Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2013 /Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazd贸w oraz OC stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn i jednostek organizacyjnych/
  Og艂oszenie o uniewa偶nieniu post臋powania


  Nowa strona 5

  Sko艂yszyn, dn. 2013-07-22

  znak sprawy: GPIR.271.8.2013

   

   

   

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.: 聞Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazd贸w oraz OC stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn i jednostek organizacyjnych.聰

   

    

  Dzia艂aj膮c w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z p贸聼n.zm.) - informuj臋, 偶e post臋powanie zostaje uniewa偶nione, ze wzgl臋du na to, 偶e nie wp艂yn臋艂y 偶adne oferty w post臋powaniu.

   

   

   

                    

  Zenon Szura

                          W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2161
  Wersja do druku Wersja do druku  Odpowiedzi na zapytania II


  Nowa strona 5

  OG艁OSZENIE O ZMIANIE OG艁OSZENIA

  Og艂oszenie powi膮zane:

  Og艂oszenie nr 140201-2013 z dnia 2013-07-11 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sko艂yszyn
  Przedmiotem zam贸wienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazd贸w i odpowiedzialno艣ci cywilnej Gminy Sko艂yszyn i jej jednostek organizacyjnych. RYZYKA PODLEGAJ慕CE UBEZPIECZENIU. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE艃...
  Termin sk艂adania ofert: 2013-07-19


  Numer og艂oszenia: 146503 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013

  Og艂oszenie dotyczy: Og艂oszenia o zam贸wieniu.

  Informacje o zmienianym og艂oszeniu: 140201 - 2013 data 11.07.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  Gmina Sko艂yszyn, Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  SEKCJA II: ZMIANY W OG艁OSZENIU

  II.1) Tekst, kt贸ry nale偶y zmieni膰:

  • Miejsce, w kt贸rym znajduje si臋 zmieniany tekst: II.1.4.
  • W og艂oszeniu jest: Przedmiotem zam贸wienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazd贸w i odpowiedzialno艣ci cywilnej Gminy Sko艂yszyn i jej jednostek organizacyjnych. RYZYKA PODLEGAJ慕CE UBEZPIECZENIU. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE艃 LOSOWYCH: 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: 1) Po偶ar, w tym po偶ar powsta艂y w wyniku dzia艂ania os贸b trzecich z zewn膮trz budynku, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. 2) Huragan (zgodnie z poni偶sz膮 definicj膮), deszcz nawalny, 艣nieg, pow贸d聼 (w tym r贸wnie偶 sp艂yw w贸d po zboczach), lawina, grad, zapadanie lub osuwanie si臋 ziemi, zalanie przez wydostanie si臋 cieczy lub pary z urz膮dze艅 wodno - kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu (w tym r贸wnie偶 nale偶膮cego do Ubezpieczaj膮cego i Ubezpieczonego), trz臋sienie ziemi.
   3) Uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewr贸cenia si臋 rosn膮cych w pobli偶u drzew lub budynk贸w, budowli, urz膮dze艅 technicznych lub innych element贸w. 4) Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpo艣rednim zagro偶eniem ze strony zdarzenia losowego obj臋tego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprz膮tni臋cia pozosta艂o艣ci po szkodzie. 5) Dewastacje - rozumiane jako umy艣lne lub nieumy艣lne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (w tym r贸wnie偶 przez podopiecznych i pensjonariuszy tak偶e upo艣ledzonych umys艂owo lub z ograniczon膮 艣wiadomo艣ci膮), tak偶e bez kradzie偶y z w艂amaniem lub rabunku oraz uszkodzenie mienia przez dzikie zwierz臋ta. Dotyczy r贸wnie偶 uszkodzenia element贸w budynk贸w i budowli lub lokali, w kt贸rych to mienie si臋 znajduje, a tak偶e konstrukcji takich jak wyposa偶enie plac贸w zabaw, znak贸w drogowych, tablic informacyjnych, latarni. 2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE呕Y
   Z W艁AMANIEM I RABUNKU ORAZ KRADZIE呕Y ZWYK艁EJ: 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek Zamawiaj膮cego wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Zakres ubezpieczenia obejmuje, co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: 1) Kradzie偶 z w艂amaniem - rozumian膮 jako zab贸r mienia z zamkni臋tego lokalu po usuni臋ciu istniej膮cych zabezpiecze艅 przy u偶yciu si艂y lub narz臋dzi, albo zab贸r mienia z lokalu w kt贸rym sprawca ukry艂 si臋 przed jego zamkni臋ciem i pozostawi艂 艣lady mog膮ce stanowi膰 dow贸d jego ukrycia. 2) Rabunek - zab贸r mienia z u偶yciem przemocy fizycznej lub gro聼by jej u偶ycia wobec Ubezpieczaj膮cego, os贸b dzia艂aj膮cych w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemoc膮 fizyczn膮 lub gro聼b膮 osoby posiadaj膮cej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, 3) Wandalizm (dewastacj臋) - rozumiany jako umy艣lne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, tak偶e bez kradzie偶y z w艂amaniem lub rabunku. Dotyczy r贸wnie偶 uszkodzenia element贸w budynk贸w lub lokali, w kt贸rych to mienie si臋 znajduje, 4) Zagini臋cie ubezpieczonego mienia wskutek zdarzenia o charakterze nag艂ym i niespodziewanym, niezale偶nym od woli Ubezpieczaj膮cego lub Ubezpieczonego, np. podczas akcji ratowniczej (w przypadku odnalezienia zaginionej rzeczy w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczony ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Ubezpieczycielowi wyp艂acone odszkodowanie). Nale偶ne odszkodowanie za szkody kradzie偶owe automatycznie zwi臋kszane jest o koszty naprawy wszelkich element贸w zabezpieczaj膮cych uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, do wysoko艣ci sum ubezpieczenia. Powy偶szy warunek dotyczy r贸wnie偶 szk贸d powsta艂ych w wyniku dewastacji. Zasady dotycz膮ce pokrycia koszt贸w naprawy - wymiany zabezpiecze艅 dotycz膮 r贸wnie偶 sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej szkody przebiega z ubezpieczenia sprz臋tu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5) Kradzie偶 zwyk艂a. Zakres ubezpieczenia: kradzie偶 rozumiana jako zab贸r mienia (z wy艂膮czeniem 艣rodk贸w pieni臋偶nych, 艣rodk贸w obrotowych, mienia pracowniczego i mienia os贸b trzecich) w celu jego przyw艂aszczenia nie pozostawiaj膮cy widocznych 艣lad贸w w艂amania. system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcj膮 sumy ubezpieczenia Mienie znajduj膮ce si臋 na zewn膮trz powinno by膰 zamocowane tak, aby jego zab贸r by艂 mo偶liwy tylko po uprzednim u偶yciu si艂y lub narz臋dzi. Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany jest powiadomi膰 bezzw艂ocznie policj臋 po stwierdzeniu wyst膮pienia szkody spowodowanej kradzie偶膮 lub od momentu, w kt贸rym Ubezpieczaj膮cy dowiedzia艂 si臋 o niej. Przedmiot ubezpieczenia: 艣rodki trwa艂e, wyposa偶enie, elementy sta艂e budynk贸w i budowli (dot. m.in. w艂az贸w do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znak贸w drogowych, element贸w ogrodzenia, rynien), kt贸rych posiadanie mo偶na udokumentowa膰 3.UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOT脫W SZKLANYCH OD ST艁UCZENIA: 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰.
   2. Przedmiot ubezpieczenia: st艂uczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiot贸w znajduj膮cych si臋 wewn膮trz i na zewn膮trz budynk贸w i budowli wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ. Zakres ubezpieczenia obejmuje r贸wnie偶 koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach - ustawienia rusztowa艅, b膮d聼 najmu odpowiedniego sprz臋tu (d聼wigi, podno艣niki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia. W przypadku szk贸d polegaj膮cych na st艂uczeniu lub uszkodzeniu szyb i innych przedmiot贸w Ubezpieczony nie ma obowi膮zku ka偶dorazowego zg艂aszania zdarzenia organom 艣cigania. Likwidacja szk贸d: bez ogl臋dzin Ubezpieczyciela, na podstawie w艂asnej dokumentacji fotograficznej oraz protoko艂u szkody sporz膮dzonego przez Ubezpieczonego. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcj膮 sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia - podana w wykazie jednostek w pkt 3.4.1 i 4. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ 1) Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. W ubezpieczeniu odpowiedzialno艣ci cywilnej pracodawcy z tytu艂u wypadk贸w przy pracy dopuszczalna franszyza redukcyjna. 艢wiadczenie b臋dzie wyp艂acane osobom uprawnionym na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 30 pa聼dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z p贸聼n. zm.) 2) Zakres ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej deliktowej i kontraktowej wynikaj膮cej z prowadzonej dzia艂alno艣ci statutowej i posiadanego mienia obejmuje, co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: - Odpowiedzialno艣膰 cywilna Ubezpieczonego wynikaj膮c膮 z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa za szkody powsta艂e w okresie trwania ubezpieczenia, b臋d膮ce skutkiem dzia艂ania lub zaniechania Ubezpieczonego, z kt贸rych roszczenia zostan膮 zg艂oszone przed up艂ywem ustawowego terminu przedawnienia, wyrz膮dzone na terytorium RP w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u nast臋pstw szk贸d zwi膮zanych z przeniesieniem ognia oraz nast臋pstw szk贸d powsta艂ych w urz膮dzeniach wodoci膮gowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powsta艂e wskutek cofni臋cia si臋 cieczy w systemach kanalizacyjnych), oraz odpowiedzialno艣膰 cywilna z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania zobowi膮zania. - Koszty poniesione przez Ubezpieczaj膮cego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpo艣rednio gro偶膮c膮 szkod膮, - Koszty wynagrodzenia rzeczoznawc贸w powo艂anych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgod膮, w celu ustalenia okoliczno艣ci i rozmiaru szkody, 3) Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej deliktowej i kontraktowej wynikaj膮cej z prowadzonej dzia艂alno艣ci statutowej i posiadanego mienia zawarte zosta艂y w pkt 3.3.4. Rozdzia艂u II SIWZ. 5. UBEZPIECZENIE SPRZ臉TU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Sumy gwarancyjne okre艣lono w wykazie jednostek w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ . 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegaj膮ce na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezale偶nej od Ubezpieczaj膮cego przyczyny, a w szczeg贸lno艣ci spowodowane przez: 1) Dzia艂anie cz艂owieka, tj. niew艂a艣ciwe u偶ytkowanie, nieostro偶no艣膰, zaniedbanie, b艂臋dn膮 obs艂ug臋, 艣wiadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie. 2) Kradzie偶 z w艂amaniem i rabunek, wandalizm.. 3) Dzia艂anie ognia (w tym r贸wnie偶 dymu i sadzy) oraz polegaj膮ce na osmaleniu, przypaleniu, a tak偶e w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz). 4) Dzia艂anie wody tj. zalania wod膮 z urz膮dze艅 wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu w贸d podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, 艣niegu, samoczynne otworzenie si臋 g艂贸wek tryskaczowych z innych przyczyn ni偶 wskutek po偶aru, nieumy艣lne pozostawienie otwartych kran贸w lub innych zawor贸w. 5) Dzia艂anie wiatru, lawiny, osuni臋cie si臋 ziemi. 6) Wady produkcyjne, b艂臋dy konstrukcyjne, wady materia艂owe, kt贸re ujawni艂y si臋 dopiero po okresie gwarancji. 7) Zbyt wysokie-niskie napi臋cia-nat臋偶enie w sieci instalacji elektrycznej. 8) Szkody w no艣nikach obrazu urz膮dze艅 fotokopiuj膮cych. 9) Po艣rednie dzia艂anie wy艂adowa艅 atmosferycznych i zjawisk pochodnych. 10) Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpo艣rednim zagro偶eniem ze strony zdarzenia losowego obj臋tego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprz膮tni臋cia pozosta艂o艣ci po szkodzie. Rodzaj warto艣ci: warto艣膰 ksi臋gowa brutto, warto艣膰 odtworzeniowa. 6. Likwidacja szk贸d: do warto艣ci odtworzenia rozumianej jako warto艣ci zast膮pienia ubezpieczonego sprz臋tu przez sprz臋t fabrycznie nowy, dost臋pny na rynku, mo偶liwie jak najbardziej zbli偶ony parametrami jako艣ci i wydajno艣ci do sprz臋tu zniszczonego, z uwzgl臋dnieniem koszt贸w transportu, demonta偶u i monta偶u ponownego oraz op艂at celnych i innych tego typu nale偶no艣ci, niezale偶nie od wieku i stopnia umorzenia sprz臋tu. 7. Sprz臋t elektroniczny przeno艣ny jest obj臋ty ochron膮 na terytorium RP. 8. Wykaz sprz臋tu elektronicznego Zamawiaj膮cy przeka偶e Wykonawcy przed podpisaniem polis. 9. Zadanie Nr 3 - Ubezpieczenie pojazd贸w mechanicznych gminy jednostek organizacyjnych Gminy Sko艂yszyn (OC, AC, NNW, Assistance). 1) Rodzaj warto艣ci: warto艣膰 ksi臋gowa brutto, warto艣膰 odtworzeniowa 2) Wykaz pojazd贸w mechanicznych gminy i poszczeg贸lnych jednostek organizacyjnych jest zawarty w za艂膮czniku nr 8 do SIWZ. 3) Ubezpieczeniem obj臋te s膮 w/w pojazdy mechaniczne wraz z wyposa偶eniem 4) Sumy ubezpieczenia: zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8 do SIWZ. 5) Ka偶dy pojazd nale偶y uwzgl臋dni膰 w odr臋bnej polisie. 10. Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej posiadaczy pojazd贸w mechanicznych za szkody wyrz膮dzone w zwi膮zku z ruchem tych pojazd贸w (OC komunikacyjne) 1) Przedmiot ubezpieczenia: posiadane pojazdy mechaniczne podlegaj膮ce - stosownie do przepis贸w ustawy Prawo o ruchu drogowym - rejestracji w RP, stanowi膮ce w艂asno艣膰 Ubezpieczaj膮cego albo u偶ytkowane na podstawie umowy najmu, u偶yczenia, dzier偶awy, leasingu lub innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy wraz z wyposa偶eniem podstawowym (wszelkie urz膮dzenia i sprz臋t zainstalowany w pojazdach, s艂u偶膮cy do utrzymania i u偶ywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a tak偶e s艂u偶膮cy bezpiecze艅stwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzie偶膮), dodatkowym i specjalistycznym, kt贸rego warto艣膰 obejmuje podana suma ubezpieczenia AUTO CASCO. Wykaz pojazd贸w mechanicznych stanowi za艂膮cznik nr 8 do SIWZ. 2) Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 538 z p贸聼n.zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi膮zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 392 z p贸聼niejszymi zmianami). Dla pojazd贸w nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna si臋 od dnia rejestracji pojazd贸w. 3) Zakres ubezpieczenia: obowi膮zkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazd贸w mechanicznych zgodnie z ustaw膮 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi膮zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z p贸聼n. zm.) 4) Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwi臋kszenia przez ustawodawc臋 minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej sk艂adka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). 11. Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzie偶y pojazd贸w Auto Casco AC/KR 1) Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis. Dla pojazd贸w nowych (zakupionych) od dnia zakupu/zarejestrowania pojazd贸w lub od chwili zg艂oszenia/ogl臋dzin pojazdu i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 2) Zakres ubezpieczenia pe艂ny obejmuj膮cy m.in. nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: - Szkody powsta艂e wskutek nag艂ego dzia艂ania si艂y mechanicznej w chwili zetkni臋cia z innym pojazdem (zderzenie pojazd贸w), osobami, zwierz臋tami lub innymi przedmiotami pochodz膮cymi z zewn膮trz pojazdu. - Szkody powsta艂e w wyniku zetkni臋cia z przedmiotami pochodz膮cymi z pojazdu. - Szkody powsta艂e w poje聼dzie podczas mycia na myjni samochodowej. - Uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, po偶aru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania si臋 i zapadania ziemi, oraz nag艂e dzia艂anie innych si艂 przyrody. - Nag艂ego dzia艂ania czynnika termicznego lub chemicznego pochodz膮cego z zewn膮trz lub wewn膮trz pojazdu. - U偶ycia pojazdu w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 ratowania 偶ycia lub zdrowia ludzkiego. - Szkody powsta艂e wskutek kradzie偶y pojazdu lub cz臋艣ci jego wyposa偶enia; uszkodzenie pojazdu w nast臋pstwie jego zabrania w celu kr贸tkotrwa艂ego u偶ycia, rabunku, rozboju. - Szkody powsta艂e w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiada艂 wa偶nych bada艅 technicznych o ile nie mia艂o to wp艂ywu na rozmiar lub zaistnienie szkody. W przypadku pojazd贸w dotychczas ubezpieczanych od kradzie偶y, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzie偶owe uznaje si臋 za wystarczaj膮ce. Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco - RP i Europa. 12. Suma ubezpieczenia: 1) Pojazdy fabrycznie nowe b臋d膮 przyjmowane do ubezpieczenia wg warto艣ci fakturowej brutto lub netto w zale偶no艣ci czy ubezpieczony ma prawo czy te偶 nie do odliczenia podatku VAT. 2) Suma ubezpieczenia pojazd贸w, kt贸rych okres eksploatacji nie przekroczy艂 6 miesi臋cy od daty ich nabycia przez Ubezpieczaj膮cego b臋d膮 przyjmowane jako fabrycznie nowe, wg warto艣ci fakturowej brutto lub netto w zale偶no艣ci czy ubezpieczony ma prawo czy te偶 nie do odliczenia podatku VAT, o ile pojazd wcze艣niej nie uleg艂 uszkodzeniu. 3) Suma ubezpieczenia pojazd贸w, kt贸rych okres eksploatacji przekroczy艂 6 miesi臋cy, lecz nie jest d艂u偶szy ni偶 12 miesi臋cy od daty nabycia przez Ubezpieczaj膮cego jako fabrycznie nowego i pojazd wcze艣niej nie uleg艂 uszkodzeniu, ustalona b臋dzie w wysoko艣ci 85% ceny fakturowej brutto lub netto w zale偶no艣ci czy Ubezpieczony ma prawo czy te偶 nie do odliczenia podatku VAT, 13. Ubezpieczenie Nast臋pstw Nieszcz臋艣liwych Wypadk贸w kierowc贸w i pasa偶er贸w pojazd贸w mechanicznych (NNW) 1) Okres ubezpieczenia - wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis a dla pojazd贸w nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. 2) Zakres ubezpieczenia - trwa艂e nast臋pstwa nieszcz臋艣liwych wypadk贸w kierowcy i pasa偶er贸w pojazd贸w mechanicznych (w tym nast臋pstwa zawa艂u serca i udaru m贸zgu wyst臋puj膮cych nagle i nie spowodowanych stanem chorobowym) polegaj膮ce na uszkodzeniu cia艂a lub rozstroju zdrowia i 艣mierci powsta艂e w zwi膮zku z ruchem lub postojem pojazd贸w mechanicznych, w szczeg贸lno艣ci podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w poje聼dzie b臋d膮cym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podr贸偶y koniecznej naprawy, a tak偶e podczas za艂adunku i wy艂adunku pojazdu. 艢wiadczenie w przypadku 艣mierci - 100% sumy ubezpieczenia Zwrot udokumentowanych koszt贸w leczenia - min 10% sumy ubezpieczenia. Dotyczy pojazd贸w wymienionych w za艂膮czniku Nr 8 do SIWZ . 14. Ubezpieczenie assistance ( bezsk艂adkowe) Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczeg贸lnych 艣wiadcze艅 i us艂ug - zgodne z Og贸lnymi Warunkami Ubezpieczenia assistance danego Ubezpieczyciela do艂膮czanego bezsk艂adkowo do ubezpieczenia obowi膮zkowego OC posiadaczy pojazd贸w mechanicznych lub AUTO CASCO. 1) Okres ubezpieczenia - wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis, dla pojazd贸w nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji pojazd贸w i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. 2) Zakres ubezpieczenia - Ubezpieczenie assistance obejmuje co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: pomoc na wypadek awarii pojazdu, braku paliwa lub kradzie偶y pojazdu lub jego cz臋艣ci uniemo偶liwiaj膮cej dalsz膮 jazd臋, polegaj膮ca na zorganizowaniu i pokryciu kosz贸w naprawy na miejscu zdarzenia (bez kosztu zakupu cz臋艣ci), dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa), pokryciu koszt贸w holowania, zakwaterowania lub pokrycia koszt贸w kontynuowania podr贸偶y, bez wprowadzania limitu kilometr贸w, powy偶ej kt贸rego przys艂uguje 艣wiadczenie assistance. Ubezpieczenie obejmuje zwrot koszt贸w wynajmu samochodu zast臋pczego w przypadku wypadku b膮d聼 awarii pojazdu na okres co najmniej 3 dni. Ubezpieczenie obejmuje r贸wnie偶 pomoc poszkodowanym w wypadku. Ubezpieczenie dotyczy pojazd贸w osobowych i ci臋偶arowych posiadaj膮cych ubezpieczenie OC komunikacyjne. Minimalny zakres terytorialny - RP. 15. Zadanie Nr 4 - UBEZPIECZENIE NNW CZ艁ONK脫W OCHOTNICZEJ STRA呕Y PO呕ARNEJ 1) Ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych bior膮cych udzia艂 w akcjach ratowniczo - ga艣niczych, wed艂ug przekazanego przez Zamawiaj膮cego imiennego wykazu. - Suma ubezpieczenia: 10 000,00 z艂 na jedn膮 osob臋. - Zakres ubezpieczenia: 艣wiadczenia podstawowe + zawa艂 serca i udar m贸zgu; - jednorazowe odszkodowanie w razie doznania sta艂ego lub d艂ugotrwa艂ego uszczerbku na zdrowiu; - jednorazowe odszkodowanie z tytu艂u 艣mierci ubezpieczonego w nast臋pstwie nieszcz臋艣liwego wypadku albo zdarzenia podczas akcji ratowniczo - ga艣niczych (100% sumy ubezpieczenia); - koszty leczenia (do 100% sumy ubezpieczenia); - czas odpowiedzialno艣ci: podczas akcji ratowniczej, 膰wicze艅 i zawod贸w stra偶ackich oraz w drodze na/z akcj臋, 膰wiczenia, zawody, obs艂uga, ochrona uroczysto艣ci, imprez plenerowych; - renta z tytu艂u ca艂kowitej niezdolno艣ci do pracy; - odszkodowanie z tytu艂u szkody w mieniu; - forma zawarcia ubezpieczenia: imienna (wykaz zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy) - ilo艣膰 jednostek obj臋ta tym wariantem ubezpieczenia: 13 jednostek OSP - 艂膮czna ilo艣膰 os贸b obj臋tych ochron膮: 150. 2) Wysoko艣膰 jednorazowych odszkodowa艅 lub renty - ustalana b臋dzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 pa聼dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z p贸聼n.zm.) oraz Rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania 艣wiadcze艅 odszkodowawczych stra偶akom jednostek ochrony przeciw po偶arowej i cz艂onkom ochotniczej stra偶y po偶arnej z tytu艂u uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich 艣mierci przyznawania odszkodowa艅 cz艂onkom ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 1, poz. 6). 3) Ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych nie bior膮cych udzia艂u w akcjach ratowniczo - ga艣niczych. - Suma ubezpieczenia: 10 000,00 z艂 na jedn膮 osob臋. - zakres ubezpieczenia: 艣wiadczenia podstawowe + zawa艂 serca i udar m贸zgu; - jednorazowe odszkodowanie w razie doznania sta艂ego lub d艂ugotrwa艂ego uszczerbku na zdrowiu; - jednorazowe odszkodowanie z tytu艂u 艣mierci ubezpieczonego w nast臋pstwie nieszcz臋艣liwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia); - koszty leczenia (do 100% sumy ubezpieczenia); - czas odpowiedzialno艣ci: podczas 膰wicze艅 i zawod贸w stra偶ackich oraz w drodze na-z, 膰wiczenia, zawody, obs艂ug膮, ochron膮 uroczysto艣ci, imprez plenerowych ; - renta z tytu艂u ca艂kowitej niezdolno艣ci do pracy; - odszkodowanie z tytu艂u szkody w mieniu; - forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna; - ilo艣膰 jednostek obj臋ta tym wariantem ubezpieczenia: 13 jednostek OSP - 艂膮czna ilo艣膰 os贸b obj臋tych ochron膮: 769.
  • W og艂oszeniu powinno by膰: Przedmiotem zam贸wienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazd贸w i odpowiedzialno艣ci cywilnej Gminy Sko艂yszyn i jej jednostek organizacyjnych. RYZYKA PODLEGAJ慕CE UBEZPIECZENIU. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE艃 LOSOWYCH: 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: 1) Po偶ar, w tym po偶ar powsta艂y w wyniku dzia艂ania os贸b trzecich z zewn膮trz budynku, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. 2) Huragan (zgodnie z poni偶sz膮 definicj膮), deszcz nawalny, 艣nieg, pow贸d聼 (w tym r贸wnie偶 sp艂yw w贸d po zboczach), lawina, grad, zapadanie lub osuwanie si臋 ziemi, zalanie przez wydostanie si臋 cieczy lub pary z urz膮dze艅 wodno - kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu (w tym r贸wnie偶 nale偶膮cego do Ubezpieczaj膮cego i Ubezpieczonego), trz臋sienie ziemi. 3) Uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewr贸cenia si臋 rosn膮cych w pobli偶u drzew lub budynk贸w, budowli, urz膮dze艅 technicznych lub innych element贸w. 4) Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpo艣rednim zagro偶eniem ze strony zdarzenia losowego obj臋tego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprz膮tni臋cia pozosta艂o艣ci po szkodzie. 5) Dewastacje - rozumiane jako umy艣lne lub nieumy艣lne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (w tym r贸wnie偶 przez podopiecznych i pensjonariuszy tak偶e upo艣ledzonych umys艂owo lub z ograniczon膮 艣wiadomo艣ci膮), tak偶e bez kradzie偶y z w艂amaniem lub rabunku oraz uszkodzenie mienia przez dzikie zwierz臋ta. Dotyczy r贸wnie偶 uszkodzenia element贸w budynk贸w i budowli lub lokali, w kt贸rych to mienie si臋 znajduje, a tak偶e konstrukcji takich jak wyposa偶enie plac贸w zabaw, znak贸w drogowych, tablic informacyjnych, latarni. 2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE呕Y Z W艁AMANIEM I RABUNKU ORAZ KRADZIE呕Y ZWYK艁EJ: 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek Zamawiaj膮cego wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Zakres ubezpieczenia obejmuje, co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: 1) Kradzie偶 z w艂amaniem - rozumian膮 jako zab贸r mienia z zamkni臋tego lokalu po usuni臋ciu istniej膮cych zabezpiecze艅 przy u偶yciu si艂y lub narz臋dzi, albo zab贸r mienia z lokalu w kt贸rym sprawca ukry艂 si臋 przed jego zamkni臋ciem i pozostawi艂 艣lady mog膮ce stanowi膰 dow贸d jego ukrycia. 2) Rabunek - zab贸r mienia z u偶yciem przemocy fizycznej lub gro聼by jej u偶ycia wobec Ubezpieczaj膮cego, os贸b dzia艂aj膮cych w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemoc膮 fizyczn膮 lub gro聼b膮 osoby posiadaj膮cej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, 3) Wandalizm (dewastacj臋) - rozumiany jako umy艣lne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, tak偶e bez kradzie偶y z w艂amaniem lub rabunku. Dotyczy r贸wnie偶 uszkodzenia element贸w budynk贸w lub lokali, w kt贸rych to mienie si臋 znajduje, 4) Zagini臋cie ubezpieczonego mienia wskutek zdarzenia o charakterze nag艂ym i niespodziewanym, niezale偶nym od woli Ubezpieczaj膮cego lub Ubezpieczonego, np. podczas akcji ratowniczej (w przypadku odnalezienia zaginionej rzeczy w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczony ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Ubezpieczycielowi wyp艂acone odszkodowanie). Nale偶ne odszkodowanie za szkody kradzie偶owe automatycznie zwi臋kszane jest o koszty naprawy wszelkich element贸w zabezpieczaj膮cych uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, do wysoko艣ci sum ubezpieczenia. Powy偶szy warunek dotyczy r贸wnie偶 szk贸d powsta艂ych w wyniku dewastacji. Zasady dotycz膮ce pokrycia koszt贸w naprawy - wymiany zabezpiecze艅 dotycz膮 r贸wnie偶 sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej szkody przebiega z ubezpieczenia sprz臋tu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5) Kradzie偶 zwyk艂a. Zakres ubezpieczenia: kradzie偶 rozumiana jako zab贸r mienia (z wy艂膮czeniem 艣rodk贸w pieni臋偶nych, 艣rodk贸w obrotowych, mienia pracowniczego i mienia os贸b trzecich) w celu jego przyw艂aszczenia nie pozostawiaj膮cy widocznych 艣lad贸w w艂amania. system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcj膮 sumy ubezpieczenia Mienie znajduj膮ce si臋 na zewn膮trz powinno by膰 zamocowane tak, aby jego zab贸r by艂 mo偶liwy tylko po uprzednim u偶yciu si艂y lub narz臋dzi. Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany jest powiadomi膰 bezzw艂ocznie policj臋 po stwierdzeniu wyst膮pienia szkody spowodowanej kradzie偶膮 lub od momentu, w kt贸rym Ubezpieczaj膮cy dowiedzia艂 si臋 o niej. Przedmiot ubezpieczenia: 艣rodki trwa艂e, wyposa偶enie, elementy sta艂e budynk贸w i budowli (dot. m.in. w艂az贸w do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znak贸w drogowych, element贸w ogrodzenia, rynien), kt贸rych posiadanie mo偶na udokumentowa膰 3.UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOT脫W SZKLANYCH OD ST艁UCZENIA: 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. 2. Przedmiot ubezpieczenia: st艂uczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiot贸w znajduj膮cych si臋 wewn膮trz i na zewn膮trz budynk贸w i budowli wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ. Zakres ubezpieczenia obejmuje r贸wnie偶 koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach - ustawienia rusztowa艅, b膮d聼 najmu odpowiedniego sprz臋tu (d聼wigi, podno艣niki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia. W przypadku szk贸d polegaj膮cych na st艂uczeniu lub uszkodzeniu szyb i innych przedmiot贸w Ubezpieczony nie ma obowi膮zku ka偶dorazowego zg艂aszania zdarzenia organom 艣cigania. Likwidacja szk贸d: bez ogl臋dzin Ubezpieczyciela, na podstawie w艂asnej dokumentacji fotograficznej oraz protoko艂u szkody sporz膮dzonego przez Ubezpieczonego. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcj膮 sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia - podana w wykazie jednostek w pkt 3.4.1 i 4. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ 1) Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. W ubezpieczeniu odpowiedzialno艣ci cywilnej pracodawcy z tytu艂u wypadk贸w przy pracy dopuszczalna franszyza redukcyjna. 