Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Opinie RIO
 • Gazeta
 • Klauzule informacyjne
 • Rada Gminy
 • Prawo
 • W艂adze
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych w 2018 r.
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Moja sprawa
 • Programy
 • Strategia
 • Og艂oszenia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Obwieszczenia
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2013 /艢wiadczenie us艂ug odbioru i transportu komunalnych odpad贸w niesegregowanych oraz zagospodarowania odpad贸w segregowanych z terenu gminy Sko艂yszyn w roku 2014 r./
  Og艂oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, dn. 2013-12-05

  znak sprawy: GPIR.271.20.2013

   

   

  OG艁OSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  聞艢wiadczenie us艂ug odbioru i transportu komunalnych odpad贸w niesegregowanych oraz zagospodarowania odpad贸w segregowanych
  z terenu gminy Sko艂yszyn  w roku 2014聰

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  2

  Liczba ofert odrzuconych: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w:

   

  Oferta Nr 1

  Produkcja Handel Us艂ugi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jas艂o, ul. Hank贸wka 28. Warto艣膰 z艂o偶onej oferty: 382 428,00 z艂 brutto

  Kryterium 聞Cena聰  - 100 pkt. Razem : 100 pkt.

   

  Oferta Nr 2

  Trans-Formers Karpatia Sp. z o.o. 33-100 Tarn贸w, ul. Krakowska 46
  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty:  544 860,00 z艂 brutto. Punktacja cena 聳 70,19 pkt.  

   

  Wybrano ofert臋 z艂o偶on膮 przez: Produkcja Handel Us艂ugi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jas艂o, ul. Hank贸wka 28.

   

  Umowa z Wykonawc膮 mo偶e zosta膰 zawarta bez zachowania termin贸w o kt贸rych mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z p贸聼n.zm.).

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1493
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

   

