Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Z.Publiczne 2013 /Sprzeda偶 zb臋dnego sk艂adnika maj膮tku ruchomego samochodu specjalnego, po偶arniczego Star 660 M1/
  Sprzeda偶 zb臋dnego sk艂adnika maj膮tku ruchomego samochodu specjalnego, po偶arniczego Star 660 M1


  Nowa strona 1

  Sko艂yszyn, 2013-12-30

   

   

  OG艁OSZENIE

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

  og艂asza ofert臋 sprzeda偶y zb臋dnego sk艂adnika maj膮tku ruchomego

  samochodu specjalnego, po偶arniczego Star 660 M1

   

   

  1.      Przedmiotem sprzeda偶y jest pojazd:

   

  - Marka: Star 660 M1 聳 FSC Starachowice

  - Typ: specjalny po偶arniczy

  - Nr rejestracyjny: KSJ 239D

  - liczba miejsc: 6

  - Data pierwszej rejestracji: 05.12.1974

  - pojemno艣膰 silnika: 4680 cm 3

  - Moc: 77kW

  - badanie okresowe: niewa偶ne (02.09.2012)

  - dodatkowe informacje: stan techniczny odpowiada okresowi eksploatacji, pojazd jest kompletny; w przypadku kupna przez osob臋 prywatn膮 wszelkie oznaczenia i sygnalizacje samochodu uprzywilejowanego zostan膮 usuni臋te (nie wchodz膮 w cen臋 pojazdu)

   

  2.      Cena wywo艂awcza wynosi 5 000, 00 z艂.

   

  3.      Miejsce i termin, w kt贸rym mo偶na obejrze膰 sprzedawany samoch贸d:

  Pojazd mo偶na obejrze膰 u kierowcy Ochotniczej Stra偶y Po偶arnej w Lipnicy G贸rnej, gm. Sko艂yszyn, pow. Jasielski, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

  Uprawnieni do kontaktu w zakresie udost臋pnienia przedmiotu przetargu do ogl臋dzin oraz udzielenia informacji s膮: Stanis艂aw 艢wi臋ch 聳 tel. 13 4491010 oraz Kazimierz K臋dzior - 662707164

  4.      Warunki przyst膮pienia do przetargu:

  a)      Z艂o偶enie oferty wg wzoru stanowi膮cego za艂膮cznik nr 1 do niniejszego og艂oszenia. Formularz mo偶na pobra膰 w siedzibie sprzedaj膮cego: punkt informacji (parter), pok. Nr 4 lub ze strony internetowej gminy Sko艂yszyn

  b)      Ka偶dy oferent mo偶e z艂o偶y膰 tylko jedna ofert臋. Jedynym kryterium maj膮cym wp艂yw na wyb贸r oferty jest zaproponowana cena. Oferty cenowe poni偶ej ceny wywo艂awczej okre艣lonej w pkt. 2 nie b臋d膮 rozpatrywane.

  c)      Warunkiem przyst膮pienia do przetargu jest wniesienie do dnia 15.01.2014r. wadium w wysoko艣ci 5% ceny wywo艂awczej tj. 聳 250 ,00 z艂, kt贸re nale偶y wp艂aci膰 przelewem na konto Gminy Sko艂yszyn: Bank Sp贸艂dzielczy Biecz O/Sko艂yszyn
  Nr 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001, lub w kasie Urz臋du Gminy
  w Sko艂yszynie.

  d)      Potwierdzeniem wp艂aty wadium b臋dzie kopia przelewu (wp艂aty) za艂膮czona do oferty.

  e)      Wadim z艂o偶one przez oferent贸w, kt贸rych oferty nie zosta艂y wybrane lub kt贸rych oferty zosta艂y odrzucone, zwraca si臋 w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, na wskazany w ofercie numer rachunku bankowego.

  f)        Wadium z艂o偶one przez wybranego nabywc臋 samochodu zalicza si臋 na poczet ceny.

  g)      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, kt贸ry wygra艂 przetarg, uchyli si臋 od zawarcia umowy kupna 聳 sprzeda偶y.

   

  5.      Miejsce sk艂adania ofert:

  Sekretariat Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie, 38-242 Sko艂yszyn 12, pok贸j nr 9,
  do godz. 9.30 w dniu 15.01.2014r. O dacie z艂o偶enia oferty decyduje data wp艂ywu oferty do Sekretariatu Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie.

   

  6.      Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

  Otwarcie ofert nast膮pi w dniu 15.01.2014r. o godz. 1000 w Urz臋dzie Gminy
  w Sko艂yszynie pok贸j Nr 7

   

  7.      Wymagania jakie powinna spe艂nia膰 oferta:

  a) imi臋, nazwisko i adres lub nazwa (firmy) i siedziba oferenta, nr NIP/PESEL,
       REGON, telefon kontaktowy,

  b) oferowana cen臋 i spos贸b jej zap艂aty,

  c) o艣wiadczenie oferenta, ze zapozna艂 si臋 ze stanem technicznym przedmiotu
       przetargu lub 偶e ponosi odpowiedzialno艣膰 za skutki wynikaj膮ce z rezygnacji z
       ogl臋dzin,

  d) za艂膮czenie dokumentu potwierdzaj膮cego wp艂at臋 wadium,

  e) numer rachunku bankowego, na kt贸ry nale偶y zwr贸ci膰 wadium.

   

  Ofert臋 wraz z wymaganymi dokumentami sk艂ada si臋 w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie okre艣lonym w pkt. 5 niniejszego og艂oszenia. Koperta winna mie膰 oznaczenie o tre艣ci: 聞Oferta na zakup samochodu specjalnego,  marki Star 660聰

   

  8.      Informacje dodatkowe:

  a)      Komisja przetargowa odrzuca ofert臋, je偶eli:

  - zosta艂a z艂o偶ona po wyznaczonym terminie, w niew艂a艣ciwym miejscu lub przez oferenta, kt贸ry nie wni贸s艂 wadium, oferta nie zawiera danych i dokument贸w, o kt贸rych mowa w og艂oszeniu lub jest ona niekompletna lub budzi inne w膮tpliwo艣ci.

  b)      W przypadku z艂o偶enia w przetargu wi臋cej ni偶 jednej oferty r贸wnej najwy偶szej zaproponowanej cenie, przeprowadzona zostanie aukcja ustna pomi臋dzy zainteresowanymi, obecnymi w dniu i miejscu przeprowadzenia przetargu, niezw艂ocznie po otwarciu ofert przez komisj臋.

  c)      Sprzedawcy przys艂uguje prawo zamkni臋cia przetargu bez wybrania kt贸rejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn

  d)      Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany warunk贸w udzia艂u w przetargu.

  e)      W przypadku niez艂o偶enia 偶adnej oferty lub z艂o偶enia wy艂膮cznie ofert poni偶ej ceny wywo艂awczej przetarg zostanie uniewa偶niony.

  f)       Nabywca jest zobowi膮zany zap艂aci膰 cen臋 nabycia (pomniejszon膮 o wp艂acone wadium) w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzeda偶y 聳 wz贸r umowy stanowi za艂膮cznik Nr 2 do niniejszego og艂oszenia.

  g)       Pojazd zostanie wydany nabywcy po dokonaniu wp艂aty na wskazane przez sprzedawc臋 konto i przed艂o偶eniu dokumentu potwierdzaj膮cego dokonanie p艂atno艣ci.

   

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn
  mgr Zenon Szura  Rejestr zmian odwiedzin: 1977
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Formularz ofertowy.docx
  Umowa na sprzeda偶.docx
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.087 sekund