Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Konkurs ofer /Otwarty konkurs projekt贸w na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Sko艂yszyn w roku 2015/
  OG艁OSZENIE O PRZYZNANYCH KWOTACH DOTACJI


  Nowa strona 1

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 Sko艂yszyn 12

   

   

  OG艁OSZENIE O PRZYZNANYCH KWOTACH DOTACJI

   

   

  Dotyczy: konkursu projekt贸w na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Sko艂yszyn w roku 2015.

   

  Dane o z艂o偶onych wnioskach:

  Liczba z艂o偶onych wniosk贸w:  2

  Liczba wniosk贸w odrzuconych: 0

   

   

  Wykaz z艂o偶onych wniosk贸w i kwota przyznanych dotacji:

   

  Wniosek Nr 1:

  Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn.  Wnioskowana dotacja: 73 000,00 z艂, z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 klubu sportowego, organizacj臋 i uczestnictwo  w rozgrywkach, szkolenia zawodnik贸w. Kwota przyznanej dotacji: 70 000,00 z艂.

   

  Wniosek Nr 2:

  Wnioskodawca: Ludowy Klub Sportowy 聞Standart聰 w 艢wi臋canach, 艢wi臋cany, 38-242 Sko艂yszyn.  Wnioskowana dotacja: 40 000,00 z艂, z przeznaczeniem na dzia艂alno艣膰 klubu sportowego, organizacj臋 i uczestnictwo  w rozgrywkach, szkolenia zawodnik贸w. Kwota przyznanej dotacji: 40 000,00 z艂.

   

   

   

  Zenon Szura
  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1460
  Wersja do druku Wersja do druku  Otwarty konkurs projekt贸w na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Sko艂yszyn


  Nowa strona 1

   

  ZARZ慕DZENIE Nr  2/2015

  W脫JTA GMINY SKO艁YSZYN

  z dnia 12 stycznia 2015 r.

   

  w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu projekt贸w na wsparcie rozwoju sportu

  w Gminie Sko艂yszyn w roku 2015

   

   

  Na podstawie 搂 5 ust. 2 uchwa艂y Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Sko艂yszyn
  z dnia 28 maja 2013 r.,  w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sko艂yszyn, zarz膮dza si臋, co nast臋puje:

   

   

  搂 1

   

  1.      Og艂asza si臋 otwarty konkurs ofert projekt贸w na finansowanie zada艅 z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sko艂yszyn w roku 2015.

  2.      Tre艣膰 og艂oszenia o otwartym konkursie projekt贸w stanowi za艂膮cznik do niniejszego zarz膮dzenia.

   

  搂 2

   

  Wykonanie zarz膮dzenia powierza si臋 Sekretarzowi Gminy Sko艂yszyn.

   

  搂 3

   

  Zarz膮dzenie podlega og艂oszeniu na tablicy og艂osze艅 Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie oraz
  w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

  搂 4

   

  Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

   

   

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Za艂膮cznik Nr 1

  do Zarz膮dzenia Nr 2/2015 W贸jta Gminy Sko艂yszyn

  z dnia 12 stycznia 2015 r.

   

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  og艂asza

  otwarty konkurs projekt贸w na wsparcie rozwoju sportu

  w Gminie Sko艂yszyn

   

  Dzia艂 I

  Przedmiot zg艂aszanych projekt贸w oraz wysoko艣膰 艣rodk贸w finansowych przeznaczonych na dotacje
  w ramach og艂oszonego konkursu.

   

  1.       Niniejszy konkurs dotyczy projekt贸w z zakresu sportu, kt贸re w istotny spos贸b przyczyni膮 si臋 do rozwoju sportu w Gminie Sko艂yszyn.

  2.       Na realizacj臋 projekt贸w w 2015 r. przeznacza si臋 艣rodki finansowe w wysoko艣ci: 110 000 z艂
  (s艂ownie: sto dziesi臋膰 tysi臋cy z艂otych).

   

  Dzia艂 II

  Termin realizacji projekt贸w

   

  Dofinansowanie na podstawie niniejszego og艂oszenia obejmuje projekty realizowane nie p贸聼niej ni偶 do dnia 31 grudnia 2015 roku z zastrze偶eniem i偶 szczeg贸艂owe terminy wykonania poszczeg贸lnych projekt贸w okre艣lone zostan膮 w zawartych umowach.

   

  Dzia艂 III

  Warunki jakie powinien spe艂nia膰 projekt i obj臋te nim przedsi臋wzi臋cie

   

  1.       W konkursie projekt贸w mog膮 uczestniczy膰 kluby sportowe nienale偶膮ce do sektora finans贸w publicznych i niedzia艂aj膮ce w celu osi膮gni臋cia zysku, prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 sportow膮 na terenie Gminy Sko艂yszyn.

  2.       Wniosek o przyznanie dotacji nale偶y z艂o偶y膰 w terminie okre艣lonym w Dziale V, pkt 1 og艂oszenia.

  3.       Wniosek o przyznanie dotacji nale偶y z艂o偶y膰 na formularzu stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 do niniejszego og艂oszenia, kt贸ry jest zgodny z za艂膮cznikiem nr 1 do Uchwa艂y Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Sko艂yszyn  z dnia 28 maja 2013  r. w sprawie okre艣lenia warunk贸w i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sko艂yszyn.

