Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2012 /艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn w I p贸艂roczu 2013 r./
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2012-11-22

  znak sprawy: GPIR.271.20.2012

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  聞艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn  w I p贸艂roczu 2013 r.聰

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  2

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

  Oferta Nr 1

  REMONDIS KROeko Sp. z o.o.  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty:  571 653,50 z艂 brutto.

  Kryterium 聞Cena聰 -  59,02 pkt.  Razem: 59,02 pkt

   

  Oferta Nr 2

  Produkcja Handel Us艂ugi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jas艂o, ul. Hank贸wka 28. Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 337 392,00 z艂 brutto

  Kryterium 聞Cena聰  - 100 pkt. Razem : 100 pkt.

          

  Wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez: Produkcja Handel Us艂ugi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jas艂o, ul. Hank贸wka 28, z cen膮:  337 392,00 z艂 brutto.

   

  Umowa z Wykonawc膮 mo偶e zosta膰 zawarta bez zachowania termin贸w o kt贸rych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p贸聼n.zm.).

  Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2390
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowiedzi na zapytania


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2012-11-12

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

   

  GPIR.271.20.2012

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

   

  Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. 聞艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn  w I p贸艂roczu 2013 r.聰


   

  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p贸聼n. zm.) Zamawiaj膮cy przekazuje tre艣膰 pisemnych zapyta艅 z艂o偶onych przez Wykonawc贸w wraz z odpowiedziami na zapytania:

   

  Tre艣膰 zapyta艅:

  1. W rozdziale VII pkt 1 ppkt 1 SIWZ jest zapis: 聞Wykonawca musi posiada膰 wa偶n膮 umow臋 na odbi贸r lub zapewnienie odbioru odpad贸w komunalnych segregowanych (szk艂o, makulatura, plastik, z艂om) i niesegregowanych z regionaln膮 instalacj膮 do przetwarzania odpad贸w komunalnych ewentualnie z podmiotami zajmuj膮cymi si臋 wykorzystaniem lub przetwarzaniem surowc贸w wt贸rnych na terenie wojew贸dztwa podkarpackiego (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z p贸聼n. zm.), przy spe艂nieniu wymaga艅 okre艣lonych w art. 9e ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r.
   o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 i 951)聰 oraz
   w rozdziale VIII.

  Czy je偶eli podmiot sam prowadzi zast臋pcz膮 instalacj臋 do zagospodarowania odpad贸w uwzgl臋dnion膮 w Wojew贸dzkim Planie Gospodarki Odpadami, to czy spe艂nia wskazany warunek i czy z艂o偶enie zapewnienia o mo偶liwo艣ci przyj臋cia odpad贸w z terenu gminy Sko艂yszyn przez t膮 instalacj臋 zast臋pcz膮 uwzgl臋dnion膮 w Wojew贸dzkim Planie Gospodarki Odpadami spe艂nia te warunki ?

  1. Czy Gmina Sko艂yszyn zwraca艂a si臋 z wnioskiem o przyj臋cie odpad贸w z terenu Gminy Sko艂yszyn do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpad贸w Komunalnych, wskazanej
   w Wojew贸dzkim Planie Gospodarki Odpadami?
  2. Czy regionalna instalacja, o kt贸rej mowa powy偶ej, odm贸wi艂a przyj臋cia odpad贸w z terenu Gminy Sko艂yszyn ?
  3. W przypadku, je偶eli Gmina Sko艂yszyn nie zwraca艂a si臋 z wnioskiem o przyj臋cie odpad贸w
   z terenu Gminy Sko艂yszyn do regionalnej instalacji, to na jakiej podstawie Z-ca W贸jta Gminy Sko艂yszyn udzieli艂 odpowiedzi w dniu 07.11.2012 r. na zapytanie do przetargu: 聞Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Sko艂yszyn musz膮 by膰 przekazywane do instalacji zgodnie z planem Gospodarki Odpadami dla Wojew贸dztwa Podkarpackiego, czyli mog膮 by膰 przekazywane r贸wnie偶 do instalacji zast臋pczej wskazanej w tym planie聰
  4. Czy Gmina Sko艂yszyn zwraca艂a si臋 z wnioskiem na zagospodarowanie odpad贸w z terenu Gminy Sko艂yszyn, do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpad贸w Komunalnych dla Regionu Po艂udniowo 聳 Zachodniego Wojew贸dztwa Podkarpackiego ?