  Sko艂yszyn: 艢wiadczenie us艂ug odbioru i transportu komunalnych odpad贸w niesegregowanych oraz zagospodarowania odpad贸w segregowanych z terenu gminy Sko艂yszyn w roku 2014 r.
  Numer og艂oszenia: 250485 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: 艢wiadczenie us艂ug odbioru i transportu komunalnych odpad贸w niesegregowanych oraz zagospodarowania odpad贸w segregowanych z terenu gminy Sko艂yszyn w roku 2014 r.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: Przedmiot zam贸wienia obejmuje odbieranie odpad贸w komunalnych od wszystkich mieszka艅c贸w wytwarzaj膮cych odpady na terenie gminy Sko艂yszyn (osoby prywatne i podmioty gospodarcze) w roku 2014. Szacowana ilo艣膰 odpad贸w komunalnych przewidzianych do odbioru i zagospodarowania w okresie trwania umowy wyniesie oko艂o 1 900 Mg odpad贸w komunalnych, z czego: - 1 067 Mg - to odpady komunalne zmieszane, - 500 Mg - to odpady komunalne zbierane w spos贸b selektywny, - 100 Mg - to odpady wielkogabarytowe, opony, - 30 Mg - to zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny, - 100 Mg - to odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, - 50 Mg - to popi贸艂, - 50 Mg - to odpady budowlane i rozbi贸rkowe, - 3 Mg - to odpady niebezpieczne. Podane ilo艣ci odpad贸w komunalnych przewidzianych do odebrania z terenu Gminy Sko艂yszyn w okresie trwania zam贸wienia s膮 ilo艣ci膮 szacunkow膮, przy czym Zamawiaj膮cy nie zapewnia realizacji zam贸wienia w tej ilo艣ci. W ramach niniejszego post臋powania Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 zwi臋kszenia ilo艣ci odbieranych odpad贸w komunalnych, jednak nie wi臋cej ni偶 10% ka偶dego rodzaju odpad贸w. Powierzchnia Gminy Sko艂yszyn wynosi 7 792 ha. Gmina liczy obecnie 12 742 mieszka艅c贸w zamieszka艂ych w ok.
  3 500 gospodarstwach domowych w 14 so艂ectwach: B膮czal Dolny (688 os贸b), B膮czal G贸rny (609 os贸b), Harklowa (1626 os贸b), Jab艂onica (758 os贸b), Kunowa (446 os贸b), Lipnica G贸rna (466 os贸b), Lis贸w (911 os贸b), Przysieki (1570 osoby), Pusta Wola (276 os贸b), Siedliska S艂aw臋ci艅skie (220 osoby), Siepietnica (508 os贸b), Sko艂yszyn (2038 os贸b), S艂aw臋cin (373 osoby), 艢wi臋cany (2253 os贸b). Zakres zam贸wienia obejmuje odbi贸r wszystkich odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych z terenu Gminy Sko艂yszyn, w tym: - Odbi贸r, transport i zagospodarowanie odpad贸w segregowanych, tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w spos贸b zapewniaj膮cy osi膮gni臋cie odpowiednich poziom贸w recyklingu, przygotowania do ponownego u偶ycia i odzysku innymi metodami, o kt贸rych mowa w ustawie z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951 z p贸聼n. zm.). - Odbi贸r i transport odpad贸w niesegregowanych (w tym wielkogabarytowych) oraz odpad贸w biodegradowalnych (w tym zielonych) do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpad贸w Komunalnych - Zak艂adu Unieszkodliwiania Odpad贸w w Kro艣nie, przy ulicy Bia艂obrzeskiej 108 (zwanej dalej RIPOK), przewidzianej do obs艂ugi Regionu Po艂udniowo-Zachodniego zgodnie Planem Gospodarki Odpadami dla Wojew贸dztwa Podkarpackiego lub w przypadkach okre艣lonych w ustawie z dnia 13 wrze艣nia 1996 r.
  o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach oraz w/w planie do instalacji zast臋pczych. - Zagospodarowanie odpad贸w segregowanych tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno by膰 zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami, w szczeg贸lno艣ci z ustaw膮 z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z p贸聼n.zm.), ustaw膮 z dnia 13 wrze艣nia 1996 r.
  o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951 z p贸聼n. zm.), Planem Gospodarki Odpadami dla Wojew贸dztwa Podkarpackiego. Wykaz odbieranych odpad贸w i cz臋stotliwo艣膰 wywozu: Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany odbiera膰 m.in. nast臋puj膮ce odpady: - Zmieszane niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz pojemnikach i kontenerach przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilo艣ci og贸艂em 1 067 Mg - nie rzadziej ni偶 co 2 tygodnie. Wykonawca zobowi膮zany jest zorganizowa膰 za艂adunek odpad贸w zebranych z przed posesji oraz zapewni膰 odpowiednie 艣rodki transportu umo偶liwiaj膮ce niezw艂oczny transport odpad贸w do RIPOK w dniu ich zbiorki. - Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone o kodzie 20 02 01 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz z pojemnik贸w i kontener贸w przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilo艣ci og贸艂em 100 Mg, w okresie od 1 lipca do 31 pa聼dziernika - jeden raz w tygodniu, w pozosta艂ym okresie - 1 raz w miesi膮cu (w przypadku braku potrzeby wywozu odpad贸w biodegradowalnych i zielonych w danym okresie Zamawiaj膮cy powiadomi Wykonawc臋 o tym fakcie i kolejnym terminie odbioru). Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany r贸wnie偶 do podstawienia (co najmniej 2 razy w okresie trwania umowy) w ka偶dej miejscowo艣ci (przez okres ok. 1 tygodnia w r贸偶nych terminach) w艂asnego kontenera o pojemno艣ci (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na odpady biodegradowalne i zielone. Terminy ustawienia kontener贸w Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiaj膮cym. Wykonawca zobowi膮zany jest zorganizowa膰 za艂adunek odpad贸w zebranych z przed posesji oraz zapewni膰 odpowiednie 艣rodki transportu umo偶liwiaj膮ce niezw艂oczny transport odpad贸w do RIPOK. - Popi贸艂 o kodzie 20 01 99 z zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz
  z pojemnik贸w i kontener贸w przez okres trwania umowy, w szacunkowej ilo艣ci og贸艂em 50 Mg - (nie rzadziej ni偶 1 raz na miesi膮c zgromadzonych w workach i pojemnikach w terminach ustalonych w porozumieniu z Zamawiaj膮cym). Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany r贸wnie偶 do podstawienia (co najmniej 2 razy w okresie trwania umowy) w ka偶dej miejscowo艣ci (przez okres ok. 1 tygodnia w r贸偶nych terminach) w艂asnego kontenera o pojemno艣ci (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na popi贸艂. Terminy ustawienia kontener贸w Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiaj膮cym. Wykonawca zobowi膮zany jest zorganizowa膰 za艂adunek odpad贸w zebranych z przed posesji oraz zapewni膰 odpowiednie 艣rodki transportu umo偶liwiaj膮ce niezw艂oczny transport odpad贸w do RIPOK. - Segregowane odpady komunalne, gromadzone w odpowiednio oznakowanych workach i wystawione przed nieruchomo艣ciami w zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz zgromadzone w pojemnikach i kontenerach: papier i tektura (kod 15 01 01, 20 01 01), szk艂o (kod 15 01 07, 20 01 02), tworzywa sztuczne (kody 15 01 02, 20 01 39), metal (kod 15 01 04, 20 01 40), opakowania wielomateria艂owe (kod 15 01 05), tekstylia (kod 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11) - w szacunkowej ilo艣ci og贸艂em 500 Mg - nie rzadziej ni偶 co 2 tygodnie. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07), zu偶yte opony (kod 16 01 03) - co najmniej 1 raz w okresie trwania umowy sprzed posesji zamieszka艂ych w terminach ustalonych z Zamawiaj膮cym, w szacunkowej ilo艣ci og贸艂em 100 Mg. W dniu odbioru odpad贸w Wykonawca zobowi膮zany jest zorganizowa膰 za艂adunek odpad贸w zebranych z przed posesji oraz zapewni膰 odpowiednie 艣rodki transportu umo偶liwiaj膮ce transport odpad贸w do RIPOK w dniu ich zbiorki. Zu偶yty sprz臋t elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 36, 20 01 35) - 1 raz na kwarta艂, w szacunkowej ilo艣ci og贸艂em 30 Mg (w przypadku braku potrzeby wywozu sprz臋tu elektrycznego i elektronicznego w danym okresie Zamawiaj膮cy powiadomi Wykonawc臋 o tym fakcie i kolejnym terminie odbioru). Wykonawca zobowi膮zany jest zorganizowa膰 za艂adunek odpad贸w zebranych z przed posesji oraz zapewni膰 odpowiednie 艣rodki transportu umo偶liwiaj膮ce niezw艂oczny transport odpad贸w do RIPOK w dniu ich zbi贸rki; Odpady budowlane i rozbi贸rkowe (kod 17 01 01) - 1 raz w okresie trwania umowy), w szacunkowej ilo艣ci og贸艂em 50 Mg sprzed posesji zamieszka艂ych oraz z pojemnik贸w i kontener贸w,
  w terminach ustalonych z Zamawiaj膮cym oraz na indywidualne zg艂oszenie przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, jednak za dodatkow膮 op艂at膮 na koszt w艂a艣ciciela nieruchomo艣ci. Wykonawca jest r贸wnie偶 zobowi膮zany (jeden raz w okresie trwania umowy) do podstawienia w ka偶dej miejscowo艣ci (przez okres ok. 1 tygodnia w r贸偶nych terminach) w艂asnego kontenera
  o pojemno艣ci (6 000 - 7 000 l) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbi贸rkowe. Terminy ustawienia kontener贸w Wykonawca ustali w porozumieniu z Zamawiaj膮cym. Wykonawca zobowi膮zany jest zorganizowa膰 za艂adunek odpad贸w zebranych z przed posesji oraz zapewni膰 odpowiednie 艣rodki transportu umo偶liwiaj膮ce niezw艂oczny transport odpad贸w do RIPOK. - Odpady niebezpieczne powstaj膮ce w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, zu偶yte baterie, chemikalia, farby, 艣rodki ochrony ro艣lin, detergenty o kodach: 20 01 31, 20 01 32, 20 01 21, 20 01 33, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 27, 20 01 29, 15 01 10, 16 02 13, w szacunkowej ilo艣ci og贸艂em 3 Mg - nie rzadziej ni偶 raz na 2 m-ce. Wykonawca zobowi膮zany jest zorganizowa膰 za艂adunek odpad贸w zebranych z przed posesji oraz zapewni膰 odpowiednie 艣rodki transportu umo偶liwiaj膮ce transport odpad贸w do RIPOK w dniu ich zbi贸rki. Szczeg贸艂owe informacje na temat organizacji i zasad odbioru i zagospodarowania odpad贸w zawiera SIWZ wraz z za艂膮cznikami..