艢wiadczenie b臋dzie wyp艂acane osobom uprawnionym na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 30 pa聼dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z p贸聼n. zm.) 2) Zakres ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej deliktowej i kontraktowej wynikaj膮cej z prowadzonej dzia艂alno艣ci statutowej i posiadanego mienia obejmuje, co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: - Odpowiedzialno艣膰 cywilna Ubezpieczonego wynikaj膮c膮 z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa za szkody powsta艂e w okresie trwania ubezpieczenia, b臋d膮ce skutkiem dzia艂ania lub zaniechania Ubezpieczonego, z kt贸rych roszczenia zostan膮 zg艂oszone przed up艂ywem ustawowego terminu przedawnienia, wyrz膮dzone na terytorium RP w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u nast臋pstw szk贸d zwi膮zanych z przeniesieniem ognia oraz nast臋pstw szk贸d powsta艂ych w urz膮dzeniach wodoci膮gowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powsta艂e wskutek cofni臋cia si臋 cieczy w systemach kanalizacyjnych), oraz odpowiedzialno艣膰 cywilna z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania zobowi膮zania. - Koszty poniesione przez Ubezpieczaj膮cego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpo艣rednio gro偶膮c膮 szkod膮, - Koszty wynagrodzenia rzeczoznawc贸w powo艂anych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgod膮, w celu ustalenia okoliczno艣ci i rozmiaru szkody, 3) Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej deliktowej i kontraktowej wynikaj膮cej z prowadzonej dzia艂alno艣ci statutowej i posiadanego mienia zawarte zosta艂y w pkt 3.3.4. Rozdzia艂u II SIWZ. 5. UBEZPIECZENIE SPRZ臉TU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Sumy gwarancyjne okre艣lono w wykazie jednostek w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ . 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegaj膮ce na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezale偶nej od Ubezpieczaj膮cego przyczyny, a w szczeg贸lno艣ci spowodowane przez: 1) Dzia艂anie cz艂owieka, tj. niew艂a艣ciwe u偶ytkowanie, nieostro偶no艣膰, zaniedbanie, b艂臋dn膮 obs艂ug臋, 艣wiadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie. 2) Kradzie偶 z w艂amaniem i rabunek, wandalizm.. 3) Dzia艂anie ognia (w tym r贸wnie偶 dymu i sadzy) oraz polegaj膮ce na osmaleniu, przypaleniu, a tak偶e w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz). 4) Dzia艂anie wody tj. zalania wod膮 z urz膮dze艅 wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu w贸d podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, 艣niegu, samoczynne otworzenie si臋 g艂贸wek tryskaczowych z innych przyczyn ni偶 wskutek po偶aru, nieumy艣lne pozostawienie otwartych kran贸w lub innych zawor贸w. 5) Dzia艂anie wiatru, lawiny, osuni臋cie si臋 ziemi. 6) Wady produkcyjne, b艂臋dy konstrukcyjne, wady materia艂owe, kt贸re ujawni艂y si臋 dopiero po okresie gwarancji. 7) Zbyt wysokie-niskie napi臋cia-nat臋偶enie w sieci instalacji elektrycznej. 8) Szkody w no艣nikach obrazu urz膮dze艅 fotokopiuj膮cych. 9) Po艣rednie dzia艂anie wy艂adowa艅 atmosferycznych i zjawisk pochodnych. 10) Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpo艣rednim zagro偶eniem ze strony zdarzenia losowego obj臋tego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprz膮tni臋cia pozosta艂o艣ci po szkodzie. Rodzaj warto艣ci: warto艣膰 ksi臋gowa brutto, warto艣膰 odtworzeniowa. 6. Likwidacja szk贸d: do warto艣ci odtworzenia rozumianej jako warto艣ci zast膮pienia ubezpieczonego sprz臋tu przez sprz臋t fabrycznie nowy, dost臋pny na rynku, mo偶liwie jak najbardziej zbli偶ony parametrami jako艣ci i wydajno艣ci do sprz臋tu zniszczonego, z uwzgl臋dnieniem koszt贸w transportu, demonta偶u i monta偶u ponownego oraz op艂at celnych i innych tego typu nale偶no艣ci, niezale偶nie od wieku i stopnia umorzenia sprz臋tu. 7. Sprz臋t elektroniczny przeno艣ny jest obj臋ty ochron膮 na terytorium RP. 8. Wykaz sprz臋tu elektronicznego Zamawiaj膮cy przeka偶e Wykonawcy przed podpisaniem polis. 9. Zadanie Nr 3 - Ubezpieczenie pojazd贸w mechanicznych gminy jednostek organizacyjnych Gminy Sko艂yszyn (OC, AC, NNW, Assistance). 1) Rodzaj warto艣ci: warto艣膰 ksi臋gowa brutto, warto艣膰 odtworzeniowa 2) Wykaz pojazd贸w mechanicznych gminy i poszczeg贸lnych jednostek organizacyjnych jest zawarty w za艂膮czniku nr 8 do SIWZ. 3) Ubezpieczeniem obj臋te s膮 w/w pojazdy mechaniczne wraz z wyposa偶eniem 4) Sumy ubezpieczenia: zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8 do SIWZ. 5) Ka偶dy pojazd nale偶y uwzgl臋dni膰 w odr臋bnej polisie. 10. Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej posiadaczy pojazd贸w mechanicznych za szkody wyrz膮dzone w zwi膮zku z ruchem tych pojazd贸w (OC komunikacyjne) 1) Przedmiot ubezpieczenia: posiadane pojazdy mechaniczne podlegaj膮ce - stosownie do przepis贸w ustawy Prawo o ruchu drogowym - rejestracji w RP, stanowi膮ce w艂asno艣膰 Ubezpieczaj膮cego albo u偶ytkowane na podstawie umowy najmu, u偶yczenia, dzier偶awy, leasingu lub innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy wraz z wyposa偶eniem podstawowym (wszelkie urz膮dzenia i sprz臋t zainstalowany w pojazdach, s艂u偶膮cy do utrzymania i u偶ywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a tak偶e s艂u偶膮cy bezpiecze艅stwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzie偶膮), dodatkowym i specjalistycznym, kt贸rego warto艣膰 obejmuje podana suma ubezpieczenia AUTO CASCO. Wykaz pojazd贸w mechanicznych stanowi za艂膮cznik nr 8 do SIWZ. 2) Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 538 z p贸聼n.zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi膮zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 392 z p贸聼niejszymi zmianami). Dla pojazd贸w nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna si臋 od dnia rejestracji pojazd贸w. 3) Zakres ubezpieczenia: obowi膮zkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazd贸w mechanicznych zgodnie z ustaw膮 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi膮zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z p贸聼n. zm.) 4) Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwi臋kszenia przez ustawodawc臋 minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej sk艂adka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). 11. Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzie偶y pojazd贸w Auto Casco AC/KR 1) Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis. Dla pojazd贸w nowych (zakupionych) od dnia zakupu/zarejestrowania pojazd贸w lub od chwili zg艂oszenia/ogl臋dzin pojazdu i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 2) Zakres ubezpieczenia pe艂ny obejmuj膮cy m.in. nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: - Szkody powsta艂e wskutek nag艂ego dzia艂ania si艂y mechanicznej w chwili zetkni臋cia z innym pojazdem (zderzenie pojazd贸w), osobami, zwierz臋tami lub innymi przedmiotami pochodz膮cymi z zewn膮trz pojazdu. - Szkody powsta艂e w wyniku zetkni臋cia z przedmiotami pochodz膮cymi z pojazdu. - Szkody powsta艂e w poje聼dzie podczas mycia na myjni samochodowej. - Uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, po偶aru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania si臋 i zapadania ziemi, oraz nag艂e dzia艂anie innych si艂 przyrody. - Nag艂ego dzia艂ania czynnika termicznego lub chemicznego pochodz膮cego z zewn膮trz lub wewn膮trz pojazdu. - U偶ycia pojazdu w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 ratowania 偶ycia lub zdrowia ludzkiego. - Szkody powsta艂e wskutek kradzie偶y pojazdu lub cz臋艣ci jego wyposa偶enia; uszkodzenie pojazdu w nast臋pstwie jego zabrania w celu kr贸tkotrwa艂ego u偶ycia, rabunku, rozboju. - Szkody powsta艂e w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiada艂 wa偶nych bada艅 technicznych o ile nie mia艂o to wp艂ywu na rozmiar lub zaistnienie szkody. W przypadku pojazd贸w dotychczas ubezpieczanych od kradzie偶y, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzie偶owe uznaje si臋 za wystarczaj膮ce. Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco - RP i Europa. 12. Suma ubezpieczenia: 1) Pojazdy fabrycznie nowe b臋d膮 przyjmowane do ubezpieczenia wg warto艣ci fakturowej brutto lub netto w zale偶no艣ci czy ubezpieczony ma prawo czy te偶 nie do odliczenia podatku VAT. 2) Suma ubezpieczenia pojazd贸w, kt贸rych okres eksploatacji nie przekroczy艂 6 miesi臋cy od daty ich nabycia przez Ubezpieczaj膮cego b臋d膮 przyjmowane jako fabrycznie nowe, wg warto艣ci fakturowej brutto lub netto w zale偶no艣ci czy ubezpieczony ma prawo czy te偶 nie do odliczenia podatku VAT, o ile pojazd wcze艣niej nie uleg艂 uszkodzeniu. 3) Suma ubezpieczenia pojazd贸w, kt贸rych okres eksploatacji przekroczy艂 6 miesi臋cy, lecz nie jest d艂u偶szy ni偶 12 miesi臋cy od daty nabycia przez Ubezpieczaj膮cego jako fabrycznie nowego i pojazd wcze艣niej nie uleg艂 uszkodzeniu, ustalona b臋dzie w wysoko艣ci 85% ceny fakturowej brutto lub netto w zale偶no艣ci czy Ubezpieczony ma prawo czy te偶 nie do odliczenia podatku VAT, 13. Ubezpieczenie Nast臋pstw Nieszcz臋艣liwych Wypadk贸w kierowc贸w i pasa偶er贸w pojazd贸w mechanicznych (NNW) 1) Okres ubezpieczenia - wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis a dla pojazd贸w nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. 2) Zakres ubezpieczenia - trwa艂e nast臋pstwa nieszcz臋艣liwych wypadk贸w kierowcy i pasa偶er贸w pojazd贸w mechanicznych (w tym nast臋pstwa zawa艂u serca i udaru m贸zgu wyst臋puj膮cych nagle i nie spowodowanych stanem chorobowym) polegaj膮ce na uszkodzeniu cia艂a i 艣mierci powsta艂e w zwi膮zku z ruchem lub postojem pojazd贸w mechanicznych, w szczeg贸lno艣ci podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w poje聼dzie b臋d膮cym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podr贸偶y koniecznej naprawy, a tak偶e podczas za艂adunku i wy艂adunku pojazdu. 艢wiadczenie w przypadku 艣mierci - 100% sumy ubezpieczenia Zamawiaj膮cy dopuszcza wy艂膮czenie z ochrony w zakresie NNW koszt贸w leczenia. Dotyczy pojazd贸w wymienionych w za艂膮czniku Nr 8 do SIWZ . 14. Ubezpieczenie assistance ( bezsk艂adkowe) Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczeg贸lnych 艣wiadcze艅 i us艂ug - zgodne z Og贸lnymi Warunkami Ubezpieczenia assistance danego Ubezpieczyciela do艂膮czanego bezsk艂adkowo do ubezpieczenia obowi膮zkowego OC posiadaczy pojazd贸w mechanicznych lub AUTO CASCO. Zamawiaj膮cy dopuszcza, aby ubezpieczenie assistance dotyczy艂o tylko pojazd贸w osobowych i ci臋偶arowych o dopuszczalnej masie ca艂kowitej do 3,5 t. 1) Okres ubezpieczenia - wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis, dla pojazd贸w nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji pojazd贸w i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. 2) Zakres ubezpieczenia - zakres ubezpieczenia assistance zgodnie z OWU Ubezpieczyciela. Minimalny zakres terytorialny - RP. 15. Zadanie Nr 4 - UBEZPIECZENIE NNW CZ艁ONK脫W OCHOTNICZEJ STRA呕Y PO呕ARNEJ 1) 1. Ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych bior膮cych udzia艂 w akcjach ratowniczo - ga艣niczych, wed艂ug przekazanego przez Zamawiaj膮cego imiennego wykazu. 1) Zakres ubezpieczenia: - forma zawarcia ubezpieczenia: imienna (wykaz zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy) - ilo艣膰 jednostek obj臋ta tym wariantem ubezpieczenia: 13 jednostek OSP - 艂膮czna ilo艣膰 os贸b obj臋tych ochron膮: 150. 2) Wysoko艣膰 jednorazowych odszkodowa艅 lub renty - ustalana b臋dzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 pa聼dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z p贸聼n.zm.) oraz Rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania 艣wiadcze艅 odszkodowawczych stra偶akom jednostek ochrony przeciw po偶arowej i cz艂onkom ochotniczej stra偶y po偶arnej z tytu艂u uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich 艣mierci przyznawania odszkodowa艅 cz艂onkom ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 1, poz. 6). 3) Je偶eli wysoko艣膰 odszkodowania lub renty, kt贸r膮 Zamawiaj膮cy b臋dzie zobowi膮zany pokry膰 z w艂asnych 艣rodk贸w przekracza sum臋 ubezpieczenia wymienion膮 w ppkt 1 Ubezpieczyciel jest zobowi膮zany pokry膰 koszty przyznanego odszkodowania lub renty, ustalonego na podstawie w/w przepis贸w - w pe艂nej wysoko艣ci. 2. Ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych nie bior膮cych udzia艂u w akcjach ratowniczo - ga艣niczych. 1) Suma ubezpieczenia: 10 000,00 z艂 na jedn膮 osob臋. 2) Zakres ubezpieczenia: - 艣wiadczenia podstawowe + zawa艂 serca i udar m贸zgu; - jednorazowe odszkodowanie w razie doznania sta艂ego lub d艂ugotrwa艂ego uszczerbku na zdrowiu; - jednorazowe odszkodowanie z tytu艂u 艣mierci ubezpieczonego w nast臋pstwie nieszcz臋艣liwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia); - koszty leczenia (do 10% sumy ubezpieczenia); - czas odpowiedzialno艣ci: podczas 膰wicze艅 i zawod贸w stra偶ackich oraz w drodze na/z, 膰wiczenia, zawody, obs艂ug膮, ochron膮 uroczysto艣ci, imprez plenerowych; - forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna; - ilo艣膰 jednostek obj臋ta tym wariantem ubezpieczenia: 13 jednostek OSP - 艂膮czna ilo艣膰 os贸b obj臋tych ochron膮: 769.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2354
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Odpowiedzi na zapytania  Odpowiedzi na zapytania - zmiana og艂oszenia o zam贸wieniu