   

  Tre艣膰 odpowiedzi:

  ad. 1.

  W przypadku, gdy podmiot sam prowadzi zast臋pcz膮 instalacj臋 do zagospodarowania odpad贸w uwzgl臋dnion膮 w Wojew贸dzkim Planie Gospodarki Odpadami, to z艂o偶enie zapewnienia o mo偶liwo艣ci przyj臋cia odpad贸w z terenu gminy Sko艂yszyn przez t膮 instalacj臋 zast臋pcz膮 spe艂nia warunek udzia艂u w post臋powaniu.

   

  ad 2.

  Gmina Sko艂yszyn nie zwraca艂a si臋 z wnioskiem o przyj臋cie odpad贸w.

  ad 3.

  Nie dotyczy.

  ad 4.

  Wykonawca przyst臋puj膮c do przetargu powinien zapewni膰 mo偶liwo艣膰 odbioru odpad贸w z terenu gminy Sko艂yszyn do regionalnej lub zast臋pczej instalacji do zagospodarowania odpad贸w uwzgl臋dnionej w Wojew贸dzkim Planie Gospodarki Odpadami.

  ad 5.

  Gmina Sko艂yszyn nie zwraca艂a si臋 z wnioskiem na zagospodarowanie odpad贸w.

   

   

  Krzysztof Zi臋ba

  Z-ca W贸jta Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2508
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowiedzi na zapytania


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2012-11-07

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

   

  GPIR.271.20.2012

   

  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

   

  Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn. 聞艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn  w I p贸艂roczu 2013 r.聰


   

  Dzia艂aj膮c w trybie artyku艂u 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 聳 Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p贸聼n. zm.) Zamawiaj膮cy przekazuje tre艣膰 pisemnych zapyta艅 z艂o偶onych przez Wykonawc贸w wraz z odpowiedziami na zapytania:

   

  Tre艣膰 zapyta艅:

   

  1. Czy zbierane odpady z terenu gminy Sko艂yszyn musz膮 by膰 przekazywane do instalacji regionalnej, czy te偶 zgodnie z Wojew贸dzkim Planem Gospodarki Odpadami b臋d膮 mog艂y by膰 przekazywane do instalacji zast臋pczej wskazanej w tym planie ?

   

  1. Czy gmina Sko艂yszyn ma podpisan膮 umow臋 z instalacj膮 regionaln膮 na odbi贸r odpad贸w ?

   

   

  Tre艣膰 odpowiedzi:

  ad. 1.

  Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Sko艂yszyn musz膮 by膰 przekazywane do instalacji zgodnie z planem Gospodarki Odpadami dla Wojew贸dztwa Podkarpackiego, czyli mog膮 by膰 przekazywane r贸wnie偶 do instalacji zast臋pczej wskazanej w tym planie.

   

  ad. 2.

  Gmina Sko艂yszyn nie posiada umowy z instalacj膮 regionaln膮 na odbi贸r odpad贸w.

   

   

  Krzysztof Zi臋ba
  Z-ca W贸jta Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2525
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Sko艂yszyn: 艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn w I p贸艂roczu 2013 r.
  Numer og艂oszenia: 428110 - 2012; data zamieszczenia: 31.10.2012

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn, Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: 艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych z terenu gminy Sko艂yszyn w I p贸艂roczu 2013 r..

