂uga bankowa bud偶etu Gminy Sko艂yszyn
  Numer og艂oszenia: 56162 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

   

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Kompleksowa obs艂uga bankowa bud偶etu Gminy Sko艂yszyn.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Us艂uga bankowej obs艂ugi bud偶etu obejmowa膰 b臋dzie: 1) Otwarcie i prowadzenie: a) rachunk贸w: bie偶膮cego Gminy Sko艂yszyn i rachunk贸w pomocniczych Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, b) rachunk贸w bie偶膮cych i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych: - Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Sko艂yszynie; - 艢rodowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach; - Gminnego Zespo艂u Obs艂ugi Ekonomiczno-Administracyjnej Szk贸艂 w Sko艂yszynie; - Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie; - Gminnego O艣rodka Kultury i Czytelnictwa w Sko艂yszynie. Wykonawca musi zagwarantowa膰 te same warunki prowadzenia rachunk贸w dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiaj膮cego Uwaga: Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo otwarcia rachunk贸w bankowych dla gminnych jednostek organizacyjnych, kt贸re mog膮 powsta膰 w okresie obowi膮zywania umowy, na warunkach okre艣lonych w ofercie wybranej w niniejszym post臋powaniu. 2) Realizacj臋 polece艅 przelew贸w w dniu z艂o偶enia zlecenia p艂atniczego Zlecenia p艂atnicze mog膮 by膰 sk艂adane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Bank ponosi odpowiedzialno艣膰 za szkody powsta艂e z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawid艂owej realizacji zlecenia p艂atniczego zamawiaj膮cego. Mo偶liwo艣膰 prowadzenia operacji bankowych w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 12.00. 3) Prowadzenie punktu obs艂ugi kasowej (agencji) na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn, zapewniaj膮cego pe艂n膮 obs艂ug臋 bankow膮 w zakresie operacji got贸wkowych i bezgot贸wkowych. Punkt musi by膰 czynny w godzinach 8:00 do 15:00 we wszystkie dni robocze. Koszt uruchamiania, wyposa偶enia oraz prowadzenia punktu, ponosi Wykonawca. 4) Przyjmowanie wp艂at got贸wkowych. 5) Dokonywanie wyp艂at got贸wkowych. Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowa膰, i偶 rachunki Zamawiaj膮cego b臋d膮 obci膮偶ane-uznawane dok艂adnie w dniach, kiedy Wykonawca b臋dzie obci膮偶any-uznawany w wyniku rozlicze艅 mi臋dzybankowych oraz wp艂at-wyp艂at realizowanych bezpo艣rednio u Wykonawcy. 6) Potwierdzenie stanu salda za ka偶dy dzie艅 roboczy najp贸聼niej do godz.12:00 nast臋pnego dnia roboczego. 7) Telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego. 8) Dostarczanie wyci膮g贸w w formie papierowej oraz na 偶膮danie w formie pliku elektronicznego. Uwaga: Zamawiaj膮cy zastrzega sobie obowi膮zek do艂膮czania do wyci膮gu bankowego dokument贸w 聼r贸d艂owych, b膮d聼 innych dokument贸w potwierdzaj膮cych operacje przeprowadzone na rachunkach bankowych bez ponoszenia dodatkowych op艂at. 9) Wydawanie blankiet贸w czekowych. 10) Wydawanie opinii bankowych na pisemne zlecenie zamawiaj膮cego, 11) Udzielenie kredytu w rachunku bie偶膮cym do 7 dni od z艂o偶enia wniosku do kwoty 1 000 000 PLN w ka偶dym roku kalendarzowym (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych). Kredyt w rachunku bie偶膮cym b臋dzie zabezpieczony wekslem w艂asnym in blanco. Kredyt w nast臋pnych latach obj臋tych umow膮 mo偶e ulec zmianie w przypadku, gdy uchwa艂a na dany rok bud偶etowy okre艣la膰 b臋dzie inny limit zaci膮ganego kredytu. Kredyt b臋dzie ewidencjonowany w rachunku bie偶膮cym bud偶etu gminy. Zamawiaj膮cy mo偶e dysponowa膰 艣rodkami do wysoko艣ci przyznanego limitu zad艂u偶enia, natomiast ka偶dy wp艂yw na rachunek bankowy b臋dzie powodowa艂 zmniejszenie salda zad艂u偶enia. Oprocentowanie kredytu oparte b臋dzie np. na zmiennej stawce WIBOR 1M. Zamawiaj膮cy nie dopuszcza mo偶liwo艣ci pobierania op艂at i prowizji bankowych od zaanga偶owania kredytu tj. od salda niewykorzystanej cz臋艣ci kredytu. 12) Udost臋pnienie elektronicznego systemu typu home banking, Us艂uga typu home banking w szczeg贸lno艣ci winna obejmowa膰: a) zainstalowanie, na pisemne zlecenie stanowisk do obs艂ugi systemu (czas instalacji jednego stanowiska - do 7 dni od przyj臋cia zlecenia), b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiaj膮cego oraz jednostek organizacyjnych) w zakresie obs艂ugi systemu wskazanych przez zamawiaj膮cego os贸b, c) bie偶膮ce doradztwo i pomoc techniczn膮 z zakresu obs艂ugi systemu, d) bie偶膮c膮 obs艂ug臋 techniczn膮 systemu (pomoc techniczna w godzinach od 7:30 do 15:30), a w przypadku wyst膮pienia awarii systemu wymagane jest bezzw艂oczne podj臋cie dzia艂a艅 w celu jej usuni臋cia) oraz umo偶liwia膰 na ka偶dym zainstalowanym stanowisku: a) wprowadzanie, aktualizowanie, przegl膮danie, drukowanie i archiwizowanie zlece艅 p艂atniczych. b) uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunk贸w bankowych zamawiaj膮cego (wysoko艣膰 salda, dokonywane operacje) . Wykonawca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 finansow膮 za wszelkie szkody wynik艂e z nienale偶ytego zabezpieczenia systemu przed dzia艂aniem os贸b nieupowa偶nionych. 13) Bezp艂atne doradztwo bankowe. 14) Automatyczne przekazanie 艣rodk贸w z rachunk贸w bankowych wskazanych przez Zamawiaj膮cego na rachunek podstawowy Gminy Sko艂yszyn w ostatnim dniu roku kalendarzowego. 15) Okre艣lenie przewidywanych ilo艣ci poszczeg贸lnych element贸w us艂ugi w okresie obowi膮zywania umowy (dane dotycz膮 Urz臋du Gminy oraz wymienionych jednostek organizacyjnych): a) ilo艣膰 rachunk贸w bie偶膮cych - 6 szt.; b) ilo艣膰 rachunk贸w pomocniczych - 14 szt.; c) ilo艣膰 przelew贸w do obcego banku realizowanych w formie papierowej - 100 szt./rocznie; d) ilo艣膰 przelew贸w realizowanych do obcych bank贸w w systemie home banking: ok. 15 000 szt./rocznie; e) kwota wp艂at got贸wkowych: 1 900 000 z艂/rocznie; f) kwota wyp艂at got贸wkowych: 2 500 000 z艂/rocznie; g) planowana ilo艣膰 stanowisk home banking: 8 szt. (3 szt. UG, 2 szt. GZOEAS, 1 szt. GOPS, 1 szt. - GZGK, 1 szt. - 艢DS Przysieki); h) ilo艣膰 pobranych blankiet贸w czekowych: 350 szt. /rocznie; i) wydanie opinii bankowej: 1 szt. rocznie; j) przekazywanie dowod贸w 聼r贸d艂owych: ok. 10 000 szt./rocznie; k) maksymalna wysoko艣膰 kredytu w rachunku bie偶膮cym Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie 1 000 000,00 z艂 w ka偶dym roku; m) 艣rednie saldo miesi臋czne na rachunkach bankowych w 2011 roku: - Urz膮d Gminy - 420 000 z艂; - GZOEAS - 600 000 z艂; - GOPS - 50 000 z艂; - GZGK - 10 000 z艂; - GOKiCZ - 15 000 z艂; - 艢DS Przysieki - 5 000 z艂..