  Nowa strona 5

  OG艁OSZENIE O ZMIANIE OG艁OSZENIA

  Og艂oszenie powi膮zane:

  Og艂oszenie nr 140201-2013 z dnia 2013-07-11 r. Og艂oszenie o zam贸wieniu - Sko艂yszyn
  Przedmiotem zam贸wienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazd贸w i odpowiedzialno艣ci cywilnej Gminy Sko艂yszyn i jej jednostek organizacyjnych. RYZYKA PODLEGAJ慕CE UBEZPIECZENIU. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE艃...
  Termin sk艂adania ofert: 2013-07-19


  Numer og艂oszenia: 145289 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013


  Og艂oszenie dotyczy: Og艂oszenia o zam贸wieniu.

  Informacje o zmienianym og艂oszeniu: 140201 - 2013 data 11.07.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  Gmina Sko艂yszyn, Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  SEKCJA II: ZMIANY W OG艁OSZENIU

  II.1) Tekst, kt贸ry nale偶y zmieni膰:

  • Miejsce, w kt贸rym znajduje si臋 zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W og艂oszeniu jest: IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 19.07.2013 godzina 09:30.
  • W og艂oszeniu powinno by膰: IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 22.07.2013 godzina 09:30.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2370
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Odpowiedzi na zapytania - ubezpieczenie
  SIWZ -Kompleksowe ubezpieczenie mienia i OC Gminy Sko艂yszyn i jedn. organiz. modyfikacja.
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - wykaz budynk贸w i budowli gminy Sko艂yszyn
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz budynk贸w i budowli jedn.organiz
  Za艂.Nr 8 do SIWZ - wykaz pojazd贸w mechanicznych
  Za艂.Nr 9 do SIWZ - szkodowo艣膰 w latach 2010-2013  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 5

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:

  www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=35

   

   