  II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.51.00.00-5, 90.51.10.00-2.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

  II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: 7 000,00 (siedem tysi臋cy) PLN. 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. Gwarancja zap艂aty wadium musi by膰 wa偶na co najmniej przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni. W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu, lub dokument nie b臋dzie spe艂nia艂 wymaga艅 formalnych - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieni膮dzu w inny spos贸b (wp艂ata w kasie, wp艂ata w banku) nie b臋dzie uznane za wadium wniesione w spos贸b prawid艂owy.
  6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋.
  10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe
  z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy.

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
    w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.
    2) Wykonawca musi posiada膰 wpis do rejestru dzia艂alno艣ci regulowanej, o kt贸rym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z p贸聼n.zm.) prowadzonego przez W贸jta Gminy Sko艂yszyn.
  • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
    w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.
    2) Wykonawca musi wykaza膰, 偶e wykona艂 lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie - co najmniej dwie us艂ugi zwi膮zane z wywozem odpad贸w komunalnych, wykonywane przez okres co najmniej 12 m-cy, o warto艣ci co najmniej 200 000,00 PLN ka偶da - Wykonawca przedk艂ada informacj臋 zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 4 do SIWZ.
  • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
    w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca jest zobowi膮zany wykaza膰 偶e dysponuje baz膮 magazynowo - transportow膮 usytuowan膮 na terenie gminy Sko艂yszyn lub w odleg艂o艣ci nie wi臋kszej ni偶 50 km od granicy tej gminy oraz pojazdami i pojemnikami w ilo艣ci niezb臋dnej do prawid艂owej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczeg贸lnych frakcji odpad贸w, w spos贸b wykluczaj膮cy mieszanie si臋 odpad贸w, w tym co najmniej: a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpad贸w komunalnych, b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpad贸w komunalnych, c) jeden pojazd przeznaczony do odbierania odpad贸w komunalnych z pojemnik贸w i kontener贸w za pomoc膮 d聼wigu HDS; d) 30 szt. pojemnik贸w do selektywnej zbi贸rki odpad贸w o pojemno艣ci od 1,5 do 2,5 m3 (15 szt. jednego koloru na szk艂o i 15 szt. jednego koloru na plastik); e) 15 szt. pojemnik贸w o pojemno艣ci 1100 l przeznaczonych na odpady niesegregowane; f) 7 szt. kontener贸w o pojemno艣ci 6000 - 7000 l przeznaczonych na odpady komunalne niesegregowane; g) 4 szt. kontener贸w o pojemno艣ci 6000 - 7000 l przeznaczonych na popi贸艂, odpady budowlane i odpady biodegradowalne (zielone).
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
    w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi by膰 ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia, na kwot臋 co najmniej 200 000,00 PLN

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u
  w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

           potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;

  • wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
  • wykaz narz臋dzi, wyposa偶enia zak艂adu i urz膮dze艅 technicznych dost臋pnych wykonawcy us艂ug lub rob贸t budowlanych w celu wykonania zam贸wienia wraz z informacj膮 o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

  • lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam贸wienia lub zdolno艣ciach finansowych innych podmiot贸w, niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi膮zany jest udowodni膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 b臋dzie dysponowa艂 zasobami niezb臋dnymi do realizacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam贸wienia oraz nast臋puj膮ce dokumenty okre艣laj膮ce co najmniej: a) zakres udost臋pnianych zasob贸w; b) charakter stosunku, jaki b臋dzie 艂膮czy艂 Wykonawc臋 z podmiotem; c) zakres i okres udzia艂u podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia:

   http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=35
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 13 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30.