  II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

  II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.10.00.00-1.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 48.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: 10 000,00 (dziesi臋膰 tysi臋cy) PLN. 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.). 4. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. 5. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 9. 6. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 7. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 8. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 9. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 5, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 10. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi przedstawi膰 zezwolenie na utworzenie i rozpocz臋cie przez bank dzia艂alno艣ci wynikaj膮cej z ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z p贸聼n.zm.) - dotyczy bank贸w utworzonych po 1 stycznia 1998 r. - lub inny dokument uprawniaj膮cy do wykonywania czynno艣ci bankowych

           III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ

           III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi posiada膰 oddzia艂 banku, punkt obs艂ugi kasowej (agencj臋) na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn zapewniaj膮cy pe艂n膮 obs艂ug臋 bankow膮 w zakresie operacji got贸wkowych i bezgot贸wkowych (w przypadku braku takiego punktu Zamawiaj膮cy 偶膮da zapewnienia Wykonawcy o utworzeniu w/w punktu najp贸聼niej w dniu 1 kwiecie艅 2012 r.) Wykonawca przedk艂ada informacj臋 jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.

           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ

           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

           III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • koncesj臋, zezwolenie lub licencj臋
   • wykaz narz膮dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie dysponowania tymi zasobami

           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego naczelnika urz臋du skarbowego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w lub za艣wiadczenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
   • aktualne za艣wiadczenie w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne i spo艂eczne, lub potwierdzenie, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
   • aktualn膮 informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
   • aktualn膮 informacj臋 z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawion膮 nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
   • wykonawca powo艂uj膮cy si臋 przy wykazywaniu spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu na potencja艂 innych podmiot贸w, kt贸re b臋d膮 bra艂y udzia艂 w realizacji cz臋艣ci zam贸wienia, przedk艂ada tak偶e dokumenty dotycz膮ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre艣lonym w pkt III.4.2.