  Sko艂yszyn: Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazd贸w oraz OC stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn i jednostek organizacyjnych
  Numer og艂oszenia: 140201 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazd贸w oraz OC stanowi膮cych w艂asno艣膰 Gminy Sko艂yszyn i jednostek organizacyjnych.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiotem zam贸wienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazd贸w i odpowiedzialno艣ci cywilnej Gminy Sko艂yszyn i jej jednostek organizacyjnych. RYZYKA PODLEGAJ慕CE UBEZPIECZENIU. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE艃 LOSOWYCH: 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: 1) Po偶ar, w tym po偶ar powsta艂y w wyniku dzia艂ania os贸b trzecich z zewn膮trz budynku, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. 2) Huragan (zgodnie z poni偶sz膮 definicj膮), deszcz nawalny, 艣nieg, pow贸d聼 (w tym r贸wnie偶 sp艂yw w贸d po zboczach), lawina, grad, zapadanie lub osuwanie si臋 ziemi, zalanie przez wydostanie si臋 cieczy lub pary z urz膮dze艅 wodno - kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu (w tym r贸wnie偶 nale偶膮cego do Ubezpieczaj膮cego i Ubezpieczonego), trz臋sienie ziemi. 3) Uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewr贸cenia si臋 rosn膮cych w pobli偶u drzew lub budynk贸w, budowli, urz膮dze艅 technicznych lub innych element贸w. 4) Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpo艣rednim zagro偶eniem ze strony zdarzenia losowego obj臋tego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprz膮tni臋cia pozosta艂o艣ci po szkodzie. 5) Dewastacje - rozumiane jako umy艣lne lub nieumy艣lne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (w tym r贸wnie偶 przez podopiecznych i pensjonariuszy tak偶e upo艣ledzonych umys艂owo lub z ograniczon膮 艣wiadomo艣ci膮), tak偶e bez kradzie偶y z w艂amaniem lub rabunku oraz uszkodzenie mienia przez dzikie zwierz臋ta. Dotyczy r贸wnie偶 uszkodzenia element贸w budynk贸w i budowli lub lokali, w kt贸rych to mienie si臋 znajduje, a tak偶e konstrukcji takich jak wyposa偶enie plac贸w zabaw, znak贸w drogowych, tablic informacyjnych, latarni. 2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE呕Y Z W艁AMANIEM I RABUNKU ORAZ KRADZIE呕Y ZWYK艁EJ: 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek Zamawiaj膮cego wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Zakres ubezpieczenia obejmuje, co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: 1) Kradzie偶 z w艂amaniem - rozumian膮 jako zab贸r mienia z zamkni臋tego lokalu po usuni臋ciu istniej膮cych zabezpiecze艅 przy u偶yciu si艂y lub narz臋dzi, albo zab贸r mienia z lokalu w kt贸rym sprawca ukry艂 si臋 przed jego zamkni臋ciem i pozostawi艂 艣lady mog膮ce stanowi膰 dow贸d jego ukrycia. 2) Rabunek - zab贸r mienia z u偶yciem przemocy fizycznej lub gro聼by jej u偶ycia wobec Ubezpieczaj膮cego, os贸b dzia艂aj膮cych w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemoc膮 fizyczn膮 lub gro聼b膮 osoby posiadaj膮cej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, 3) Wandalizm (dewastacj臋) - rozumiany jako umy艣lne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, tak偶e bez kradzie偶y z w艂amaniem lub rabunku. Dotyczy r贸wnie偶 uszkodzenia element贸w budynk贸w lub lokali, w kt贸rych to mienie si臋 znajduje, 4) Zagini臋cie ubezpieczonego mienia wskutek zdarzenia o charakterze nag艂ym i niespodziewanym, niezale偶nym od woli Ubezpieczaj膮cego lub Ubezpieczonego, np. podczas akcji ratowniczej (w przypadku odnalezienia zaginionej rzeczy w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczony ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Ubezpieczycielowi wyp艂acone odszkodowanie). Nale偶ne odszkodowanie za szkody kradzie偶owe automatycznie zwi臋kszane jest o koszty naprawy wszelkich element贸w zabezpieczaj膮cych uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia, do wysoko艣ci sum ubezpieczenia. Powy偶szy warunek dotyczy r贸wnie偶 szk贸d powsta艂ych w wyniku dewastacji. Zasady dotycz膮ce pokrycia koszt贸w naprawy - wymiany zabezpiecze艅 dotycz膮 r贸wnie偶 sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej szkody przebiega z ubezpieczenia sprz臋tu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 5) Kradzie偶 zwyk艂a. Zakres ubezpieczenia: kradzie偶 rozumiana jako zab贸r mienia (z wy艂膮czeniem 艣rodk贸w pieni臋偶nych, 艣rodk贸w obrotowych, mienia pracowniczego i mienia os贸b trzecich) w celu jego przyw艂aszczenia nie pozostawiaj膮cy widocznych 艣lad贸w w艂amania. system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcj膮 sumy ubezpieczenia Mienie znajduj膮ce si臋 na zewn膮trz powinno by膰 zamocowane tak, aby jego zab贸r by艂 mo偶liwy tylko po uprzednim u偶yciu si艂y lub narz臋dzi. Ubezpieczaj膮cy zobowi膮zany jest powiadomi膰 bezzw艂ocznie policj臋 po stwierdzeniu wyst膮pienia szkody spowodowanej kradzie偶膮 lub od momentu, w kt贸rym Ubezpieczaj膮cy dowiedzia艂 si臋 o niej. Przedmiot ubezpieczenia: 艣rodki trwa艂e, wyposa偶enie, elementy sta艂e budynk贸w i budowli (dot. m.in. w艂az贸w do studzienek kanalizacyjnych i bramek, znak贸w drogowych, element贸w ogrodzenia, rynien), kt贸rych posiadanie mo偶na udokumentowa膰 3.UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOT脫W SZKLANYCH OD ST艁UCZENIA: 1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. 2. Przedmiot ubezpieczenia: st艂uczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiot贸w znajduj膮cych si臋 wewn膮trz i na zewn膮trz budynk贸w i budowli wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ. Zakres ubezpieczenia obejmuje r贸wnie偶 koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach - ustawienia rusztowa艅, b膮d聼 najmu odpowiedniego sprz臋tu (d聼wigi, podno艣niki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia. W przypadku szk贸d polegaj膮cych na st艂uczeniu lub uszkodzeniu szyb i innych przedmiot贸w Ubezpieczony nie ma obowi膮zku ka偶dorazowego zg艂aszania zdarzenia organom 艣cigania. Likwidacja szk贸d: bez ogl臋dzin Ubezpieczyciela, na podstawie w艂asnej dokumentacji fotograficznej oraz protoko艂u szkody sporz膮dzonego przez Ubezpieczonego. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcj膮 sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia - podana w wykazie jednostek w pkt 3.4.1 i 4. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO艢CI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ 1) Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ i ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. W ubezpieczeniu odpowiedzialno艣ci cywilnej pracodawcy z tytu艂u wypadk贸w przy pracy dopuszczalna franszyza redukcyjna. 艢wiadczenie b臋dzie wyp艂acane osobom uprawnionym na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 30 pa聼dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z p贸聼n. zm.) 2) Zakres ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej deliktowej i kontraktowej wynikaj膮cej z prowadzonej dzia艂alno艣ci statutowej i posiadanego mienia obejmuje, co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: - Odpowiedzialno艣膰 cywilna Ubezpieczonego wynikaj膮c膮 z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa za szkody powsta艂e w okresie trwania ubezpieczenia, b臋d膮ce skutkiem dzia艂ania lub zaniechania Ubezpieczonego, z kt贸rych roszczenia zostan膮 zg艂oszone przed up艂ywem ustawowego terminu przedawnienia, wyrz膮dzone na terytorium RP w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u nast臋pstw szk贸d zwi膮zanych z przeniesieniem ognia oraz nast臋pstw szk贸d powsta艂ych w urz膮dzeniach wodoci膮gowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (w tym powsta艂e wskutek cofni臋cia si臋 cieczy w systemach kanalizacyjnych), oraz odpowiedzialno艣膰 cywilna z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania zobowi膮zania. - Koszty poniesione przez Ubezpieczaj膮cego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpo艣rednio gro偶膮c膮 szkod膮, - Koszty wynagrodzenia rzeczoznawc贸w powo艂anych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgod膮, w celu ustalenia okoliczno艣ci i rozmiaru szkody, 3) Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialno艣ci cywilnej deliktowej i kontraktowej wynikaj膮cej z prowadzonej dzia艂alno艣ci statutowej i posiadanego mienia zawarte zosta艂y w pkt 3.3.4. Rozdzia艂u II SIWZ.
  5. UBEZPIECZENIE SPRZ臉TU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
  1. Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ oraz ka偶dej lokalizacji, w kt贸rej te jednostki prowadz膮 dzia艂alno艣膰. Sumy gwarancyjne okre艣lono w wykazie jednostek w pkt 3.4.1 i 3.4.2 SIWZ . 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegaj膮ce na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezale偶nej od Ubezpieczaj膮cego przyczyny, a w szczeg贸lno艣ci spowodowane przez: 1) Dzia艂anie cz艂owieka, tj. niew艂a艣ciwe u偶ytkowanie, nieostro偶no艣膰, zaniedbanie, b艂臋dn膮 obs艂ug臋, 艣wiadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie.
  2) Kradzie偶 z w艂amaniem i rabunek, wandalizm.. 3) Dzia艂anie ognia (w tym r贸wnie偶 dymu i sadzy) oraz polegaj膮ce na osmaleniu, przypaleniu, a tak偶e w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz). 4) Dzia艂anie wody tj. zalania wod膮 z urz膮dze艅 wodno-kanalizacyjnych, burzy, wylewu w贸d podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, 艣niegu, samoczynne otworzenie si臋 g艂贸wek tryskaczowych z innych przyczyn ni偶 wskutek po偶aru, nieumy艣lne pozostawienie otwartych kran贸w lub innych zawor贸w. 5) Dzia艂anie wiatru, lawiny, osuni臋cie si臋 ziemi. 6) Wady produkcyjne, b艂臋dy konstrukcyjne, wady materia艂owe, kt贸re ujawni艂y si臋 dopiero po okresie gwarancji. 7) Zbyt wysokie-niskie napi臋cia-nat臋偶enie w sieci instalacji elektrycznej. 8) Szkody w no艣nikach obrazu urz膮dze艅 fotokopiuj膮cych. 9) Po艣rednie dzia艂anie wy艂adowa艅 atmosferycznych i zjawisk pochodnych.
  10) Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpo艣rednim zagro偶eniem ze strony zdarzenia losowego obj臋tego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprz膮tni臋cia pozosta艂o艣ci po szkodzie. Rodzaj warto艣ci: warto艣膰 ksi臋gowa brutto, warto艣膰 odtworzeniowa.