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.3) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiot zam贸wienia obejmuje odbieranie odpad贸w komunalnych w 艂膮cznej ilo艣ci 800 ton od wszystkich mieszka艅c贸w wytwarzaj膮cych odpady na terenie gminy Sko艂yszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze) w I p贸艂roczu 2013 r. (od 01.01 do 30.06.2013 r.). Gmina Sko艂yszyn liczy obecnie 12 696 mieszka艅c贸w zamieszka艂ych w ponad 3 500 gospodarstwach domowych w 14 so艂ectwach: B膮czal Dolny, B膮czal G贸rny, Harklowa, Jab艂onica, Kunowa, Lipnica G贸rna, Lis贸w, Przysieki, Pusta Wola, Siedliska S艂aw臋ci艅skie, Siepietnica, Sko艂yszyn, S艂aw臋cin, 艢wi臋cany. 2. Wyw贸z odpad贸w obejmuje: 1) Wyw贸z odpad贸w segregowanych i niesegregowanych zgromadzonych w workach foliowych, pojemnikach i kontenerach (posiadanych i ustawionych przez Wykonawc臋) i kontenerach oraz pojemnikach (posiadanych przez Zamawiaj膮cego), z cz臋stotliwo艣ci膮 dwa razy w miesi膮cu wed艂ug ustalonego harmonogramu w ilo艣ci ok.: - odpady segregowane gromadzone w workach
  i pojemnikach : 180 ton; - odpady niesegregowane gromadzone w workach i kontenerach : 520 ton. 2) Wyw贸z odpad贸w wielkogabarytowych i sprz臋tu RTV i AGD, jednorazowo w czerwcu 2013 r. w ilo艣ci ok. 100 ton.
  3. Wyw贸z odpad贸w komunalnych realizowany b臋dzie na rzecz Gminnego Zak艂adu Gospodarki Komunalnej w Sko艂yszynie - w zakresie zawartych przez ten Zak艂ad um贸w na 艣wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych. Na dzie艅 30.10.2012 r. Zak艂ad posiada spisanych um贸w. Wykonawca jest zobowi膮zany dotrze膰 do os贸b wytwarzaj膮cych odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebra膰 odpady zgromadzone w workach foliowych lub pojemnikach. Odbi贸r odpad贸w segregowanych od mieszka艅c贸w gminy, kt贸rzy zadeklarowali selektywn膮 zbi贸rk臋 odpad贸w nast臋powa膰 b臋dzie wed艂ug nast臋puj膮cych zasad: 1) Odpady segregowane odbierane b臋d膮 w tym samym dniu, co odpady niesegregowane, lecz innym 艣rodkiem transportu. 2) Opady segregowane Wykonawca sprawdza: - prawid艂owo艣膰 oznaczenia work贸w z odpadami segregowanymi (kartka z adresem nieruchomo艣ci lub nazwiskiem i adresem) - stale; - rzetelno艣膰 segregacji odpad贸w przez gospodarstwa domowe - wyrywkowo. W przypadku stwierdzenia nieprawid艂owo艣ci Wykonawca niezw艂ocznie powiadamia Zamawiaj膮cego. 4. W wyznaczonych przez Zamawiaj膮cego miejscach Wykonawca jest zobowi膮zany w ka偶dej miejscowo艣ci ustawi膰 w艂asne pojemniki na odpady segregowane: - dla tworzyw sztucznych, w 艂膮cznej ilo艣ci: 15 szt.; - dla szk艂a mieszanego, w 艂膮cznej ilo艣ci: 15 szt.; - oraz kontenery KP-7, KP-10 we wskazanych przez Zamawiaj膮cego miejscach w 艂膮cznej ilo艣ci: 8 szt. Wykonawca zobowi膮zany jest do utrzymywania miejsc po odbiorze odpad贸w komunalnych w nale偶ytej czysto艣ci (sprz膮tanie miejsc po zabraniu work贸w z odpadami oraz pojemnik贸w i kontener贸w). Zgodnie z art. 9e ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) podmiot odbieraj膮cy odpady komunalne od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci jest zobowi膮zany do: 1) Przekazywania odebranych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci selektywnie zebranych odpad贸w komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwania odpad贸w, zgodnie z hierarchi膮 post臋powania z odpadami, o kt贸rej mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z p贸聼n.zm.). 2) Przekazywania odebranych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zmieszanych odpad贸w komunalnych, odpad贸w zielonych oraz pozosta艂o艣ci z sortowania odpad贸w komunalnych przeznaczonych do sk艂adowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpad贸w komunalnych..