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 04.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: 1. Od czynno艣ci Zamawiaj膮cego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podj臋tej w post臋powaniu lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany, Wykonawcy, kt贸ry ma interes w uzyskaniu zam贸wienia, poni贸s艂 lub mo偶e ponie艣膰 szkod臋 w wyniku naruszenia przez Zamawiaj膮cego przepis贸w ustawy - przys艂uguje odwo艂anie. 2. W zwi膮zku z warto艣ci膮 zam贸wienia mniejszej ni偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwo艂anie w przypadku tego zam贸wienia przys艂uguje wy艂膮cznie wobec czynno艣ci: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu; 2) wykluczenia odwo艂uj膮cego z post臋powania;
  3) odrzucenia oferty odwo艂uj膮cego. 3. Odwo艂anie powinno wskazywa膰 czynno艣膰 lub zaniechanie czynno艣ci Zamawiaj膮cego, kt贸rej zarzuca si臋 niezgodno艣膰 z przepisami ustawy, zawiera膰 zwi臋z艂e przedstawienie zarzut贸w, okre艣la膰 偶膮danie oraz wskazywa膰 okoliczno艣ci faktyczne i prawne uzasadniaj膮ce wniesienie odwo艂ania. 4. Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwo艂uj膮cy przesy艂a kopi臋 odwo艂ania Zamawiaj膮cemu przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania w taki spos贸b, aby m贸g艂 on zapozna膰 si臋 z jego tre艣ci膮 przed up艂ywem tego terminu. 6. Domniemywa si臋, i偶 Zamawiaj膮cy m贸g艂 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 odwo艂ania przed up艂ywem terminu do jego wniesienia, je偶eli przes艂anie jego kopii nast膮pi艂o przed up艂ywem terminu do jego wniesienia za pomoc膮 jednego ze sposob贸w okre艣lonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca mo偶e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo艂ania poinformowa膰 Zamawiaj膮cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci podj臋tej przez niego lub zaniechaniu czynno艣ci, do kt贸rej jest on zobowi膮zany na podstawie ustawy, na kt贸re nie przys艂uguje odwo艂anie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadno艣ci przekazanej informacji zamawiaj膮cy powtarza czynno艣膰 albo dokonuje czynno艣ci zaniechanej, informuj膮c o tym wykonawc贸w w spos贸b przewidziany w ustawie PZP dla tej czynno艣ci. 9. Na czynno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt. 8, nie przys艂uguje odwo艂anie, z zastrze偶eniem pkt 2.
  10. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia - je偶eli zosta艂y przes艂ane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - je偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b. 11. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, a tak偶e wobec postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia na stronie internetowej. 12. Odwo艂anie wobec czynno艣ci innych ni偶 okre艣lone w pkt 10 i 11 wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia.
  13. W przypadku wniesienia odwo艂ania wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia zamawiaj膮cy mo偶e przed艂u偶y膰 termin sk艂adania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwo艂ania po up艂ywie terminu sk艂adania ofert bieg terminu zwi膮zania ofert膮 ulega zawieszeniu do czasu og艂oszenia przez Izb臋 orzeczenia.
  15. Zamawiaj膮cy, nie p贸聼niej ni偶 na 7 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci wadium, wzywa Wykonawc贸w, pod rygorem wykluczenia z post臋powania, do przed艂u偶enia wa偶no艣ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb臋dny do zabezpieczenia post臋powania do zawarcia umowy. Je偶eli odwo艂anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si臋 jedynie do Wykonawcy, kt贸rego ofert臋 wybrano jako najkorzystniejsz膮.
  16. Zamawiaj膮cy przesy艂a niezw艂ocznie, nie p贸聼niej ni偶 w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi臋 odwo艂ania innym Wykonawcom uczestnicz膮cym w post臋powaniu, a je偶eli odwo艂anie dotyczy tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, zamieszcza j膮 r贸wnie偶 na stronie internetowej - wzywaj膮c wykonawc贸w do przyst膮pienia do post臋powania odwo艂awczego. 17. Wykonawca mo偶e zg艂osi膰 przyst膮pienie do post臋powania odwo艂awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo艂ania, wskazuj膮c stron臋, do kt贸rej przyst臋puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni臋cia na korzy艣膰 strony, do kt贸rej przyst臋puje. Zg艂oszenie przyst膮pienia dor臋cza si臋 Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi臋 przesy艂a si臋 Zamawiaj膮cemu oraz Wykonawcy wnosz膮cemu odwo艂anie. 18. Wykonawcy, kt贸rzy przyst膮pili do post臋powania odwo艂awczego, staj膮 si臋 uczestnikami post臋powania odwo艂awczego, je偶eli maj膮 interes w tym, aby odwo艂anie zosta艂o rozstrzygni臋te na korzy艣膰 jednej ze stron. 19. Szczeg贸艂y dalszego post臋powania odwo艂awczego zawiera ustawa PZP - Dzia艂 VI - 艢rodki ochrony prawnej.

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia,
  w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia:
  nie

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1727
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ -Wyw贸z i zagospodarowanie odpad贸w w 2014 r.pdf
  Za艂.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - O艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w.doc
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych us艂ug.doc
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - wykaz sprz臋tu.doc
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - O艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 7 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej.doc
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.062 sekund