  6. Likwidacja szk贸d: do warto艣ci odtworzenia rozumianej jako warto艣ci zast膮pienia ubezpieczonego sprz臋tu przez sprz臋t fabrycznie nowy, dost臋pny na rynku, mo偶liwie jak najbardziej zbli偶ony parametrami jako艣ci i wydajno艣ci do sprz臋tu zniszczonego, z uwzgl臋dnieniem koszt贸w transportu, demonta偶u i monta偶u ponownego oraz op艂at celnych i innych tego typu nale偶no艣ci, niezale偶nie od wieku i stopnia umorzenia sprz臋tu. 7. Sprz臋t elektroniczny przeno艣ny jest obj臋ty ochron膮 na terytorium RP. 8. Wykaz sprz臋tu elektronicznego Zamawiaj膮cy przeka偶e Wykonawcy przed podpisaniem polis. 9. Zadanie Nr 3 - Ubezpieczenie pojazd贸w mechanicznych gminy jednostek organizacyjnych Gminy Sko艂yszyn (OC, AC, NNW, Assistance). 1) Rodzaj warto艣ci: warto艣膰 ksi臋gowa brutto, warto艣膰 odtworzeniowa 2) Wykaz pojazd贸w mechanicznych gminy i poszczeg贸lnych jednostek organizacyjnych jest zawarty w za艂膮czniku nr 8 do SIWZ. 3) Ubezpieczeniem obj臋te s膮 w/w pojazdy mechaniczne wraz z wyposa偶eniem 4) Sumy ubezpieczenia: zgodnie z za艂膮cznikiem nr 8 do SIWZ. 5) Ka偶dy pojazd nale偶y uwzgl臋dni膰 w odr臋bnej polisie. 10. Ubezpieczenie odpowiedzialno艣ci cywilnej posiadaczy pojazd贸w mechanicznych za szkody wyrz膮dzone w zwi膮zku z ruchem tych pojazd贸w (OC komunikacyjne) 1) Przedmiot ubezpieczenia: posiadane pojazdy mechaniczne podlegaj膮ce - stosownie do przepis贸w ustawy Prawo o ruchu drogowym - rejestracji w RP, stanowi膮ce w艂asno艣膰 Ubezpieczaj膮cego albo u偶ytkowane na podstawie umowy najmu, u偶yczenia, dzier偶awy, leasingu lub innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy wraz z wyposa偶eniem podstawowym (wszelkie urz膮dzenia i sprz臋t zainstalowany w pojazdach, s艂u偶膮cy do utrzymania i u偶ywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a tak偶e s艂u偶膮cy bezpiecze艅stwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzie偶膮), dodatkowym i specjalistycznym, kt贸rego warto艣膰 obejmuje podana suma ubezpieczenia AUTO CASCO. Wykaz pojazd贸w mechanicznych stanowi za艂膮cznik nr 8 do SIWZ.
  2) Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 538 z p贸聼n.zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi膮zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 392 z p贸聼niejszymi zmianami). Dla pojazd贸w nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna si臋 od dnia rejestracji pojazd贸w.
  3) Zakres ubezpieczenia: obowi膮zkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazd贸w mechanicznych zgodnie z ustaw膮 z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi膮zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z p贸聼n. zm.) 4) Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwi臋kszenia przez ustawodawc臋 minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej sk艂adka za ubezpieczenie pozostaje bez zmian). 11. Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzie偶y pojazd贸w Auto Casco AC/KR 1) Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis. Dla pojazd贸w nowych (zakupionych) od dnia zakupu/zarejestrowania pojazd贸w lub od chwili zg艂oszenia/ogl臋dzin pojazdu i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 2) Zakres ubezpieczenia pe艂ny obejmuj膮cy m.in. nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: - Szkody powsta艂e wskutek nag艂ego dzia艂ania si艂y mechanicznej w chwili zetkni臋cia z innym pojazdem (zderzenie pojazd贸w), osobami, zwierz臋tami lub innymi przedmiotami pochodz膮cymi z zewn膮trz pojazdu. - Szkody powsta艂e w wyniku zetkni臋cia z przedmiotami pochodz膮cymi z pojazdu. - Szkody powsta艂e w poje聼dzie podczas mycia na myjni samochodowej. - Uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, po偶aru, wybuchu, pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania si臋 i zapadania ziemi, oraz nag艂e dzia艂anie innych si艂 przyrody. - Nag艂ego dzia艂ania czynnika termicznego lub chemicznego pochodz膮cego z zewn膮trz lub wewn膮trz pojazdu. - U偶ycia pojazdu w zwi膮zku z konieczno艣ci膮 ratowania 偶ycia lub zdrowia ludzkiego. - Szkody powsta艂e wskutek kradzie偶y pojazdu lub cz臋艣ci jego wyposa偶enia; uszkodzenie pojazdu w nast臋pstwie jego zabrania w celu kr贸tkotrwa艂ego u偶ycia, rabunku, rozboju. - Szkody powsta艂e w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiada艂 wa偶nych bada艅 technicznych o ile nie mia艂o to wp艂ywu na rozmiar lub zaistnienie szkody. W przypadku pojazd贸w dotychczas ubezpieczanych od kradzie偶y, zainstalowane w nich zabezpieczenia przeciwkradzie偶owe uznaje si臋 za wystarczaj膮ce. Zakres terytorialny ubezpieczenia autocasco - RP i Europa. 12. Suma ubezpieczenia: 1) Pojazdy fabrycznie nowe b臋d膮 przyjmowane do ubezpieczenia wg warto艣ci fakturowej brutto lub netto w zale偶no艣ci czy ubezpieczony ma prawo czy te偶 nie do odliczenia podatku VAT. 2) Suma ubezpieczenia pojazd贸w, kt贸rych okres eksploatacji nie przekroczy艂 6 miesi臋cy od daty ich nabycia przez Ubezpieczaj膮cego b臋d膮 przyjmowane jako fabrycznie nowe, wg warto艣ci fakturowej brutto lub netto w zale偶no艣ci czy ubezpieczony ma prawo czy te偶 nie do odliczenia podatku VAT, o ile pojazd wcze艣niej nie uleg艂 uszkodzeniu. 3) Suma ubezpieczenia pojazd贸w, kt贸rych okres eksploatacji przekroczy艂 6 miesi臋cy, lecz nie jest d艂u偶szy ni偶 12 miesi臋cy od daty nabycia przez Ubezpieczaj膮cego jako fabrycznie nowego i pojazd wcze艣niej nie uleg艂 uszkodzeniu, ustalona b臋dzie w wysoko艣ci 85% ceny fakturowej brutto lub netto w zale偶no艣ci czy Ubezpieczony ma prawo czy te偶 nie do odliczenia podatku VAT, 13. Ubezpieczenie Nast臋pstw Nieszcz臋艣liwych Wypadk贸w kierowc贸w i pasa偶er贸w pojazd贸w mechanicznych (NNW) 1) Okres ubezpieczenia - wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis a dla pojazd贸w nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. 2) Zakres ubezpieczenia - trwa艂e nast臋pstwa nieszcz臋艣liwych wypadk贸w kierowcy i pasa偶er贸w pojazd贸w mechanicznych (w tym nast臋pstwa zawa艂u serca i udaru m贸zgu wyst臋puj膮cych nagle i nie spowodowanych stanem chorobowym) polegaj膮ce na uszkodzeniu cia艂a lub rozstroju zdrowia i 艣mierci powsta艂e w zwi膮zku z ruchem lub postojem pojazd贸w mechanicznych, w szczeg贸lno艣ci podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w poje聼dzie b臋d膮cym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podr贸偶y koniecznej naprawy, a tak偶e podczas za艂adunku i wy艂adunku pojazdu. 艢wiadczenie w przypadku 艣mierci - 100% sumy ubezpieczenia Zwrot udokumentowanych koszt贸w leczenia - min 10% sumy ubezpieczenia. Dotyczy pojazd贸w wymienionych w za艂膮czniku Nr 8 do SIWZ . 14. Ubezpieczenie assistance ( bezsk艂adkowe) Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczeg贸lnych 艣wiadcze艅 i us艂ug - zgodne z Og贸lnymi Warunkami Ubezpieczenia assistance danego Ubezpieczyciela do艂膮czanego bezsk艂adkowo do ubezpieczenia obowi膮zkowego OC posiadaczy pojazd贸w mechanicznych lub AUTO CASCO. 1) Okres ubezpieczenia - wynosi 12 miesi臋cy od zako艅czenia okresu ubezpieczenia aktualnie obowi膮zuj膮cych polis, dla pojazd贸w nowych (zakupionych) od dnia zakupu/rejestracji pojazd贸w i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. 2) Zakres ubezpieczenia - Ubezpieczenie assistance obejmuje co najmniej nast臋puj膮ce ryzyka i koszty: pomoc na wypadek awarii pojazdu, braku paliwa lub kradzie偶y pojazdu lub jego cz臋艣ci uniemo偶liwiaj膮cej dalsz膮 jazd臋, polegaj膮ca na zorganizowaniu i pokryciu kosz贸w naprawy na miejscu zdarzenia (bez kosztu zakupu cz臋艣ci), dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa), pokryciu koszt贸w holowania, zakwaterowania lub pokrycia koszt贸w kontynuowania podr贸偶y, bez wprowadzania limitu kilometr贸w, powy偶ej kt贸rego przys艂uguje 艣wiadczenie assistance. Ubezpieczenie obejmuje zwrot koszt贸w wynajmu samochodu zast臋pczego w przypadku wypadku b膮d聼 awarii pojazdu na okres co najmniej 3 dni. Ubezpieczenie obejmuje r贸wnie偶 pomoc poszkodowanym w wypadku. Ubezpieczenie dotyczy pojazd贸w osobowych i ci臋偶arowych posiadaj膮cych ubezpieczenie OC komunikacyjne. Minimalny zakres terytorialny - RP. 15. Zadanie Nr 4 - UBEZPIECZENIE NNW CZ艁ONK脫W OCHOTNICZEJ STRA呕Y PO呕ARNEJ 1) Ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych bior膮cych udzia艂 w akcjach ratowniczo - ga艣niczych, wed艂ug przekazanego przez Zamawiaj膮cego imiennego wykazu. - Suma ubezpieczenia: 10 000,00 z艂 na jedn膮 osob臋. - Zakres ubezpieczenia: 艣wiadczenia podstawowe + zawa艂 serca i udar m贸zgu; - jednorazowe odszkodowanie w razie doznania sta艂ego lub d艂ugotrwa艂ego uszczerbku na zdrowiu; - jednorazowe odszkodowanie z tytu艂u 艣mierci ubezpieczonego w nast臋pstwie nieszcz臋艣liwego wypadku albo zdarzenia podczas akcji ratowniczo - ga艣niczych (100% sumy ubezpieczenia); - koszty leczenia (do 100% sumy ubezpieczenia); - czas odpowiedzialno艣ci: podczas akcji ratowniczej, 膰wicze艅 i zawod贸w stra偶ackich oraz w drodze na/z akcj臋, 膰wiczenia, zawody, obs艂uga, ochrona uroczysto艣ci, imprez plenerowych; - renta z tytu艂u ca艂kowitej niezdolno艣ci do pracy; - odszkodowanie z tytu艂u szkody w mieniu; - forma zawarcia ubezpieczenia: imienna (wykaz zostanie przekazany Wykonawcy przed podpisaniem umowy) - ilo艣膰 jednostek obj臋ta tym wariantem ubezpieczenia: 13 jednostek OSP - 艂膮czna ilo艣膰 os贸b obj臋tych ochron膮: 150. 2) Wysoko艣膰 jednorazowych odszkodowa艅 lub renty - ustalana b臋dzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 pa聼dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo艂ecznym z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z p贸聼n.zm.) oraz Rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania 艣wiadcze艅 odszkodowawczych stra偶akom jednostek ochrony przeciw po偶arowej i cz艂onkom ochotniczej stra偶y po偶arnej z tytu艂u uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich 艣mierci przyznawania odszkodowa艅 cz艂onkom ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 1, poz. 6). 3) Ubezpieczenie nast臋pstw nieszcz臋艣liwych wypadk贸w cz艂onk贸w ochotniczych stra偶y po偶arnych nie bior膮cych udzia艂u w akcjach ratowniczo - ga艣niczych. - Suma ubezpieczenia: 10 000,00 z艂 na jedn膮 osob臋. - zakres ubezpieczenia: 艣wiadczenia podstawowe + zawa艂 serca i udar m贸zgu; - jednorazowe odszkodowanie w razie doznania sta艂ego lub d艂ugotrwa艂ego uszczerbku na zdrowiu; - jednorazowe odszkodowanie z tytu艂u 艣mierci ubezpieczonego w nast臋pstwie nieszcz臋艣liwego wypadku (100% sumy ubezpieczenia); - koszty leczenia (do 100% sumy ubezpieczenia); - czas odpowiedzialno艣ci: podczas 膰wicze艅 i zawod贸w stra偶ackich oraz w drodze na-z, 膰wiczenia, zawody, obs艂ug膮, ochron膮 uroczysto艣ci, imprez plenerowych ; - renta z tytu艂u ca艂kowitej niezdolno艣ci do pracy; - odszkodowanie z tytu艂u szkody w mieniu; - forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna; - ilo艣膰 jednostek obj臋ta tym wariantem ubezpieczenia: 13 jednostek OSP - 艂膮czna ilo艣膰 os贸b obj臋tych ochron膮: 769..

