Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2013 /艢wiadczenie us艂ug sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w miejscowo艣ci Przysieki, gm. Sko艂yszyn w roku 2014/
  Og艂oszenie o wyniku post臋powania


  Nowa strona 1
  Gmina Sko艂yszyn

  38-242 Sko艂yszyn 12

  tel/fax (13)4491062do64

   

  Sko艂yszyn, dn. 2013-12-17

  znak sprawy: GPIR.271.23.2013

   

   

  OG艁OSZENIE O WYNIKU POST臉POWANIA

  Post臋powanie o udzielenie zam贸wienia publicznego pn.:

  聞艢wiadczenie us艂ug sukcesywnego wywozu
  i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych z oczyszczalni 艣ciek贸w w miejscowo艣ci Przysieki, gm. Sko艂yszyn w roku 2014.聰

   

  Dane o ofertach:

  Liczba z艂o偶onych ofert:  Cz臋艣膰 I:  3;  Cz臋艣膰 II:  3

  Liczba ofert odrzuconych: Cz臋艣膰 I: 0, Cz臋艣膰 II: 0

  Wykaz z艂o偶onych ofert (nie podlegaj膮cych odrzuceniu) i ocena wg kryteri贸w (cena 聳 100%):

   

  CZ臉艢膯 I:

  Post臋powanie zostaje uniewa偶nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (cena najkorzystniejszej oferty przewy偶sza kwot臋, jak膮 Zamawiaj膮cy zamierza przeznaczy膰 na sfinansowanie zam贸wienia).

   

  CZ臉艢膯 II:

  Oferta Nr 1

  KOMPOSTECH Sp. z o.o. ul. Wiklinowa 4A 33-300 Nowy S膮cz.

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty 聳 cz臋艣膰 II 聳 94 500,00 z艂.

  Punktacja - Cena:  58 050,00 / 94 500,00 = 0,6143 x 100 x 100% = 61.43 pkt

  Oferta Nr 2

  Konsorcjum firm: F.H.U. KAMIR Monika Chwajo艂, ul. Ko艂owa 7/62 30-134 Krak贸w & BIOMED Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6 25 663 Kielce

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty  - cz臋艣膰 II 聳 75 600,00 z艂.

  Punktacja - Cena:  58 050,00 / 75 600,00 = 0,7679 x 100 x 100% = 76,79 pkt

  Oferta Nr 3

  Przedsi臋biorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62B 39-207 Brze聼nica.

  Warto艣膰 z艂o偶onej oferty 聳 cz臋艣膰 II: 58 050,00 z艂 brutto.

  Punktacja - Cena:  58 050,00 / 58 050,00 = 1 x 100 x 100% = 100 pkt

   

  Wybrano ofert臋 Przedsi臋biorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62B
  39-207 Brze聼nica.

   

  Umowa na cz臋艣膰 II mo偶e zosta膰 zawarta bez zachowania termin贸w o kt贸rych mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

   

  Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z p贸聼n.zm.).

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1937
  Wersja do druku Wersja do druku  Og艂oszenie o zam贸wieniu


  Nowa strona 1

  OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

  Sko艂yszyn: 艢wiadczenie us艂ug sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w miejscowo艣ci Przysieki, gm. Sko艂yszyn w roku 2014
  Numer og艂oszenia: 259905 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013

   

  Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.

  Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJ慕CY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sko艂yszyn , Sko艂yszyn 12, 38-242 Sko艂yszyn, woj. podkarpackie, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751.

  • Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ慕CEGO: Administracja samorz膮dowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

  II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: 艢wiadczenie us艂ug sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w miejscowo艣ci Przysieki, gm. Sko艂yszyn w roku 2014.