  4.       Ka偶dy zg艂oszony w niniejszym konkursie projekt powinien s艂u偶y膰 realizacji, co najmniej jednego z ni偶ej wymienionych cel贸w publicznych:

  a)    poprawie warunk贸w uprawiania sportu na terenie Gminy Sko艂yszyn (w tym cz艂onk贸w klubu sportowego),

  b)    zwi臋kszeniu dost臋pno艣ci spo艂eczno艣ci lokalnej Gminy Sko艂yszyn do dzia艂alno艣ci sportowej,

   

  Dzia艂 IV

  Warunki finansowe jakie powinien spe艂nia膰 projekt i obj臋te nim przedsi臋wzi臋cie

   

  1.    Z dotacji mog膮 by膰 sfinansowane lub dofinansowane nast臋puj膮ce wydatki:

  a)    wydatki na realizacj臋 program贸w szkolenia sportowego, w tym m.in. wynagrodzenia trener贸w, koszty opieki i pomocy medycznej zawodnik贸w;

  b)    wydatki na zakup sprz臋tu sportowego, odzie偶y i obuwia sportowego;

  c)    wydatki zwi膮zane z organizacj膮 zawod贸w sportowych lub uczestniczenia w takich zawodach,
  w tym m.in.: op艂at s臋dziowskich, koszt贸w przewozu zawodnik贸w, op艂at licencyjnych i innych;

  d)    wydatki dotycz膮ce korzystania z obiekt贸w sportowych dla cel贸w szkolenia sportowego,

  2.       Z dotacji nie mog膮 by膰 sfinansowane lub dofinansowane nast臋puj膮ce wydatki:

  a)    wydatki zwi膮zane z transferem zawodnika z innego klubu sportowego,

  b)    wydatki zwi膮zane z zap艂at膮 kar, mandat贸w i innych op艂at sankcyjnych na艂o偶onych na klub sportowy lub zawodnika z tego klubu;

  c)    wydatki zwi膮zane z zobowi膮za艅 klubu sportowego z tytu艂u zaci膮gni臋tych po偶yczek, kredyt贸w lub wykupu papier贸w warto艣ciowych oraz koszt贸w obs艂ugi zad艂u偶enia,

   

  Dzia艂 V

  Termin i miejsce sk艂adania wniosk贸w o dotacj臋

   

  1.         Wniosek o przyznanie dotacji nale偶y sk艂ada膰 w siedzibie Urz臋du Gminy Sko艂yszyn, 38-242 Sko艂yszyn 12,  pok. nr 8 /kancelaria Urz臋du/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2015 roku.

  Za dat臋 przed艂o偶enia wniosku uznaje si臋 dzie艅 jego wp艂ywu do Urz臋du Gminy Sko艂yszyn.

  2.         Wniosek o przyznanie dotacji nale偶y sk艂ada膰 w zamkni臋tej kopercie, oddzielnie na ka偶dy projekt.

  3.         Koperta musi by膰 opisana w nast臋puj膮cy spos贸b:

  聞Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazw膮:聟聟聟聟聟聟聟聟聟聟聟聟聰

  4.    W贸jt Gminy Sko艂yszyn mo偶e uzale偶ni膰 rozpatrzenie wniosku od przed艂o偶enia przez wnioskodawc臋 w okre艣lonym terminie uzupe艂nie艅 lub sprostowa艅 z艂o偶onego wniosku. Niedokonanie uzupe艂nie艅 lub sprostowa艅 wniosku w okre艣lonym terminie powoduje jego odrzucenie.

   

  Dzia艂 VI

  Wymagane dokumenty

   

  1.         Prawid艂owo i czytelnie wype艂niony wniosek, o kt贸rym mowa w Dziale III, pkt. 3 og艂oszenia, podpisany przez osoby upowa偶nione do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli, zgodnie z wyci膮giem z ewidencji lub innym dokumentem potwierdzaj膮cym status prawny oferenta i umocowanie os贸b go reprezentuj膮cych.

  2.         Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci膮g z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzaj膮ce status prawny wnioskodawcy i umocowanie os贸b go reprezentuj膮cych.

  3.         Aktualny statut.

  4.         Wszystkie kopie z艂o偶onych dokument贸w musz膮 by膰 po艣wiadczone za zgodno艣膰 z orygina艂em przez osoby upowa偶nione do sk艂adania o艣wiadcze艅 woli zgodnie ze statutem.

  5.         Wniosek o przyznanie dotacji z艂o偶ony po terminie okre艣lonym w Dziale V, pkt 1 og艂oszenia lub na formularzu innym ni偶 stanowi膮cym za艂膮cznik nr 1 niniejszego og艂oszenia b臋dzie odrzucony
  z procedury konkursowej.

   

  Dzia艂 VII

  Tryb i kryteria wraz z punktacj膮 stosowane przy wyborze projekt贸w

   

  1.       Z艂o偶one wnioski o przyznanie dotacji zostan膮 poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

  2.       Do oceny wniosk贸w W贸jt Gminy Sko艂yszyn powo艂a zarz膮dzeniem Komisj臋 konkursow膮 do przeprowadzenia konkursu i oceny wniosk贸w o przyznanie dotacji.