  II.1.4) Czy przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych: nie.

  II.1.5) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.51.00.00-5, 90.40.00.00-1.

  II.1.6) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 6.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci:
  5 000,00 PLN (pi臋膰 tysi臋cy z艂otych). 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.).
  4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. 6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.
  9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy.

  III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje si臋 udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam贸wienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi posiada膰 wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej, o kt贸rym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) prowadzonego przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn. 3) Wykonawca musi posiada膰 wa偶n膮 umow臋 na odbi贸r lub zapewnienie odbioru odpad贸w komunalnych segregowanych (szk艂o, makulatura, plastik, z艂om) i niesegregowanych z regionaln膮 instalacj膮 do przetwarzania odpad贸w komunalnych ewentualnie z podmiotami zajmuj膮cymi si臋 wykorzystaniem lub przetwarzaniem surowc贸w wt贸rnych na terenie wojew贸dztwa podkarpackiego (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z p贸聼n.zm.), przy spe艂nieniu wymaga艅 okre艣lonych w art. 9e ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci
  i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951).

           III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie - co najmniej dwie us艂ugi zwi膮zane z wywozem odpad贸w komunalnych, wykonywane przez okres co najmniej 12 m-cy, o warto艣ci co najmniej 100 000,00 PLN - Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie
  z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.

           III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Zgodnie z art. 9 d ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951). Zamawiaj膮cy wymaga aby Wykonawca posiada艂 co najmniej nast臋puj膮cy sprz臋t niezb臋dny do realizacji zam贸wienia: a) 2 samochody o 艂adowno艣ci powy偶ej 3,5 t do wywozu odpad贸w komunalnych (艣mieciarki); b) 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci powy偶ej 3,5 t (hakowiec) do wywozu kontener贸w KP-7, KP-10 oraz pojemnik贸w na odpady segregowane; c) 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci do 3,5 t do zbierania odpad贸w komunalnych wzd艂u偶 miejsc ustalonych wed艂ug harmonogramu; d) 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci powy偶ej 3,5 t do wywozu odpad贸w segregowanych (w workach); e) urz膮dzenie lub samoch贸d do mycia i dezynfekcji pojemnik贸w na odpady; f) 30 szt. pojemnik贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w o pojemno艣ci od 1,5 do 2,5 m3 (15 szt. jednego koloru na szk艂o i 15 szt. jednego koloru na plastik); g) 8 szt. kontener贸w KP-7 lub KP-10 na odpady komunalne. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ.

           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.

           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi by膰 ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia, na kwot臋 co najmniej 100 000,00 PLN.

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

           III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • koncesj臋, zezwolenie lub licencj臋
   • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, dostaw lub us艂ug w zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorc贸w, oraz za艂膮czeniem dokumentu potwierdzaj膮cego, 偶e te dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie
   • wykaz narz膮dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie dysponowania tymi zasobami
   • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia

           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

   • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert, a w stosunku do os贸b fizycznych o艣wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