  II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

  II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: 1. Przedmiot zam贸wienia zosta艂 podzielony na dwie cz臋艣ci i obejmuje: 1) Cz臋艣膰 I: Za艂adunek, wyw贸z i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych o kodzie 19 08 05 pochodz膮cych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach w miesi膮cach: III - XI 2014 r. - w ilo艣ci ok. 700 Mg. 2) Cz臋艣膰 II: Za艂adunek, wyw贸z i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych o kodzie 19 08 05 pochodz膮cych z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach w miesi膮cach: I, II, XII 2014 r. - w ilo艣ci ok. 250 Mg. 2. Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia - Cz臋艣膰 I i II 1) Wykonawca realizuj膮c przedmiot zam贸wienia jest zobowi膮zany spe艂ni膰 wymogi okre艣lone przepisami: Ustaw膮 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), Rozporz膮dzeniem Ministra 艢rodowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osad贸w 艣ciekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924), Rozporz膮dzeniem Ministra 艢rodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzor贸w dokument贸w stosowanych na potrzeby ewidencji odpad贸w (Dz. U. Nr 249, poz. 1673), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p贸聼n. zm.), Rozporz膮dzeniem Ministra 艢rodowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2011 r. Nr 86 poz. 476), Ustaw膮 z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawo偶eniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 89 poz. 991 z p贸聼n. zm.), Dyrektyw膮 Rady nr 91)676)EEC z dnia 12.12.1991 r. dotycz膮c膮 ochrony w贸d przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego oraz zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej wydanym w 2004 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo 艢rodowiska w Warszawie. Podstawowe dane Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w
  w Przysiekach: Q1200 m3-d; RLM 9778. 2) Ustabilizowane komunalne osady 艣ciekowe pochodz膮ce z Gminnej Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach powstaj膮 w trakcie procesu oczyszczania 艣ciek贸w. Nadmierny osad poddawany jest procesowi odwadniania na prasie ta艣mowej oraz higienizacji. Stopie艅 uwodnienia wynosi od 80% do 90% (posta膰 mazista). Sprasowany i poddany higienizacji osad trafia z prasy do kontenera o pojemno艣ci 7 m3. Przeci臋tna ilo艣膰 wytwarzanego osadu to ok. 78 Mg miesi臋cznie (warto艣膰 szacunkowa). Osad prasowany i higienizowany jest 3 - 4 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 15 (za wyj膮tkiem niedziel). Z jednego cyklu prasowania powstaje ok. 5,5 Mg. Wykonawca realizuj膮c zadanie b臋dzie na sw贸j koszt odbiera艂 osad zgromadzony w kontenerze o pojemno艣ci 7 m3.
  3. Dopuszcza si臋 mo偶liwo艣膰: - podstawiania zamiennych kontener贸w b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 Wykonawcy o wymiarach umo偶liwiaj膮cych ich ustawienie pod podajnikiem wychodz膮cym z prasy ta艣mowej lub przyczepy ci膮gnikowej o wymiarach umo偶liwiaj膮cych jej ustawienie pod podajnikiem wychodz膮cym z prasy ta艣mowej; - prze艂adunku osadu na koszt Wykonawcy z kontenera o pojemno艣ci 7 m3 do podstawionego 艣rodka transportu, przyczepy ci膮gnikowej lub kontener贸w o wi臋kszej pojemno艣ci, zabezpieczonych przez Wykonawc臋 (艂adowark膮) - cz臋stotliwo艣膰 prze艂adunku: 3 - 4 razy w tygodniu; - podstawienia podajnika posiadaj膮cego wszystkie wymagane prawem dokumenty oraz certyfikaty dopuszczaj膮ce go do tego typu pracy pod podajnik wychodz膮cy z prasy w celu przetransportowania osadu np. do kontenera o wi臋kszej pojemno艣ci usytuowanego na placu oczyszczalni 艣ciek贸w. Mo偶liwo艣膰 prasowania osadu z wykorzystaniem dodatkowego podajnika mo偶liwa jest tylko i wy艂膮cznie przy temperaturze powietrza powy偶ej 15o C oraz przy zapewnieniu obs艂ugi ww. podajnika przez Wykonawc臋 tj. przygotowanie podajnika do pracy, mycie podajnika po pracy, zabezpieczenie podajnika po pracy przed kolejnym okresem pracy, naprawy i konserwacji podajnika). 4. Wykonawca musi zapewni膰 na sw贸j koszt: - wyw贸z zgromadzonego osadu i zagospodarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w trakcie realizacji zadania przepisami; - zagospodarowanie komunalnych osad贸w 艣ciekowych musi nast膮pi膰 w obr臋bie wojew贸dztwa podkarpackiego w my艣l art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach. Dopuszcza si臋 zagospodarowanie osadu na terenie wojew贸dztwa innego ni偶 zosta艂y wytworzone jedynie pod warunkiem je偶eli odleg艂o艣膰 od miejsca wytwarzania odpad贸w do instalacji lub miejsca przeznaczonego do odzysku lub unieszkodliwiania jest mniejsza ni偶 odleg艂o艣膰 do instalacji lub miejsca po艂o偶onego na obszarze wojew贸dztwa podkarpackiego w my艣l art. 20 ust. 5 ustawy o odpadach. W贸wczas Wykonawca ka偶dorazowo, przed zagospodarowaniem obj臋to艣ci, co najmniej 100 Mg osadu w przypadku wskazywania do zagospodarowania nowej dzia艂ki, dzia艂ek lub kompleksu dzia艂ek b臋dzie zobligowany uzasadni膰 na pi艣mie przyczyn臋 odst臋pstwa od zasady okre艣lonej w art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach i do艂膮czy膰 niniejsze uzasadnienie do dokument贸w okre艣lonych w pkt 3.4 ppkt 1) lit. a) niniejszej SIWZ, 5. Spos贸b zagospodarowania odpad贸w. Zamawiaj膮cy dopuszcza zgodnie
