Link do strony g丑wnej Biuletunu

  Menu
 • Strona g艂贸wna
 • Info o jednostce
 • Gazeta
 • RODO
 • Rada Gminy
 • W艂adze
 • Prawo
 • Referaty
 • O艣wiad. maj膮tkowe
 • Ochr. 艣rodowiska
 • Opinie RIO
 • Maj膮tek gminy
 • Podleg艂e jednostki
 • Sprawozdania
 • Praca
 • Obwieszczenia
 • Konsultacje
 • Wyniki kontroli
 • Plan post臋powa艅 o udzielenie zam贸wie艅 publicznych
 • Programy
 • Moja sprawa
 • Og艂oszenia
 • Strategia
 • Przetargi 2008
 • Przetargi 2009
 • Przetargi 2010
 • Przetargi 2011
 • Z.Publiczne 2008
 • Z.Publiczne 2009
 • Z.Publiczne 2010
 • Z.Publiczne 2011
 • Z.Publiczne 2012
 • Z.Publiczne 2014
 • Z.Publiczne 2013
 • Z.Publiczne 2016
 • Z.Publiczne 2015
 • Z.Publiczne 2017
 • Z.Publiczne 2018
 • Z.Publiczne 2019
 • Konkurs ofer
 • Konkurs ofer 2016
 • Konkurs ofert 2017
 • Konkurs ofert 2018
 • Konkurs ofert 2019
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2013 r.
 • Zam贸wienia do 14ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2015 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2016 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2017 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2018 r.
 • Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2019 r.
 • Zbycie mienia
 • Zbycie mienia 2018
 • Zbycie mienia 2019
 • Odpady komunalne
 •   INNE
 • Instrukcja Obs艂ugi
 • Redakcja BIP
 • Nieudost臋pn. w BIP
 • CKNONW
 • OSP Sko艂yszyn
 • LGD LIWOCZ
 • Ponowne wykorzystanie
 • Wybory 2018
 • Platforma zakupowa
 • Wybory so艂tys贸w i rad so艂eckich 2019
 •   Mapa
 • Mapa serwisu
 • Galeria
 •   Szukaj
  Zam贸wienia do 30ty艣.EUR - 2014 r. /Budowa linii napowietrznej o艣wietlenia drogi powiatowej Harklowa 聳 Osobnica w miejscowo艣ci Harklowa/
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


  Nowa strona 8

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                          Sko艂yszyn, dn. 2014-05-21

   

  GPIR.z.m.271.9.2014

   

   

   

   

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

             

  Dotyczy zadania pn.: 聞Budowa linii napowietrznej o艣wietlenia drogi powiatowej Harklowa 聳 Osobnica w miejscowo艣ci Harklowa

   

  W odpowiedzi na zaproszenie wp艂yn臋艂y nast臋puj膮ce oferty:

   

   

  Nr oferty

  Nazwa i adres firmy

  Cena brutto

  oferty z艂

  1

  P.P.U.H. 聞HEAN聰 Sp贸艂ka z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Biecka 23 c

  21 894,00

  2

  Us艂ugowy Zak艂ad Instalacyjno 聳 Elektryczny Jan Fiega Kunowa 125
  38-243 Harklowa

  25 000,00

  3

  Firma Handlowo 聳 Us艂ugowo 聳 Wytw贸rcza 聞ELBUD-2聰 s.c. 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 39

  23 915,09

   

  Wybrano ofert臋 Nr 1 z艂o偶on膮 przez: P.P.U.H. 聞HEAN聰 Sp贸艂ka z o.o. 38-300 Gorlice, ul. Biecka 23 c

   

   

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn

     Rejestr zmian odwiedzin: 1711
  Wersja do druku Wersja do druku  Zapytanie ofertowe


  Nowa strona 8

  GMINA SKO艁YSZYN

  38-242 SKO艁YSZYN 12

  powiat jasielski     wojew贸dztwo podkarpackie

  tel./fax (013) 4491062 聳 064

  www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

   

                          Sko艂yszyn, dn. 2014-05-12

  GPIR.z.m.271.9.2014

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

              Gmina Sko艂yszyn zwraca si臋 z zapytaniem ofertowym dotycz膮cym zadania pn.: 聞Budowa linii napowietrznej o艣wietlenia drogi powiatowej Harklowa 聳 Osobnica w miejscowo艣ci Harklowa聰

   

  Zakres zam贸wienia obejmuje dobudow臋 linii napowietrznej o艣wietlenia zewn臋trznego drogi powiatowej Harklowa - Osobnica w miejscowo艣ci Harklowa, polegaj膮cej na rozbudowie istniej膮cego o艣wietlenia drogowego zasilanego z istniej膮cej stacji trafo 聞Harklowa 4聰 o dodatkowe 6 szt. lamp.