  II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:

  • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
  • Zamawiaj膮cy przewiduje udzieli膰 zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, w wysoko艣ci do 50% warto艣ci wynagrodzenia podstawowego.

  II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 66.51.00.00-8.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: 2 000,00 PLN (dwa tysi膮ce z艂otych). 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach:
  1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty,
  o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. Gwarancja zap艂aty wadium musi by膰 wa偶na co najmniej przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni.
  W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅,
  o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. 6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli
  w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie.
  12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi posiada膰 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci prowadzi膰 dzia艂alno艣膰 ubezpieczeniow膮 zgodnie z ustaw膮 z dnia 22 maja 2003 roku o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z p贸聼n. zm.), dzia艂aj膮 w formie sp贸艂ki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpiecze艅 Wzajemnych i posiadaj膮 zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej obejmuj膮cej przedmiot zam贸wienia lub za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu pa艅stwowego, 偶e Wykonawca prowadzi dzia艂alno艣膰 ubezpieczeniow膮 obejmuj膮c膮 przedmiot zam贸wienia

           III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.

           III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi posiada膰 czynny punkt obs艂ugi klienta, oddzia艂 terenowy lub siedzib臋 zapewniaj膮c膮 pe艂n膮 obs艂ug臋 zakresu ubezpieczenia b臋d膮cego przedmiotem zam贸wienia, zlokalizowan膮 na terenie gminy Sko艂yszyn lub w odleg艂o艣ci nie wi臋kszej ni偶 50 km od granicy terytorialnej gminy Sko艂yszyn. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 10 do SIWZ.

           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.

           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

  o        1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
  w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

  • potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu wykonania zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

  • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1) Potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje - tj.: dokument potwierdzaj膮cy posiadanie uprawnie艅 do prowadzenia dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej, o kt贸rym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia艂alno艣ci ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010r. Nr 11, poz. 66 z p贸偶n. zm.). 2) Wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych Wykonawcy us艂ugi w celu realizacji zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie dysponowania tymi zasobami - aby spe艂ni膰 warunek Wykonawca musi posiada膰 czynny punkt obs艂ugi klienta, oddzia艂 terenowy lub siedzib臋 zapewniaj膮c膮 pe艂n膮 obs艂ug臋 zakresu ubezpieczenia b臋d膮cego przedmiotem zam贸wienia, zlokalizowan膮 na terenie gminy Sko艂yszyn lub w odleg艂o艣ci nie wi臋kszej ni偶 50 km od granicy terytorialnej gminy Sko艂yszyn. Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 10 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Wz贸r umowy jest przedstawiony w za艂膮czniku nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowi膮zuj膮cej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiaj膮cego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany zakresu ubezpieczenia (warto艣ci, sum ubezpieczenia, ilo艣ci pojazd贸w) wymienionych w za艂膮cznikach do umowy. 3. Zmiana postanowie艅 zawartej umowy mo偶e nast膮pi膰 za zgod膮 obu stron wyra偶on膮 na pi艣mie w postaci aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=35
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 13 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 lub pok. nr 26 - w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 19.07.2013 godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy..

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: POUCZENIE O 艢RODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Od czynno艣ci Zamawiaj膮cego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podj臋tej w post臋powaniu lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany, Wykonawcy, kt贸ry ma interes w uzyskaniu zam贸wienia, poni贸s艂 lub mo偶e ponie艣膰 szkod臋 w wyniku naruszenia przez Zamawiaj膮cego przepis贸w ustawy - przys艂uguje odwo艂anie. 2. W zwi膮zku z warto艣ci膮 zam贸wienia mniejszej ni偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwo艂anie w przypadku tego zam贸wienia przys艂uguje wy艂膮cznie wobec czynno艣ci: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu; 2) wykluczenia odwo艂uj膮cego z post臋powania; 3) odrzucenia oferty odwo艂uj膮cego. 3. Odwo艂anie powinno wskazywa膰 czynno艣膰 lub zaniechanie czynno艣ci Zamawiaj膮cego, kt贸rej zarzuca si臋 niezgodno艣膰 z przepisami ustawy, zawiera膰 zwi臋z艂e przedstawienie zarzut贸w, okre艣la膰 偶膮danie oraz wskazywa膰 okoliczno艣ci faktyczne i prawne uzasadniaj膮ce wniesienie odwo艂ania. 4. Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwo艂uj膮cy przesy艂a kopi臋 odwo艂ania Zamawiaj膮cemu przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania w taki spos贸b, aby m贸g艂 on zapozna膰 si臋 z jego tre艣ci膮 przed up艂ywem tego terminu. 6. Domniemywa si臋, i偶 Zamawiaj膮cy m贸g艂 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 odwo艂ania przed up艂ywem terminu do jego wniesienia, je偶eli przes艂anie jego kopii nast膮pi艂o przed up艂ywem terminu do jego wniesienia za pomoc膮 jednego ze sposob贸w okre艣lonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca mo偶e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo艂ania poinformowa膰 Zamawiaj膮cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci podj臋tej przez niego lub zaniechaniu czynno艣ci, do kt贸rej jest on zobowi膮zany na podstawie ustawy, na kt贸re nie przys艂uguje odwo艂anie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadno艣ci przekazanej informacji zamawiaj膮cy powtarza czynno艣膰 albo dokonuje czynno艣ci zaniechanej, informuj膮c o tym wykonawc贸w w spos贸b przewidziany w ustawie PZP dla tej czynno艣ci. 9. Na czynno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt. 8, nie przys艂uguje odwo艂anie, z zastrze偶eniem pkt 2. 10. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia - je偶eli zosta艂y przes艂ane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - je偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b. 11. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, a tak偶e wobec postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia na stronie internetowej. 12. Odwo艂anie wobec czynno艣ci innych ni偶 okre艣lone w pkt 10 i 11 wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwo艂ania wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia zamawiaj膮cy mo偶e przed艂u偶y膰 termin sk艂adania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwo艂ania po up艂ywie terminu sk艂adania ofert bieg terminu zwi膮zania ofert膮 ulega zawieszeniu do czasu og艂oszenia przez Izb臋 orzeczenia. 15. Zamawiaj膮cy, nie p贸聼niej ni偶 na 7 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci wadium, wzywa Wykonawc贸w, pod rygorem wykluczenia z post臋powania, do przed艂u偶enia wa偶no艣ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb臋dny do zabezpieczenia post臋powania do zawarcia umowy. Je偶eli odwo艂anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si臋 jedynie do Wykonawcy, kt贸rego ofert臋 wybrano jako najkorzystniejsz膮. 16. Zamawiaj膮cy przesy艂a niezw艂ocznie, nie p贸聼niej ni偶 w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi臋 odwo艂ania innym Wykonawcom uczestnicz膮cym w post臋powaniu, a je偶eli odwo艂anie dotyczy tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, zamieszcza j膮 r贸wnie偶 na stronie internetowej - wzywaj膮c wykonawc贸w do przyst膮pienia do post臋powania odwo艂awczego. 17. Wykonawca mo偶e zg艂osi膰 przyst膮pienie do post臋powania odwo艂awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo艂ania, wskazuj膮c stron臋, do kt贸rej przyst臋puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni臋cia na korzy艣膰 strony, do kt贸rej przyst臋puje. Zg艂oszenie przyst膮pienia dor臋cza si臋 Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi臋 przesy艂a si臋 Zamawiaj膮cemu oraz Wykonawcy wnosz膮cemu odwo艂anie.
  18. Wykonawcy, kt贸rzy przyst膮pili do post臋powania odwo艂awczego, staj膮 si臋 uczestnikami post臋powania odwo艂awczego, je偶eli maj膮 interes w tym, aby odwo艂anie zosta艂o rozstrzygni臋te na korzy艣膰 jednej ze stron. 19. Szczeg贸艂y dalszego post臋powania odwo艂awczego zawiera ustawa PZP - Dzia艂 VI - 艢rodki ochrony prawnej..

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2323
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ -Kompleksowe ubezpieczenie mienia i OC Gminy Sko艂yszyn i jedn. organiz..pdf
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen.doc
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.doc
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - wykaz budynk贸w i budowli Gminy Sko艂yszyn.pdf
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz budynk贸w i budowli jedn.organiz..pdf
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - wykaz budynk贸w i budowli GZGK wod.,kan. I etap .pdf
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - wykaz budynk贸w i budowli GZGK - oczyszcz., kan. II etap.pdf
  Za艂.Nr 8 do SIWZ - wykaz pojazd贸w mechanicznych .pdf
  Za艂.Nr 9 do SIWZ - wykaz szk贸d i wysoko艣膰 odszkod..pdf
  Za艂.Nr 10 do SIWZ - wykaz punkt贸w obs艂ugi.doc
  Za艂.Nr 11 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 12 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.064 sekund