           III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

   • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca musi do艂膮czy膰 do oferty: 1) Wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej, o kt贸rym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951) prowadzonego przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn. 2) Wa偶n膮 umow臋 na odbi贸r lub zapewnienie odbioru odpad贸w komunalnych segregowanych (szk艂o, makulatura, plastik, z艂om) i niesegregowanych z regionaln膮 instalacj膮 do przetwarzania odpad贸w komunalnych ewentualnie z podmiotami zajmuj膮cymi si臋 wykorzystaniem lub przetwarzaniem surowc贸w wt贸rnych na terenie wojew贸dztwa podkarpackiego (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, z p贸聼n.zm.), przy spe艂nieniu wymaga艅 okre艣lonych w art. 9e ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U.
  z 2012 r. poz. 391 i 951). 3) Wykaz wykonanych lub wykonywanych us艂ug zakresie niezb臋dnym do wykazania spe艂niania warunku wiedzy i do艣wiadczenia, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie,
  z podaniem ich rodzaju i warto艣ci, daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸w potwierdzaj膮cych, 偶e us艂ugi zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie (referencje, itp.) - aby spe艂ni膰 warunek Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 co najmniej dwie us艂ugi zwi膮zane z wywozem odpad贸w komunalnych, wykonywane przez okres co najmniej 12 m-cy, o warto艣ci co najmniej 100 000,00 PLN - Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ. 4) Wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych Wykonawcy us艂ugi w celu realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie dysponowania tymi zasobami - aby spe艂ni膰 warunek Wykonawca musi dysponowa膰 co najmniej nast臋puj膮cym sprz臋tem: a) 2 samochody o 艂adowno艣ci powy偶ej 3,5 t do wywozu odpad贸w komunalnych (艣mieciarki);
  b) 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci powy偶ej 3,5 t (hakowiec) do wywozu kontener贸w KP-7, KP-10 oraz pojemnik贸w na odpady segregowane; c) 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci do 3,5 t do zbierania odpad贸w komunalnych wzd艂u偶 miejsc ustalonych wed艂ug harmonogramu; d) 1 samoch贸d o 艂adowno艣ci powy偶ej 3,5 t do wywozu odpad贸w segregowanych (w workach); e) urz膮dzenie lub samoch贸d do mycia i dezynfekcji pojemnik贸w na odpady; f) 30 szt. pojemnik贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w o pojemno艣ci od 1,5 do 2,5 m3 (15 szt. jednego koloru na szk艂o i 15 szt. jednego koloru na plastik); g) 8 szt. kontener贸w KP-7 lub KP-10 na odpady komunalne. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 5 do SIWZ. 4a) Pisemne zobowi膮zanie innych podmiot贸w do udost臋pnienia sprz臋tu niezb臋dnych do wykonania zam贸wienia, je偶eli w wykazie, o kt贸rym mowa w ppkt 2, Wykonawca wskaza艂 sprz臋t b臋d膮cy w dyspozycji podmiot贸w, kt贸rymi b臋dzie dysponowa艂.
  5) Op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cego, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia - na kwot臋 co najmniej 100 000,00 (sto tysi臋cy) PLN (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiaj膮cy przyjmie, i偶 sum膮 ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i 艣redniego kursu tej waluty, okre艣lonego przez Narodowy Bank Polski na dzie艅 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie niniejszego zam贸wienia).

  III.7) Czy ogranicza si臋 mo偶liwo艣膰 ubiegania si臋 o zam贸wienie publiczne tylko dla wykonawc贸w, u kt贸rych ponad 50 % pracownik贸w stanowi膮 osoby niepe艂nosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona b臋dzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Wz贸r umowy jest przedstawiony w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowi膮zuj膮cej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiaj膮cego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilo艣ci (zmniejszenie lub zwi臋kszenie) odpad贸w obj臋tych umow膮, kt贸re zosta艂y podane orientacyjnie. Cena jednostkowa wywozu 1 t odpad贸w segregowanych oraz niesegregowanych pozostaje niezmienna. 5) Zmiany terminu podpisania umowy ze wzgl臋du na termin rozstrzygni臋cia post臋powania (ocena ofert, uzupe艂nianie dokument贸w przez Wykonawc贸w, procedura odwo艂awcza). 3. Zmiana postanowie艅 zawartej umowy mo偶e nast膮pi膰 za zgod膮 obu stron wyra偶on膮 na pi艣mie w postaci aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia:

  http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=33
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 13 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 lub pok. nr 26 - w dni robocze,
  w godz.: od 7:30 do 15:30.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: Specyfikacja w wersji elektronicznej wydawana jest bezp艂atnie, w wersji papierowej za odp艂atno艣ci膮 w wysoko艣ci 10 z艂 brutto. Zamawiaj膮cy odst臋puje od pobierania zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy.

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2787
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ -艢wiadczenie us艂ug wywozu odpad贸w komunalnych w I p贸艂roczu 2013 r.pdf
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.doc
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - wykaz wykonanych us艂ug.doc
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz sprz臋tu.doc
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - o艣wiadczenie dla os贸b fizycznych z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.107 sekund