  3.       Przy ocenie wniosku b臋d膮 brane pod uwag臋 nast臋puj膮ce kryteria formalne:

  a)    spe艂nianie warunk贸w, o kt贸rych mowa w Dziale III og艂oszenia;

  b)    kompletno艣膰 z艂o偶onych dokument贸w, o kt贸rych mowa w Dziale VI og艂oszenia.

  4.       Za wniosek spe艂niaj膮cy kryteria formalne uwa偶a si臋 ka偶dy, kt贸ry spe艂nia kryteria formalne wymienione w pkt 3.

  5.       Kryteria merytoryczne (maksymalna liczba punkt贸w do uzyskania - 25):

  a) znaczenie zg艂oszonego wniosku dla rozwoju sportu na terenie Gminy Sko艂yszyn 聴 maksymalna liczba punkt贸w 5;

  b) mo偶liwo艣膰 realizacji projektu przez wnioskodawc臋 (posiadane zasoby) 聴 maksymalna liczba punkt贸w 5;

  c) udzia艂 艣rodk贸w w艂asnych planowany wk艂ad rzeczowy i osobowy, w tym 艣wiadczenia wolontariuszy i praca spo艂eczna 聴 maksymalna liczba punkt贸w 5;

  d) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawc臋, dotacji z bud偶etu Gminy Sko艂yszyn,
  w tym rzetelno艣膰 i terminowo艣膰 rozliczania si臋 聴 maksymalna liczba punkt贸w 5,

  e) kalkulacja koszt贸w realizacji projektu (kosztorys projektu) w zwi膮zku z zakresem rzeczowego projektu 聴 maksymalna liczba punkt贸w 5.

  6.         Za wniosek spe艂niaj膮cy kryteria merytoryczne uwa偶a si臋 ka偶dy, kt贸ry uzyska nie mniej ni偶 15 pkt (tj. 60% mo偶liwych do uzyskania punkt贸w). Uzyskanie przez wniosek mniej ni偶 15 pkt spowoduje jego odrzucenie.

  7.         Kluby sportowe, kt贸rych wnioski spe艂ni膮 kryteria formalne i merytoryczne, b臋d膮 mog艂y otrzyma膰 propozycj臋 dotacji.

  8.         Ostatecznego wyboru wniosk贸w i okre艣lenia kwoty dotacji dokonuje W贸jt Gminy Sko艂yszyn.

   

  Dzia艂 VIII

  Forma wyp艂aty dotacji

  1.       Dotacja zostanie wyp艂acona w formie przekazania po zawarciu umowy o dotacj臋 przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie przez wnioskodawc臋 w spos贸b okre艣lony w umowie.

  2.       Wz贸r umowy o udzielenie dotacji stanowi za艂膮cznik nr 2 do niniejszego og艂oszenia.

   

  Dzia艂 IX

  Og艂oszenie wynik贸w i postanowienia ko艅cowe

  1.         W pierwszym etapie procedury konkursowej W贸jt Gminy Sko艂yszyn poprzez powiadomienie pisemne i og艂oszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn, informuje wnioskodawc贸w o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty, wraz z informacj膮
  o projektach, kt贸re zosta艂y odrzucone.

  2.         W ramach drugiego etapu procedury konkursowej W贸jt Gminy Sko艂yszyn w drodze zarz膮dzenia poprzez powiadomienie pisemne i og艂oszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og艂osze艅 w Urz臋dzie Gminy Sko艂yszyn og艂asza ostateczny wynik konkursu wraz ze wskazaniem: nazwy projektu oraz nazwy i adresu wnioskodawcy, kosztu projektu og贸艂em, kwoty dotacji przyznanej na projekt, opisu przedsi臋wzi臋cia obj臋tego projektem i uzasadnienia przyj臋cia lub odpowiednio odrzucenia zg艂oszonego projektu.

  3.         Og艂oszenie ostatecznego wyniku konkursu nast膮pi do dnia 20 lutego 2015 r.

  4.         W贸jt Gminy Sko艂yszyn zastrzega sobie prawo uniewa偶nienia konkursu lub odst膮pienia od zawarcia umowy na skutek:

  a)    stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosk贸w,

  b)    wyst膮pienia istotnej zmiany okoliczno艣ci powoduj膮cych, 偶e zako艅czenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie le偶y w interesie publicznym, a zmiany takiej nie mo偶na by艂o wcze艣niej przewidzie膰,

  c)    偶adna z ofert nie spe艂nia wymog贸w formalnych.

   

   

  Za艂膮czniki:

  1.       Wz贸r wniosku o przyznanie dotacji.

  2.       Wz贸r umowy o przyznanie dotacji.

   

   

   

  Sko艂yszyn, dnia 12 stycznia 2015 r.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

   

   

     Rejestr zmian odwiedzin: 1810
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Wniosek o udzielenie dotacji celowej.doc
  Umowa.docx
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.107 sekund