  z za艂膮cznikiem nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach zagospodarowanie odpad贸w w procesie R10 - Obr贸bka na powierzchni ziemi przynosz膮ca korzy艣ci dla rolnictwa lub popraw臋 stanu 艣rodowiska oraz w procesie R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, kt贸re nie s膮 stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekszta艂cania) w nast臋puj膮cy spos贸b: 1) Zgodnie z procesem R-10 (tylko dla cz臋艣ci I - Zamawiaj膮cy nie dopuszcza zagospodarowania odpad贸w w procesie R-10 w okresie zimowym, (I, II, XII) tj. : cz臋艣膰 II post臋powania): - W rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich p艂od贸w rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, w艂膮czaj膮c w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, - Do uprawy ro艣lin przeznaczonych do produkcji kompostu, - Do uprawy ro艣lin nieprzeznaczonych do spo偶ycia i do produkcji pasz, - Do rekultywacji teren贸w, w tym grunt贸w na cele rolne, - Przy dostosowaniu grunt贸w do okre艣lonych potrzeb wynikaj膮cych z plan贸w gospodarki odpadami, plan贸w zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 2) Poprzez kompostowanie, zgodnie
  z procesem R-3. Wykonawca zobowi膮zany jest przedstawi膰 niezb臋dne dokumenty wymagane prawem przy prowadzeniu tego typu dzia艂alno艣ci m.in. decyzj臋 na odzysk oraz decyzj臋 na transport odpad贸w
  z wyszczeg贸lnieniem odpadu ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych. 6. Warunki dla Wykonawc贸w dotycz膮ce cz臋艣ci I i II zadania: 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi膮zane
  z za艂adunkiem, wa偶eniem, transportem, wy艂adunkiem oraz prze艂adunkiem osad贸w - je偶eli zaistnieje taka potrzeba, ubezpieczeniem na czas przewozu oraz zwi膮zane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 2) Koszt prze艂adunku osadu z kontenera o pojemno艣ci 7 m3 stanowi膮cego w艂asno艣膰 Zamawiaj膮cego do podstawionego 艣rodka transportu lub kontener贸w, zabezpieczonych przez Wykonawc臋 (艂adowark膮) spoczywa膰 b臋dzie na Wykonawcy (cz臋stotliwo艣膰 prze艂adunku: 3 - 4 razy w tygodniu). 3) Wykonawca w razie konieczno艣ci magazynowania osadu zobowi膮zuje si臋 na sw贸j koszt zabezpieczy膰 kontenery z plandek膮 lub zasuwane o pojemno艣ci, co najmniej 20 m3 ka偶dy - na magazynowany osad. Osad mo偶e by膰 magazynowany tylko i wy艂膮cznie na terenie Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach nie d艂u偶ej ni偶 przez okres 2 miesi臋cy, a nast臋pnie odebrany od Zamawiaj膮cego i zagospodarowany przez Wykonawc臋. Obs艂uga kontener贸w (plandekowanie, zasuwanie, rozsuwanie) s艂u偶膮cych do magazynowania osad贸w b臋dzie le偶e膰 po stronie Wykonawcy. 4) Koszt ewentualnego prze艂adunku osadu z kontenera o mniejszej pojemno艣ci, kt贸rym dysponuje Zamawiaj膮cy do kontenera o wi臋kszej pojemno艣ci lub na samoch贸d transportuj膮cy b膮d聼 przyczep臋 ci膮gnikow膮 lub te偶 pomi臋dzy kontenerami stanowi膮cymi w艂asno艣膰 Wykonawcy oraz pomi臋dzy kontenerami, a 艣rodkami transportu Wykonawcy w celu jego wywozu do zagospodarowania - b臋dzie spoczywa艂 na Wykonawcy. 5) Koszt wa偶enia ka偶dorazowej obj臋to艣ci wywo偶onego osadu spoczywa艂 b臋dzie na Wykonawcy. Wa偶enie b臋dzie odbywa膰 si臋 na wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym, mo偶liwie najbli偶ej budynku oczyszczalni 艣ciek贸w. 6) Wykonawca zobowi膮zuje si臋 do wywozu odpad贸w wed艂ug potrzeb Zamawiaj膮cego z tym, 偶e: a. Dla obj臋to艣ci osadu wynosz膮cej do 12 Mg wyw贸z musi nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸聼niej ni偶 w terminie 1 dnia od zg艂oszenia telefonicznego przez Zamawiaj膮cego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawc臋 lub innej osobie wskazanej przez Wykonawc臋, b. Dla obj臋to艣ci osadu wynosz膮cej od 12 Mg do 30 Mg wyw贸z musi nast膮pi膰 w terminie 2 dni od zg艂oszenia telefonicznego przez Zamawiaj膮cego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawc臋 lub innej osobie wskazanej przez Wykonawc臋, c. Dla obj臋to艣ci osadu wynosz膮cej od 30 Mg do 150 Mg wyw贸z musi nast膮pi膰 w terminie 4 dni od zg艂oszenia telefonicznego przez Zamawiaj膮cego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawc臋 lub innej osobie wskazanej przez Wykonawc臋 i nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 3 dni. 7) Odbi贸r osad贸w odbywa艂 si臋 b臋dzie w dni robocze od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 14:30, po wcze艣niejszym zg艂oszeniu Wykonawcy przez Zamawiaj膮cego o czym mowa w ppkt 6). Natomiast ewentualne prze艂adunki osadu odbywa膰 si臋 b臋d膮 od poniedzia艂ku do soboty w godz. od 7:00 do 18:00. 