  W ramach zam贸wienia nale偶y m.in. wykona膰:

  o     monta偶 1 s艂upa linii napowietrznej NN z 偶erdzi wirowanych EPV-10.5;

  o     monta偶 1 s艂upa linii napowietrznej NN z 偶erdzi wirowanych E12/4,3;

  o     monta偶 1 dodatkowego s艂upa linii napowietrznej (zbli聼niaczenie s艂upa);

  o     monta偶 przewod贸w izolowanych linii napowietrznej NN AsXSn 2 x 35 mm2 聳 510 m;

  o     monta偶 przewod贸w izolowanych linii napowietrznej NN AsXSn 2 x 25 mm2 聳 32 m;

  o     monta偶 wysi臋gnik贸w na s艂upach linii napowietrznej NN  - 6 szt.

  o     monta偶 opraw o艣wietleniowych typ OUS 150 W 聳 6 szt.;

  o     monta偶 skrzynek bezpiecznikowych oraz przewod贸w uziemiaj膮cych;

  o     monta偶 uk艂adu pomiarowego;

  o     wykonanie pomiar贸w wykonanej sieci;

  o     wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 zgodnie z za艂膮czonym projektem budowlanym i decyzj膮 pozwolenia na budow臋 (za艂. Nr 4).

   

  Termin wykonania zam贸wienia:  

  Zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

   

  Spos贸b sporz膮dzenia oferty:

  Ofert臋 nale偶y sporz膮dzi膰  na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem do zapytania. Ofert臋 nale偶y przygotowa膰 w oparciu o za艂膮czony przedmiar rob贸t (za艂. Nr 3) oraz projekt budowlany (za艂. Nr 4).

   

  Spos贸b z艂o偶enia oferty:

  Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowi膮cym za艂膮cznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  19 maja 2014 r.  do godz. 15:00.  Do oferty nale偶y za艂膮czy膰 wype艂niony i parafowany projekt umowy b臋d膮cy za艂膮cznikiem Nr 2 do zapytania.

  Ofert臋 w formie pisemnej nale偶y sk艂ada膰 w sekretariacie Urz臋du Gminy w Sko艂yszynie w godzinach pracy urz臋du, tj. od 7:30 do 15:30. Ofert臋 w formie elektronicznej nale偶y wys艂a膰 na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
  W przypadku oferty wys艂anej poczt膮 e-mail nale偶y wys艂a膰 skan kompletnej i podpisanej oferty.

   

  Wyb贸r najkorzystniejszej oferty:

  Zamawiaj膮cy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spe艂niaj膮cej  kryteria zam贸wienia, kt贸ra oferuje najni偶szy koszt wykonania zadania.

  Niekompletne oferty nie b臋d膮 bra艂y udzia艂u w post臋powaniu.

  Zamawiaj膮cy zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 odrzucenia oferty Wykonawcy lub uniewa偶nienia post臋powania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawc臋 - przekracza mo偶liwo艣ci finansowe Zamawiaj膮cego.

   

  Niniejsze post臋powanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
  2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p贸聼n.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

   

   

  Za艂膮czniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Projekt umowy.
  3. Przedmiar rob贸t.
  4. Projekt budowlany.

  Zenon Szura

  W贸jt Gminy Sko艂yszyn  Rejestr zmian odwiedzin: 1742
  Wersja do druku Wersja do druku
  Za艂膮czniki
  Za艂.Nr 1 - formularz oferty.doc
  Za艂.Nr 2 - Projekt umowy.doc
  Za艂.Nr 3 -Przedmiar rob贸t.pdf
  Za艂.Nr 4 -Projekt budowlany.pdf
  PHP-Nuke jest darmowym oprogramowaniem wydanym na zasadach licencji GNU/GPL.

  Tworzenie strony: 0.102 sekund