           III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
   • nie zalega z uiszczaniem podatk贸w, op艂at, sk艂adek na ubezpieczenie spo艂eczne i zdrowotne albo 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert
   • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si臋 o zam贸wienie - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

           III.4.3.2) za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu s膮dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt贸rej dokumenty dotycz膮, w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert - albo o艣wiadczenie z艂o偶one przed notariuszem, w艂a艣ciwym organem s膮dowym, administracyjnym albo organem samorz膮du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, je偶eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt贸rym wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si臋 takiego za艣wiadczenia

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca na potwierdzenie spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu musi do艂膮czy膰 do oferty nast臋puj膮ce dokumenty: 1) Zezwolenie na utworzenie i rozpocz臋cie przez bank dzia艂alno艣ci wynikaj膮cej z ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z p贸聼n.zm.) - (dotyczy bank贸w utworzonych po 1 stycznia 1998 r.) lub inny dokument uprawniaj膮cy do wykonywania czynno艣ci bankowych. 2) Wykonawca musi przed艂o偶y膰 wykaz posiadanych oddzia艂贸w banku, punkt贸w obs艂ugi kasowej oraz o艣wiadczenie o posiadanym punkcie obs艂ugi kasowej (agencji) na terenie miejscowo艣ci Sko艂yszyn zapewniaj膮cego pe艂n膮 obs艂ug臋 bankow膮 w zakresie operacji got贸wkowych i bezgot贸wkowych, z podaniem lokalizacji, Nr tel. (w przypadku braku takiego punktu Zamawiaj膮cy 偶膮da zobowi膮zania Wykonawcy o utworzeniu takiego punktu najp贸聼niej w dniu 1 kwiecie艅 2012 r.)

  III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Istotne postanowienia umowy s膮 przedstawione w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ.
  2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego. 2) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy i wyp艂at transz kredyt贸w: a) uruchomienie kredytu w rachunku bie偶膮cym mo偶e nast臋powa膰 w ratach lub jednorazowo w pe艂nej wysoko艣ci, w ka偶dym roku kalendarzowym w okresie trwania umowy, maksymalna wysoko艣膰 kredytu w danym roku kalendarzowym zale偶e膰 b臋dzie od podj臋tej uchwa艂y bud偶etowej na poszczeg贸lne lata.
  3) Zmiany stawki oprocentowania kredytu: a) do umowy kredytowej przyjmuje, 偶e stawka WIBOR 1M b臋dzie mie膰 warto艣膰 z dnia podpisania umowy i b臋dzie ulega膰 zmianie co jeden miesi膮c, pocz膮wszy od dnia podpisania umowy (w przypadku, gdy zmiana stawki wypadnie w sobot臋, niedziel臋 lub 艣wi臋to - przyjmuje si臋 stawk臋 WIBOR 1M z dnia poprzedzaj膮cego, w kt贸rym jest ustalana). Zmieniona stawka bazowa b臋dzie przez kolejny miesi膮c r贸wna stawce z dnia zmiany oprocentowania. Do ustalonej stawki WIBOR 1M doliczana b臋dzie warto艣膰 sta艂ej mar偶y zaoferowanej przez Wykonawc臋, kt贸ra nie b臋dzie ulega膰 zmianie przez ca艂y okres obowi膮zywania umowy; b) Zamawiaj膮cy dopuszcza obs艂ug臋 kredytu liczon膮 na podstawie innych stawek, wska聼nik贸w zaproponowanych przez Wykonawc臋, pod warunkiem 偶e zmiana warunk贸w odb臋dzie si臋 z korzy艣ci膮 dla Zamawiaj膮cego (obni偶y si臋 koszt obs艂ugi kredytu).

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia:

   http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=33
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 13 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 15:30.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 07.03.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

   

          Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2675
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ - Bankowa obs艂uga bud偶etu.pdf
  Za艂. Nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 1a do SIWZ - szczeg贸艂owy formularz oferty.doc
  Za艂. Nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.doc
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - wykaz posiadanych oddzia艂贸w banku.doc
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie dla os贸b fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc
  Za艂.Nr 7.1 do SIWZ - Uchwa艂a bud偶etowa Gminy Sko艂yszyn na rok 2012.pdf
  Za艂.Nr 7.2 do SIWZ - Uchwa艂a o WPF 2012-2018.pdf
  Za艂.Nr 7.3 do SIWZ - Opinia RIO o sprawozdaniu rocznym za 2010 r..pdf
  Za艂.Nr 7.4 do SIWZ - Sprawozdania Rb-N,Rb-Z, Rb-NDS za 2011. r..pdf
  Za艂.Nr 7.5 do SIWZ - Decyzja o nadaniu numeru NIP.pdf
  Za艂.Nr 7.6 do SIWZ - Za艣wiadczenie o numerze Regon.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.111 sekund