8) Sprz臋t u偶yty przez Wykonawc臋 podczas us艂ugi musi by膰: - szczelny (nie powodowa膰 wyciek贸w), - stabilny (uniemo偶liwiaj膮cy osuwanie si臋 osad贸w i przedostawanie si臋 poza pojazd), - mie膰 艂adowno艣膰 i wytrzyma艂o艣膰 przystosowan膮 do wywozu osad贸w i pozwalaj膮c膮 na ich odbi贸r z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. 9) Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do kontroli wielko艣ci za艂adunku. Zamawiaj膮cy wystawia艂 b臋dzie w 2 egz. dla ka偶dej ze stron pisemne potwierdzenie odbioru przez Wykonawc臋 ka偶dej obj臋to艣ci osadu z terenu oczyszczalni 艣ciek贸w. Upowa偶niony przedstawiciel Wykonawcy potwierdza odbi贸r osadu sk艂adaj膮c podpis na 2 egz. pisemnego potwierdzenia. 10) Ewentualne prze艂adunki osadu z kontenera, kt贸rym dysponuje Zamawiaj膮cy lub kontenera podstawionego przez Wykonawc臋 lub te偶 innego 艣rodka do magazynowania osadu powinny odbywa膰 si臋 niezw艂ocznie po zawiadomieniu przez Zamawiaj膮cego Wykonawcy lub wyznaczonego przez niego koordynatora lub innej osoby wyznaczonej przez Wykonawc臋, nie p贸聼niej ni偶 w ci膮gu 12 godzin od zg艂oszenia telefonicznego. 11) W przypadku op贸聼nienia w prze艂adunku osad贸w, o kt贸rym mowa w ppkt 10) lub w odbiorze osad贸w, o kt贸rym mowa w ppkt 6) Zamawiaj膮cy nie ponosi za przyrost osadu wywo艂any czynnikami atmosferycznymi. Wykonawca w贸wczas organizuje we w艂asnym zakresie prze艂adunek nadmiaru osadu, za kt贸ry to nadmiar Zamawiaj膮cy nie ponosi koszt贸w zwi膮zanych z jego za艂adunkiem, prze艂adunkiem, odbiorem i zagospodarowaniem. Zamawiaj膮cy okre艣li procentowo przyrost osadu wywo艂any zw艂ok膮 w prze艂adunku lub odbiorze i odejmie wyliczon膮 procentowo mas臋 osadu od zwa偶onej obj臋to艣ci odbieranego osadu. Niniejszy fakt zostanie odnotowany w pisemnym potwierdzeniu odbioru osadu, o kt贸rym mowa w ppkt 9. W贸wczas w wystawianej fakturze VAT Wykonawca zobowi膮zuje si臋 uwzgl臋dni膰 i odj膮膰 od ca艂o艣ci kwoty wyliczonej za zagospodarowanie osadu, kwot臋 za wyliczon膮 przez Zamawiaj膮cego procentowo mas臋 osadu wywo艂an膮 przyrostem osadu z winy Wykonawcy o czym jest mowa w niniejszym ppkt dla ca艂ego okresu rozliczeniowego. 12) Przy prze艂adunkach, za艂adunkach osadu Wykonawca jest zobowi膮zany we w艂asnym zakresie doprowadzi膰 teren obj臋ty za艂adunkami, prze艂adunkami do stanu pierwotnego (uprz膮tni臋cie placu po osadzie oraz 艣rodkach transportu). Pojazdy odbieraj膮ce osad z Oczyszczalni 艢ciek贸w w Przysiekach musz膮 by膰 w stanie niepowoduj膮cym zanieczyszczenia terenu oczyszczalni. 13) Kontenery, przyczepy ci膮gnikowe oraz samochody transportuj膮ce musz膮 by膰 w dobrym stanie technicznym, a podstawiane w celu ich za艂adunku musz膮 by膰 czyste (pozbawione resztek odpad贸w). 14) W przypadku wyst膮pienia op贸聼nienia w terminie odbioru lub prze艂adunku osadu okre艣lonym w ppkt. 6) i 10) trwaj膮cym odpowiednio w przypadku odbioru dla wyznaczonego terminu dla ka偶dej obj臋to艣ci osadu d艂u偶ej ni偶 2 dni lub w przypadku ewentualnego prze艂adunku osadu dla wyznaczonego terminu d艂u偶ej ni偶 24 godz. Zamawiaj膮cy ma prawo na podstawie niniejszej umowy zleci膰 prze艂adunek, odbi贸r, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpad贸w innemu podmiotowi. 15) Zlecenie, o kt贸rym mowa w ppkt 14) mo偶e nast膮pi膰 po uprzednim wezwaniu Wykonawcy po terminie okre艣lonym w ust. 6) i 10) do wykonania us艂ugi przes艂anym poczt膮 elektroniczn膮 lub za pomoc膮 faksu. Niewykonanie us艂ugi w terminie okre艣lonym w ppkt 14 upowa偶nia膰 b臋dzie Zamawiaj膮cego do zlecenia prze艂adunku, odbioru, transportu i zagospodarowania odpad贸w innemu podmiotowi i obci膮偶enia kosztami tej us艂ugi Wykonawcy niniejszej umowy. 16) Przewidywana ilo艣膰 osadu do wywozu w ci膮gu roku wynosi膰 b臋dzie ok. 950 Mg, z tym 偶e w okresie od III do XI 2014 r. ok. 700 Mg oraz miesi膮cach zimowych, tj. I, II, XII ok. 250 Mg. S膮 to warto艣ci szacunkowe, kt贸re mog膮 ulec zmianie. 17) Wykonawca musi posiada膰 stosowne prawem zezwolenia na transport tego rodzaju odpadu. 18) Zamawiaj膮cy p艂aci Wykonawcy za ka偶d膮 ton臋 wywiezionego osadu z uwzgl臋dnieniem koszt贸w za艂adunku, prze艂adunku i transportu. 19) Wykonawca wystawia Zamawiaj膮cemu faktur臋 VAT za ka偶d膮 obj臋to艣膰 wywiezionego osadu oraz kart臋 przekazania odpadu sporz膮dzon膮 zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem. 20) Wyw贸z i zagospodarowanie osadu w okresie zimowym mo偶e by膰 realizowane tylko w procesie R-3 (kompostowanie). Szczeg贸艂owy opis zam贸wienia i obowi膮zki Wykonawcy zawiera SIWZ wraz z za艂膮cznikami..

  II.1.5) przewiduje si臋 udzielenie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych:

  • Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych
  • Zamawiaj膮cy przewiduje udzieli膰 zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP - do 50 % warto艣ci zam贸wienia podstawowego polegaj膮cych na powt贸rzeniu, rozszerzeniu tego samego rodzaju zam贸wie艅 - w terminie do 3 lat od udzielenia niniejszego zam贸wienia

  II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 90.51.00.00-5, 90.40.00.00-1.

  II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: tak, liczba cz臋艣ci: 2.

  II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: tak.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi膮cach: 12.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WADIUM

  Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj膮cy 偶膮da od Wykonawcy wniesienia wadium w wysoko艣ci: Cz臋艣膰 I - 2 000,00 (dwa tysi膮ce) PLN. Cz臋艣膰 II - 1 500,00 (jeden tysi膮c pi臋膰set) PLN 2. Wadium musi zosta膰 wniesione przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 3. Wadium mo偶e by膰 wnoszone w jednej lub kilku nast臋puj膮cych formach: 1) pieni膮dzu; 2) por臋czeniach bankowych lub por臋czeniach sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo-kredytowej, z tym 偶e por臋czenie kasy jest zawsze por臋czeniem pieni臋偶nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por臋czeniach udzielanych przez podmioty, o kt贸rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi臋biorczo艣ci (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p贸聼n.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych ni偶 pieni膮dz (gwarancje, por臋czenia) musz膮 mie膰 charakter bezwarunkowy i nieodwo艂alny (tzw. gwarancja na pierwsze 偶膮danie) oraz musz膮 zosta膰 przed艂o偶one w formie orygina艂u. Gwarancja zap艂aty wadium musi by膰 wa偶na co najmniej przez ca艂y okres zwi膮zania ofert膮, tj. 30 dni. W przypadku przed艂o偶enia kopii dokumentu, lub dokument nie b臋dzie spe艂nia艂 wymaga艅 formalnych - oferta nie b臋dzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z post臋powania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie z艂o偶onej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej musz膮 by膰 zawarte wszystkie mo偶liwo艣ci zatrzymania wadium przez Zamawiaj膮cego okre艣lone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Je偶eli Wykonawca odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie. 2) Je偶eli Wykonawca nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy. 3) Je偶eli zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy. 4) Je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieni膮dzu musi zosta膰 wp艂acone przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj膮cego, w BS Biecz Oddzia艂 w Sko艂yszynie Nr 92 8627 1037 2003 5000 0459 0004. Wadium wniesione w pieni膮dzu w inny spos贸b (wp艂ata w kasie, wp艂ata w banku) nie b臋dzie uznane za wadium wniesione w spos贸b prawid艂owy. 6. Zamawiaj膮cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw艂ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewa偶nieniu post臋powania, z wyj膮tkiem Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza z zastrze偶eniem pkt 10. 7. Wykonawcy, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj膮cy zwraca wadium niezw艂ocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy, je偶eli jego wniesienia 偶膮dano. 8. Zamawiaj膮cy zwraca niezw艂ocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, kt贸ry wycofa艂 ofert臋 przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert. 9. Je偶eli wadium wniesiono w pieni膮dzu, Zamawiaj膮cy zwraca je wraz z odsetkami wynikaj膮cymi z rachunku bankowego, na kt贸rym by艂o ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni臋dzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc臋. 10. Zamawiaj膮cy 偶膮da ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc臋, kt贸remu zwr贸cono wadium na podstawie pkt 6, je偶eli w wyniku rozstrzygni臋cia odwo艂ania jego oferta zosta艂a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre艣lonym przez Zamawiaj膮cego. 11. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, kt贸rym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie z艂o偶y艂 dokument贸w lub o艣wiadcze艅, o kt贸rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pe艂nomocnictw, chyba 偶e w udowodni, 偶e wynika to z przyczyn niele偶膮cych po jego stronie. 12. Zamawiaj膮cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je偶eli Wykonawca, kt贸rego oferta zosta艂a wybrana: 1) odm贸wi艂 podpisania umowy na warunkach okre艣lonych w ofercie; 2) nie wni贸s艂 wymaganego zabezpieczenia nale偶ytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy sta艂o si臋 niemo偶liwe z przyczyn le偶膮cych po stronie Wykonawcy

  III.2) ZALICZKI

  III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
    w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi posiada膰 zezwolenie na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie transportu odpad贸w (z wyszczeg贸lnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych - dotyczy cz臋艣ci I i II) wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p贸聼n. zm.), w zwi膮zku z art. 233 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) przez w艂a艣ciwy organ (starosta) ze wzgl臋du na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpad贸w. oraz je艣li dotyczy 3) Wykonawca musi posiada膰 zezwolenie na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odzysku odpad贸w
    (z wyszczeg贸lnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych) wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z p贸聼n. zm.), w zwi膮zku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) przez w艂a艣ciwy organ (wojewoda, starosta) ze wzgl臋du na miejsce zbierania odpad贸w (dotyczy cz臋艣ci I i II zam贸wienia w zale偶no艣ci od przyj臋tego przez Wykonawc臋 wariantu zagospodarowania odpad贸w - nie dotyczy procesu R-10). 4) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie, 偶e grunty na kt贸rych maj膮 zosta膰 zastosowane osady 艣ciekowe nie s膮 obj臋te zakazami w my艣l art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach - wed艂ug wzoru jako za艂膮cznik Nr 6 do SIWZ (dotyczy cz臋艣ci I zam贸wienia w przypadku przyj臋tego przez Wykonawc臋 wariantu zagospodarowania odpad贸w wed艂ug procesu R-10).
  • III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.3) Potencja艂 techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Zamawiaj膮cy nie wyznacza szczeg贸艂owego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u w post臋powaniu, zgodnie
    z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku

   • 1) Wykonawca musi z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunku udzia艂u
    w post臋powaniu, zgodnie z wzorem jako za艂膮cznik Nr 3 do SIWZ. 2) Wykonawca musi by膰 ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia, na kwot臋 co najmniej 100 000,00 PLN

  III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ慕 DOSTARCZY膯 WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:

  • potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania, w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale偶y przed艂o偶y膰:

  • o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

           aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych

  Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk艂ada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania potwierdzaj膮cy, 偶e:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej

           lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Wykonawca jest zobowi膮zany przed艂o偶y膰: 1) Potwierdzenie posiadania uprawnie艅 do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania,
  w szczeg贸lno艣ci koncesje, zezwolenia lub licencje, tj: - Zezwolenie na prowadzenie dzia艂alno艣ci
  w zakresie transportu odpad贸w (z wyszczeg贸lnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych - dla cz臋艣ci I i II zam贸wienia) wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z p贸聼n.zm.), w zwi膮zku z art. 233 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) przez w艂a艣ciwy organ (starosta) ze wzgl臋du na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpad贸w. oraz je艣li dotyczy 2) Zezwolenie na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie odzysku odpad贸w (z wyszczeg贸lnieniem kodu ustabilizowanych komunalnych osad贸w 艣ciekowych) wydane w oparciu o przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ((Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z p贸聼n.zm.), w zwi膮zku
  z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) przez w艂a艣ciwy organ (wojewoda, starosta) ze wzgl臋du na miejsce zbierania odpad贸w (dotyczy cz臋艣ci I i II zam贸wienia
  w zale偶no艣ci od przyj臋tego przez Wykonawc臋 wariantu zagospodarowania odpad贸w - nie dotyczy procesu R-10). 3) O艣wiadczenie, 偶e grunty na kt贸rych maj膮 zosta膰 zastosowane osady 艣ciekowe nie s膮 obj臋te zakazami w my艣l art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach - wed艂ug wzoru jako za艂膮cznik Nr 6 do SIWZ (dotyczy cz臋艣ci I zam贸wienia w przypadku przyj臋tego przez Wykonawc臋 wariantu zagospodarowania odpad贸w wed艂ug procesu R-10). 4) Op艂acon膮 polis臋, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj膮cego, 偶e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z przedmiotem zam贸wienia - na kwot臋 co najmniej 100 000,00 (sto tysi臋cy) PLN (w przypadku sumy ubezpieczenia wykazanej w walucie obcej, zamawiaj膮cy przyjmie, i偶 sum膮 ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i 艣redniego kursu tej waluty, okre艣lonego przez Narodowy Bank Polski na dzie艅 wszcz臋cia post臋powania o udzielenie niniejszego zam贸wienia) - dotyczy cz臋艣ci I i II zam贸wienia (w przypadku sk艂adania oferty na obie cz臋艣ci zam贸wienia wystarczy jedna polisa na kwot臋 min. 100 000,00 z艂). 5) Wykonawca mo偶e polega膰 na wiedzy i do艣wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam贸wienia lub zdolno艣ciach finansowych innych podmiot贸w, niezale偶nie od charakteru prawnego 艂膮cz膮cych go z nimi stosunk贸w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowi膮zany jest udowodni膰 Zamawiaj膮cemu, i偶 b臋dzie dysponowa艂 zasobami niezb臋dnymi do realizacji zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci przedstawiaj膮c w tym celu pisemne zobowi膮zanie tych podmiot贸w do oddania mu do dyspozycji niezb臋dnych zasob贸w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam贸wienia oraz nast臋puj膮ce dokumenty okre艣laj膮ce co najmniej: - zakres udost臋pnianych zasob贸w; - charakter stosunku, jaki b臋dzie 艂膮czy艂 Wykonawc臋
  z podmiotem; - zakres i okres udzia艂u podmiotu przy wykonywaniu zam贸wienia

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni偶sza cena.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian

  1. Wzory um贸w s膮 przedstawione w za艂膮cznikach nr 2.1, 2,2 do SIWZ. 2. Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 wprowadzenia zmian postanowie艅 umowy dotycz膮cych: 1) Zmiany wysoko艣ci wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowi膮zuj膮cej stawki podatku VAT. 2) Zmiany przedstawiciela Zamawiaj膮cego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizacj臋 przedmiotu zam贸wienia -po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 4) Zmiany ilo艣ci (zmniejszenie lub zwi臋kszenie) osad贸w obj臋tych umow膮, kt贸re zosta艂y podane szacunkowo. Cena jednostkowa wywozu 1 Mg osad贸w pozostaje niezmienna. 3. Zmiana postanowie艅 zawartej umowy mo偶e nast膮pi膰 za zgod膮 obu stron wyra偶on膮 na pi艣mie w postaci aneksu.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=35
  Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Urz膮d Gminy
  w Sko艂yszynie 38-242 Sko艂yszyn 12, pok. nr 23, tel. 013 4491062-64 wewn. 51 lub 4491751 w dni robocze, w godz.: od 7:30 do 14:30..

  IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 11.12.2013 godzina 10:30, miejsce: Oferty nale偶y sk艂ada膰 w Urz臋dzie Gminy w Sko艂yszynie - pok. Nr 8 UG Sko艂yszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 7:30 do 15:30 opr贸cz sob贸t i dni ustawowo wolnych od pracy.

  IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej: 1. Od czynno艣ci Zamawiaj膮cego niezgodnej z przepisami ustawy PZP podj臋tej
  w post臋powaniu lub zaniechania czynno艣ci, do kt贸rej Zamawiaj膮cy jest zobowi膮zany, Wykonawcy, kt贸ry ma interes w uzyskaniu zam贸wienia, poni贸s艂 lub mo偶e ponie艣膰 szkod臋 w wyniku naruszenia przez Zamawiaj膮cego przepis贸w ustawy - przys艂uguje odwo艂anie. 2. W zwi膮zku z warto艣ci膮 zam贸wienia mniejszej ni偶 kwoty okre艣lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP odwo艂anie w przypadku tego zam贸wienia przys艂uguje wy艂膮cznie wobec czynno艣ci: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu; 2) wykluczenia odwo艂uj膮cego
  z post臋powania; 3) odrzucenia oferty odwo艂uj膮cego. 3. Odwo艂anie powinno wskazywa膰 czynno艣膰 lub zaniechanie czynno艣ci Zamawiaj膮cego, kt贸rej zarzuca si臋 niezgodno艣膰 z przepisami ustawy, zawiera膰 zwi臋z艂e przedstawienie zarzut贸w, okre艣la膰 偶膮danie oraz wskazywa膰 okoliczno艣ci faktyczne i prawne uzasadniaj膮ce wniesienie odwo艂ania. 4. Odwo艂anie wnosi si臋 do Prezesa Krajowej Izby Odwo艂awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwo艂uj膮cy przesy艂a kopi臋 odwo艂ania Zamawiaj膮cemu przed up艂ywem terminu do wniesienia odwo艂ania w taki spos贸b, aby m贸g艂 on zapozna膰 si臋 z jego tre艣ci膮 przed up艂ywem tego terminu. 6. Domniemywa si臋, i偶 Zamawiaj膮cy m贸g艂 zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 odwo艂ania przed up艂ywem terminu do jego wniesienia, je偶eli przes艂anie jego kopii nast膮pi艂o przed up艂ywem terminu do jego wniesienia za pomoc膮 jednego ze sposob贸w okre艣lonych
  w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 7. Wykonawca mo偶e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo艂ania poinformowa膰 Zamawiaj膮cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno艣ci podj臋tej przez niego lub zaniechaniu czynno艣ci, do kt贸rej jest on zobowi膮zany na podstawie ustawy, na kt贸re nie przys艂uguje odwo艂anie na podstawie art. 180 ust. 2. 8. W przypadku uznania zasadno艣ci przekazanej informacji zamawiaj膮cy powtarza czynno艣膰 albo dokonuje czynno艣ci zaniechanej, informuj膮c o tym wykonawc贸w w spos贸b przewidziany w ustawie PZP dla tej czynno艣ci. 9. Na czynno艣ci, o kt贸rych mowa w pkt. 8, nie przys艂uguje odwo艂anie, z zastrze偶eniem pkt 2. 10. Odwo艂anie wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia przes艂ania informacji o czynno艣ci zamawiaj膮cego stanowi膮cej podstaw臋 jego wniesienia - je偶eli zosta艂y przes艂ane faksem lub elektronicznie, albo w terminie 10 dni - je偶eli zosta艂y przes艂ane w inny spos贸b. 11. Odwo艂anie wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu, a tak偶e wobec postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og艂oszenia
  w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia na stronie internetowej. 12. Odwo艂anie wobec czynno艣ci innych ni偶 okre艣lone w pkt 10 i 11 wnosi si臋 w terminie 5 dni od dnia, w kt贸rym powzi臋to lub przy zachowaniu nale偶ytej staranno艣ci mo偶na by艂o powzi膮膰 wiadomo艣膰 o okoliczno艣ciach stanowi膮cych podstaw臋 jego wniesienia. 13. W przypadku wniesienia odwo艂ania wobec tre艣ci og艂oszenia o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia zamawiaj膮cy mo偶e przed艂u偶y膰 termin sk艂adania ofert. 14. W przypadku wniesienia odwo艂ania po up艂ywie terminu sk艂adania ofert bieg terminu zwi膮zania ofert膮 ulega zawieszeniu do czasu og艂oszenia przez Izb臋 orzeczenia. 15. Zamawiaj膮cy, nie p贸聼niej ni偶 na 7 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci wadium, wzywa Wykonawc贸w, pod rygorem wykluczenia z post臋powania, do przed艂u偶enia wa偶no艣ci wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezb臋dny do zabezpieczenia post臋powania do zawarcia umowy. Je偶eli odwo艂anie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si臋 jedynie do Wykonawcy, kt贸rego ofert臋 wybrano jako najkorzystniejsz膮. 16. Zamawiaj膮cy przesy艂a niezw艂ocznie, nie p贸聼niej ni偶 w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi臋 odwo艂ania innym Wykonawcom uczestnicz膮cym w post臋powaniu, a je偶eli odwo艂anie dotyczy tre艣ci og艂oszenia
  o zam贸wieniu lub postanowie艅 specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia, zamieszcza j膮 r贸wnie偶 na stronie internetowej - wzywaj膮c wykonawc贸w do przyst膮pienia do post臋powania odwo艂awczego.
  17. Wykonawca mo偶e zg艂osi膰 przyst膮pienie do post臋powania odwo艂awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo艂ania, wskazuj膮c stron臋, do kt贸rej przyst臋puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni臋cia na korzy艣膰 strony, do kt贸rej przyst臋puje. Zg艂oszenie przyst膮pienia dor臋cza si臋 Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc膮 wa偶nego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopi臋 przesy艂a si臋 Zamawiaj膮cemu oraz Wykonawcy wnosz膮cemu odwo艂anie. 18. Wykonawcy, kt贸rzy przyst膮pili do post臋powania odwo艂awczego, staj膮 si臋 uczestnikami post臋powania odwo艂awczego, je偶eli maj膮 interes w tym, aby odwo艂anie zosta艂o rozstrzygni臋te na korzy艣膰 jednej ze stron. 19. Szczeg贸艂y dalszego post臋powania odwo艂awczego zawiera ustawa PZP - Dzia艂 VI - 艢rodki ochrony prawnej.

  IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi 艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: nie

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 2085
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  SIWZ -艢wiadczenie us艂ug wywozu osadu 艣ciekowego w 2014 r.pdf
  Za艂.Nr 1.1a do SIWZ - formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 1.1b do SIWZ - formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 1.2 do SIWZ - formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2.1 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 2.2 do SIWZ - projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 do SIWZ - o艣wiadczenie o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.doc
  Za艂.Nr 4 do SIWZ - o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
  Za艂.Nr 5 do SIWZ - o艣wiadczenie o przynale偶no艣ci do grupy kapita艂owej.doc
  Za艂.Nr 6 do SIWZ - o艣wiadczenie o gruntach przeznaczonych dla osadu 艣ciekowego.doc
  Za艂.Nr 7 - Raport z bada艅 osadu 艣ciekowego.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.114 sekund